CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Những điều này, các thành viên cũ chắc đã biết hết rồi.
Nhưng để ôn lại bài và cũng như phần nào giúp đở những vị mới.

BK muốn có một lời nhắn nhủ đến tất cả ai muốn tu Tịnh Độ là nên tham khảo lời dạy của chư Tổ Tịnh Tông và Kinh Luật Luận, cũng như tham khảo cách tu của các vị đã vãng sanh. Đọc để có Chánh Tín, sau đó hãy chuyên tâm tu trì, sức nhỏ thì cứ giữ giới và tu lục niệm, sức lớn thì tùy ý. Phàm phu chúng ta nên chuyên tu giữ giới và lục niệm là tốt nhất.

(Thật tình, BK không muốn cắt xén Kinh Văn chút nào cả)
http://tinhdo.com.vn/books.php?book_id=181

Bồ Tát mà muốn tự mình đủ sức ra vào sanh tử cứu độ chúng sanh thì phải chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn.

9 chín phẩm vãng sanh (Gọi là vãng sanh = "tái sanh về Tịnh Độ", là vì vẫn còn sanh tử, rơi vào luân hồi nếu không nương nhờ nguyện lực của chư Phật).

Trong 9 phẩm này, có nói rõ, nhân duyên vãng sanh rõ ràng, tức là HẠNH vãng sanh.

Cám ơn chư vị đã đọc qua.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
Hoa Sen Cõi Tịnh
Bài viết: 388
Ngày: 23/07/12 19:33
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet Nam - HCM

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi Hoa Sen Cõi Tịnh »

BATKHONG1985 đã viết:

(Gọi là vãng sanh = "tái sanh về Tịnh Độ", là vì vẫn còn sanh tử, rơi vào luân hồi nếu không nương nhờ nguyện lực của chư Phật).
Vãng sanh là đã xuất ly tam giới thoát khỏi sanh tử luân hồi.


Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng
(Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Vãng sanh là đã xuất ly tam giới thoát khỏi sanh tử luân hồi
Vãng Sanh là ra khỏi 3 cõi Luân Hồi hết Phần Đoạn Tử nhưng vẫn còn Bất Tư Nghì Biến Dịch Tử.

Bậc A La Hán Duyên Giác, Bồ Tát vẫn còn Bất Tư Nghì Biến Dịch Tử như trong Kinh Thắng Man, Kinh Lăng Già, Kinh Giải Thâm Mật nói.

Sanh Tử đây là nói Bất Tư Nghì Biến Dịch Tử của Bồ Tát có nghĩa là tu hành chứng quả từ thấp lên cao.

Như Bồ Tát Sơ Địa lên Bồ Tát Nhị Địa thì đó gọi là Bất Tư Nghì Biến Dịch Tử.

Chỉ có Phật mới là chấm dứt Sanh Tử.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Hoa Sen Cõi Tịnh đã viết:
BATKHONG1985 đã viết:

(Gọi là vãng sanh = "tái sanh về Tịnh Độ", là vì vẫn còn sanh tử, rơi vào luân hồi nếu không nương nhờ nguyện lực của chư Phật).
Vãng sanh là đã xuất ly tam giới thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Phàm phu vãng sanh không phải đủ khả năng giải thoát sanh tử liền mà tu tập một thời nhất định tại đó, có lâu mau tùy từng người nhưng chắc chắn đều sẽ một đời tại đó đủ khả năng vượt luân hồi, nghĩa là khi rời Cực Lạc thì không bị chết đuối trước dòng sông sanh tử nữa.

kimcang đã viết:
Vãng sanh là đã xuất ly tam giới thoát khỏi sanh tử luân hồi
Vãng Sanh là ra khỏi 3 cõi Luân Hồi hết Phần Đoạn Tử nhưng vẫn còn Bất Tư Nghì Biến Dịch Tử.

....................
Như Bồ Tát Sơ Địa lên Bồ Tát Nhị Địa thì đó gọi là Bất Tư Nghì Biến Dịch Tử.
Vãng sanh thì tu tập một thời gian lâu mau tùy mỗi người nhưng luôn chắc chắn sẽ đoạn hết căn bản phiền não. Rồi sau đó, tùy mỗi vị ở lại tu tiếp hoặc lập thệ nguyện rộng lớn cứu độ chúng sanh nơi thế giới khác.

Thất địa trong thập địa mới đủ tự lực vừa qua sông vừa cứu người trước dòng sông sanh tử. Vào thập địa nghĩa là không còn thoái thất Bồ Đề phần, sơ địa tự mình chưa đủ sức tự mình bơi qua sông luân hồi nhưng hễ nương nhờ nguyện lực chư Phật liền được đến Tịnh Độ dễ như trở bàn tay.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói Vãng Sanh là Thành Phật có nghĩa là Vãng Sanh là Quyết Định sẽ Thành Phật chính vì vậy mà Pháp Môn Vãng Sanh thế giới Cực Lạc là Bất Tư Nghì.

Tịnh Độ dùng Niệm Phật để Vãng Sanh.

Mật Tông dùng Trì Chú Quán Tưởng để Vãng Sanh.

Cả hai Tông Tịnh và Mật tuy hành trì có khác nhưng đều có kết quả như nhau.

Trong Giải Thoát Qua Sự Nghe do Ngài Liên Hoa Sanh (Ngài Liên Hoa Sanh là hóa thân của Đức Phật A Di Đà trong Mật Tông Tây Tạng) dạy cũng nói về Vãng Sanh cõi Cực Lạc lại cũng như Pháp Quán Đảnh A Di Đà, Pháp Quán Đảnh Quán Thế Âm, Pháp Quán Đảnh Phổ Cứu Độ Mẫu ..v.v..Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

kimcang đã viết:Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói Vãng Sanh là Thành Phật có nghĩa là Vãng Sanh là Quyết Định sẽ Thành Phật chính vì vậy mà Pháp Môn Vãng Sanh thế giới Cực Lạc là Bất Tư Nghì.
Đây chính là Pháp chuyên tu niệm Phật cho hành giả phát Bồ Đề Tâm theo con đường Phật Quả.

Nếu hành giả chưa phát Bồ Đề Tâm hay có tín tâm nhưng chưa đủ ý chí phát Bồ Đề Tâm thì chưa thể nói là Quyết Định Thành Phật, tuy nhiên họ chắc chắn sẽ chứng A LA HÁN. Dân chúng cõi Cực Lạc ít nhiều đều có tâm mến mộ Vô Thượng Bồ Đề, có Tín Tâm nơi Vô Thượng Bồ Đề.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Người Niệm Phật dù lúc còn tu hành chưa Phát Tâm Bồ Đề nhưng khi đã Vãng Sanh thì quyết định sẽ Thành Phật bởi vì khi Vãng Sanh cõi Cực Lạc thì là Bồ Tát Bất Thối Chuyển.

Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói:
Diệu Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng: Được vãng sinh nơi Cực Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với xác thân ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất Thối Chuyển. Từ đó về sau, dần dần thành tựu Mười Thứ Trí Lực, Mười Tám Pháp Bất Cộng, Năm Nhãn, Sáu Thông, vô lượng Đà La Ni, vô số Tam Muội, thần thông du hí, biện tài vô ngại... đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của Đại Bồ Tát, cho đến khi đắc quả Phật. Bởi vậy mà Ta, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, hôm nay trân trọng xác nhận cương quyết rằng: Vãng Sinh đồng ý nghĩa với Thành Phật, vì Vãng Sinh tức là Thành Phật
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xác quyết như vậy.
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vừa dứt lời, bấy giờ, mười phương Chư Phật đồng hiện ra và khen rằng:
Lành thay! Lành thay! Phật tử Quán Thế Âm, thực hiện việc làm hi hữu. Khéo vì chúng sinh thời mạt pháp mà xưng tán, tuyên dương Năng Lực Bất Tư Nghị của Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nhất tâm xưng niệm Danh Hiệu ấy, sẽ được Chư Phật hộ trì và nhiếp thọ, quyết định thành Phật
Tất cả Chư Phật trong 10 Phương cũng xác quyết như vậy.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

kimcang đã viết:Người Niệm Phật dù lúc còn tu hành chưa Phát Tâm Bồ Đề nhưng khi đã Vãng Sanh thì quyết định sẽ Thành Phật bởi vì khi Vãng Sanh cõi Cực Lạc thì là Bồ Tát Bất Thối Chuyển.
Nói vậy thì đồng nghĩa với việc tất cả A LA HÁN ở Cực Lạc đều sẽ phát Bồ Đề Tâm chuyển sang pháp Bồ Tát Đạo. Chưa có Kinh Điển nào nói về điều này.

Lời xác quyết của chư Phật là cho những ai phát Bồ Đề Tâm dù ít hay nhiều, miễn là có tâm mến mộ Bồ Tát Đạo đi theo, tức là những ai hướng tới cứu cánh Phật Quả. Như thế, buông bỏ vanmj duyên mà chỉ chuyên tâm niệm Phật, chắc chắn vãng sanh và toại nguyện Phật Quả.

Nếu như chưa phát Tâm thì chưa thể xác quyết, vì đó do sự tự nguyện của hành giả, chủ quan nơi hành giả, chư Phật không thể phát dùm họ được đâu.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

BATKHONG đã viết
Nói vậy thì đồng nghĩa với việc tất cả A LA HÁN ở Cực Lạc đều sẽ phát Bồ Đề Tâm chuyển sang pháp Bồ Tát Đạo. Chưa có Kinh Điển nào nói về điều này.
Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói : Các vị Thánh Thanh văn, nếu có nguyện vãng sanh cũng được vãng sanh. Tất nhiên là vãng sanh để tu tiếp cho đến thành Phật. (tức là tu Bồ tát đạo)

Cực Lạc có bốn cõi :
- Cõi phàm thánh đồng cư
- cõi Thánh cư độ
- Cõi Thực tướng trang nghiêm độ
- Cõi Thường Tịch Quang Tịnh độ

Trong đó cõi Thánh cư độ là để dành cho các vị Thanh văn vãng sanh về đó để tu tiếp. Nếu không tu tiếp thì vãng sanh về đó làm gì ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nói vậy thì đồng nghĩa với việc tất cả A LA HÁN ở Cực Lạc đều sẽ phát Bồ Đề Tâm chuyển sang pháp Bồ Tát Đạo. Chưa có Kinh Điển nào nói về điều này.
Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm Phát Đại Thệ Nguyện nói:
Pháp Tạng bạch rằng: “Cúi mong Thế Tôn, Đại từ nghe xét, nếu con chứng đặng, Vô Thượng Bồ Đề, thành bậc Chánh Giác, cõi Phật của con, đầy đủ vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn, công đức trang nghiêm, không có địa ngục, ngạ quỷ cầm thú, bò bay máy động, hết thảy chúng sanh, từ Diệm Ma La, trong ba đường ác, sanh vào cõi con. Thọ giáo pháp con, thảy đều đắc đặng, quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng còn đọa lạc, vào ba đường ác, được như nguyện nầy, con mới thành Phật, bằng không như nguyện, chẳng thành Chánh Giác.

....

Lúc con làm Phật, tất cả chúng sinh, sanh về nước con, xa lìa phân biệt, sáu căn tịch tịnh, nếu chẳng quyết định thành bậc Chánh Giác, chứng đại Niết Bàn, con thề quyết không, ở ngôi Chánh Giác
Như vậy có nghĩa là tất cả ai ai ở cõi Cực Lạc đều là rốt ráo tu thành Phật mà muốn tu thành Phật thì trước tiên là phải Phát Tâm Bồ Đề

KC nói ra đều y theo Kinh Điển làm chứng chứ không phải tự ý KC suy diễn giải thích.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Khongduyen123
Bài viết: 1159
Ngày: 28/05/11 14:51
Giới tính: Nam

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi Khongduyen123 »

Kính chư đạo hữu.

Tôi có đọc chủ đề : Đạo phật giải thoát do đạo hữu ThiênLongThuy89 có ý định chia sẻ vài hàng nhựng đã bị khóa rồi, vậy tôi tạm mượn viết tại đây cũng là trong mục tịnh độ tông, như vậy cũng không làm tản lạc chủ đề chính.
viewtopic.php?f=39&t=10685
Bình đã viết :
"Tâm viên, ý mã"
Tâm như con vượn, ý như con ngựa.
Nó muốn leo trèo ở đâu, muốn chạy tầm bậy ở đâu tùy thích.
Chỉ có bậc Thánh mới điều khiển được ý thức. Người thường thì không điều khiển được nó.
Do vậy nếu có ý nghĩ xúc phạm, phỉ báng đạo Phật thì cứ tự trách mình, hay lấy tay tự cú lên đầu mình một cái, bảo là nghĩ tầm bậy. Thế là đủ rồi.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: "Khi nào các ông đắc A La Hán quả mới có thể tin vào ý của các ông"
viewtopic.php?f=49&t=10687&p=90130#p90130
TriCang đã viết :
Tổ xưa Bách Trượng nói : nói sai một câu năm trăm kiếp bị đọa làm chồn hoan , nói sai một câu rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn là nói có nhân quả có địa ngục .
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 39&t=10642
Xin hỏi chư vị đạo hữu : Bốn người đi dưới mưa, ai là người không bị ướt ?

Chúc an lạc.
Kính.


Hi....hi.....là thương lắm đấy!
Thương mình bằng trí tuệ là thương bằng tâm từ.
Thương người bằng trí tuệ là thương bằng tâm bi.
Thương cả hai bằng trí tuệ là thương từ bi trí.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Có một người không khô, không ướt.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]7 khách