Chỉ tìm thấy 26 kết quả

gửi bởi Dainadi
02/11/10 08:27
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: Mọi người giúp đỡ đóng góp í kiến cho con bài này với
Trả lời: 5
Xem: 1724

Re: Mọi người giúp đỡ đóng góp í kiến cho con bài này với

Vài lời góp ý cùng cô, 1/- Nếu được, cô nên đổi đề tài và hãy để đề tài này đến ngày ra trường sau khi tìm hiểu thật chu đáo về Phập pháp và Phật giáo. Kẻo không lại vô tình trở thành người phỉ báng Đạo Phật mà mang tội. 2/- Nếu bắt buộc phải làm thì nên theo dàn bài của ngài thanh_tri vì trong đó h...
gửi bởi Dainadi
02/11/10 06:45
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?
Trả lời: 22
Xem: 2379

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Không tìm kiếm, thấy rõ, biết rõ.
Không phải ở sự TU HÀNH.
Phải thật biết mới tập tành QUY Y được. Đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ chả phải lên chùa xin quy y là xong. Nếu thế thì sướng quá.
Mong được sớm quy y thì mới hiểu lờ mờ được bác nhampl muốn nói gi?? kinhle
gửi bởi Dainadi
02/11/10 06:16
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ
Trả lời: 93
Xem: 11718

Re: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ

Đối đáp tí cho vui, mong các ngài bỏ qua kinhle Cái vi diệu nhất của Phật pháp là ở chỗ Ngài Bổn Sư trước và sau đắc đạo Ngài là NGƯỜI. Có thế Ngài mới dám nói sự thật " chúng sanh sẽ thành Phật" vậy thì lấy đâu ra Ngôn ngữ vi diệu mà chúng sanh ai nghe cũng hiểu. Phải chăng đó là ngôn ngữ bình dân ...
gửi bởi Dainadi
02/11/10 05:34
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: làm sao xuất gia
Trả lời: 35
Xem: 4126

Re: làm sao xuất gia

Hiểu chứ! Ngài cũng thế, nếu thật lòng ngài cũng thấy mình hiểu.
Nhưng "biết" và "liễu" thì mấy ai???
Căn Trần Thức là dây!!! kinhle
gửi bởi Dainadi
25/10/10 06:55
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: làm sao xuất gia
Trả lời: 35
Xem: 4126

Re: làm sao xuất gia

Đã hiểu lẽ nhân duyên nên mới thấy tác giả chủ đề này không có duyên xuất gia!
Một lời nói thật. kinhle
gửi bởi Dainadi
25/10/10 06:31
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ
Trả lời: 93
Xem: 11718

Re: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ

Đố ngài tìnhnghia, hơn 2500 năm trước Như Lai thuyết pháp bằng ngôn ngữ gì? khungbo
Không chấp Pháp, vậy có nên chấp vào từ không?

Trong Bồ Đề chẳng có được và mất....hihi hình như mấy chữ chẳng có được và mất không có trong kinh???
Hãy cùng nhau truy tới cùng...rồi sẽ thấy SÁNG kinhle
gửi bởi Dainadi
25/10/10 06:21
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?
Trả lời: 22
Xem: 2379

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Ở đây VHBK nói dù tại gia hay là gì đi nữa, miễn tu trì hướng đến giải thoát thì phải nên nương tựa một lòng thành kính TAM BẢO: PHẬT - PHÁP - TĂNG.
Kính ngài VHBK
Mong ngai khong chấp,
Vậy ta phải một lòng thành kính vào SỰ TU HÀNH sao???khó hiểu quá kinhle
gửi bởi Dainadi
20/10/10 01:29
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: làm sao xuất gia
Trả lời: 35
Xem: 4126

Re: làm sao xuất gia

kinhle
Tu dâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ chính là chân tu.
Thứ nhất là tu tại nhà, thứ nhì tại thị thứ ba tại chùa.
Các pháp nằm ở thế gian, nghịch nhãn nghịch nhĩ, nghịch ý là các pháp hay nhất để nương vọng hiển chân.
Trốn cảnh trần làm sao tổng trì tam ma địa đây???kính
gửi bởi Dainadi
20/10/10 01:19
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?
Trả lời: 22
Xem: 2379

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Kinh lễ kinhle
Theo Ngài thì Phật ở đâu? Pháp ở đâu? tăng ở đâu?
gửi bởi Dainadi
20/10/10 01:10
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ
Trả lời: 93
Xem: 11718

Re: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ

Bế lục căn đó
Nghĩ đi nghĩ thêm đi ~x(
gửi bởi Dainadi
17/10/10 11:02
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ
Trả lời: 93
Xem: 11718

Re: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ

"Bế lục căn là tự nhiên, ngôn ngữ chẳng diễn được, lý luận chẳng chẳng thể nắm bắt."
Ngưỡng mộ ngưỡng mộ Ngài "Chẳng lầm lẫn"
- Tôi không đùa - ngài Tễu ạ. kinhle
gửi bởi Dainadi
17/10/10 11:02
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ
Trả lời: 93
Xem: 11718

Re: DIỄN ĐÀN QUÁ BUỒN TẺ

"Bế lục căn là tự nhiên, ngôn ngữ chẳng diễn được, lý luận chẳng chẳng thể nắm bắt."
Ngưỡng mộ ngưỡng mộ Ngài "Chẳng lầm lẫn"
- Tôi không đùa - ngài Tễu ạ. kinhle