ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
GSNHUKHONG
Bài viết: 42
Ngày: 28/09/19 12:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: VÔ TRỤ

ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi GSNHUKHONG »

Trân trọng kính thông báo cùng quí Phật tử sự thành lập

ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ


https://thuvienhoasen.org/p51a32700/2/t ... 4-thanh-de

Trong tinh thần LỤC HÒA hãy cùng vân tập nơi đây để chia xẻ sự hiểu biết về TỨ DIỆU ĐẾ


GSNHUKHONG
Bài viết: 42
Ngày: 28/09/19 12:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: VÔ TRỤ

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi GSNHUKHONG »

Quý Phật tử thân mến:

Tôi đang cố gắng thành lập "ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ" ở bất cứ nơi nào có đủ duyên để qui tụ các Phật tử muốn trao đổi nhau sự hiểu biết giáo lý 4 SỰ THẬT mà Chư Phật 3 đời đều tuyên thuyết đầu tiên sau ngày thành đạo.

Giả sử như có người ngoại đạo hoặc người ngoại quốc muốn hỏi chúng ta: 1) MỤC ĐÍCH (purpose) của đạo Phật ra đời để làm gì? và 2) PHƯƠNG PHÁP (approach) để đạt đến mục đích đó như thế nào? thì người con Phật phải trả lời như thế nào cho đúng lẻ đạo?

Đó là 2 câu hỏi rất căn bản, nhưng ngày nay các Phật tử, các Tăng sĩ sẽ không trả lời giống nhau đâu. Qúi Phật tử thử đem hai câu hỏi đó đi hỏi các Thầy trong các tông phái khác nhau thì sẽ thấy. Bởi thời này là thời kỳ TƯỢNG PHÁP, thời mà các TƯỢNG PHÁP thịnh hành hơn CHÁNH PHÁP, các người tu không còn tu cùng CHÁNH PHÁP như thời của Phật nữa. CHÁNH PHÁP là giáo pháp mà Phật muốn trao truyền. TƯỢNG PHÁP là các loại giáo pháp nghe từa tựa như CHÁNH PHÁP nhưng thật ra không phải CHÁNH PHÁP. Cũng ví như VÀNG GIẢ trông từa tựa VÀNG THẬT nhưng thực sự không phải là vàng thật. Với tình trạng TƯỢNG PHÁP đã thịnh hành như vậy thì một người con "chánh tông" của Phật, đã hiểu rõ CHÁNH PHÁP của Phật, phải trả lời như thế nào với hai câu hỏi căn bản vừa rồi.

Câu thứ 1) phải trả lời chính xác như sau: -- Đạo Phật ra đời với MỤC ĐÍCH: CHẤM DỨT KHỔ ĐAU cho chúng sanh. Bởi chính Phật đã tuyên bố giản dị như sau trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh:
"Này Anuràdha! Trước đây và hiện nay, Ta chỉ nói lên sự KHỔ và sự DIỆT KHỔ". (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên 6 xứ, Tương Ưng không thuyết)

Câu thứ 2) phải trả lời chính xác như sau: -- Đạo Phật CHẤM DỨT KHỔ ĐAU cho chúng sanh bằng PHƯƠNG PHÁP: Chứng Ngộ đầy đủ 4 SỰ THẬT của TỨ THÁNH ĐẾ. Bởi Chư Phật đều tuyên bố như thế này sau khi thành đạo:

Nầy các tỳ kheo, bởi vì không thông hiểu, không thấu đạt Bốn Sự Thật Cao Quý (4 Noble Truths) mà ta cũng như quý vị từ lâu đã phải trãi qua nhiều kiếp luân hồi trong vòng sinh tử... Bằng cách thông hiểu, bằng cách thấu đạt 4 SỰ THẬT của TỨ THÁNH ĐẾ mọi khổ đau sẽ bị diệt tận. (Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sự Thật)

Thế nào là 4 SỰ THẬT của TỨ THÁNH ĐẾ:

1) KHỔ ĐẾ: SỰ THẬT về KHỔ (đế có nghĩa là sự thật)
2) TẬP ĐẾ: SỰ THẬT về NGUYÊN NHÂN của KHỔ
3) DIỆT ĐẾ: SỰ THẬT về NIẾT BÀN (lúc khổ tận diệt)
4) ĐẠO ĐẾ: SỰ THẬT về CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NIẾT BÀN

Lời tuyên bố đó của Phật về 4 sự thật: KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐAỌ, chẳng khác gì khi một xã hội luôn luôn bị một loại dịch bệnh hoành hành, hết người này chết đến người khác chết, hết thế hệ này chết đến thế hệ khác chết. Rồi có nhiều vị y sĩ danh tiếng đến tìm cách cứu khổ cho xã hội ấy. Có vị thì bảo phải cầu nguyện thần linh, có vị thì bảo cứ sống hồn nhiên an vui thì bệnh sẽ hết, nhưng tình trạng vẫn không có gì cải thiện. Bởi họ không biết chính xác loại dịch bệnh là dịch bệnh gì, bởi họ không biết dịch bệnh do đâu ra, cho nên không thể biết chắc chắn dịch bệnh có thể chấm dứt được hay không, họ càng không biết cách chửa bệnh phải như thế nào?

Thế rồi có một vị y sĩ tài ba trí tuệ đến tìm hiểu và nghiên cứu cách chửa trị. Sau khi một thời gian tìm hiểu ông ta tuyên bố như thế này: 1) Tôi biết chính xác sự thật dịch bệnh này là loại dịch bệnh gì? 2) Tôi biết chính xác sự thật dịch bệnh này do đâu ra? 3) Tôi biết chắc chắn sự thật dịch bệnh này có thể tận diệt được, và 4) Tôi biết chính xác sự thật cách chửa lành dịch bệnh này phải như thế nào? Như vậy dĩ nhiên người y sĩ kia đã có đầy đủ khả năng để cứu sống được mọi người qua khỏi cơn dịch bệnh. Sự thấu hiểu được 4 SỰ THẬT, KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO, của 4 THÁNH ĐẾ để chửa trị mọi khổ đau trong sinh tử luân hồi cũng cùng một logic như vậy, thưa quí đạo hữu.

Nên nhớ rằng Đạo của Phật không phải tu chỉ để sống an vui ngắn ngủi trong một đời này, mà để CHẤM DỨT KHỔ ĐAU của SINH TỬ LUÂN HỒI qua vô vàn kiếp sống. Chưa có khả năng chấm dứt Sinh Tử Luân Hồi thì khổ đau của bất cứ chúng sanh nào, kể cả khổ đau của những con vật, cũng có thể thành khổ đau của chính mình.

Nếu tu hành chỉ để cầu một đời an lành, sống an vui trong một đời ngắn ngủi này, thì tu theo đạo nào cũng được, theo pháp môn nào cũng được, thậm chí không cần tu, và chỉ sống theo những cách ham vui của người thế gian cũng được. Nhưng nếu muốn tu để tận diệt khổ đau, nhất là khổ đau của SINH TỬ LUÂN HỒI thì sự tu hành bắt buộc phải thấu triệt đầy đủ 4 THÁNH ĐẾ. Đức thế tôn đã khẳng định như vậy:

-- Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Không có như thật giác ngộ 4 Thánh đế, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau"; sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Không xây dựng tầng dưới của ngôi nhà, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà", sự kiện này không xảy ra. (Tương Ưng Sự Thật).

Cho nên, muốn phát tâm Đại Bi “độ tận chúng sanh” thì trước hết cũng phải biết cách Chấm Dứt Đau Khổ. Muốn phát tâm Đại Trí, thì trước hết cũng phải chấm dứt được Khổ đau, Phiền não, và Vô Minh. Muốn phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, Chánh Đẳng Giác, thì cũng phải chứng đắc “Vô Lậu Tận Minh”, tức thấu triệt đầy đủ 4 Thánh Đế như chư Phật.

Phải biết rằng, chính giáo lý 4 THÁNH ĐẾ là CHÁNH PHÁP cao, rộng, và sâu nhất của đạo Phật mà chư Phật Chánh Đẳng Giác đều giác ngộ và tuyên thuyết như nhau. Chính giáo lý 4 THÁNH ĐẾ là giáo lý làm cho đạo Phật xứng danh là ĐẠO TỪ BI, ĐẠO TRÍ TUỆ, ĐẠO SỰ THẬT. Đạo Sự Thật có nghĩa là sự tu hành có một con đường (ĐẠO ĐẾ) rõ ràng, có tiến trình đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn (DIỆT ĐẾ) một cách chắc chắn, mà bất cứ người tu nào, khi tu đúng đường, đều có thể chứng nghiệm được. Chứ không như các cách tu hướng dẫn bởi các Đức Tin vào các đấng thần linh, hay các Triết Lý mơ hồ.

Vậy nên người con Phật phải phát tâm tu học 4 THÁNH ĐẾ. Nếu không thông hiểu đầy đủ 4 THÁNH ĐẾ đức Phật không chấp nhận là đệ tử của Như Lai.

Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không như thật rõ biết: "Đây là Khổ", không như thật rõ biết: "Đây là Khổ tập", không như thật rõ biết: "Đây là Khổ diệt", không như thật rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt", thời này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy không được Ta chấp nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn.
(Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sự Thật)

Không những phát tâm tu học 4 THÁNH ĐẾ, người Phật tử chúng ta còn nên sách tấn cho bạn bè và thân thích cùng tu học 4 THÁNH ĐẾ. Bởi Đức Phật rất tán thán và khuyến khich chúng ta làm như thế:

"Này các Tỷ-kheo, những ai mà các Ông có lòng lân mẫn, những ai mà các Ông nghĩ cần nghe theo, như bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay huyết thống, thì này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện, an trú các người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn Thánh đế"
(Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sự Thật)

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
NHƯ KHÔNG (gsnhukhong@gmail.com)

P.S. Ai chưa có kiến thức căn bản về 4 THÁNH ĐẾ nên đọc thêm bài "UY LỰC 4 THÁNH ĐẾ" tại link này: https://thuvienhoasen.org/a30187/uy-luc-4-thanh-de
Sửa lần cuối bởi GSNHUKHONG vào ngày 16/04/20 20:15 với 11 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
yen-phuong
Bài viết: 361
Ngày: 20/06/08 06:00
Giới tính: Nữ

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi yen-phuong »

Sadhu ... Sadhu ... La`nh thay ...


GSNHUKHONG
Bài viết: 42
Ngày: 28/09/19 12:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: VÔ TRỤ

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi GSNHUKHONG »

4 THÁNH ĐẾ là điểm đồng qui của Chư Phật CHÁNH ĐẲNG GIÁC, là giáo lý độc đáo của Phật giáo mà không có một tôn giáo nào có. Bởi mọi tôn giáo khác mục đích của họ là chìu theo ái dục của con người, đưa con người đi tìm HẠNH PHÚC TUYỆT ĐỐI, đến những chốn THIÊN ĐÀNG mà họ tin ở đó HẠNH PHÚC sẽ bền vững đời đời.

Trong khi đó thì Chư Phật không thấy ở nơi đâu có sự bền vững đời đời, bởi bản chất của các PHÁP HỮU VI luôn luôn VÔ THƯỜNG, BẤT ỔN ĐỊNH, cho nên hạnh phúc nào rồi cũng sẽ đi đến tan rã làm cho chúng sanh trở thành BẤT TOẠI NGUYỆN và ĐAU KHỔ. Hạnh phúc thế gian luôn luôn hứa hẹn khổ đau nên không phải là hạnh phúc chân thật, tuyệt đối.

Vậy nếu có người ngoại đạo hỏi HẠNH PHÚC TUYỆT ĐỐI của Đạo Phật là gì? thì chúng ta phải trả lời như thế nào? -- Hãy trả lời rằng HẠNH PHÚC TUYỆT ĐỐI của đạo Phật là sự TẬN DIỆT KHỔ ĐAU. Và điều này ai cũng có thể đạt được sau khi Trí Tuệ đã phát triển để Chứng Tri (Giác Ngộ) đầy đủ tất cả 4 SỰ THẬT VI DIỆU (4 Noble Truths) gọi là 4 THÁNH ĐẾ mà Chư Phật CHÁNH ĐẲNG GIÁC đều tuyên thuyết sau ngày thành đạo.

Qua diễn đàn này tôi sẽ lần lượt chia xẻ cùng quí đạo hữu 4 chân lý: KHỔ ĐẾ, TẬP ĐẾ, DIỆT ĐẾ, và ĐẠO ĐẾ (Đế có nghĩa là Sự Thật. Tập có nghĩa là Nguyên Nhân. Diệt có nghĩa là sự Chấm dứt đau khổ. Đạo có nghĩa là con đường để đi đến sự chứng ngộ DIỆT ĐẾ).


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính!
h/h Như phong thân mến.
tán thán công đức chia xẻ Tứ Thánh Đế ! để người hữu duyên Tu _ Học.
Nhưng:
là một Phật tử :
Nếu có người hỏi tôi:
Hạnh phúc tuyệt đối của Đạo Phật ?
trả lời:
Giác !
Kính chúc h/h Thân tâm thường tịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


GSNHUKHONG
Bài viết: 42
Ngày: 28/09/19 12:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: VÔ TRỤ

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi GSNHUKHONG »

sotam26 đã viết:
là một Phật tử :
Nếu có người hỏi tôi:
Hạnh phúc tuyệt đối của Đạo Phật ?
trả lời:
Giác !
Rất vui mừng thấy đạo hữu đóng góp ý kiến. Tuy nhiên với một người ngoại đạo, chưa biết gì về đạo Phật dám chắc họ sẽ không hiểu được câu trả lời của đạo hữu. Dầu họ có hiểu nghĩa chữ GIÁC đi nữa thì họ cũng chẳng biết GIÁC gì? Trái lại nếu trả lời cho họ rằng: Hạnh Phúc Tuyệt Đối là DIỆT TẬN KHỔ ĐAU ắt họ sẽ hiểu được, bởi bản thân họ cũng có KHỔ và họ cũng biết rằng nếu họ đạt được trình độ không bao giờ bị khổ nữa thì họ cũng biết đó là một trình độ tuyệt vời.


GSNHUKHONG
Bài viết: 42
Ngày: 28/09/19 12:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: VÔ TRỤ

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi GSNHUKHONG »

Để cho diễn đàn chúng ta được sống động và hào hứng, trước khi trình bày SỰ THẬT KHỔ (KHỔ ĐẾ) tôi xin động tâm các hiền hữu với câu hỏi này:

KHỔ CÓ THẬT? HAY KHÔNG CÓ THẬT?
Lý do tôi hỏi như vậy, bởi ngày nay có rất nhiều giảng sư, luận sư Phật giáo cho rằng đừng hiểu lầm Đức Phật, KHỔ mà ngài đưa ra chỉ là một khái niệm, tức là không có thực. Nếu không có thực thì tại sao ngài dùng chữ "ĐẾ"? tức là không những thấy nó có, mà còn phải thấy nó một cách rõ ràng CHÍNH XÁC mới có thể có thể chửa trị và chấm dứt được khổ (DIỆT ĐẾ). Chính nhờ thấy thêm được DIỆT ĐẾ và ĐẠO ĐẾ một cách rõ ràng cho nên đạo Phật không bi quan, không sợ khổ, chứ không phải vì không thấy khổ mà không sợ khổ (điều mà nhiều giảng sư khuyên dạy).

Nếu nói KHÔNG KHỔ thì đâu khác gì một người đang bị bệnh ung thư (căn bệnh Sinh Tử Luân Hồi) mà y sĩ lại bảo là KHÔNG BỆNH thì chắc bệnh nhân chỉ chờ đến giờ chết mà thôi, không mong gì có cơ hội sống an lành với sự hết bệnh hoạn. Người y sĩ không những phải xác nhận có BỆNH, mà còn phải xác định CHÍNH XÁC bệnh gì? trầm trọng đến độ nào? nữa cơ. Sự cần xác định chính xác về SỰ THẬT KHỔ đó gọi là KHỔ ĐẾ, SỰ THẬT về KHỔ.

Nếu cuộc đời này không có KHỔ thì đạo Phật ra đời để làm gì? Ngày xưa mặc dầu Đức Phật, bãn thân chưa có gì để khổ,
nhưng với người trí tuệ, sau khi ra khỏi hoàng cung và thấy nhiều người khác khổ, không cần đợi khổ đến tận thân mình mới tĩnh ngộ, ngài đã biết rõ cuộc đời này có khổ, cho nên ngài mới từ giả mọi hạnh phúc tạm bợ của thế gian để đi tìm lời giải cho bài toán khổ. Lời giải đó ngài đã tìm ra và tuyên thuyết sau khi thành đạo. Đó là 4 SỰ THẬT của 4 THÁNH ĐẾ.

Xin mời các hiền huynh, hiền tỉ cho thêm ý kiến về KHỔ ĐẾ!


GSNHUKHONG
Bài viết: 42
Ngày: 28/09/19 12:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: VÔ TRỤ

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi GSNHUKHONG »

Có một Thiền Gia coi KHỔ như TRANH VẼ TRÊN HƯ KHÔNG, tức không công nhận KHỔ có thật, và đã phát biểu như thế này:
một Thiền Gia đã viết:
"Trong khi cách nhìn phổ biến nói rằng khổ là có thực, rằng cần đoạn tận lậu hoặc để diệt khổ, vào Niết bàn… các hành giả Thiền Tông nhìn khắp pháp giới như tranh vẽ, rằng không thể nào diệt được cái như huyễn, mà chỉ cần nhìn gốc rễ thực tướng vô tướng thì giải thoát, vì trong cái nhìn này, phiền não cũng chính là Niết bàn, sóng cũng chính là nước. Nghĩa là, cảnh giới Như Huyễn hiện ra trước mắt và bên tai chúng ta: thế giới là một phòng triển lãm đa phương tiện vĩ đại. Đứng trước cái như huyễn, khởi tâm làm gì cũng sai, vì làm gì cũng là như huyễn. Như thế, hành giả chính là họa sư và cũng là người xem tranh."
Có thực "chỉ cần nhìn gốc rễ thực tướng vô tướng thì giải thoát" tức khắc không? Nếu giải thoát mà có thể nhanh chóng dễ dàng như vậy thì vị này hơn cả Phật rồi. Nếu KHỔ mà có thể chấm dứt nhanh chóng dễ dàng như vậy thì vị này nên dạy lại cho các ông Bác Sĩ theo đó mà cứu khổ thế gian, khỏi cần lập Nhà Thương, khỏi cần chế tạo Thuốc, cho tốn công tốn của. Tôi thật sự tò mò không biết vị thiền gia này mỗi khi có tai biến mạch máu, hay thân xác bị đau nhói vì một lý do gì đó, có cần hối hả đi Bác Sĩ để tìm cho ra bệnh hay không? Nếu vị đó đang đọc những lời này xin thành thật cho biết nhé!

Với tôi, dầu thế nào đi nữa, khi chứng kiến những con vật vùng vẫy, quoằn quại, kêu en ét, một cách tuyệt vọng, tôi biết sự KHỔ của chúng sanh là có thật, khỏi cần lý luận có hay không? Các Hiền hữu nghĩ sao? Hãy đóng góp thêm ý kiến, cho sự luận đạo thêm hào hứng đi chứ!
Sửa lần cuối bởi GSNHUKHONG vào ngày 30/09/19 21:30 với 1 lần sửa.


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính!
Rất hay.
Nhưng:
Thiền sư, Thiền gia !
Ngày nay là tự phong !
Cũng như dân thường tự nói mình là Vua !
vì:
Đạo Phật tôn trọng Nhân _Duyên _Sinh !
do vậy:
Ai ăn nấy No !
Hữu duyên với Ma thì Ma dẫn !
Vô Duyên với Phật ! thì dù Có Phật trước mặt cũng Không độ được !
Kính chúc cả nhà thân tâm thường tịnh.
Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


GSNHUKHONG
Bài viết: 42
Ngày: 28/09/19 12:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: VÔ TRỤ

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi GSNHUKHONG »

một Thiền Gia đã viết:
phiền não cũng chính là Niết bàn, sóng cũng chính là nước.
Lý luận trên có kẻ hở! Thiền gia đã quên rằng bởi có GIÓ nên NƯỚC mới thành SÓNG. Cũng vậy, bởi có TẬP ĐẾ (nguyên nhân của Khổ) là một sự thật, cho nên chúng sanh không sống được trong NIẾT BÀN mà sống trong ĐAU KHỔ. Đó là một sự thật. Bằng cớ là Thiền gia cũng từng sống qua vô số kiếp sống khổ đau, chứ đâu phải là chưa từng khổ. Và ngay trong kiếp này thiền gia vẫn còn bị ràng buộc bởi một thân xác, mà ĐÓI phải ăn, KHÁT phải uống, ĐAU ĐỚN phải hối hả đi Bác Sĩ để cầu mong sớm hết khổ sở vì nó.

Như vậy cái THÂN XÁC cần có Bác Sĩ chấm dứt khổ đau đó do đâu ra?
-- Chính do TẬP ĐẾ (12 Nhân Duyên) mà ra cái thân xác đó!

Và tại sao phải cần tới Bác Sĩ?
-- Tại vì chỉ có ông Bác Sĩ mới có thể xác định chính xác Bệnh gì? nặng nhẹ ra rao? và nguyên nhân vì đâu mà thân xác bị bệnh? trước khi tìm ra cách chửa trị. Như vậy thì ông Bác Sĩ cũng phải áp dụng Nguyên Lý 4 THÁNH ĐẾ để giải quyết khổ đau bệnh hoạn cho Thiền gia phải không? Cho nên Đức Thế Tôn đã tuyên bố rất chính xác rằng: Ai bảo rằng không cần 4 THÁNH ĐẾ ta vẫn chấm dứt được khổ đau, thì chẳng khác gì người tuyên bố: Không cần có tầng dưới ta vẫn xây được tầng trên. Điều đó không bao giờ xẩy ra!

Cho dầu KHỔ ĐẾ, là một sự thật, nhưng những bậc đã giác ngộ đầy đủ 4 THÁNH ĐẾ, đã thấy rõ DIỆT ĐẾ bằng một con đường ĐẠO ĐẾ chân thật rõ ràng, nên chẳng hề sợ khổ nữa. Đó mới là cách chấm dứt Đau Khổ chân thật bằng 4 SỰ THẬT chứ không phải bằng một tư tưởng cho rằng KHỔ không có. Cũng nên biết rằng TƯ TƯỞNG (tưởng uẩn) cũng chỉ là một PHÁP HỮU VI bấp bênh, không có gì đáng tin cậy.


GSNHUKHONG
Bài viết: 42
Ngày: 28/09/19 12:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: VÔ TRỤ

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi GSNHUKHONG »

một Thiền Gia đã viết:
Đứng trước cái như huyễn, khởi tâm làm gì cũng sai, vì làm gì cũng là như huyễn
Hi hi, nếu làm gì cũng "như huyễn" thì đâu có gì quan trọng mà lo sợ sai với đúng!? Lo sợ sai với đúng như vậy chứng tỏ đâu phải coi mọi thứ như huyễn. Ngoài ra cũng nên biết rằng cho dù là trong giấc mơ như huyễn, KHỔ vẫn có THẬT như thường. Bằng chứng là nhiều người nức nở khóc thật sự bởi giấc mơ và lắm lúc đã ra khỏi cơn ác mộng mà tim vẫn đập, mắt vẫn còn ngấn lệ. Cho nên đừng nói KHỔ là không có thực. Nếu Khổ mà không có thực thì Chư Phật quá vô duyên khi muốn cứu khổ chúng sanh sao!?


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: ĐẠO TRÀNG 4 THÁNH ĐẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính!
Trong lúc chờ h/h post tiếp 4 Diêu Đế !
Xin hỏi nhỏ ! ( hỏi vui thôi) cho không khí thêm sinh động !
NHƯ KHÔNG và NHƯ HUYỄN ! hình như có nội dung gần gần !?
chúc h/h thân tâm thường tịnh.
Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách