Trang 1 trên 1

TRUNG QUÁN LUẬN ???

Đã gửi: 03/01/11 19:36
gửi bởi Không biết
Con muốn được học về Trung Quán Luận. Xin các Sư Thầy, Sư Cô...hoan hỷ chỉ bày con !! Bộ nào hay mà tối ưu đó. Nhất là "băng thuyết giảng" lại càng tốt. Con "làm biếng" đọc chữ lắm ! :D

Mong các Sư Thầy, Sư Cô...thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle

Re: TRUNG QUÁN LUẬN ???

Đã gửi: 03/01/11 21:04
gửi bởi Thánh_Tri
Trong đây có những sách dịch Trung Quán Luận:

http://old.thuvienhoasen.org/index-luangiai.htm

Muốn Học thì phải đích thân đọc Kinh Sách, làm biếng đọc thì không thể học hiểu được. Dù nghe người ta giảng cũng không biết nói cái gì, đúng hay sai với Kinh sách. Tôi đọc sách online cũng như đọc các bài của các thành viên trong diễn đàn Phật giáo mấy năm nay nhiều đến nỏi mờ mắt, mà vẫn chửa ra gì, cái hiểu biết còn non nớt lắm.

Có lẽ ông nên tìm Kinh Sách bằng giấy đọc hay hơn là online nếu có khả năng.

Nhưng tôi khuyên ông, phải nên học Kinh trước khi học Luận. Bởi vì Luận là do tổ sư đem Kinh ra mà luận giải đó vậy.

Trung Quán Luận là dựa theo Kinh Bát Nhã mà luận bàn.

Tôi muốn tìm cái gì cũng trước là tìm trên Yahoo hoặc Google, rồi mới vào Thư Viện Hoa Sen, hoặc các trang Phật Giáo khác. Đó là một trong quá trình học tập ông cũng nên làm như thế. Phải tự mình tìm. Trừ khi là tìm nát hết mà không thấy có thôi mới hỏi.

Vì khi mình tìm vậy thì mình học hỏi được và nhớ được Kinh sách nào chỗ nào, khi người ta hỏi đến là có thể chỉ giúp hoặc mình đôi lúc tìm lại đọc cho nhanh dễ.

Trong đại học ngoài đời cũng thế, muốn viết một bài luận văn cũng phải vào thư viện tìm nát hết tất cả sách, hoặc tài liệu nghiên cứu của người đi trước mà mò đọc xem cái nào liên quan đến bài mình viết thì chọn cái đó. Xong rồi đem hết cái đã chọn ngồi một nơi yên tịnh mà đọc hết! Xong highlight những đoạn nào mình cần dùng cho bài viết của mình, rồi bắt đầu mới viết bài.

Thì cái học Phật Pháp cũng nên như thế.

Re: TRUNG QUÁN LUẬN ???

Đã gửi: 05/01/11 20:57
gửi bởi Không biết
Thánh_Tri đã viết:Trong đây có những sách dịch Trung Quán Luận:

http://old.thuvienhoasen.org/index-luangiai.htm

Muốn Học thì phải đích thân đọc Kinh Sách, làm biếng đọc thì không thể học hiểu được. Dù nghe người ta giảng cũng không biết nói cái gì, đúng hay sai với Kinh sách. Tôi đọc sách online cũng như đọc các bài của các thành viên trong diễn đàn Phật giáo mấy năm nay nhiều đến nỏi mờ mắt, mà vẫn chửa ra gì, cái hiểu biết còn non nớt lắm.

Có lẽ ông nên tìm Kinh Sách bằng giấy đọc hay hơn là online nếu có khả năng.

Nhưng tôi khuyên ông, phải nên học Kinh trước khi học Luận. Bởi vì Luận là do tổ sư đem Kinh ra mà luận giải đó vậy.

Trung Quán Luận là dựa theo Kinh Bát Nhã mà luận bàn.

Tôi muốn tìm cái gì cũng trước là tìm trên Yahoo hoặc Google, rồi mới vào Thư Viện Hoa Sen, hoặc các trang Phật Giáo khác. Đó là một trong quá trình học tập ông cũng nên làm như thế. Phải tự mình tìm. Trừ khi là tìm nát hết mà không thấy có thôi mới hỏi.

Vì khi mình tìm vậy thì mình học hỏi được và nhớ được Kinh sách nào chỗ nào, khi người ta hỏi đến là có thể chỉ giúp hoặc mình đôi lúc tìm lại đọc cho nhanh dễ.

Trong đại học ngoài đời cũng thế, muốn viết một bài luận văn cũng phải vào thư viện tìm nát hết tất cả sách, hoặc tài liệu nghiên cứu của người đi trước mà mò đọc xem cái nào liên quan đến bài mình viết thì chọn cái đó. Xong rồi đem hết cái đã chọn ngồi một nơi yên tịnh mà đọc hết! Xong highlight những đoạn nào mình cần dùng cho bài viết của mình, rồi bắt đầu mới viết bài.

Thì cái học Phật Pháp cũng nên như thế.
tangbong tangbong tangbong
Cảm ơn lời chỉ dẫn thắm đượm ân tình của Thầy. Con xin hoan hỷ mà thọ lãnh ! :D kinhle kinhle

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle