Chỉ tìm thấy 1 kết quả

Trở về

gửi bởi Không biết
05/12/20 15:03
Đến forum
Đến chủ đề

Re: Tam Bảo là gì?_ Sa môn và Tỳ Kheo!

Sa môn là gì ! Và người nào thì được gọi là Sa môn ( đúng nghĩa). Tỳ kheo là gì ! và ai thì được xưng là Tỳ kheo ! ( theo đúng giới luật). câu hỏi hay như vậy mà sao bị ế không có ai trả lời vậy nhỉ!? 😃 về từ nguyên thì danh từ "Sa môn" được dịch từ chữ pali Samana có nghĩa là: bậc yên lặng về mặt ...