Chỉ tìm thấy 911 kết quả

gửi bởi Chanhientam
23/03/09 16:21
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Tham thiền!
Trả lời: 104
Xem: 12347

Re: Tham thiền!

cái gì chưa chứng nghiệm qua, còn phải thu thập trên sách vở thì làm ơn coi chừng chút Bởi vậy có nhiều cái mình biết mà không dám nói. Thí dụ như nói tức cái này, tức cái kia, ; cây gậy không phải cây gậy, tức là cây gậy cũng tức chẳng phải cây gậy. Mình biết qua sách vở, nhưng đâu đã đạt tới, do ...
gửi bởi Chanhientam
22/03/09 19:40
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Tham thiền!
Trả lời: 104
Xem: 12347

Re: Tham thiền!

Trong nhà ngoài cửa gì cũng được. Chỉ cần nhớ một điều, cái gì chưa chứng nghiệm qua, còn phải thu thập trên sách vở thì làm ơn coi chừng chút, nói thì chịu khó y vào kinh sách chút, khỏi lầm mình cũng không làm lầm người. Cái gì nói ra mà chưa đúng với kinh luận thì chịu khó nghiên cứu học hỏi thêm...
gửi bởi Chanhientam
22/03/09 18:52
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Trả lời: 48
Xem: 7226

Re: 17 - Tổ Tăng - Già Nan - Đề

17 – TỔ TĂNG GIÀ NAN ĐỀ Ngài nói kệ phó pháp rằng : Tâm địa bản vô sinh Nhân địa tòng duyên khởi Duyên chủng bất tương phương Hoa quả diệt phục nhĩ Dịch Tâm địa vốn nó không sinh Nhân nơi đất đủ duyên lành phát ra Duyên đầy đủ cây đà tươi tốt Hoa quả này ngày một lớn thêm . Đại ý bài kệ nói : Lòng ...
gửi bởi Chanhientam
20/03/09 21:47
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Tham thiền!
Trả lời: 104
Xem: 12347

Re: Tham thiền!

tangbong >"Dùng tâm giác biết" là có tác ý, còn là phạm vi của ý thức, không thể vuơn tới trí được. theo duy thức tác ý là một trong năm tâm sở biến hành, nó luôn có mặt; còn ý thức là thức thứ sáu, không luôn có mặt; cho nên không thể nói tác ý thuộc phạm vi ý thức Hai câu này có phải là từ một ch...
gửi bởi Chanhientam
18/03/09 02:17
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Tham thiền!
Trả lời: 104
Xem: 12347

Re: Tham thiền!

tangbong >"Dùng tâm giác biết" là có tác ý, còn là phạm vi của ý thức, không thể vươn tới trí được. :) Trong luận Đại thừa khởi tín , trong phần nói về Ý NGHĨA CỦA SỰ HUÂN TẬP ở tập II, có phân ra làm 2 loại là HUÂN TẬP KHỞI VỌNG PHÁP CHẲNG DỨT và HUÂN TẬP KHỞI TỊNH PHÁP CHẲNG DỨT. 1. HUÂN TẬP KHỞI...
gửi bởi Chanhientam
17/03/09 17:04
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Thiền lợi ích có thật.
Trả lời: 49
Xem: 8257

Re: Thiền lợi ích có thật.

Dính dáng với chẳng dính, "thôi tìm keo con voi dán cho chặc vô"! cafene , dính hay không dính là do mình nhận ra, người ngoài chưa từng hiểu đố mà hiểu nổi! :-P :)) Có biết vì sao tôi nói "không dính dáng" không? Vì MHBN hiểu thì hiểu mà diễn tả thành lời thì không diễn tả được ý của mình muốn nói...
gửi bởi Chanhientam
17/03/09 16:32
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Tham thiền!
Trả lời: 104
Xem: 12347

Re: Tham thiền!

Hôm nay mới có thì giờ đọc bài của Tỉnh Thức ... Bài viết phân tích rõ ràng và dùng từ khéo, ít gây ngộ nhận cho thiên hạ. CHT nghĩ MHBN nói "trụ vào thật thể vô sanh" v.v... nhiều thứ như thế, chẳng qua là chỉ muốn nói đến động tác CHỈ hay dùng trong nhà thiền mà thôi. Dùng từ như thế chính MHBN cũ...
gửi bởi Chanhientam
16/03/09 21:08
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Tham thiền!
Trả lời: 104
Xem: 12347

Re: Tham thiền!

Thể theo lời vừa trình bày không lẽ bậc Alahan còn vô minh???!!! xin nói rõ hơn là các vị này đã sạch vô minh, vì các vị ấy đã chứng thật trí vô sanh, cũng chính là chứng luôn thật tánh vô sanh, nên mặc dầu các vị đó không nói gì về kiến tánh, nhưng lại đã chứng thật tánh ngay tự căn bản trí này . ...
gửi bởi Chanhientam
11/03/09 01:21
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Thiền lợi ích có thật.
Trả lời: 49
Xem: 8257

Re: Thiền lợi ích có thật.

Chẳng có gì dính dáng!
gửi bởi Chanhientam
10/03/09 06:06
Chuyên mục: Giới Luật, đạo đức và giáo dục Phật giáo
Chủ đề: Tự Xưng KHAI NGỘ Là Quyến Thuộc Của MA VƯƠNG
Trả lời: 12
Xem: 2002

Re: Tự Xưng KHAI NGỘ Là Quyến Thuộc Của MA VƯƠNG

Cũng có người hiểu được cái gì là cứu cánh, cái gì là phương tiện. kinhle Lỗi không nằm ở chỗ nói hay nín, tự xưng hay không tự xưng v.v... Kinh luận hay chư vị tiền bối có nói ra điều gì cũng chỉ là đối trị cái tật cái bệnh của chúng sanh mà nói. Đó là tùy duyên mà có thuốc. Đã tùy duyên thì không ...
gửi bởi Chanhientam
08/03/09 20:23
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: KHAI THỊ CỦA ÐẠI SƯ HÁM SƠN
Trả lời: 13
Xem: 2027

Re: KHAI THỊ CỦA ÐẠI SƯ HÁM SƠN

Có Thiền mà không có Tịnh thì không phải Thiền Tịnh. Có Tịnh mà không có Thiền, cũng không phải là Thiền Tịnh. Thế thì phải có Tịnh mà có cả Thiền mới ra Thiền Tịnh. À ... Thiền Tịnh không hai. Thôi để đâu cũng được. Để luôn cả hai box Thiền và Tịnh càng tốt. Ủa! hình như chương này là Phật giáo Bắc...