Các bài nhạc Phật giáo đây

Chia sẻ và thảo luận âm nhạc phật giáo. Chỉ âm nhạc thôi, Pháp âm có chuyên mục riêng.
Yolana
Bài viết: 4
Ngày: 17/06/08 23:16
Giới tính: Nữ
Đến từ: vietnam

Các bài nhạc Phật giáo đây

Bài viết chưa xem gửi bởi Yolana »

Bài Vesak thiêng liêng
Sáng tác :TT Thích Chân Quang
[youtube][/youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZR9ouT20hlE&hl ... ram><embed src="http://www.youtube.com/v/ZR9ouT20hlE&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>

Link download: http://www.thichchanquang.com/?id=detai ... d=1061&n=1

Bài Dâng Hoa
Sáng tác :TT Thích Chân Quang
[youtube][/youtube]<object width='220' height='220' style='border: 1px solid #000'><param name='movie' value='http://music.forvn.com/play/?id=music-4 ... ram><param name='wmode' value='transparent'></param><embed name='ForVNPlayer' style='border: 1px solid #000' type='application/x-shockwave-flash' src='http://music.forvn.com/play/?id=music-4 ... t=140&.swf' width='220' height='220' allowfullscreen='true'/></embed></object>

Link download: http://www.thichchanquang.com/?id=detai ... id=729&n=1

Bài Tôn kính Phật:
Sáng tác:TT Thích Chân Quang

[youtube][/youtube]<object width='220' height='220' style='border: 1px solid #000'><param name='movie' value='http://music.forvn.com/play/?id=music-4 ... ram><param name='wmode' value='transparent'></param><embed name='ForVNPlayer' style='border: 1px solid #000' type='application/x-shockwave-flash' src='http://music.forvn.com/play/?id=music-4 ... t=140&.swf' width='220' height='220' allowfullscreen='true'/></embed></object>

Link download :http://www.thichchanquang.com/?id=detai ... id=728&n=1


mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các bài nhạc Phật giáo đây

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Nhạc video Trăm Năm Bước Phù Du


Lời

Mưa bay khắp cõi...
Mưa bay trên đá....
Trăm năm bước phù du...

Hoang sơ khắp cõi...
Hoang sơ vũ điệu...xưa...
Cong cong năm ngón...ngũ hành..
Trăm năm bước mộng du...

Nam Mô...Nam Mô...Nam Mô...Buddha
Một vòng thôi miên...thôi miên...áp sáng...
Nhật nguyệt trên cao...trên cao...sáng toả...
Em múa nghiêng ngã...

.~.~.~.

Hoang sơ khắp cõi...
Hoang sơ vũ điệu...xưa...
Nhật nguyệt trên cao, nhân gian dưới thấp, cách xa...
Nam Mô...Nam Mô...Nam Mô A Di Đà...

Hoang sơ khắp cõi...
Cong cong năm ngón...ngũ hành..
Nhật nguyệt trên cao, nhân gian dưới thấp, cách xa...
Nam Mô...Nam Mô...Nam Mô A Di Đà...

Nam Mô...Nam Mô...Nam Mô...Buddha
Trăm năm em múa ngã nghiêng...ngã nghiêng...ngã nghiêng...
Mưa bay khắp cõi...
Mưa bay trên đá...
Trăm năm bước mộng du...
Trăm năm bước phù du....


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các bài nhạc Phật giáo đây

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »Lời

Về nơi đây xa trần duyên,
Khai chí thêm, tâm bình yên,
Ngát hương từ của thầy hiền,
Truyền Phật Pháp cho đàn con.

Giọng thầy ngân, vang hồi chuông,
Tỉnh giác ai đang còn vương
Nỗi ưu hoài, thầy lời tài,
Còn tham đắm nơi trần ai.

Chớ vương vấn câu lợi danh,
Sắc tham đắm trong tử sanh,
Quyết lui trí theo Phật Đà,
Sống tỉnh giác xa mê tà.

Mừng đổi thay bao thiện duyên,
Chung ước nguyện, chung niềm tin,
Hướng tâm vào lời thầy dạy,
Mà tinh tấn bao ngày qua.

Tựa mưa rơi tưới ngàn hoa,
Cỏ ngát hương thơm gần xa,
Nghĩa ơn thầy thật đậm đà,
Ngọt đuốc chí sáng đời ta.

Về nơi đây vui thật vui,
Tay nắm tay, ta cười tươi,
Hát vang lời đầy tình người,
Thời gian nhé xin ngừng trôi.

Vì sân si nên sầu bi,
Tham muốn lâu nên khổ đau,
Tuổi xuân dần tàn từng ngày,
Nào hay biết. Quay về mau!

Chớ vương vấn câu lợi danh,
Sắc tham đắm trong tử sanh,
Quyết lui trí theo Phật Đà,
Sống tỉnh giác xa mê tà.

Mừng đổi thay bao thiện duyên,
Chung ước nguyện, chung niềm tin,
Hướng tâm vào lời thầy dạy,
Mà tinh tấn bao ngày qua.

Tựa mưa rơi tưới ngàn hoa,
Cỏ ngát hương thơm gần xa,
Nghĩa ơn thầy thật đậm đà,
Ngọt đuốc chí sáng đời ta.

Nghĩa ơn thầy thật đậm đà,
Ngọt đuốc chí sáng đời ta.


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các bài nhạc Phật giáo đây

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Cám Ơn Phật - trình bày: Thanh Thúy

Cám ơn Phật thiêng liêng mầu nhiệm
Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh.
Cám ơn Phật thiêng liêng mầu nhiệm
Chân dung Ngài khắp chốn Ta Bà.

Đời quá khổ cầu xin cứu khổ
Phật từ bi thương xót chúng sinh
Đời bể khổ cầu mong cứu khổ
Đại bi tâm trùm khắp bao la.

Cám ơn Phật thiêng liêng mầu nhiệm.

Đời quá khổ cầu xin cứu khổ
Phật từ bi thương xót chúng sinh
Đời bể khổ cầu mong cứu khổ
Đại bi tâm trùm khắp bao la.

Cám ơn Phật, mầu nhiệm thiêng liêng
Từ mấy tầng cao, nhìn khắp trần gian,
Thống hiểu đời khổ ái mêng mang
Nơi Niết Bàn Ngài vẫn lắng nghe,
Cứu độ chở che.

Lạy Đức Phật, đời đời, kiếp kiếp
Con không quên ân đức từ bi
Con phát nguyện trọn đời dâng hiến,
Học hạnh lành từ bỏ sân si.

Lạy Đức Phật, đời đời, kiếp kiếp
Mở vòng tay cùng với cõi lòng
Làm những gì có thể làm được
Xin cùng người chia sẽ cảm thông.

Cám ơn Phật thiêng liêng mầu nhiệm.
Cám ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng.
Cám ơn Phật thiêng liêng mầu nhiệm.
Cám ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng.


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các bài nhạc Phật giáo đây

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »Dâng Hương Tán Phật - trình bày: Phương Dung
(Nguyện Hương và Tán Phật là 2 bài kệ bắt đầu cho mỗi buổi lễ)

Music video --->

.~.~.~.

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ba Ngôi Báu.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành.
Cùng Pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ:
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Bờ giác chóng quay về.

Hán Việt:
Pháp Vương vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhân chi đạo sư
Tử sanh chi từ phụ
Ư nhiết niệm quy y,
Năng diệt tam kỳ nghiệp,
Xưng dương nhược tán thán,
Ức kiếp mặc năng tận.

Đấng Pháp Vương ,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Nay con nguyện quy y,
Diệt trừ vô lượng tội,
Dâng lên lời tán thán,
Ức kiếp vẫn không cùng.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Các bài hát trên đều do 4papaya trình bày và gởi lên youtube. Ms chỉ lượm trên đó đem về thôi.


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các bài nhạc Phật giáo đây

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Tiếng chuông chùa


Công cha nghĩa mẹMẹ là Phật


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các bài nhạc Phật giáo đây

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Chuông chùaBông Hồng cài áo


Nhớ mẹ


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các bài nhạc Phật giáo đây

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Hôm nay ngày Phật đản


Sáng nay, hoa chen nhau nở
Gió đưa hương bay ngạt ngào
Hoàng hôn, chim vang tiếng hót
Nắng lên, lộng lẫy ban mai

Lâm tì ni dù bé nhỏ,
Ấp ủ muôn mái đầu
Ôi tình thương! không cách trở
Giọng chuông lên khắp địa cầu.

Bao nhiêu lòng mong đợi
Hôm nay, Phật đản sanh
Núi sông tô điểm mới
Gió reo nhạc thanh bình

Chim ca vang trong rừng vắng
Cá lội mừng giữa đại dương
Triệu người quỳ trong im lặng
Cảm thông, lòng người cảm thông

Từ bi ngời trong ánh mắt
Tình thương phủ khắp năm châu
Trong tôi lòng sao vui quá
Tôi vui, niềm vui sáng ngời...


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách