Thưa các Mod.

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Chánh Tín
Bài viết: 171
Ngày: 22/12/13 02:17
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Đại địa

Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi Chánh Tín »

Tôi thấy trong topic http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 39&t=10685, nếu ĐH karma bị khóa nick thì ĐH binh và ĐH kimcang cũng xứng đáng bị khóa nick lắm. Bởi vì:

ĐH binh đã viết:

"Đức Phật có nói với các Tỳ Kheo là "Chừng nào các thầy đắc A La Hán, lúc đó mới tin được vào ý thức của các thày".
Điều đó chứng tỏ rằng còn là chúng sinh thì tâm còn tán loạn.
Ngài Pháp Nhiên động viên chúng sinh niệm Phật nên mới bảo "Tán tâm niệm Phật cũng có thể vãng sanh". Điều này cũng đúng, vì nhiều chúng sanh niệm Phật đã được vãng sanh rồi. Mà họ vốn là chúng sinh, tức là còn tán tâm."

Điều này hoàn toàn trái với chính kinh điển của Tịnh độ tông, vì ai chẳng biết trong kinh A Di Đà đã nói rõ ràng rằng:

“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, người
nữ có lòng lành, nghe giảng nói về Phật
A-di-đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu
ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba
ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc
sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn.
Người ấy khi lâm chung liền thấy
đức Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng
hiện ra trước mắt. Khi mạng chung tâm
không điên đảo
, liền được sanh về cõi Cực
Lạc của đức Phật A-di-đà."


Do đó để đảm bảo tính công tâm của diễn đàn, đề nghị ĐH hãy tự khóa nick của mình lại. timeeeout

ĐH kimcang đã viết:

"Thanh Hải là Tự Xưng còn các Tổ Thiền, Tịnh, Mật là do người ta xưng tôn chứ các Ngài không tự xưng là Tổ hay Bồ Tát gì cả"

Nói như ĐH là gián tiếp phỉ báng Tổ Pháp Nhiên vì trong "Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật" ghi chép rõ ràng rằng chính Tổ đã tự xưng là hóa thân của Ngài Xá Lợi Phất, tức là tự xưng mình chính là Bồ Tát đang hành Bồ tát đạo.

Thế nên để làm gương cho các thành viên khác, đề nghị ĐH kimcang tự giác khóa nick của mình lại. :-P

:D :D :D


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, người
nữ có lòng lành, nghe giảng nói về Phật
A-di-đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu
ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba
ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc
sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn.
Người ấy khi lâm chung liền thấy
đức Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng
hiện ra trước mắt. Khi mạng chung tâm
không điên đảo, liền được sanh về cõi Cực
Lạc của đức Phật A-di-đà."
Đoạn kinh này Phật nói cách tu để chắc chắn được vãng sanh
Trong thực tế những người được vãng sanh không phải ai cũng đạt cảnh giới "Nhất tâm bất loạn".

Tôi không thể hiểu nổi những người vi phạm nội qui (Đả kích Bắc tông, đả kích Tịnh Độ) bị khóa nick, mà cũng có đ/h ra sức bênh vực cho họ.
Sở dĩ chúng tôi phải làm như vậy là để bảo vệ diễn đàn, bảo vệ sự hòa hợp (giữa các tông phái, giữa các pháp môn) trong đạo Phật. Vậy mà cũng có những người ra sức chống đối, bênh vực những kẻ đó. Không kể đến mục đích lớn của diễn đàn là tạo nơi hòa thuận, vui vẻ cho mọi Phật tử có điều kiện phát huy tông phái , phát huy pháp môn của mình, góp phần làm cho trăm hoa đua nở, làm cho đạo Phật ngày càng hưng thịnh.

Kính mong các vị xem xét lại. Chung tay đóng góp để : Ánh sáng phật pháp chiếu rạng rỡ, Bánh xe chánh pháp được vận hành (Phật nhật quang huy, Pháp luân thường chuyển). Được như vậy thì nhà nhà đều làm lành, người người tu học Phật, xã hội sẽ được an vui, hưng thịnh.
Mong lắm thay.
Kính tangbong tangbong tangbong tangbong


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Chánh Tín
Bài viết: 171
Ngày: 22/12/13 02:17
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Đại địa

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi Chánh Tín »

Kinh A Di Đà không hề nói giống như ý của ĐH binh. Hay ĐH binh muốn Tịnh độ tông trở thành một tông phái ba phải nói kiểu gì cũng đúng hết chăng?

Các ĐH hãy đọc thêm topic "Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ" để xem các Thầy trong Tổ Tư Vấn của báo Giác Ngộ giải đáp điều kiện cần và đủ để vãng sinh nhé.

Đạo Phật từ bi bao dung nhưng không phải là ba phải, bất nhất, ĐH binh ạ.


Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Chánh Tín đã viết: ĐH binh đã viết:

"Đức Phật có nói với các Tỳ Kheo là "Chừng nào các thầy đắc A La Hán, lúc đó mới tin được vào ý thức của các thày".
Điều đó chứng tỏ rằng còn là chúng sinh thì tâm còn tán loạn.
Ngài Pháp Nhiên động viên chúng sinh niệm Phật nên mới bảo "Tán tâm niệm Phật cũng có thể vãng sanh". Điều này cũng đúng, vì nhiều chúng sanh niệm Phật đã được vãng sanh rồi. Mà họ vốn là chúng sinh, tức là còn tán tâm."

Điều này hoàn toàn trái với chính kinh điển của Tịnh độ tông, vì ai chẳng biết trong kinh A Di Đà đã nói rõ ràng rằng:

“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, người
nữ có lòng lành, nghe giảng nói về Phật
A-di-đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu
ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba
ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc
sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn.
Người ấy khi lâm chung liền thấy
đức Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng
hiện ra trước mắt. Khi mạng chung tâm
không điên đảo
, liền được sanh về cõi Cực
Lạc của đức Phật A-di-đà."
Không hề mâu thuẫn.

Kinh A Di Đà đoạn trích dẫn trên là đang nói về hành giả chắc chắn Vãng Sanh, lên hàng Thượng Phẩm. Vì đạt nhất tâm bất loạn trong Tịnh Tông tương đương với "Minh Tâm Kiến Tánh" của Thiền Tông. Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới chứng đắc rồi, vãng sanh dự ngôi vị Thượng Phẩm, chắc chắn vãng sanh.

Đoạn:
Ngài Pháp Nhiên động viên chúng sinh niệm Phật nên mới bảo "Tán tâm niệm Phật cũng có thể vãng sanh". Điều này cũng đúng, vì nhiều chúng sanh niệm Phật đã được vãng sanh rồi. Mà họ vốn là chúng sinh, tức là còn tán tâm.

Những người chưa nhất tâm (bất loạn) thì ai cũng còn tán tâm. Vậy trừ những người NHẤT TÂM ra thì những người còn lại đều là TÁN TÂM. (Đang tính trường hợp niệm Phật)

Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới chứng đắc rồi, tự mình có thể thoát sanh tử. Vậy 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà lập ra để làm gì? Lời dạy này của Pháp Nhiên Thượng Nhân là nương nơi nguyện thứ 18 mà dạy. Nghĩa là đừng lo sợ Tán Tâm niệm Phật sẽ không vãng sanh, vì nghi ngờ thì không đủ TÍN, thì không thể vãng sanh. Phải tin rằng chỉ cần mình tin, mình nguyện, tin chắc chắn như vậy, và niệm Phật thì chắc chắn Vãng Sanh. Phải tin nơi Lời Dạy của Phật Bổn Sư, tin nơi lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin nơi bản thân mình. Vì Phật A Di Đà có lời nguyện:
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

Vậy chỉ cần tin, nguyện, nhẫn đến 10 niệm là có thể vãng sanh. Không hề nhắc đến phải NHẤT TÂM BẤT LOẠN.

Vãng Sanh có chín Phẩm, đoạn trích Kinh A Di Đà là vãng sanh Thượng Phẩm, còn đoạn Kinh Vô Lượng Thọ ở nguyện thứ 18 là hạ phẩm. Không hề mâu thuẫn.

ĐH kimcang đã viết:

"Thanh Hải là Tự Xưng còn các Tổ Thiền, Tịnh, Mật là do người ta xưng tôn chứ các Ngài không tự xưng là Tổ hay Bồ Tát gì cả"

Nói như ĐH là gián tiếp phỉ báng Tổ Pháp Nhiên vì trong "Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật" ghi chép rõ ràng rằng chính Tổ đã tự xưng là hóa thân của Ngài Xá Lợi Phất, tức là tự xưng mình chính là Bồ Tát đang hành Bồ tát đạo.

Thế nên để làm gương cho các thành viên khác, đề nghị ĐH kimcang tự giác khóa nick của mình lại. :-P

:D :D :D

Hai trường hợp là khác nhau, chớ nên đánh đồng. Thanh Hải tự xưng xong thì còn sống sờ sờ, tự xưng để thu góp danh văn lợi dưỡng. Còn Tổ Pháp Nhiên thì do đệ tử hỏi nên nói, mà khi nói xong vài ngày sau thì liền Tịch. Ngài biết Ngài gần đi, nên trước đó vài ngày nói ra Chân Tướng hòng tăng trưởng tín tâm cho hàng đệ tử nơi Pháp Chân Thật, trước đó Ngài chưa từng nói, để thu được danh văn lợi dưỡng. Cần phải đặt câu hỏi, sao cả đời không nói, mà phút cuối mới nói?

Trong Kinh có ghi, một khi thân phận bị lộ thì Phật, Bồ Tát... chân thật sẽ không trụ ở thế gian nữa. Còn hễ tự xưng danh, mà còn sống sờ sờ, thì đó là đa số là giả danh.

Trong lịch sử có rất nhiều trường hợp Phật, Bồ Tát... thị hiện, đến phút cuối bị lộ thì sau đó các ngài không trụ tại thế gian nữa. Các Ngài, hoàn toàn có đủ sức để ngăn chặn mọi lỗ hổng tránh bị lộ, nhưng các Ngài vẫn biết, vẫn để lộ, vì sao, vì các Ngài biết là nhiệm vụ đã xong, đã đến lúc phải đi, và việc lộ thân phận sẽ giúp cho nhiều chúng sanh biết mà nương nơi Chánh Pháp chân thật, do các Ngài chỉ dẫn, để tránh bị lạc lối. Đó cũng do nơi lòng Từ Bi vậy.


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Thiệt kỳ lạ,

Toàn bộ đoạn này trước nằm trong Topic "Cực Lạc và 9 phẩm vãng sanh"... Không biết ai đã cắt và sửa lại cái tiêu đề là "Thưa các Mode" ngay trong bài đầu tiên của đạo hữu Chánh Tín, các bài trả lời sau đều là "Re: Cực Lạc và 9 Phẩm Vãng Sanh"!?


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Nói Thẳng
Bài viết: 12
Ngày: 19/07/14 23:12
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi Nói Thẳng »

Tôi theo dõi trên diễn đàn đã lâu, nhưng nay thấy tình trạng tranh cãi giữa Nam tông - Bắc tông chưa bao giờ hết. Mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ hết được, vỉ giáo lý của hai bên quá trái ngược nhau. Thí dụ như trong chủ dề này:
pucaquynhnga22 đã viết:
Chánh Tín đã viết: ĐH binh đã viết:

"Đức Phật có nói với các Tỳ Kheo là "Chừng nào các thầy đắc A La Hán, lúc đó mới tin được vào ý thức của các thày".
Điều đó chứng tỏ rằng còn là chúng sinh thì tâm còn tán loạn.
Ngài Pháp Nhiên động viên chúng sinh niệm Phật nên mới bảo "Tán tâm niệm Phật cũng có thể vãng sanh". Điều này cũng đúng, vì nhiều chúng sanh niệm Phật đã được vãng sanh rồi. Mà họ vốn là chúng sinh, tức là còn tán tâm."

Điều này hoàn toàn trái với chính kinh điển của Tịnh độ tông, vì ai chẳng biết trong kinh A Di Đà đã nói rõ ràng rằng:

“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, người
nữ có lòng lành, nghe giảng nói về Phật
A-di-đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu
ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba
ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc
sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn.
Người ấy khi lâm chung liền thấy
đức Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng
hiện ra trước mắt. Khi mạng chung tâm
không điên đảo
, liền được sanh về cõi Cực
Lạc của đức Phật A-di-đà."
Không hề mâu thuẫn.

Kinh A Di Đà đoạn trích dẫn trên là đang nói về hành giả chắc chắn Vãng Sanh, lên hàng Thượng Phẩm. Vì đạt nhất tâm bất loạn trong Tịnh Tông tương đương với "Minh Tâm Kiến Tánh" của Thiền Tông. Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới chứng đắc rồi, vãng sanh dự ngôi vị Thượng Phẩm, chắc chắn vãng sanh.

Đọc kỹ lại kinh A Di Đà thì thấy đoạn trích dẫn trên là nói đến "những kẻ nam, ngườì nữ có lòng lành" chứ không hề nói theo suy diễn của bạn puca là "đang nói về hành giả chắc chắn Vãng Sanh, lên hàng Thượng Phẩm". Nhất tâm bất loạn cũng không thấy kinh nào xác nhận là tương đương với "Minh Tâm Kiến Tánh" của Thiền tông như sự áp đặt của bạn puca cả. Trong chủ đề http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 39&t=10686 thì các vị thầy trong Tổ Tư Vấn của Giác Ngộ Online cũng không hề diễn giải giống như bạn puca:

"Tu học theo pháp mônTịnh độ, để thành tựu vãng sanh, theo kinh A Di Dà, hành giả phải thành tựu tín-nguyện-hạnh và nhất là niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn từ một cho đến bảy ngày. Niệm Phật nhất tâm là chánh hạnh, còn trợ hạnh là làm tất cả các việc lành, chánh hạnh và trợ hạnh phải song hành trong quá trình tu tập. Đây chính là nguyên tắc căn bản nhất, xuyên suốt nhất, là điều kiện cần và đủ để vãng sanh theo tôn chỉ tu tập của Tịnh Độ tông."

pucaquynhnga22 đã viết:Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới chứng đắc rồi, tự mình có thể thoát sanh tử. Vậy 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà lập ra để làm gì? Lời dạy này của Pháp Nhiên Thượng Nhân là nương nơi nguyện thứ 18 mà dạy. Nghĩa là đừng lo sợ Tán Tâm niệm Phật sẽ không vãng sanh, vì nghi ngờ thì không đủ TÍN, thì không thể vãng sanh. Phải tin rằng chỉ cần mình tin, mình nguyện, tin chắc chắn như vậy, và niệm Phật thì chắc chắn Vãng Sanh. Phải tin nơi Lời Dạy của Phật Bổn Sư, tin nơi lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin nơi bản thân mình. Vì Phật A Di Đà có lời nguyện:
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Với lời nguyện thứ 18 này, đã lộ rõ Tịnh độ tông là một tông phái Siêu Thần Quyền mà các tôn giáo Thần quyền khác như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo cũng phải thua xa. Điều này đối ngược hoàn toàn với tông chỉ của Đạo Phật nguyên thủy, với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca:

"Tự mình, điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh, không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai !
"
(Pháp Cú 165)

“Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi."
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ)

Các kinh của Tịnh độ tông cũng không thống nhất với nhau. Kinh thì nói phải niệm nhất tâm bất loạn, kinh thì lại nói chỉ cần 10 niệm không cần nhất tâm, thậm chí chỉ cần nghe một lần bên tai danh hiệu Phật A Di Đà là đủ! Kinh thì nói phải giữ giới, tụng đọc kinh điển, Tổ thì nói chẳng cần giữ giới hạnh, chẳng cần làm lành lánh ác, không được đọc tụng các kinh khác vì cho như thế là tạp tu, tạp niệm!

Các vị đều là những người có học thức, vậy mà vẫn cứ bảo thủ không dám thừa nhận sự đối nghịch hoàn toàn giữa giáo lý mang tính kích thích sự tham lam không muốn tu hành vất vả mà lại mong được hưởng an lạc sau khi chết, dựa dẫm gần như tuyệt đối vào thần quyền của Tịnh độ tông, đi ngược với chủ trương tự lực cánh sinh, dựa trên Luật Nhân Quả công bằng của Đức Bổn Sư Thích Ca trong Đạo Phật nguyên thủy.

Bạn haizen đã rất thẳng thắn và dũng cảm nói lên sự thật trong chủ đề http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 41&t=10292:

"Tịnh độ tông có những đường hướng phi nhân quả, dựa phần lớn vào thần quyền. Một người bất kể còn đầy ác nghiệp thế nào, đạo đức còn bê bối ra sao nhưng nếu biết tin niệm danh hiệu Phật A Di Đà (hoặc được người khác hộ niệm) đều được vãng sinh hết. Điều này dễ gây ra một hệ quả là tâm lý dựa dẫm, con người ta chẳng cần bỏ ác tạo phước làm chi cho mệt, chỉ cần biết niệm danh hiệu Phật là khỏi phải lo, xã hội khi đó sẽ ngày càng suy đồi! Phi lý nhất là hễ đã được vãng sinh rồi thì người đó lập tức trở thành trong sạch như một vị Thánh (để đảm bảo đặc tính thuần vui, thuần thiện của cõi Cực lạc). Đó chắc chắn phải là một phép lạ của cõi Cực lạc do thần thông của Phật A Di Đà tạo nên. Nhưng, nếu được như vậy thì tại sao Ngài không từ bi cứu khổ bằng cách dùng thần thông hốt hết chúng sinh cang cường lên cõi Cực lạc là xong, đâu còn phải để Phật Thích Ca thốt lên rằng:

“Tự mình điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai.” (Kinh Pháp Cú)

Đó hẳn là một kỳ tích mà chẳng có Phật nào làm nổi ngoại trừ Phật A Di Đà của Tịnh độ tông và …Thánh A-la của Hồi giáo mà thôi. (Hồi giáo cũng cho rằng: Thần lực của Thánh A-la là điều mà trí tuệ con người không thể suy lường, nên con người dù lỗi lầm, thậm chí có khủng bố giết người, nhưng nếu có đức tin và cầu nguyện thì vẫn được Ngài tiếp độ lên Thiên đàng, vĩnh viễn hưởng lạc! ) "


Bây giờ là thời đại nào rồi mà sao vẫn tồn tại những niềm tin mê muội hoang đường đến thế? Hay là Ma Vương đã chiếm lĩnh được trí não của họ rồi, để mà dùng họ như những điệp viên siêu hạng trà trộn vào để hòng làm biến chất Đạo Phật một cách rất thâm độc. 8->

Các tín đồ của Tịnh độ tông mồm thì ra rả nhân danh vì Đạo Pháp, nhưng thực tế thì làm trái ngược hoàn toàn với lời dạy của Đức Bổn Sư:

"Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.”
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ)

"Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Cấp Cô Ðộc. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vị Bà-la-môn ấy thưa với Thế Tôn:
--"Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài?"
--"Do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này Bà-la-môn, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú, quán thọ trên các thọ ... trú, quán tâm trên tâm ... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.
Do không tu tập, không làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài."

(Tương Ưng, SN-XLVI.25)

Đọc những lời dạy trên của Thế Tôn, chỉ có những kẻ vô lương tâm và bè lũ quyến thuộc của Ma Vương mới có thể cố tình làm trái di huấn của Ngài.

Đạo Phật vốn không chia thành nhiều tông phái. Hiện tượng tông phái chỉ nhen nhúm sau khi Phật nhập Níp bàn vài trăm năm. Phật giáo Bắc tông chia ra nhiều tông phái là một biểu hiện của sự ngụy tạo, xa rời với Giáo lý gốc rễ nguyên thủy của Đức Phật

Thế nên diễn đàn này với sự phân chia thành các box Nam tông, Bắc tông riêng, rồi lại quy định không được mang giáo lý bên này sang thảo luận với bên kia là một điều rất mâu thuẫn và nực cười. Bởi vì nếu là một Đạo Phật thống nhất với nền tảng chung thì việc gì phải đưa ra một quy định phi lý như thế!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! kinhle kinhle kinhle


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Nói Thẳng đã viết:Tôi theo dõi trên diễn đàn đã lâu, nhưng nay thấy tình trạng tranh cãi giữa Nam tông - Bắc tông chưa bao giờ hết. Mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ hết được, vỉ giáo lý của hai bên quá trái ngược nhau. Thí dụ như trong chủ dề này:
pucaquynhnga22 đã viết:
Chánh Tín đã viết: ĐH binh đã viết:

"Đức Phật có nói với các Tỳ Kheo là "Chừng nào các thầy đắc A La Hán, lúc đó mới tin được vào ý thức của các thày".
Điều đó chứng tỏ rằng còn là chúng sinh thì tâm còn tán loạn.
Ngài Pháp Nhiên động viên chúng sinh niệm Phật nên mới bảo "Tán tâm niệm Phật cũng có thể vãng sanh". Điều này cũng đúng, vì nhiều chúng sanh niệm Phật đã được vãng sanh rồi. Mà họ vốn là chúng sinh, tức là còn tán tâm."

Điều này hoàn toàn trái với chính kinh điển của Tịnh độ tông, vì ai chẳng biết trong kinh A Di Đà đã nói rõ ràng rằng:

“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, người
nữ có lòng lành, nghe giảng nói về Phật
A-di-đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu
ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba
ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc
sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn.
Người ấy khi lâm chung liền thấy
đức Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng
hiện ra trước mắt. Khi mạng chung tâm
không điên đảo
, liền được sanh về cõi Cực
Lạc của đức Phật A-di-đà."
Không hề mâu thuẫn.

Kinh A Di Đà đoạn trích dẫn trên là đang nói về hành giả chắc chắn Vãng Sanh, lên hàng Thượng Phẩm. Vì đạt nhất tâm bất loạn trong Tịnh Tông tương đương với "Minh Tâm Kiến Tánh" của Thiền Tông. Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới chứng đắc rồi, vãng sanh dự ngôi vị Thượng Phẩm, chắc chắn vãng sanh.

Đọc kỹ lại kinh A Di Đà thì thấy đoạn trích dẫn trên là nói đến "những kẻ nam, ngườì nữ có lòng lành" chứ không hề nói theo suy diễn của bạn puca là "đang nói về hành giả chắc chắn Vãng Sanh, lên hàng Thượng Phẩm". Nhất tâm bất loạn cũng không thấy kinh nào xác nhận là tương đương với "Minh Tâm Kiến Tánh" của Thiền tông như sự áp đặt của bạn puca cả. Trong chủ đề http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 39&t=10686 thì các vị thầy trong Tổ Tư Vấn của Giác Ngộ Online cũng không hề diễn giải giống như bạn puca:

"Tu học theo pháp mônTịnh độ, để thành tựu vãng sanh, theo kinh A Di Dà, hành giả phải thành tựu tín-nguyện-hạnh và nhất là niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn từ một cho đến bảy ngày. Niệm Phật nhất tâm là chánh hạnh, còn trợ hạnh là làm tất cả các việc lành, chánh hạnh và trợ hạnh phải song hành trong quá trình tu tập. Đây chính là nguyên tắc căn bản nhất, xuyên suốt nhất, là điều kiện cần và đủ để vãng sanh theo tôn chỉ tu tập của Tịnh Độ tông."

pucaquynhnga22 đã viết:Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới chứng đắc rồi, tự mình có thể thoát sanh tử. Vậy 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà lập ra để làm gì? Lời dạy này của Pháp Nhiên Thượng Nhân là nương nơi nguyện thứ 18 mà dạy. Nghĩa là đừng lo sợ Tán Tâm niệm Phật sẽ không vãng sanh, vì nghi ngờ thì không đủ TÍN, thì không thể vãng sanh. Phải tin rằng chỉ cần mình tin, mình nguyện, tin chắc chắn như vậy, và niệm Phật thì chắc chắn Vãng Sanh. Phải tin nơi Lời Dạy của Phật Bổn Sư, tin nơi lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin nơi bản thân mình. Vì Phật A Di Đà có lời nguyện:
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Với lời nguyện thứ 18 này, đã lộ rõ Tịnh độ tông là một tông phái Siêu Thần Quyền mà các tôn giáo Thần quyền khác như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo cũng phải thua xa. Điều này đối ngược hoàn toàn với tông chỉ của Đạo Phật nguyên thủy, với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca:

"Tự mình, điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh, không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai !
"
(Pháp Cú 165)

“Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi."
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ)

Các kinh của Tịnh độ tông cũng không thống nhất với nhau. Kinh thì nói phải niệm nhất tâm bất loạn, kinh thì lại nói chỉ cần 10 niệm không cần nhất tâm, thậm chí chỉ cần nghe một lần bên tai danh hiệu Phật A Di Đà là đủ! Kinh thì nói phải giữ giới, tụng đọc kinh điển, Tổ thì nói chẳng cần giữ giới hạnh, chẳng cần làm lành lánh ác, không được đọc tụng các kinh khác vì cho như thế là tạp tu, tạp niệm!

Các vị đều là những người có học thức, vậy mà vẫn cứ bảo thủ không dám thừa nhận sự đối nghịch hoàn toàn giữa giáo lý mang tính kích thích sự tham lam không muốn tu hành vất vả mà lại mong được hưởng an lạc sau khi chết, dựa dẫm gần như tuyệt đối vào thần quyền của Tịnh độ tông, đi ngược với chủ trương tự lực cánh sinh, dựa trên Luật Nhân Quả công bằng của Đức Bổn Sư Thích Ca trong Đạo Phật nguyên thủy.

Bạn haizen đã rất thẳng thắn và dũng cảm nói lên sự thật trong chủ đề http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 41&t=10292:

"Tịnh độ tông có những đường hướng phi nhân quả, dựa phần lớn vào thần quyền. Một người bất kể còn đầy ác nghiệp thế nào, đạo đức còn bê bối ra sao nhưng nếu biết tin niệm danh hiệu Phật A Di Đà (hoặc được người khác hộ niệm) đều được vãng sinh hết. Điều này dễ gây ra một hệ quả là tâm lý dựa dẫm, con người ta chẳng cần bỏ ác tạo phước làm chi cho mệt, chỉ cần biết niệm danh hiệu Phật là khỏi phải lo, xã hội khi đó sẽ ngày càng suy đồi! Phi lý nhất là hễ đã được vãng sinh rồi thì người đó lập tức trở thành trong sạch như một vị Thánh (để đảm bảo đặc tính thuần vui, thuần thiện của cõi Cực lạc). Đó chắc chắn phải là một phép lạ của cõi Cực lạc do thần thông của Phật A Di Đà tạo nên. Nhưng, nếu được như vậy thì tại sao Ngài không từ bi cứu khổ bằng cách dùng thần thông hốt hết chúng sinh cang cường lên cõi Cực lạc là xong, đâu còn phải để Phật Thích Ca thốt lên rằng:

“Tự mình điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai.” (Kinh Pháp Cú)

Đó hẳn là một kỳ tích mà chẳng có Phật nào làm nổi ngoại trừ Phật A Di Đà của Tịnh độ tông và …Thánh A-la của Hồi giáo mà thôi. (Hồi giáo cũng cho rằng: Thần lực của Thánh A-la là điều mà trí tuệ con người không thể suy lường, nên con người dù lỗi lầm, thậm chí có khủng bố giết người, nhưng nếu có đức tin và cầu nguyện thì vẫn được Ngài tiếp độ lên Thiên đàng, vĩnh viễn hưởng lạc! ) "


Bây giờ là thời đại nào rồi mà sao vẫn tồn tại những niềm tin mê muội hoang đường đến thế? Hay là Ma Vương đã chiếm lĩnh được trí não của họ rồi, để mà dùng họ như những điệp viên siêu hạng trà trộn vào để hòng làm biến chất Đạo Phật một cách rất thâm độc. 8->

Các tín đồ của Tịnh độ tông mồm thì ra rả nhân danh vì Đạo Pháp, nhưng thực tế thì làm trái ngược hoàn toàn với lời dạy của Đức Bổn Sư:

"Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.”
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ)

"Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Cấp Cô Ðộc. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vị Bà-la-môn ấy thưa với Thế Tôn:
--"Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài?"
--"Do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này Bà-la-môn, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú, quán thọ trên các thọ ... trú, quán tâm trên tâm ... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.
Do không tu tập, không làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài."

(Tương Ưng, SN-XLVI.25)

Đọc những lời dạy trên của Thế Tôn, chỉ có những kẻ vô lương tâm và bè lũ quyến thuộc của Ma Vương mới có thể cố tình làm trái di huấn của Ngài.

Đạo Phật vốn không chia thành nhiều tông phái. Hiện tượng tông phái chỉ nhen nhúm sau khi Phật nhập Níp bàn vài trăm năm. Phật giáo Bắc tông chia ra nhiều tông phái là một biểu hiện của sự ngụy tạo, xa rời với Giáo lý gốc rễ nguyên thủy của Đức Phật

Thế nên diễn đàn này với sự phân chia thành các box Nam tông, Bắc tông riêng, rồi lại quy định không được mang giáo lý bên này sang thảo luận với bên kia là một điều rất mâu thuẫn và nực cười. Bởi vì nếu là một Đạo Phật thống nhất với nền tảng chung thì việc gì phải đưa ra một quy định phi lý như thế!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! kinhle kinhle kinhle
Kính đh nói thẳng:

lời dạy của Đức Bổn Sư:

"Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.”
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ)
Kính đh, đh đã thực hiện được lời dạy trên của Như lai được mấy phần!
Kính xin đh tự mình đánh giá mình _ khi đh có câu trả lời, chúng ta sẽ trao đổi tiếp.
Riêng tôi thì không Tu theo Tịnh Độ! Nhưng một Phật Tử chân chính mà đi đã phá Pháp Môn Tịnh Độ, thì người ấy tự mình nên coi lại thử mình có học lộn Giáo Pháp nào khác không !_ hay chỉ đọc Giáo Pháp Phật cho thuộc lòng, Nhưng không Thực hành, nên !!!!.
Lời nói thẳng mong đh lắng lòng suy nghĩ.
Kính chúc đh Thân tâm thường an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
tb: với tôi một ông thầy tụng ( kiếm cơm) của những đám "Ma", nếu khi Tụng_ Niệm mà cố gắn Thành Kính hết lòng của mình! Nếu được vậy _ thì ông ta cũng đã (vô tình) góp công xây dựng ngôi Nhà Phật Giáo rồi đó đh ạ!


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Nói Thẳng đã viết:Tôi theo dõi trên diễn đàn đã lâu, nhưng nay thấy tình trạng tranh cãi giữa Nam tông - Bắc tông chưa bao giờ hết. Mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ hết được, vỉ giáo lý của hai bên quá trái ngược nhau. Thí dụ như trong chủ dề này:
Giáo lý của Nam Truyền và Bắc Truyền dĩ nhiên là trái ngược nhau, mặc dù do chính Phật Thích Ca nói ra, vì những "kẻ nam, người nữ có lòng lành" (hành giả) có căn cơ, trình độ khác nhau, kẻ thông minh, người ngu dốt nên Phật mới tùy cơ thuyết pháp có cao, có thấp. Dù cao hay thấp, mục đích chung là "giải thoát việc lớn: sanh tử luân hồi".
"Tu học theo pháp môn Tịnh độ, để thành tựu vãng sanh, theo kinh A Di Dà, hành giả phải thành tựu tín-nguyện-hạnh và nhất là niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn từ một cho đến bảy ngày. Niệm Phật nhất tâm là chánh hạnh, còn trợ hạnh là làm tất cả các việc lành, chánh hạnh và trợ hạnh phải song hành trong quá trình tu tập. Đây chính là nguyên tắc căn bản nhất, xuyên suốt nhất, là điều kiện cần và đủ để vãng sanh theo tôn chỉ tu tập của Tịnh Độ tông."
Tổ Tư Vấn Báo Giác Ngộ trả lời câu này cũng dựa vào trong kinh điển của chư Tổ Tịnh Độ Tông đấy, đó là nguyên tắc căn bản của Pháp môn Tịnh Độ để bảo đảm vãng sanh...
Với lời nguyện thứ 18 này, đã lộ rõ Tịnh độ tông là một tông phái Siêu Thần Quyền mà các tôn giáo Thần quyền khác như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo cũng phải thua xa. Điều này đối ngược hoàn toàn với tông chỉ của Đạo Phật nguyên thủy, với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca
Bạn nói điều này thật qua tệ, do đâu mà bạn dám nói như vậy, Tịnh Độ Tông có xúi dục các đệ tử đi giết người, đánh phá chùa chiền, hủy hoại tôn giáo khác như Hồi giáo hiện đang làm không? Bạn đã khẳng định điều này thì phải chứng minh cho rõ, bằng không thì e rằng bạn không sống lâu trong diễn đàn này vì tội hủy báng Phật A Di Đà và chư Tổ của Tịnh Độ Tông rồi đấy! (Dù cho bạn có bị khóa nick, rồi tạo nick khác để vào chống phá, đó là quyền của bạn, nhứng coi chừng "khẩu nghiệp" của bạn đấy nhé!)
 • "Tự mình, điều ác làm
  Tự mình làm nhiễm ô,
  Tự mình ác không làm,
  Tự mình làm thanh tịnh.
  Tịnh, không tịnh tự mình,
  Không ai thanh tịnh ai
  !" (Pháp Cú 165)

Xin bạn đọc lại bài kinh Pháp Cú trên để hành y theo lời Phật dạy nhé! (chỗ tô đậm)

Tôi "nói thẳng" những điều cần nói! Những điều khác sẽ có người vào "nói thẳng" với bạn!!
Sửa lần cuối bởi battinh vào ngày 20/07/14 06:41 với 2 lần sửa.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

vào diễn đàn không lo phát huy tông phái của mình, chỉ lo đi chê bai tông phái khác. không biết những người này muốn gì?
có những người chẳng phải là người tu Tịnh độ mà cũng nhảy vào phê phán Tịnh độ. Họ có biết gì về Tịnh độ đâu mà dám phê phán phương pháp tu của chư Phật, Bồ tát chứ ?

chê bai Tịnh độ là vi phạm nội qui rồi. Mong các vị tự biết giữ gìn.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Những ai muốn gây ra mâu thuẫn và xuyên tạc thì không phù hợp với xu hướng chung và phương hướng của diễn đàn.

Ai xuyên tạc, phải khóa nick, đúng theo luật lệ, không lý luận nữa. Thành viên nào tham gia thì tuân thủ nội qui, còn như vào để phá rối thì chẳng phải người tu hành, có chút ít lịch sự thì đừng vào nữa! cafene


Nói Thẳng
Bài viết: 12
Ngày: 19/07/14 23:12
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi Nói Thẳng »

battinh đã viết:
Với lời nguyện thứ 18 này, đã lộ rõ Tịnh độ tông là một tông phái Siêu Thần Quyền mà các tôn giáo Thần quyền khác như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo cũng phải thua xa. Điều này đối ngược hoàn toàn với tông chỉ của Đạo Phật nguyên thủy, với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca
Bạn nói điều này thật qua tệ, do đâu mà bạn dám nói như vậy, Tịnh Độ Tông có xúi dục các đệ tử đi giết người, đánh phá chùa chiền, hủy hoại tôn giáo khác như Hồi giáo hiện đang làm không? Bạn đã khẳng định điều này thì phải chứng minh cho rõ, bằng không thì e rằng bạn không sống lâu trong diễn đàn này vì tội hủy báng Phật A Di Đà và chư Tổ của Tịnh Độ Tông rồi đấy! (Dù cho bạn có bị khóa nick, rồi tạo nick khác để vào chống phá, đó là quyền của bạn, nhứng coi chừng "khẩu nghiệp" của bạn đấy nhé!)
battinh thân mến, tôi vào diễn đàn này để nói thẳng, nói lên sự thật chứ không cầu khom lưng uốn lưỡi nói trái với lời dạy của Đức Phật để được "sống lâu" như bạn nhé. Thế gian này vô thường, diễn đàn này cũng vô thường thì tôi việc gì phải cầu chút danh lợi ảo trên mạng mà phải phản bội lại Đức Phật cơ chứ!

Battinh không hiểu thế nào là một tôn giáo thần quyền hay cố tình không hiểu? Tôi không cần phải nhọc công giảng giải cho bạn, vì trên diễn đàn đã có rất nhiều người đã từng chỉ ra rồi, thí dụ như trong chủ đề http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 5&start=24:

"Thien Nhan đã viết:
Kinh này nó dạy giết người hay cứu người! Trong trường hợp kinh giả mà cứu người thì nó dẫn là kinh thật thôi bạn.Người theo Ấn giáo cũng có thể nói Đạo của họ như vậy, và hiện nay đa số dân Ấn độ cũng ăn chay trường đấy ạ.
Đạo hữu chưa nêu ra được điểm khác biệt về bản chất giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác. Chúng ta đâu có ngây thơ cho rằng chỉ những kinh nào bảo người ta giết người mới được gọi là kinh ngụy tạo! Đạo Thiên chúa, Ấn giáo, Nho giáo... cũng đâu có đạo nào dạy người ta giết người cơ chứ? Kinh ngụy tạo về hình thức thì bắt chước giống như kinh Phật, cũng sử dụng những thuật ngữ của Đạo Phật, nhưng về bản chất thì không phù hợp với những nền tảng của Đạo Phật như Luật Nhân Quả, Lý Duyên Khởi, Tứ Thánh Đế..., nhằm làm Chánh Pháp bị biến chất và bị đồng hóa với ngoại đạo (ngoại đạo có quan điểm chúng sanh có thể được cứu độ bằng thần lực của một Đấng nào đó.), khiến người tu tự chệch hướng khỏi con đường tiến tới Thánh quả giải thoát. Kinh ngụy tạo không yêu cầu bắt buộc người tu phải giữ gìn giới hạnh một cách tuyệt đối theo lộ trình Giới-Định-Tuệ, không nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính quyết định của ý chí tự lực tự cường của hành giả, những pháp tu cơ bản nhất trong kinh nguyên thủy bị xem nhẹ, thậm chí không được nhắc tới. Thế thì dù những kinh đó có dạy người ta cứu người (Đạo nào chẳng nói như vậy!)thì cũng hoàn toàn không đủ với mục tiêu cứu cánh của Đạo Phật là phải đoạn tận được Vô Minh, diệt trừ được cái ảo giác về bản ngã đầy tham sân ích kỷ, giải thoát khỏi luân hồi đau khổ, đạt tới Níp bàn tịch tịnh. Vậy xin hỏi những kinh như thế (tôi không khẳng định đích danh kinh nào đâu nhé) có làm hại đường tu của chúng ta hay không? (ĐH có thể đọc lại comment của tôi ở topic Khinh Pháp Tịnh Độ Chính Là Khinh Chê Luôn Cả Chư Phật‏!!!)

ĐH đòi nhân chứng- vật chứng thì quả thật trên diễn đàn này không thích hợp để làm việc này (sẽ bị kết tội vi phạm nội quy ngay đó). ĐH có thể chất vấn điều này ở một ngôi chùa Nam tông để được đáp ứng vậy. (Thực tế hiện nay các chùa Nam tông vẫn chỉ công nhận kinh Nikaya nên chắc họ sẽ trả lời cho ĐH).
"

Có một điều khá thú vị là : Đạo Hồi cấm tín đồ giết người nhưng lại khuyến khích tiêu diệt không cần giải thích nhiều lời kẻ nào dám báng bổ, không tin vào thánh A-la. Còn trên diễn đàn này cũng chủ trương khóa nick, không cần giải thích, không cần lý luận đối với người nào dám nói lên sự thật, không tin vào những giáo lý sai trái mạo nhận là lời dạy của Đức Phật!
battinh đã viết:"Tu học theo pháp môn Tịnh độ, để thành tựu vãng sanh, theo kinh A Di Dà, hành giả phải thành tựu tín-nguyện-hạnh và nhất là niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn từ một cho đến bảy ngày. Niệm Phật nhất tâm là chánh hạnh, còn trợ hạnh là làm tất cả các việc lành, chánh hạnh và trợ hạnh phải song hành trong quá trình tu tập. Đây chính là nguyên tắc căn bản nhất, xuyên suốt nhất, là điều kiện cần và đủ để vãng sanh theo tôn chỉ tu tập của Tịnh Độ tông."


Tổ Tư Vấn Báo Giác Ngộ trả lời câu này cũng dựa vào trong kinh điển của chư Tổ Tịnh Độ Tông đấy, đó là nguyên tắc căn bản của Pháp môn Tịnh Độ để bảo đảm vãng sanh...
Bạn battinh nói thế mà không sợ mod binh nổi giận sao? Vì mod binh đã tán đồng với quan điểm của ngài Pháp Nhiên được trích dẫn trong chủ đề http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 39&t=10685 như sau:

“Đã sinh làm người trong cõi tán địa này thì tâm đều tán loạn cả. Nếu phải bỏ cái tâm tán loạn mới được vãng sinh thì thật là vô lý. Tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh là chỗ đáng quý của Di Đà bổn nguyện vậy”. Tổ còn dạy: “Tu Thánh đạo môn (Các tông phái khác như luật tông, thiền tông, giáo tông hay mật tông) thì tột cùng trí tuệ để lìa sinh tử. Tu Tịnh độ môn thì trở lại ngu si để vãng sinh. Bởi thế khi hướng về Thánh đạo môn thì trau dồi trí tuệ, giữ giới cấm, rèn luyện tâm tính làm tông chỉ. Còn bước vào Tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần điều hòa tâm tính, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng, vô tri, cần nương vào Di Đà bản nguyện mà niệm Phật mà cầu vãng sinh.

Một quan điểm nguy hiểm, cố tình phá vỡ nguyên tắc căn bản Tam vô lậu học GIỚI-ĐỊNH-TUỆ của Đạo Phật mà các vị cứ mù quáng tin theo chỉ vì các mác "Tổ" do tông môn riêng của họ tự dán vào ư?

Trên thế gian này thiếu gì những kẻ "Miệng nam mô bụng một bồ dao găm" cơ chứ!
battinh đã viết:Giáo lý của Nam Truyền và Bắc Truyền dĩ nhiên là trái ngược nhau, mặc dù do chính Phật Thích Ca nói ra
Chính mồm battinh nói ra điều này nhé, đề nghị BĐH khóa nick battinh lại để nghiền ngẫm Thông báo do Admin I đưa ra rành rành trên diễn đàn rồi. :))

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! kinhle kinhle kinhle


Nói Thẳng
Bài viết: 12
Ngày: 19/07/14 23:12
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Thưa các Mod.

Bài viết chưa xem gửi bởi Nói Thẳng »

sotam26 đã viết: Kính đh nói thẳng:

lời dạy của Đức Bổn Sư:

"Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.”
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ)
Kính đh, đh đã thực hiện được lời dạy trên của Như lai được mấy phần!
Kính xin đh tự mình đánh giá mình _ khi đh có câu trả lời, chúng ta sẽ trao đổi tiếp.
Riêng tôi thì không Tu theo Tịnh Độ! Nhưng một Phật Tử chân chính mà đi đã phá Pháp Môn Tịnh Độ, thì người ấy tự mình nên coi lại thử mình có học lộn Giáo Pháp nào khác không !_ hay chỉ đọc Giáo Pháp Phật cho thuộc lòng, Nhưng không Thực hành, nên !!!!.
Lời nói thẳng mong đh lắng lòng suy nghĩ.
Kính chúc đh Thân tâm thường an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
tb: với tôi một ông thầy tụng ( kiếm cơm) của những đám "Ma", nếu khi Tụng_ Niệm mà cố gắn Thành Kính hết lòng của mình! Nếu được vậy _ thì ông ta cũng đã (vô tình) góp công xây dựng ngôi Nhà Phật Giáo rồi đó đh ạ!
Kính đh sotam26!

Bài viết trên của tôi là đang thực hiện theo lời dạy của Như Lai đó, để Giáo pháp chân chính của Ngài được truyền rộng, trường tồn, không bị các giáo lý giả mạo trà trộn vào làm biến chất Đạo Phật. Không chỉ tôi và nhiều đạo hữu khác thấy đau xót trước tình cảnh các giáo lý giả mạo hàng ngày đang tẩy não Phật tử, mà các bậc Tôn túc nặng lòng với tiền đồ của Phật Pháp đã dũng cảm nói ra sự thật, chấp nhận bị các thế lực bảo thủ vì "cái tôi" và thanh thế của tông phái mình sẽ chống đối quyết liệt, như cố HT. Thích Minh Châu, TT. Thích Nhật Từ...:

"Muốn chạy theo dục vọng thì giải thích kinh điển một cách dễ hiểu rằng đạo Phật chấp nhận và tha thứ dục vọng. Muốn giết người và muốn bênh vực kẻ giết người, đạo Phật được giải thích như là có thể tha thứ và chấp nhận sự giết người. Muốn chạy theo tà giáo và tà kiến, lại giải thích đạo Phật viên dung vô ngại, chấp nhận mọi tà kiến, mọi tà thuyết. Tà kiến nào, tà thuyết nào cũng là Phật giáo được hết!

Muốn tránh những tai nạn trên, cần nhất là phổ biến những kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để Phật tử được đọc thẳng ngay kinh Phật, khỏi qua một ống kính màu nào. Đạo Phật cần những cá nhân Phật tử biết suy tư, biết phân tích, biết tự tìm hiểu rồi xác nhận sự hiểu biết của mình, ngang qua sự hành trì, kinh nghiệm cá nhân. Đạo Phật không cần đến những đoàn người theo đạo Phật, theo một cách ồ ạt mù quáng, theo một cách thụ động nhắm mắt, hay tự mình bóp méo xuyên tạc đạo Phật theo tà kiến dục vọng của mình.

Chính kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 124- 126, tập III có ghi rằng, dù chúng ta có nghe vị Tỳ-kheo nào nói tự thân nghe Đức Phật, tự thân nghe các vị Thượng tọa, Thủ chúng v.v... nói như vậy là pháp, như vậy là luật, Đức Phật khuyên cũng không được tán thán, đả kích, chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với kinh, đối chiếu với luật, có phù hợp mới được chấp nhận, không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận xét, tìm hiểu suy tư cá nhân rất nhiều. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu suy tư khi chúng ta được đọc những lời dạy nguyên thủy nhất hay gần nguyên thủy nhất của Đức Phật.

Thật sự Đạo Phật đâu có phân biệt Tiểu Thừa và Đại Thừa, đâu có chia đôi Chân đế, Tục đế, đâu có chia nhánh tông phái nọ tông phái kia. Những sự phân chia này chỉ là hậu tác phẩm, hoặc của giáo sĩ Bà La Môn mang danh phật tử muốn loại bỏ những gì tinh túy nhất của Đạo Phật không cho Phật tử học và tu, hay của một số đệ tử Phật muốn làm Tổ sư một giáo phái nên đề xướng các chủ thuyết lấn át những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật.

Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà Bà La Môn đã dùng danh từ Tiểu Thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của Đức Phật và khiến cho các Phật tử không dám đọc, không dám học, không dám tu những pháp môn ấy. Càng dịch, càng thấy rõ dụng tâm hiểm độc của các vị Bà La Môn, đã khôn khéo xuyên tạc Đạo Phật, khiến cho những giáo lý căn bản, những tinh hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại, đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, bị ruồng bỏ, bị che dấu, không được biết đến, không được học hỏi tu hành. Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý, mặt trời bao giờ cũng là mặt trời. Những lời ba hoa của Ma Vương, các cuộc đo tài của những ngọn đèn lẻ tẻ mù mờ, lời lẽ bập bẹ của những kẻ mới tập tểnh đi vào con đường triết lý, tất cả cũng chỉ là cuồng vọng đen tối, được ánh sáng rực rỡ của chân lý quét sạch."


(Trích trong Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ và tác phẩm Chánh Pháp và Hạnh Phúc của HT. Thích Minh Châu)

Mới đây, tiến sĩ-TT. Thích Nhật Từ, người xuất thân từ Bắc tông cũng đã thẳng thắn nói lên sự thật trong bài giảng "Đạo Phật nguyên chất và Đạo Phật pháp môn": https://www.youtube.com/watch?v=v237TSoBnKk

Thế còn đh sotam26 thực hiện lời dạy trên của Như Lai được mấy phần? Và theo đh thì Tịnh độ tông có thực hiện theo lời dạy đó của Thế Tôn không?

Đh sotam26 chưa hiểu rõ và thực hành di huấn đó của Đức Bổn Sư nên mới viết như vậy, mà đh cũng không hiểu rõ cả về Tịnh độ tông luôn.

Với đh, cứ ai nói đến Phật thì đều là đang xiển dương Phật Pháp chăng? Ngoại đạo và Ma Vương rất thích những quan điểm ngây thơ như vậy đấy! Chẳng phải là Thanh Hải cũng tự xưng là Đạo Phật đó sao? Chuỗi quán ăn chay của bà ta mở khắp thế giới. Pháp môn tu của bà ta gọi là "Quán Âm Pháp môn" nghe đã thấy cóng chưa? Sách đĩa giảng của Thanh Hải cũng đầy rẫy những thuật ngữ xịn của Đạo Phật đấy nhé đh sotam26 ạ.

Đh sotam26 chưa đi sâu vào tu tập nên mới ảo tưởng ông thầy cúng kiếm cơm lại có thể hết lòng thành kính với Phật! Đã hết lòng thành kính với Phật thì không bao giờ lại làm nghề thầy tụng để kiếm cơm cả. Ngay cả với hàng tăng ni, nếu làm việc Đạo nhưng với tâm danh lợi ích kỷ thì ngay đó đã biến thành Ma đạo rồi.

Cuối cùng, xin được trích lại lời dạy của HT.Thích Thanh Từ trong cuốn Bước Đầu Học Phật"

" Mê tín và chánh tín là 2 con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi bên tối là không thấy bên sáng, nếu đi bên sáng thì không kẹt trong tối. Đạo Phật chủ trương chính tín, không bao giờ chấp nhận mê tín.

Người học Phật chân chánh phải gan dạ loại bỏ những tập tục sai lầm ấy, can đảm dứt khoát đập tan mọi tệ đoan làm suy giảm giá trị Phật pháp. Có khi dẹp bỏ những đièu đó, có thể thiệt thòi chút ít quyền lợi của mình. Song chúng ta cương quyết vì chánh pháp chớ không vì lợi dưỡng, vì đưa người ra khỏi đường mê, không vì sợ mất mát bản đạo. Được thế, chúng ta mới xứng đáng là người lãnh đạo tín đồ, mới không hổ thẹn là hàng Tăng bảo.

Chúng ta hằng nhớ trọng trách của mình là phổ biến chánh pháp lợi ích quần sinh, không phải vì tụng cúng để được lòng Phật tử... Chính tại tăng ni không gan chẳng dám nói thẳng, sợ mất cảm tình, khiến tệ đoan ngày càng nặng thêm.

Đem hạt giống từ bi giác ngộ gieo rắc trong lòng người là truyền bá đạo Phật. Ngược lại, đem tình cảm mê tín gieo rắc trong lòng tín đồ, thử hỏi đây là truyền đạo gì? Vì giải thoát cho mình cho chúng sinh, nên chúng ta đi tu, tại sao chúng ta trở thành kẻ chiều chuộng tín đồ để được cơm ăn áo mặc?"


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! kinhle kinhle kinhle


Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.32 khách