Chỉ tìm thấy 229 kết quả

gửi bởi kingvua
26/11/14 18:02
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: Phản văn văn tự tánh chính là tham thiền vậy
Trả lời: 18
Xem: 1973

Re: Phản văn văn tự tánh chính là tham thiền vậy

chào các bạn.Ở đây tôi không nói đúng hay sai mà tôi chỉ xin hỏi: -Nếu khi bạn nghe mà có khởi ý so sánh phân biệt thì lúc đó bạn nghe hay quên nghe?Lúc đó bạn nghe hay bị ý phân biệt dẫn đi? -Nếu nghe bạn vô niệm,bạn có nghe mọi âm thanh,trước,sau,phải,trái,trên,dưới,...đồng thời hay không?Nếu nghe...
gửi bởi kingvua
17/10/14 18:34
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Vô Ngã và chỉ có . . . Vô Ngã !
Trả lời: 126
Xem: 7133

Re: Vô Ngã và chỉ có . . . Vô Ngã !

chào các bạn.Cho tôi hỏi khi bạn có một niệm khởi lên thì nó tồn tại mãi hay một lúc sau nó lặng.nếu nó là của ta,thì phải không diệt.Nếu có diệt,thì bạn làm cách nào cho không diệt.Tương tự bạn niệm từ"NAM"vang lên rồi lặng thì bạn mới nói chữ"MÔ"được.Qua 2 ví dụ trên,ta thấy pháp cảnh,pháp âm,...l...
gửi bởi kingvua
26/08/14 21:28
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TỔ SƯ THIỀN KHÔNG?
Trả lời: 95
Xem: 5474

Re: ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TỔ SƯ THIỀN KHÔNG?

cái gì biết vô ký Người đang vô ký thì không biết. Chữ này là do Phật thuyết ra, chỉ trạng thái "không thiện, không ác" (do tâm không biết) Bác Bình nên xem lại kinh Lăng nghiêm.Cái thanh tinh lặng lẽ nhưng cái gì cũng biết. Cái đó không nhiễm ô,không sanh không diệt.Mê theo vô ký,nhưng cái biết vô...
gửi bởi kingvua
26/08/14 18:30
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TỔ SƯ THIỀN KHÔNG?
Trả lời: 95
Xem: 5474

Re: ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TỔ SƯ THIỀN KHÔNG?

Xin chào mọi người.Về danh "vô niệm"ta nên thêm câu là: - Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền của Tuệ Trung thượng sĩ,là cư sĩ thời nhà Trần.Ngụ ý khi căn tiếp xúc với trần,nhận biết trần,mà không có niệm so sánh phân biệt 2 bên khởi lên.Lúc đó chúng ta thấy cảnh như thật.Nếu cứ tiếp tục như thế ,cái biết...
gửi bởi kingvua
12/04/14 18:10
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Tỉnh giác
Trả lời: 121
Xem: 5471

Re: Tỉnh giác

Chữ tỉnh giác ngụ ý tâm phải không có niệm khởi và bạn thấy diệu dụng của bổn tâm:thấy ,nghe,hiểu,biết.Nên tôi mới ngụ ý cảnh trong gương nhưng mọi người lại chấp thật ý tưởng tuôn trào. Ở đây tôi không nói ""vô niệm" của Lục Tổ khác với trạng thái "vô niệm" mà ông đề cập"mà chỉ đề cập đến vấn đề kh...
gửi bởi kingvua
12/04/14 05:11
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Tỉnh giác
Trả lời: 121
Xem: 5471

Re: Tỉnh giác

Niệm khời nên do vô minh.Vậy lúc vô niệm cái gì thấy có cảnh và thấy không cảnh?Đó là gì?
gửi bởi kingvua
11/04/14 18:04
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Tỉnh giác
Trả lời: 121
Xem: 5471

Re: Tỉnh giác

chào các bạn.Xin mọi người hãy dừng mọi ý nghĩa để quan sát việc này.Nào hãy nhìn:

Gương hiện cảnh rõ ràng sắc nét.Nhưng cảnh đâu có lời.Và gương cũng tỉnh lặng.Vậy lúc thấy rõ và tỉnh lặng có phải là
tỉnh giác không?
gửi bởi kingvua
07/04/14 18:18
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Tỉnh giác
Trả lời: 121
Xem: 5471

Re: Tỉnh giác

chào các bạn.Phật đã dạy"mê từ sáu căn,...nhưng ngộ cũng từ sáu căn..."Vậy trên con đường nầy nếu dụng công mà tâm không dính mắc vào cảnh,bạn là người tỉnh giác.Còn nếu chỉ bàn luận suông mà không công phu miên mật bạn chỉ uổng công thôi.Xin cho tôi hỏi giả sử khi đối cảnh,một niệm xuất hiện thì ni...
gửi bởi kingvua
13/03/14 18:36
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: PHÁ TÀ HIỂN CHÁNH
Trả lời: 43
Xem: 2828

Re: PHÁ TÀ HIỂN CHÁNH

chào các bạn.Xin cho tôi hỏi khi có cảnh các bạn có khởi ý niệm không?Vậy lúc có niệm thì ai niệm,khách hay chủ?Các bạn tu Tâm là làm chủ mọi thời.Vậy lúc đó có niệm hay không?Lúc đó có tà hay chánh không?Người lập topic nầy chưa hiểu rõ về thiền đốn ngộ.Xin mọi người hãy hồi quang phản chiếu lại mì...
gửi bởi kingvua
15/10/13 20:16
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Lăng Nghiêm thỉnh vấn
Trả lời: 162
Xem: 6680

Re: Lăng Nghiêm thỉnh vấn

chào Thánh trí.Bạn viết Mình chẳng tự biết lại cho rằng cái tâm năng biết không khởi vọng là Thường Tịch Quang. Chẳng qua chỉ là tịch mà chẳng có quang, chẳng có trí tuệ. Như Lai là Chánh Biến Tri, tức trong thể tánh thanh tịnh không một mẫy trần mà trong mười phương không gì là không rõ biết. Do vậ...
gửi bởi kingvua
28/09/13 05:31
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Hàng phục tâm
Trả lời: 20
Xem: 1808

Re: Hàng phục tâm

Các bạn nói như trực chỉ chân tâm,kiến tánh thành Phật.Vậy tu Phật quá đơn giản sao?Các bạn nói như đã sống cùng diệu tánh sao? gashipanh viết Thế thì cái pháp "hàng phục tâm" từ đâu mà đến vậy kìa? Thế thì cái pháp mà kingvua chia xẻ với mọi người "niệm khởi không duyên theo" từ đâu mà đến vậy kìa?...
gửi bởi kingvua
27/09/13 21:01
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Hàng phục tâm
Trả lời: 20
Xem: 1808

Re: Hàng phục tâm

Tiền nhân có nói: Chẳng trừ vọng tưởng Chẳng cầu chân Cốt ý chẳng khởi pháp để diệt vọng.Chẳng có pháp để đạt chân lý. Thế bạn có ý khởi lên khi đối cảnh không?Nhất niệm,nhị niệm,tam niệm...hay vô số niệm.Nếu vô số niệm thì bạn phải dùng phương tiện như:chỉ,quán.niệm,trì,tham,...dể định tâm lại.Nếu ...