Chỉ tìm thấy 422 kết quả

gửi bởi Không biết
07/03/16 00:28
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: TÁNH KHÔNG ???
Trả lời: 39
Xem: 3547

Re: TÁNH KHÔNG ???

Chỗ tinh yêu và cao siêu thâm diệu của cả một hệ tư tưởng mà Đh đem vào đây hỏi thì tôi thấy là trật đường ray rồi :D với lại nó đi ngược với tôn chỉ hoạt động của box NT ( http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=41&t=6032 ) thì tôi nghĩ là không thích hợp. Người biết muốn trao đổ...
gửi bởi Không biết
06/03/16 23:25
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN
Trả lời: 19
Xem: 1865

Re: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN

hihi, câu này ngu tối trích Nguyên Văn từ Chánh tạng NT mà đạo hữu, sao đh lại nói là tôi cho rằng... về vấn đề này, phải chăng đạo hữu cho rằng đức Phật "chém gió" về tăng đoàn của mình hay là đh nghi ngờ đoạn kinh đó không phải nguyên gốc lời Phật dạy? Không phải là Đức Phật chém gió, mà là ĐH Kh...
gửi bởi Không biết
05/03/16 23:39
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: TÁNH KHÔNG ???
Trả lời: 39
Xem: 3547

Re: TÁNH KHÔNG ???

ĐH chanhhoitrong_123 trích đoạn kinh PG Bắc tông, rồi kêu giải thích bằng PG Nam tông, kiểu như râu ông nọ cắm cằm bà kia . Đạo hữu CHT trích giùm đoạn kinh nói về Tánh Không trong kinh Pali giúp mình với. cafene sư huynh Quang_tâm3 kính mến !!! Không phải ngẫu nhiên em trích đoạn bài kinh Bát Nha,...
gửi bởi Không biết
05/03/16 23:10
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN
Trả lời: 19
Xem: 1865

Re: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN

Đạo hữu Không Biết kính mến !!! Hai năm rồi không gặp đạo hữu vẫn khoẻ chứ ? hihi, bị vì nhiễm lời dạy của Phật "tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe ; tánh chết ở trong sự sống" (Tương Ưng bộ) thành ra đạo hữu hỏi tui câu này thì ngu tui chỉ có một câu trả lời duy nhất là: khỏe ...
gửi bởi Không biết
01/03/16 23:25
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN
Trả lời: 19
Xem: 1865

Re: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN

nhưng mà cảm phiền đạo hữu đọc lại đoạn kinh trên xem đức Phật đang giảng mấy cái đó cho ai? dựa vào đâu mà đạo hữu nói cụm chữ "này các Tỷ-kheo" trong chánh kinh là cho cả phàm nhân và bậc Thánh? Dựa vào đâu mà đạo hữu cho rằng cụm chữ "này các Tỳ-kheo" là chỉ các bậc Thánh? Chẳng lẽ các vị Tỳ-khe...
gửi bởi Không biết
29/02/16 09:45
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN
Trả lời: 19
Xem: 1865

VÔ Ngã và PHI Ngã

hihi, định bàn thêm về sự khác biệt của " Ái biệt ly khổ, Oán tắng hội khổ " trong bát khổ với Khổ Đế của chánh kinh nhưng mà thôi. Cái đó để sau, bửa nay đổi khẩu vị qua món khác cho nó đỡ ngán vậy :D VÔ Ngã hay PHI Ngã tại sao ngu tôi lại nói về vấn đề này, tại vì cách đây ít lâu cũng trong box củ...
gửi bởi Không biết
29/02/16 08:13
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN
Trả lời: 19
Xem: 1865

Re: Khố ĐẾ và Khổ UẨN

Và này các Tỷ kheo , thế nào Khổ Thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi. khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại Năm Thủ uẩn là khổ. Này các Tỷ kheo thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xu...
gửi bởi Không biết
20/02/16 00:29
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: Khổ ĐẾ và Khổ UẨN
Trả lời: 19
Xem: 1865

Khổ ĐẾ và Khổ UẨN

Hihi, bửa nay ngu tôi mạo muội lập cái topic này để nói về 2 chiện tưởng như là giống nhau nhưng kỳ thực là rất Khác nhau, đó là: Khổ ĐẾ & Khổ UẨN - GIỐNG Nhau: chữ KHỔ trong “Khổ đế” và chữ KHỔ trong “Khổ uẩn” đều có cùng nguyên gốc tiếng Pali là dukkha DUKKHA nt. sự đau khổ, đau đớn, khổ sở, hấp h...
gửi bởi Không biết
17/02/16 09:42
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: ĐỊNH LỰC THÂM SÂU ?
Trả lời: 4
Xem: 907

Re: ĐỊNH LỰC THÂM SÂU ?

cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nên quay lại nói thêm cho nó rõ vài ý :D thứ nhất, về mặt văn bản thì cũng nên trích nguyên gốc Pali làm cơ sở đối chiếu: 110. Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho kesamatthakā tacapariyantaṃ pūraṃ nānappakārassa asucino paccavekkhati “Atth...
gửi bởi Không biết
13/02/16 12:07
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: ĐỊNH LỰC THÂM SÂU ?
Trả lời: 4
Xem: 907

Re: ĐỊNH LỰC THÂM SÂU ?

Chư hiền hữu kính mến !!! Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ và Thân Hành Niệm đức Phật có dạy phần quán thân như sau : "Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này: "Ðây là tóc, ...
gửi bởi Không biết
28/01/16 08:34
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: NÀY CÁC TỲ KHEO...
Trả lời: 1
Xem: 479

Re: NÀY CÁC TỲ KHEO...

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được...
gửi bởi Không biết
28/01/16 08:10
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: BẢN NĂNG SINH TỒN
Trả lời: 9
Xem: 1052

Re: BẢN NĂNG SINH TỒN

Tôi nghĩ là Đh đã trích dẫn nhưng chưa hiểu nghĩa chữ " Thiểu Dục " một cách Trung đạo. Đa phần người ta thường hiểu chữ Thiểu Dục thành Vô dục , đó là một suy nghĩ cực đoan (không Trung đạo) và thậm chí có người từng hủy báng đức Phật vì cho rằng ngài là một vị hủy hoại sự sống. Đạo hữu Không Biết...