THƠ NIỆM PHẬT

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

A DI Đà Phật !
Ngôn ngữ sơ giao thuyết bụi trần
Người người nghe nghĩ cực tấm thân
Bịt chặt năm căn liền thấy rõ
Hãy chừa Căn Ý để quét sân
------------------------------------------------

quét sân ta quét có một mình
thôi thì ta cứ hảy lặng im
chờ khi đêm tối cây cỏ ngủ
lá phủ trên sân kiếm bóng hình
=P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
-----------------------------------------------
A DI ĐÀ PHẬT .......... kinhle kinhle kinhle kinhle


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

thân chào tất cả mọi người . tại vì lâu nay nhậun trượng hok có lên diễn đàn được . nên hok nắm bắt được tình hình trên này :D mong mọi người hoan hỷ cho . trên đây là mục của thơ như bác KHANG đã nói vậy nhuận trượng xin thôi bàn cãi về những câu hỏi của quý vị đặc ra . kinhle

đôi khi cùng một câu nói mà người này hiểu thế này người khác hiểu thế kia , ngôn ngữ tuy là một nhưng sự thấy lại có khác biệt .
A DI ĐÀ PHẬT


:)) :)) :)) :)) :))


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Thơ niệm Phật nhắc ai niệm Phật
Nói dông dài chỉ nhớ Di Đà
Trường giang đại hải rồi quên hết
Nhưng "nhớ" quên luôn cõi Ta bà?

Chẳng sợ luân hồi do nguyện lực
E rằng nghiệp lực chẳng buông tha
Sinh tử khứ lai chưa tự tại
Thì chẳng ngại chi niệm Di Đà!


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

hãy nhớ Di Đà các bạn ơi
chớ đễ xuân qua chẵng kịp thời
luôn luôn niệm niệm đừng quên nhé
Cực Lạc trong ta sẽ đến nơi


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

-Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật.
Miệng lâm râm niệm,
Tâm nghiệm rõ ràng,
-Ai người niệm Phật ?
Thấy trong thân ta,
-Ma đang niệm Phât ?
A Di Đà Phật.
-Miệng ta đang niệm.
Ta niệm hộ Ma ?
A Di Đà Phật.
-Hay Ma hộ ta ?
Đâu ta ?đâu Ma ?
A Di Đà Phật.
Phải thật tịnh tâm
A! Phật niệm Phật
Độ Ta,độ Ma.
A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc
Thế giới Đại Từ Đại Bi
_Xá Lợi Tử
Sắc bất dị không,
Không bất dị sắc....
A Di Đà Phật
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.
Nguyện đồng chúng sanh
Sanh An Lạc Quốc.
kinhle kinhle kinhle
Minh Thiện:Kính chào.


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

Tất cả đều như huyễn,
Hỏi có gì là thật?
Tất tật vui cùng não,
Chẩy từ A lại da,
Có đâu phân thật giả,
Thật giả là do ngã.
Nay ngã niệm Di Đà,
Lâu ngày A lại da
Chẩy ra thuần một vị,
Từ bi A Di Đà,
A Di Đà Hỉ xả.
Hỏi còn ngã?-Vô ngã?
*
Tính của A lại da,
Ẩn tàng các chủng tử,
Huân tập từ bao đời.
Thiện,ác và vô ký,
"nó chẳng hề đứng yên
Lưu hành như nước dốc"
Khi căn duyên trần cảnh,
Ngã tàng:ý thức sanh
Phân kia ,đây,tôi,anh.
Đó nhân thành chủng tử
Chấp trữ A lại da.
Rồi lại sai sử ta
Nên ngã là nô lệ
*
Vậy nay ta tu tập,
Bắt đầu từ A lại da,
Ta cắt cho nhất vị
Nam Mô A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà.
Nước công đức trong ta,
Nhập,xuất A Di Đà
A Di Đà lưu chuyển,
Tịnh Độ tất nở hoa,
Cực Lạc ắt chính quả
Hiện tại chứ đâu xa.
Nam Mô A Di Đà Phật. tangbong
Nam Mô A Di Đà Phật. tangbong
Nam Mô A Di Đà Phật. tangbong
Minh Thiện:Kính chào. kinhle
caunguyen caunguyen caunguyen
-G/C: Phần"..."Trích trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ngồi trong lớp học nhìn học trò
Thấy chúng xôn xao vui cười nói
Nhưng sao lòng ta chẳng động lai
Không hờn không giận không buồn vui
Thảng nhiên như trời bao các vật
Mới hay tâm tịnh thời cõi tịnh
Mới biết Niệm Phật khó nghĩ bàn
Từ rài chỉ chuyên Niệm Phật thôi!

Ngồi trong lớp học nhìn học trò
Đùa nói hồn nhiên chẳng biết chi
Thân tâm đều động bởi trầm mê
Ví như các con trong nhà lửa
Mới hay Phật Pháp khó tìm cầu
Thương chúng chẳng biết được pháp mầu
Nguyện thề độ chúng cùng tất cả
Vược khỏi bùn mê tỏ chân thường!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

Tịnh Độ Tông đâu sai !
Nguyện Trí tuệ như hải.
Tụng kinh,nghe giảng giải,
Hiểu rõ Phật là ai.
Để chẳng tạo nghiệp sai,
Như là lời sám hối.
Lô Giá Na chỉ lối,
Trí tuệ không còn tối,
Tín chính Tín thậm thâm.
Bao nhiêu niệm hồng trần,
Bấy nhiêu niệm đều lành,
Đồng một chơn tánh Phật.
Quy nhất niệm Hồng Danh.
Tất cả thời bình đẳng,
Băng băng A Di Đà.
Cho cả Người và Ta.
Nam Mô A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà.
Nhất tâm đà một mạch,
Cứ gốc ,chẳng lá cành,
Tây Phương ngay trước mặt.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả phước lành,
Hồi hướng chúng sanh,
Báo đáp Tứ Ân
Sanh thành ba cõi
Vãng sanh Cực Lạc.
Phật Đạo trọn thành
Nam Mô A Di Đà Phật. caunguyen caunguyen caunguyen
Minh Thiện: Kính kinhle tangbong


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

7/31/08
Hơn mười tám năm lo đèn sách
Công danh phú quý có được gì?
Phân nữa đời người đã tiêu hao
Vẫn sống mê hoài trong mộng huyễn
Giờ đây một nữa đời còn lại
Kiếp phù du quyết giải cho xong
Bao đời bao kiếp đã đủ rồi
Một kiếp nầy thôi không muốn nữa
Đời nầy quyết định đáo Tây Kỳ
Ước vọng trời Tây hoa sớm nở
Sen vàng chín phẩm đón ta về
Thao thức ngày đêm chỉ thế thôi!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Ngay nơi Phật niệm chính là vô niệm.
Ngay nơi trì danh tức là trì tâm.
Ngay nơi niệm niệm tức là Tự Tánh.
Ngay nơi âm âm tức là Diệu tâm.

Ngay nơi Cực Lạc chính là Chân Thể.
Ngay nơi Liên Đài tức thị Pháp Thân.
Ngay nơi Di Đà tức Như Lai Tạng.
Ngay nơi Kim Tướng tức mặt thật ta.

Lìa niệm tìm vô trọn lầm mê.
Lìa tướng tìm tánh mò bóng nước.
Lìa Phật hỏi tâm sai Chân Đạo.
Lìa thân tìm thể trọn vô minh.

Vậy nên:

Nguyện ngộ cùng mê cùng niệm Phật.
Nguyện Tánh cùng Tướng đều viên dung.
Nguyện tận vị lai thường niệm Phật.
Nguyện thành Phật quả còn trì danh!

Nguyện minh Diệu Tánh cầu Cực Lạc.
Nguyện tỏ Chân thân hiện Kim Thân.
Nguyện liễu Pháp thân sanh sen báu.
Nguyện thường vô tướng đến Tây Phương.


NAM MÔ PHÁP GIỚI TÀNG THÂN TÙY XỨ HIỆN A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI, ĐẠI TỪ ĐẠI BI,
QUANG TRUNG CỰC TÔN, VẠN PHẬT CHI VƯƠNG
TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

Như Lai bất động hành vạn hạnh.
Như Lai vô thuyết thuyết vô biên.
Như Lai bình đẳng lập Tịnh Độ.
Như Lai vô tướng hiện Kim Thân.

Như Lai vô tâm hằng giáo hóa.
Như Lai trùm khắp vẫn đến đi.
Như Lai tự tại bày Chánh đạo.
Như Lai vô chấp chỉ Tây Phương.

Như Lai mười phương rộng từ bi.
Như Lai mười phương khuyên niệm Phật.
Như Lai mười phương Tịnh độ khắp.
Như Lai mười phương chỉ Tây Phương!

Di Đà Đại nguyện siêu Tam Thế.
Di Đà niệm, cảnh tức Chân Thân.
Di Đà Phật quang hằng châu biến.
Di Đà Lạc Quốc Thánh nhân về!

Di Đà - Tự Tánh thật không hai.
Không hai hiển hiện Diệu Liên Đài.
Phàm Thánh đồng quy Từ Quang đó
Cảnh cảnh chiếu minh Trung Đạo khai!

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

THƠ NIỆM PHẬT

Hơn bốn mươi năm loanh quanh trong ngõ cụt
Hết tìm lối nọ, thử đường kia.
Dẫu biết mục tiêu mình phải đến
Nhưng làm sao tới được chỗ “không nơi”
Cho đến một ngày xem kinh Phật
À ! Ngài đã dặn bảo lối đi rồi.
Từ nay thẳng tiến theo đường tắt
Như buồm thuận gió vượt trùng khơi.
Thẳng về bờ giác cao vô thượng
Cực Lạc nhà ta sẽ tới nơi.

ngày 13/8/2008


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách