Thông tin cá nhân của Thánh_Tri

Hình đại diện của người dùng
Điều Hành Viên
Tên tài khoản:
Thánh_Tri
Nhóm:

Liên hệ Thánh_Tri

Thống kê thành viên

Ngày:
21/12/07 21:02
Lần hoạt động trước:
01/08/16 07:06
Số bài viết:
3851 | Tìm các bài viết của thành viên
(4.34% trong tổng số bài viết / 0.79 bài viết/ngày)
Chuyên mục hoạt động tích cực:
Phật pháp vấn đáp
(1374 bài viết / 35.68% trong tổng số bài viết của thành viên này)
Chủ đề hoạt động tích cực:
Đề Thi Phật Pháp? Mời vào!
(46 bài viết / 1.19% trong tổng số bài viết của thành viên này)

Chữ ký cá nhân

"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm