Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Kính mời các bạn cùng tham gia sáng tác và sưu tầm kệ thi ca Phật giáo.
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »


Tâm nguyện người xuất gia

Chiêu đề Tăng mùa Hạ 2000

Nơi Tây Trúc Thích Tôn xuất thế
Lâm Tỳ Ni Thái tử đản sinh
Chín rồng phun nước tắm mình
Bảy sen đỡ bước tôn vinh cát tường
Ban rãi Đạo mầu đi muôn hướng
Lưu truyền vạn thuở ánh từ dương
Chúng con ngộ lý vô thường
Xuất gia nguyện thoát con đường tử sinh
Quyết lòng tu độ mình giải thoát
Học và hành để phát huệ tâm
Tam thừa giáo điển nghiên tầm
Lục thời tụng niệm nẫy mầm phước duyên
Nguyện thoát ly sống đời tỉnh thức
Cầu Phật thừa gắng sức công phu
Dốc lòng vì một chữ tu
Viên tròn hạnh nguyện đền bù tứ ân
An cư ba tháng trần duyên lánh
Thúc liễm chín tuần phước huệ sanh
Như Lai Sứ giả xứng danh
Phật môn Thích tử trưởng thành từ đây.
Chiêu đề Tăng
12.6.2000


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

SƠN CƯỚC
(Kính Tặng TT. Thích Nguyên Tú)
Thích Giác Hiệp-Uyên Ðại Hải

Biệt phố thị miền hoang vu về lại,
Nhạc rừng ru hồn lạc cõi cuồng thi.
Trời Ðại-Lộc[1] mưa chiều giăng kín nẻo,
Lối Thầy về hoa ngập bước chân đi.

[1] Ðại Lào, Bảo lộc


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »


Nối bước chân Phật
Thích Quảng Lực

Ân sư cao lớn khó lường
Dạy cho đệ tử chơn thường pháp môn,
Dưỡng dục đệ tử lớn khôn
Giữ gìn đức hạnh biết tôn trọng người,
Phát huy trí huệ tự thân
Diệt trừ bản ngã, tham sân si chừa
Trưởng dưỡng đức tính từ bi
Hoằng truyền giáo pháp lợi sinh khôn cùng
Hỷ xã tất cả pháp môn
Đi vào thật tướng tối tôn sâu mầu.
Đức độ giải thoát rộng sâu
Lưu truyền mãi mãi người sau phụng hành
Đừng vào nẻo lợi, đường danh
Đạo mầu khó đặng, bạn lành tránh xa
Y theo ý chỉ THÍCH CA
Nương vào THẦY TỔ đạo cao chóng thành
Cùng nhau tinh tấn tu hành
Độ sanh giải thoát mong đền ân sư.


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Bóng dáng thiên thần

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Bóng dáng thiên thần

Thích Thiện Long

(tặng những chỏm tóc)Em bỏ lại khung trời tuổi mộng

Bước chân đi duyên kiếp tự thuở nào

Câu kinh Phật sớm hôm bầu bạn

Gối thềm khuya mơ một vì sao.Hương hoa sứ ngạt ngào bay trong gió

Tiếng chuông ngân lồng lộng bóng trăng rằm

Manh áo vá còn nguyên mùi nhang khói

Bóng em ngồi hun hút xa xăm…Em hiền dịu tinh khôi quá đỗi

Trần gian kia phủ phục nét em cười

Trong nắng sớm bên giàn thiên lý

Chắp tay nhìn bóng hạt sương rơi.Tôi lang bạt đi tìm lẽ sống

Rồi gặp em giữa chốn Ta-bà

Chiếc chỏm tóc in hình dấu hỏi

Chợt giật mình Phật chẳng đâu xa.Huế, 2001

Thích Thiện Long


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Đời Tăng Lữ

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Đời Tăng Lữ

Thiền Sinh Tuệ Minh

Ta hãy sống cho những ngày đáng sống
Không giận mừng không oán ghét buồn thương
Để cho lòng chan trải khắp mười phương,
Như gió lộng mây ngàn trôi vạn hướng.

* * *

Đời tăng lữ từ khi ta dấn bước,
Bỏ sau lưng bao thế trược phiền hà.
Bước vân du trong khắp cõi Ta-bà
Chúng sanh bạn, vũ trụ nhà ta đó.


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Tiếng Chuông Chùa

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Tiếng Chuông Chùa

Thiền ni sinh Tâm Liên

Chuông rung rồi bạn nhớ
Vui nghe kinh nhiệm mầu.
Sớm khuya hằng gắng tỉnh,
Phật dạy hành cho sâu.

Chuông rung rồi sực tỉnh,
Vui như lúc hành thiền
Bài học đầu chưa thuộc
Bát nhã dài mênh mông.

Chuông ngân thường nhớ nhé
Bạn ơi, ngược dòng rồi,
Xuôi theo đời chết đuối
Ghét thương đời mộng thôi.

Tiếng chuông lành nhắc nhở,
Lắng nghe lời kinh cao.
Gió đưa tin trực nhận.
Phật xưa thường trong nhau.

Hồi chuông ru giấc ngủ,
Xếp kinh gối bên đầu.
Bao đêm hằng tỉnh thức
Nước êm đềm thông lưu.


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Ngộ

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Ngộ

Huyền Không HT Mãn Giác

Chặt tay cầu đạo tâm an

Người đưa trên đỉnh ngút ngàn trăng sao

Đôi mắt nhìn thẳng tâm bào

Ở đây Phật tánh nói sao bây giờ

Con người lắm nổi bơ vơ

Lang thang tìm kiếm bến bờ xa xôi

Bừng mắt sáng tâm ngộ rồi

Cánh tay rớt xuống còn tôi hiểu gì.Phật Đản Đinh Mão (1987)


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Thiền Sư
Huyền Không HT Mãn Giác


Thiền sư đi trên đường

Áo rộng đầy tình thương

Thời gian không níu lại

Cười vang suốt đêm trường

Bàn thêm: mấy nhà tu này làm thơ hay quá đọc xong, muốn sách gói đi tu luôn.


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Đạt Đạo

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Đạt Đạo

Huyền Không HT Mãn Giác

Qua Thiền Môn: thấy trời xanh

Kim Cang kinh tụng chân thành từng trang

Khói hương quyện, cảnh mơ màng

Không gian là chiếc y vàng quấn thânThiền Môn xưa sạch phong trần

Kim Cang kinh khép trầm luân thoát rồi

Ta từ sanh tử về chơi

Ngồi trên chót đỉnh mỉm cười với trăngThân ta là giải đất bằng

Tâm ta là nước sông Hằng mênh mông

Tình ta là đóa hoa hồng

Ý ta là cả cánh đồng tâm linhCòn đâu nữa Kim Cang kinh

Thiền Môn biến mất mà mình vô ngôn

Bình minh về ngập hoàng hôn

Kêu lên một tiếng tỉnh hồn ngàn xưaLos Angeles, mồng 9 tháng 9 Canh Thân


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Nhớ Chùa

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Nhớ Chùa

Huyền Không HT Màn Giác

Từ thuở ra đi vắng bóng chùa

Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua

Trong tôi bừng dậy niềm chua xót

Xao xuyến mơ về lại cảnh xưaThấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng

Có con chim đỏ chạy lang thang

Có hàng tre gợi hồn sông núi

Im lặng chùa tôi ngập nắng vàngCó những cây mai sống trọn đời

Bên hàng tùng bách mãi xanh tươi

Nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa

Đức Phật từ bi miệng mỉm cườiTôi nhớ làm sao những buổi chiều

Lời kinh giải thoát vọng cao siêu

Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi

Cầu nguyện dân làng sống mến yêuVì vậy làng tôi sống thái bình

Sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh

Sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm

Xây dựng tương lai xứ sở mìnhMỗi tối dân quê đón gió lành

Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh

Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi

An ủi dân hiền mọi mái tranhTrầm đốt hương thơm bay ngạt ngào

Thôn trên xóm dưới dạ nao nao

Dân làng tắm gội lên chùa lể

Mười bốn, ba mươi mỗi tối nàoBiết đến bao giờ trở lại quê

Phân vân lòng gởi nhớ nhung về

Tang thương dù có bao nhiêu nữa

Cũng nguyện cho chùa khỏi tái têChuông vẳng nao nao nhớ lạ lùng

Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông.

1949

Bàn thêm: Bài thơ này quả thật tuyệt


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
quanghanh
Bài viết: 30
Ngày: 28/08/07 10:06

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi quanghanh »

Hay quá hay quá, mình đang đợi xem tiếp đấy bạn nhé.


laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Các bài thơ hay quá bạn ơi như thấm sâu vào lòng người , đánh thức hạt giống Bồ Đề trong mỗi con người , biết ơn bạn nhiều lắm ! Cho mình xin nhé!


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách