THƠ NIỆM PHẬT

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

phuoctuong đã viết:Thơ niệm Phật nhắc ai niệm Phật
Chẳng sợ luân hồi do nguyện lực
E rằng nghiệp lực chẳng buông tha
Sinh tử khứ lai chưa tự tại
Thì chẳng ngại chi niệm Di Đà!
Chẳng sợ luân hồi vì có Phật
Nghiệp lực chẳng màng, về trời Tây
Sinh tử khứ lai dù tự tại
Chẳng ngại Di Đà Diệu Niệm sâu.


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
lotusblanc
Bài viết: 5
Ngày: 09/10/08 16:07
Giới tính: Nữ

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi lotusblanc »

niemphat.jpg
niemphat.jpg (71.96 KiB) Đã xem 1918 lần


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Quy Y Tam Bảo chưa lâu
Nhưng giờ cảm thấy lòng đầy bình an
Đời nay đã được thân người
Tam Quy Ngũ Giới đủ đầy vui thay!
Lại thêm Niệm Phật ăn chay
Ngày qua tháng lại Phật danh ghi lòng
Đời người còn có gì hơn?
Bấy nhiếu đã đủ toại lòng Thánh Tri
Chỉ còn tâm nguyện cuối cùng
Lâm chung chánh niệm từng câu Di Đà
Phật và chư Thánh hiện thân
Phóng quang tiếp dẫn an lành quy Tây.
(10/14/08)

Đời người phút chốc buồn vui
Vô thường khi đến khổ nào hơn đây!
Có ai dám bảo đảm rằng
Khi thần lìa xác được nhàn chẳng mê?
Phần nhiều gào thét kêu la
Oan gia nhiệp lực hiện hình kéo đi
Luân hồi sanh tử, tử sanh
Khó mà thoát khỏi khổ đau chất chồng
Ai ơi nghĩ đến điều trên
Một lòng Niệm Phật cầu về Tây Phương
(10/10/08)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Mỗi ngày ta chọn đường mình đi
Đường đến Tây Phương, đường đến Liên Trì
Ta gọi nhau về, chờ Hoa Sen nở
Di Đà xoa đảnh thọ ký, nguyện chứng tri.


Và như thế ta sống vui từng ngày,
Và như thế ta đến trong cuộc đời,
Đã yêu cuộc đời này, bằng trái tim của ta.


(Dựa theo lời bải "Mỗi ngày chọn một niềm vui")


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Thấy ai cũng làm thơ xưng tán Tịnh Độ hết, dct cũng bon chen...làm thơ văn vụng về mong đại chúng xá tội cho

A Di Đà Phật.

Ta Bà Cực Lạc tại Tâm
Ta Bà khốn khổ như hầm lửa thêu
Cực Lạc vui sướng bấy nhiêu
Một câu niệm Phật thảy đều về Tây

Tín hạnh nguyện chỉ là đây
Tư lương niệm Phật đủ đầy viên dung,
Chẳng còn sanh tử hãy hùng
Chẳng còn Ma chướng, chẳng chùn bước đi

Tham Thiền, tu Mật hay chi
Thảy đều hồi hướng quy về Lạc Bang
Tháng ngày tu học thanh nhàn
Tha phương cứu độ vô vàng chúng sinh

Lời vàng tiếng ngọc trong kinh
Chúng sanh dị tướng dị hình hay chi
Chỉ cần sám hối quy y
Liên hoa chín phẩm sẵn dành cho ta

Trước là quy mạng Di Đà
Sau là thọ giới, thật thà quy y
Không nên chấp mắt hoài nghi
Chí tâm xưng niệm nghiệp gì cũng qua

Lâm chung thấy Phật Di Đà
Quán Âm, Thế Chí cùng là thánh nhân
Quang minh chiếu khắp châu thân
Thảy đồng khen ngợi hân hoan vui mừng

Ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng
Ta Bà biển khổ chẳng ngừng phút giây
Thương cho những kẻ còn say
Buồn cho những kẻ phụ thầy Thích Ca.


A Di Đà Phật.
(kèm theo bức hình tặng phẩm lâu ngày đã đóng bụi, mong sao mọi người cùng niệm Phật nguyện vãng sanh)

Hình ảnh


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Trời ơi !!! ...
Làm thơ xong thì.....khét nồi cơm...
Một hồi ăn xong cạo nồi mệt nghỉ luôn...hic hic...
A Di Đà Phật...


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Lotusblanc:
Kịp ngày dự hội Long Hoa Phong Thần

Niệm Phật đâu vì Long Hoa Thắng Hội?
Mà phải là thẳng bước đáo Tây Phương
Lên tòa chín phẩm dự Hội Liên Trì
Một khi đã vào Liên Trì Hải Hội
Thì đâu lo gì chẳng được Long Hoa?
Liên Trì Hải Hội nguyện gặp lại nhau!
Long Hoa Tam Hội nguyện gặp lại nhau!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
hien nhan
Bài viết: 136
Ngày: 22/09/08 06:13
Giới tính: Nam

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi hien nhan »

kinhle A Di Đà Phật,

hn không biết làm thơ, chỉ biết vổ tay tán thán công đức của chư đạo hữu. Các vị làm thơ hay lắm, hn nghĩ trong diễn đàn củng nên có đủ cả hai lúc văn lúc thơ tùy sở thích của người đọc. Đôi khi một bài luận hay một bài kinh dài quá chưa hẳn là có người thích đọc hoặc dể hiểu. =D>


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

tangbong cafene
Thu qua thay lá xác sơ,
Gió Đông nhẹ thổi ,trơ vơ gốc cành.
Quang đãng rõ ánh Trăng Lành,
Gió hưu hưu mát ngồi khoanh chân tròn,
Hai Tay chụm chắp nụ non,
A Di Đà Phật: đón con Phương Người.
Con nguyện chuyên nhất niệm thôi,
Mỗi ngày ba thời,nguyện đủ bốn Hương.
Bốn Hương cầu Phật thấu thương,
Xin Phật: Độ đủ sáu đường giùm Con,
Con nguyện với tấm lòng son,
Bốn Hương,Nhất niện trong con một thời,
Dù Trời,Đất có đổi rời,
Con nguyện một mạch tới nơi:Trăm ngày.
Con xin chính tại nơi đây:
Trao Y,Đắp Áo,toàn đầy cho Con.
Con nguyện xứng đáng Phật Con,
Tứ Ân Báo Đáp Nguyện Tròn Tây Phương.
Ta Bà An Lạc Cúng Dường,
Hồi Hướng Chư Phật Tây Phương Nối Liền.
caunguyen caunguyen caunguyen

Tễu:Kính kinhle


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Thử hỏi ta có tự bao giờ !?
Trôi lăn khốn khổ chốn trần gian
Qua bao lượng kiếp đã tu hành
Làm thánh nhân làm trời người đều có
Súc sanh, ngạ quỉ hay địa ngục
Cả thảy ta đều nếm trãi qua
Thử hỏi ta tu bao lượng kiếp!?
Sao giờ cũng chỉ là phàm phu
Phải chăng ta đã bị chướng ngại
Trên đường đạo cũng như đường đời
Suy ngẫm lời Phật mới biết rõ
Sinh tử chính là kẻ giết ta
Kiến tư phiền não không đoạn sạch
Tử thần vẫn đợi dắt ta đi
Luân hồi đường hiểm đã bao khi
Kéo ta đi lên rồi đi xuống
Mỗi lần đi mỗi lần tạo nghiệp
Tam đồ bát khổ vẫn đợi ta
Tu hành nếu không thoát sanh tử
Thì vẫn là phàm phu đó thôi
Đức Thích Ca ngàn xưa có dạy
Chấp trì danh hiệu được vãng sanh
Chẳng cần dụng công tu khổ cực
Chẳng cẩn xếp bằng mới được tu
Chẳng cần ngồi yên mà niệm Phật
Thế thì chừng nào ta mới tu
Một câu Di Đà cứ niệm niệm
Thành hiền thành thánh nào có hay
Lâm chung đức Phật lai nghinh đón
Quán Âm Thế Chí bưng kim đài
Hành giả tức khắc đã ngồi lên
Chư thiên, thánh chúng đồng ca ngợi
Tức khắc đi về cõi Tây Phương
Thành bất thối chuyển dạo mười phương
Cứu độ vô biên hằng sa chúng
Những bài toán như vậy biết tính
Không uổng vô lượng kiếp đã tu.

A Di Đà Phật.


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

tangbong cafene
-Biết khi mãn báo: Sẽ ra sao?
Trăm nghiệp dồn đổ biết thế nào!?
Thân thể bất an: Đau,nặng,nhẹ!?
Quán Người xắp Mãn: Họ làm sao?
Không ngồi mà niệm: Thật công lao.
Luôn trì niệm Phật bao năm đó,
Ngồi khoanh:Một tiếng! Đau làm sao!?
Thân đau,Người mỏi: Niệm lao xao.!
Mới ngỡ: Hỡi ơi! Xin cẩn trọng.
Kéo chân,thất niệm: Bởi lao xao.!?
Bốn chín năm trường: Pháp Giảng Trao.
Quán thông Ý Phật phải thế nào?
Giản đơn mà thoát bờ Sanh-Tử !
Bốn chín năm trường vô ích sao?
Vậy phải hết chấp,hết lao xao,
Tịnh Độ: Chân Tông.!!!
Tổ dậy sao???
-Đọc tụng Kinh Điển, Trí như Hải!
Dụng Pháp,chuyển nghiệp phải ra sao,
Trợ Đạo,rèn Tâm: Như thế nào?
Để lúc Mãn báo: Làm sao được!
Giải trừ Nghiệp lực Tâm không loạn,
Tịnh động nhất như: Thử xem sao.
Tễu:Kính kinhle


Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

TÂN NIÊN TÂM - THỂ KIỆN KHANG
XUA TAN SẦU KHỔ NIẾT BÀN LÀ ĐÂY
DI ĐÀ NIỆM NIỆM NGÀY NGÀY
NGUYỆN CẦU CỰC LẠC LIÊN ĐÀI NỞ HOA


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]9 khách