Chỉ tìm thấy 27 kết quả

gửi bởi chanh minh cong
20/12/07 04:48
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung
Trả lời: 2
Xem: 794

Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu MinhCong xin pót bài : NHỮNG VẤN ÐỀ CẦN BIẾT KHI LÂM CHUNG Mong Ràng qua đây sẽ giúp quý vị đạo hữu có thêm những hiểu biết cần thiết khi lâm chung,một vấn đề rất quan trọng đối với hành Giả tu theo pháp môn Tịnh Độ. Quý vị đạo hữu nào còn có nhữ...
gửi bởi chanh minh cong
24/11/07 17:56
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: KHAI THỊ
Trả lời: 0
Xem: 587

KHAI THỊ

KHAI THỊ Hòa Thượng Tịnh Không Thuyết Giảng Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật Đường Rộng Mở Tâm Lượng. Trong việc tu hoc Phật pháp, muốn tự nâng cao cảnh giới của chính mình, có rất nhiều phương pháp. Mở rộng tâm lượng là một trong các phương pháp, trong đại thừa Kinh điển, chúng ta thấy các ...
gửi bởi chanh minh cong
24/11/07 17:48
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT
Trả lời: 0
Xem: 578

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT Đại sư Hám Sơn (Mộng Du Tập) Cội gốc sanh tử tức là các thứ vọng tưởng hàng ngày của chúng ta, các thứ nghiệp phiền não thương ghét, tham lam, giận hờn của chúng ta, nếu còn một mảy may không dứt thì tức là còn gốc rễ sanh tử. Nay muốn tham thiền đốn ngộ liễu thoát sanh tử, hãy ...
gửi bởi chanh minh cong
24/11/07 00:38
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Ngã và Vô Ngã
Trả lời: 13
Xem: 2546

Ngã và Vô Ngã

Kính thưa toàn thể quý thầy cô,cùng chư vị đạo hữu.
Xin mọi giải thích thế nào là "Ngã" ,Thế nào là "Vô Ngã"
Và mọi người cùng thảo luận xem làm thế nào để "Quán Vô Ngã" phá trừ "Ngã chấp".
gửi bởi chanh minh cong
26/10/07 19:41
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Trả lời: 8
Xem: 2200

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hôm nay,con phụng vì hiện tiền đại chúng cũng như tất cả thiện nam tín nữ trong thời vị lai,mà khẩn cầu Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con được rõ. Bạch Đức Thế Tôn ! con thường tin và nghĩ rằng :Niệm PHẬT tức là tành Phật ngay trong đời này.Thế thì tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại ân cần khuyên bả...
gửi bởi chanh minh cong
26/10/07 16:33
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Trả lời: 8
Xem: 2200

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Phẩm Thứ Hai MƯỜI TÂM THÙ THẮNG Bấy giờ,Đức Như Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như traói tần bà phóng ra luồng hào quang rực rỡ chói chang gọi là Thành Tựu Thọ Quang Thế Tướng Quang Minh,với trăm ngàn ức a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc,chiếu soi mười phương tất cả thế giới tận hư không vô biên tế...
gửi bởi chanh minh cong
26/10/07 07:47
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Trả lời: 8
Xem: 2200

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Diệu Nguyệt nên biết,đây thật là phaps vi diệu thù thắng đệ nhất mà chuw PHẬT dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sinh. ĐÂY thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư PHẬT dùng để đưa hết thảy muôn loài xâ rời nẻo khổ ,chứng đắc Niết Bàn tại thế,thành PHẬt trong một đời. ĐÂy là môn tu ĐẠI UY...
gửi bởi chanh minh cong
26/10/07 07:08
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Trả lời: 8
Xem: 2200

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Này Diệu Nguyệt cư sĩ ! Trong thời kỳ chánh Pháp diêt tận,chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề tình nhiều tưởng ít,tâm địa bỏn xẻn,tham lam ghet ganh,các căn lành phước báo kém cỏi.Lúc sanh tiền nhận đủ loại nghiệp dữ sau khi mạng chung sẽ gặt các quả báo đau khổ trong ba lẻo ác dữ vợi hạn kỳ lâu dài.Vì t...
gửi bởi chanh minh cong
26/10/07 06:38
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Trả lời: 8
Xem: 2200

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bấy giờ,Quốc mẫu Vi Đề Hy hoàng thái hậu từ trong đại chúng bước ra trước PHật,đảnh lễ xong bèn chấp tay thưa :Bạch Đức Thế Tôn ! Vì duyên cớ gì mà hiện điềm lành này ? Liền khi ấy ,Đức Như Lai từ nơi tướng lông trắng chặng giữa chân mày phóng ra hào quangg chiếu khắp vô lượng vô biên vi trần số thế...
gửi bởi chanh minh cong
26/10/07 04:43
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Trả lời: 8
Xem: 2200

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Như Đức Thế Tôn đã từng chỉ dạy,đời mạt pháp các chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề cang cường ngỗ ngich,tâm tạp nghiệp nặng,mê đắm ngũ dục,không biết hiếu thuận cha mẹ,không biết cung kính Sư Trưởng,không thực lòng quy y Tam bảo,thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm,làm đủ mọi chuyện tệ ác,phỉ báng Thá...
gửi bởi chanh minh cong
26/10/07 02:56
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Trả lời: 8
Xem: 2200

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Phẩm Thứ Nhất DUYÊN KHỞI Chính tôi nghe được như thế này: Một thuở nọ:Đức PHẬT kiết hạ tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá,với chúng đại Tỳ Kheo một muôn hai nghìn người.Đó là các vị trưởng lão XÁ LỢI PHẤT,Ma Ha Mục Kiền LIên,Ma Ha Ca Diếp,Ma Ha Ca Chiên Diên,Tu Bồ Đề,La Hầu La,Phú Lâu La,A Nan,Na...
gửi bởi chanh minh cong
08/10/07 05:57
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Hành Trì NIỆM PHẬT
Trả lời: 19
Xem: 4511

Re: Hành Trì NIỆM PHẬT

A DI ĐÀ PHẬT Chào bạn nhé,nói ra đúng là Minh Cong còn phải hoc hỏi nhiều,quả thực cũng chưa có một cách thực tập có đường lối,thông thường thì trước khi đi ngủ Minh Công thường niệm phật ,nhưng cũng chưa được chăm chỉ có hôm hơi muộn hay mệt là Minh Cong lại không niệm,nói chung Minh Cong thực tập ...