Tổ Long Thọ

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Nagarjuna long tho bo tat 9.jpg (20.05 KiB) Đã xem 2069 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
nagajuna long tho to su 10.jpg (21.01 KiB) Đã xem 2072 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
nagarjuna_long tho bo tat 11.jpg (23.99 KiB) Đã xem 2069 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Nagarjuna long tho bo tat 12.jpg (47.96 KiB) Đã xem 2052 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Nagarjuna long tho bo tat 13.jpg (63.69 KiB) Đã xem 2054 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
nagarjuna long tho bo tat 14.jpg (36.1 KiB) Đã xem 2066 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
long tho to thu 14 theo truyen tong trung hoa.jpg (7.35 KiB) Đã xem 2061 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
The Nagarjuna statue is created for the L43 Foundation in Amsterdam in 1995.jpg (10.76 KiB) Đã xem 2073 lần
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Nagarjuna- Long Tho To su.gif (31.26 KiB) Đã xem 2123 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
nagarjuna long tho to su 1.gif (11.73 KiB) Đã xem 2015 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
nagarjuna-nagas long tho bo tat 2.JPG (50.67 KiB) Đã xem 1979 lần


thiên thần quét lá
Bài viết: 48
Ngày: 18/10/07 15:44

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thiên thần quét lá »

Tấm này vẽ theo truyền thống Trung Hoa
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
nagajuna long tho bo tat the trung hoa.gif (7.12 KiB) Đã xem 1873 lần
Theo truyền thống Tây Tạng, Nhập Long cung thỉnh Hoa Nghiêm Kinh
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Nagarjuna long tho bo tat tai long cung.jpg (46.51 KiB) Đã xem 1875 lần
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
xa loi cua ngai long tho to sunagarjuna.jpg (617.63 KiB) Đã xem 1884 lần

Xin kính lễ đại sỹ trăm vạn ngàn lần, những việc con làm nếu có chút phước đức thiện căn, xin nguyện: "Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu phước báo thanh văn duyên giác nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề."


Theo truyền thống của Phật giáo ngài Long Thọ sống khoảng 150-250 sau công nguyên. Vị này cũng có tên là Nagarjuna cũng sống khoảng thế kỷ 100 sau công nguyên, nhưng ông là nhà hóa học và có một vài liên quan đến trường đại học nalanda, đã từng là nhà học giả lỗi lac tại nalanda và có tạo một vài quyển luận trong đó có quyển về Yogasara... thiên thần quét lá chẳng phải nhà nghiên cứu nhưng thấy liên quan đến ngài Long Thọ nên để vào đây tồn nghi đợi ai đó làm sáng tỏ.
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
Long Thọ Bồ tát, Long Mãnh đại sĩ, Long Thọ Tổ sư
NAGARJUNA long tho bo tat 7 theo an do.jpg (40.71 KiB) Đã xem 1879 lần


thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: Tổ Long Thọ

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Lăng Già Kinh:
"Sau xứ Nam Thiên Trúc
Có Danh Đức Tỳ Kheo
Tôn hiệu là Long Thọ
Hay phá Hữu - Vô tông
Trong thế gian hiển Ngã
Pháp Vô Thượng Đại thừa
Chứng Sơ Hoan Hỷ Địa
Vãng sanh Cực Lạc Quốc"

Tổ Long Thọ một thân làm Tổ 8 tông, tương truyền là Cổ Phật tái lai, thị hiện thân Sơ Hoan Hỷ Địa Bồ Tát, xiển dương cả Thiền và Tịnh, vãng sanh cõi Cực Lạc.

Nam Mô Tổ Sư Long Thọ Đại Sĩ, Minh Liễu Chân Tánh Thường Trụ Tây Phương Cực Lạc Liên Trì Hải Hội


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách