Diễn Đàn Phật Pháp - Điều khoản đăng ký

Khi tham gia Diễn Đàn Phật Pháp, bạn phải cam kết chấp hành các điều khoản của diễn đàn. Nếu không đồng ý hãy đóng trang này lại, không ai bắt buộc bạn tham gia. Chúng tôi có thể thay đổi lại những điều khoản bất cứ lúc nào. Bạn nên thường xuyên xem lại những điều khoản và nội quy diễn đàn.

Bạn cam kết không gửi bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, và nơi Diễn Đàn Phật Pháp đặt máy chủ hay luật pháp quốc tế. Nếu cố tình vi phạm, bạn sẽ bị cấm tham gia diễn đàn. Địa chỉ IP của tất cả các bài viết đều được lưu lại để bảo vệ các điều khoản. Bạn đồng ý rằng diễn đàn có quyền gỡ bỏ, sửa, di chuyển hoặc khóa bất kỳ bài viết nào vào bất cứ lúc nào. Đăng ký làm thành viên, bạn phải cam kết thông tin bạn cung cấp được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Những thông tin này sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác mà không được sự đồng ý của bạn, tuy nhiên diễn đàn cũng như phpBB sẽ không chịu trách nhiệm về việc những thông tin cá nhân này của bạn bị lộ ra bên ngoài từ những kẻ phá hoại.