Chỉ tìm thấy 1818 kết quả

gửi bởi kimcang
20/07/14 14:44
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Người tự tử có mang tội sát sanh?
Trả lời: 38
Xem: 3326

Re: Người tự tử có mang tội sát sanh?

Ngày xưa, có những câu chuyện kể có người vì bị oan nên phải tự tử để chứng minh mình trong sạch. Nhưng người ta có nói tự tử là mang tội sát sanh. Vậy chẳng lẽ người bị oan đó mang tội sát sanh sao?
Chết như vậy là do Si và Sân.

Nói Sát Sanh cũng bao gồm cả Tự Sát (Tự Giết Mình).
gửi bởi kimcang
20/07/14 13:11
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH
Trả lời: 27
Xem: 2177

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Pháo Môn Tịnh Độ lấy Vãng Sanh là chánh yếu còn quả vị tu chứng là phụ. Vãng Sanh thì quyết định Thành Phật cho nên quan trọng là Vãng Sanh còn thứ bậc chỉ là do sức dụng công tu hành. Chư Tổ đời nay chẳng giảng nói nhiều về Thượng Trung Phẩm Vãng Sanh vì là cao quá hơn với căn cơ bình thường. Phát ...
gửi bởi kimcang
18/07/14 18:47
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH
Trả lời: 27
Xem: 2177

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Nói vậy thì đồng nghĩa với việc tất cả A LA HÁN ở Cực Lạc đều sẽ phát Bồ Đề Tâm chuyển sang pháp Bồ Tát Đạo. Chưa có Kinh Điển nào nói về điều này. Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm Phát Đại Thệ Nguyện nói: Pháp Tạng bạch rằng: “Cúi mong Thế Tôn, Đại từ nghe xét, nếu con chứng đặng, Vô Thượng Bồ Đề, thành bậc...
gửi bởi kimcang
17/07/14 15:25
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Đạo phật giải thoát
Trả lời: 21
Xem: 1764

Re: Đạo phật giải thoát

Thưa huynh kimcang, thế các đệ tử xưng tán thầy mình là Tổ, là Thánh thì vị đó nghiễm nhiên sẽ là Tổ, là Thánh à? Các vị được tôn xưng là Tổ đều có sự Tu Hành rất nghiêm mật không phải chỉ do đệ tử của các Ngài xưng tôn mà được nếu do đệ tử xưng tôn mà thành Tổ thì tất cả Chư Tăng đều thành Tổ hết....
gửi bởi kimcang
17/07/14 13:19
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Đạo phật giải thoát
Trả lời: 21
Xem: 1764

Re: Đạo phật giải thoát

Thanh Hải là Tự Xưng còn các Tổ Thiền, Tịnh, Mật là do người ta xưng tôn chứ các Ngài không tự xưng là Tổ hay Bồ Tát gì cả. Các Tổ Thiền, Tịnh, Mật đều y theo Kinh Luật Luận của Phật dạy khi còn sống hay viên tịch thì có các sự dấu hiệu chứng minh cho nên người ta mới người ta xưng tôn chứ các Ngài ...
gửi bởi kimcang
17/07/14 12:48
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Đạo phật giải thoát
Trả lời: 21
Xem: 1764

Re: Đạo phật giải thoát

Các Vị A La Hán không phải là không hiểu Pháp Môn Niệm Phật mà là nói cảnh giới nhiếp độ của Chư Phật là quá sự chứng biết của các Ngài. Hiểu có nhiều trình độ. Phàm Phu Hiểu là theo danh từ. Thánh Nhân Hiểu là Thật Chứng Biết Bậc A La Hán tuy là hiểu Pháp Môn Niệm Phật nhưng khi nói về sức diệu dụn...
gửi bởi kimcang
17/07/14 06:18
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH
Trả lời: 27
Xem: 2177

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Người Niệm Phật dù lúc còn tu hành chưa Phát Tâm Bồ Đề nhưng khi đã Vãng Sanh thì quyết định sẽ Thành Phật bởi vì khi Vãng Sanh cõi Cực Lạc thì là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói: Diệu Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng: Được vãng sinh nơi Cực Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm ...
gửi bởi kimcang
17/07/14 05:55
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: CÁC ĐỊA VỊ BỒ TÁT
Trả lời: 9
Xem: 1541

Re: CÁC ĐỊA VỊ BỒ TÁT

(DH kimcang ghi sai chính tả: thối ->thoái)
Thối hai Thoái cũng cùng nghĩa chỉ là cách đọc giống của người Nam và người Bắc khác nhau đây cũng như là nói Chính hay là Chánh.
gửi bởi kimcang
16/07/14 07:38
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: Thắc mắc về dòng chữ "NỘI DUNG NÀY PHẠM QUI"
Trả lời: 6
Xem: 763

Re: Thắc mắc về dòng chữ "NỘI DUNG NÀY PHẠM QUI"

KC đánh tên Kinh ĐT Trang Nghiêm Bảo Vương thì cụm từ ĐT bị xóa thành ***TỪ NÀY CẤM DÙNG*** như vậy là vô lý vì đây là tên Kinh không thể sửa khác được nếu sửa khác là đổi tên Kinh Phật rồi. Rất nhiều tên Kinh Luận có cụm từ ĐT và trong Kinh cũng có cụm từ ĐTkhông lẽ là sẽ bị xóa và thay thế bằng **...
gửi bởi kimcang
16/07/14 07:30
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH
Trả lời: 27
Xem: 2177

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói Vãng Sanh là Thành Phật có nghĩa là Vãng Sanh là Quyết Định sẽ Thành Phật chính vì vậy mà Pháp Môn Vãng Sanh thế giới Cực Lạc là Bất Tư Nghì. Tịnh Độ dùng Niệm Phật để Vãng Sanh. Mật Tông dùng Trì Chú Quán Tưởng để Vãng Sanh. Cả hai Tông Tịnh và Mật tuy hành trì có khác ...
gửi bởi kimcang
16/07/14 07:22
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: CÁC ĐỊA VỊ BỒ TÁT
Trả lời: 9
Xem: 1541

Re: CÁC ĐỊA VỊ BỒ TÁT

Bất Thối Chuyển có 4 bậc: Tín Bất Thối Chuyển là Tin Phật Pháp Tăng không nghi Vị Bất Thối Chuyển là chẳng thối lui vào địa vị phàm phu Hạnh Bất Thối Chuyển là tất cả công hạnh đều là hướng đến quả vị Phật không có thối lui vào Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Niệm Bất Thối Chuyển là niệm niệm tu hành tương...
gửi bởi kimcang
15/07/14 18:02
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
Trả lời: 3
Xem: 788

Re: Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ

KC đọc rất nhiều Kinh nói về Tịnh Độ mà chưa thấy có Kinh nào nói là Một là, phải quy y Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được vãng sanh Tịnh độ. Hai là, thời mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi Không phải chỉ Niệm Phật mới được Vãng Sanh cõi Phật A Di Đà, Trì ...