Chỉ tìm thấy 8066 kết quả

gửi bởi binh
14/08/18 16:10
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (15/8/2018) (18) T2 BÀI 22 HỎI: Thế nào là đốn ngộ ? - Đốn ngộ là ngay trong đời này được giải thoát . - Làm sao mà biết? - Ví như sư tử con , khi mới lọt lòng mẹ quả nhiên là sư tử. Người tu đốn ngộ cũng thế. Ngay khi tu liền vào vị Phật. Như tre mùa xuân sanh măng, cũng ng...
gửi bởi binh
13/08/18 16:22
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (14/8/2018) (17) T2 BÀI 21 HỎI: Trước nói vô niệm mà tôi chưa thông tột - Vô niệm là ở tất cả chỗ mà không tâm, không tất cả cảnh, không có những nghĩ cầu, đối các cảnh sắc hằng không khởi động. Được vô niệm gọi là chơn niệm. Nếu dùng niệm ( khởi nghĩ) làm niệm là tà niệm, c...
gửi bởi binh
13/08/18 16:21
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (14/8/2018) (210) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các cõi nước mười phương nghe danh hiệu tôi xong ắt đều đạt được thanh tịnh, giải thoát, Phổ Ðẳng tam muội, các tổng trì sâu, trụ tam ma địa thậm c...
gửi bởi binh
13/08/18 16:20
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3262

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (14/8/2018) (28) T4 Tổ Liên Tông thứ nhất: Đại Sư Huệ Viễn - đời Tấn Đại Sư nói: “Thế nào là niệm Phật tam muội? Niệm Phật tam muội là ý chuyên nhất, tưởng vắng lặng. Ý chuyên nhất thì tâm không tán loạn, tưởng vắng lặng thì thần sáng, khí nhẹ. Khí nhẹ thì thân tâm khinh an, thần sán...
gửi bởi binh
12/08/18 19:56
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (13/8/2018) (17) T2 BÀI 20 HỎI : Thế nào là năm ấm ? - Đối sắc nhiễm sắc, theo sắc thọ sanh, gọi sắc ấm. Vì lãnh nạp vào trong tám gió (Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc) ưa tập những thứ tin tà , từ trong sự lãnh thọ mà sanh , gọi là thọ ấm. Mê tâm, chấp tưởng, theo tưở...
gửi bởi binh
12/08/18 19:54
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3262

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (13/8/2018) (27) Hết T3 Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ Trong các vị cư sĩ hữu danh, thạc đức cận đại của Trung Hoa, ngoài những vị như Lý Bỉnh Nam, Vương Bác Khiêm, Hạ Liên Cư, Mai Quang Hy… cụ Hoàng Niệm Tổ thường được nhắc đến như là một vị đại đức cư sĩ có công rất lớn trong việc hoằng t...
gửi bởi binh
12/08/18 19:45
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (13/8/2018) (208) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, cõi Phật tôi ở rộng rãi nghiêm tịnh, sáng ngời như gương, chiếu tỏ mười phương vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chúng sanh trông thấy sanh tâm hy...
gửi bởi binh
11/08/18 18:53
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (12/8/2018) (16) T2 BÀI 19 HỎI: Thế nào là thấy chơn thân Phật? - Chẳng thấy có, không là thấy chơn thân Phật. - Thế nào là chẳng thấy có không? - Có nương nơi không mà lập, không nương nơi có mà hiển bày. Nếu chẳng lập có thì không đâu còn, Đã chẳng còn không thì có từ đâu ...
gửi bởi binh
11/08/18 18:52
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (12/8/2018) (207) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, cây trong cõi nước có vô lượng màu hoặc cao đến trăm ngàn do tuần; cây Ðạo Tràng cao bốn trăm vạn dặm. Trong các Bồ Tát, dù kẻ thiện căn kém cỏi vẫn có thể biết rõ. Muốn...
gửi bởi binh
11/08/18 18:51
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3262

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (12/8/2018) (24) T3 Trưởng Lão cư sĩ Hạ Liên Cư Lão cư sĩ Hạ Kế Tuyền, tự Phổ Trai, hiệu Cừ Viên; khi tỵ nạn tại Nhật Bản, lấy tên là Hạ Tuyền, khi về nước đổi thành Liên Cư, biệt hiệu là Nhất Ông. Hạ lão cư sĩ là người Vận Thành, tỉnh Sơn Ðông, Trung Quốc, là con trưởng của quan đề ...
gửi bởi binh
10/08/18 16:42
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (11/8/2018) (15) T2 BÀI 18 HỎI: Chuyển tám thức thành bốn trí , rút bốn trí thành ba thân, vậy mấy thức chung thành một trí? Mấy thức riêng thành một trí? - Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân năm thức này thành chung một trí là Thành Sở Tác Trí. Ý thức thứ sáu riêng thành Diệu Quan S...
gửi bởi binh
10/08/18 16:41
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3262

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (11/8/2018) (23) T3 Trưởng Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam hiệu Tuyết Lư Lão Nhân (theo Lý Công Tuyết Lư Lão Cư Sĩ Lược Sự) Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thời Dân Quốc, hiệu Tuyết Lư hay Tuyết Tăng, người thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Từ bé, ông đã đỉnh ngộ, hiếu học. Ông chuyên học về pháp ...