Trang 1 trên 5

THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 03/05/08 16:51
gửi bởi binh
NIỆM PHẬT

Một câu niệm Phật siêu tam giới
Mười phương thánh chúng tựu như mây
Cha Lành buông xuống tay cứu độ
Chúng sinh ba thuở đội ơn dầy

Nguyên

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 03/05/08 23:20
gửi bởi thichnhuantruong
niệm Phật nhớ quét lá cây đa
quét sao cho sạch chớ la cà
một mai sân sạch ,đa chẳng dính
mới hiểu rằng ta chính là ta


-----------------------------

=D> =D> =D> =D> =D> =D>

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 05/05/08 20:14
gửi bởi khang
Kiếp người thật rất mỏng manh
Sinh,già,bệnh,chết thật là thảm thương
Khuyên ai thấy kiếp vô thường
Hãy mau gấp niệm Di Đà Từ Bi
Tây Phương sẽ đón ta về
Ta Bà này khổ,nguyện mà lìa xa. caunguyen

Những dòng này tôi tự sáng tác,mong gởi tới tất cả mọi người,và nguyện kết duyên lành với cõi Tây Phương của Phật A Di Đà. kinhle
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 07/05/08 04:17
gửi bởi binh
Lục thập niên tiền ly Phật quốc
Kỷ hồi xuân khứ hựu thu lai
Kim nhật viên thành công quả phúc
Cực Lạc Tây phuơng Tịnh Độ qui.

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 07/05/08 09:35
gửi bởi phuoctuong
NIỆM PHẬT

A Di Đà Phật vang pháp giới
Đất lành cho đến chín tầng mây
Một niệm không sinh vô lượng độ
Chúng sinh vô niệm hết nghiệp dầy

niệm Phật lặng im lá cây đa
trăng sao trong sáng hết la cà
tự tại thong dong khi chẳng dính
thắc mắc mà chi ta chẳng ta

Nam mô Đức Phật Vô Lượng Thọ
mười phương tỏ rạng Vô Lượng Quang
A Di Đà Phật không cũng không!
sinh tử không hai với niết bàn!


welcome to pureland!

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 13/05/08 09:24
gửi bởi Thánh_Tri
Đường về Cực Lạc rộng thênh thang
Gió mát trăng thanh không bụi mờ
Tiến bước ta đi về cọi góc
Thoát khỏi hồ mê bao kiếp dày

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 16/05/08 05:52
gửi bởi Tễu
tangbong
-Cốc...cốc ...cốc,
Đầu lâu khóc,
Sống lăn lóc,
Theo lợi danh,
Tranh tôi,anh.
-Cốc...cốc...cốc,
Tóc mới xanh,
Nay đã bạc,
Đời cò vạc,
Kiếp đọa đầy,
Chết bỏ thây,
Nghiệp lôi dắt,
Đến chốn nào?
Tâm lao xao.
-Cốc...cốc...cốc.
-Ke...e...ng...
A di Đà Phật.
-Cốc...cốc cốc,
Đầu lâu khóc,
Chết còn xương,
Sao chẳng buông?
Cầu giải thoát,
Nương theo Pháp
Sống an lạc.
-Cốc cốc cốc
Một lòng dốc,
Cầu Tây Phương,
-Mọi tai ương,
Cùng tai vạ,
Như rơm,rạ,
Gom bao đời,
-Một mồi thôi!
-Ke...e...ng,
Cháy bằng sạch!
Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm nhất nhật,
Niệm nhị nhật
Niệm tam nhật.
...........Thất nhật
Nhất tâm bấn loạn
Tức đắc vãng sanh...
-coccoccoccoc
-Keng.
_Nguyện công đức này hồi hướng Thập Phương
Cầu cho các chúng sanh đồng Giác ngộ.
Tễu:Kính kinhle

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 16/05/08 16:43
gửi bởi nhampl
Thầy NHUANTRUONG quét lá đa cách nào cho chẳng dính nói cho bà con nghe với ! PL này không biết làm thơ ! nên viết mấy lời này vào đây khí không phải mong quý vị TỪ BI HỲ XẢ cho ! cũng xin quý vị tu TỊNH ĐỘ trình bày cách tu của mình để mọi người cùng lợi lạc ! bởi theo PL thì niệm Phật thì phải tới lúc "HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH" rồi thì "BẤT THOÁI BỒ TÁT VI BẠN LỮ" ! làm thế nào để đươc vào ngôi bất thoái ! có như vậy chúng ta mới hộ trì chánh pháp được ! theo thiển ý của PL chúng ta không thể không thực tế ! KÍNH !

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 16/05/08 20:34
gửi bởi khang
nhampl đã viết:Thầy NHUANTRUONG quét lá đa cách nào cho chẳng dính nói cho bà con nghe với ! PL này không biết làm thơ ! nên viết mấy lời này vào đây khí không phải mong quý vị TỪ BI HỲ XẢ cho ! cũng xin quý vị tu TỊNH ĐỘ trình bày cách tu của mình để mọi người cùng lợi lạc ! bởi theo PL thì niệm Phật thì phải tới lúc "HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH" rồi thì "BẤT THOÁI BỒ TÁT VI BẠN LỮ" ! làm thế nào để đươc vào ngôi bất thoái ! có như vậy chúng ta mới hộ trì chánh pháp được ! theo thiển ý của PL chúng ta không thể không thực tế ! KÍNH !
Chào nhampl:
Nơi đây chỉ dành cho thơ thôi, không 8-> bàn đến vấn đề khác,rối rắm lắm.
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 16/05/08 20:37
gửi bởi binh
thichnhuantruong đã viết:
mới hiểu rằng ta chính là ta


-----------------------------

=D> =D> =D> =D> =D> =D>

Hi hi, Ta không phải là ta thì ta là ai chứ ?

Mà thầy nói như vậy cũng sai rồi,

"Ta chính là thầy đó"

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 16/05/08 22:27
gửi bởi nhampl
PL cũng rặn bài con cóc !
Để nhét vào đây với quý ngài !
không thôi chẳng biết làm sao viết !
để trả lời cùng với bạn KHANG !
KHANG à !

Văn ! thơ ! cũng một thứ mà thôi !
Cũng tợ chúng sanh ! PHẬT ấy mà !
chẳng qua thơ khác văn , vần điệu !
chúng sanh còn đắm Phật thì thôi !

Khi ghi đây đà xin tha thứ !
KHANG thì không chịu tớ xin thôi !
từ nay tớ cũng xin chả dám !
đụng đến quý ngài đang thẩn thơ !

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Đã gửi: 17/05/08 19:40
gửi bởi khang
nhampl đã viết:PL cũng rặn bài con cóc !
Để nhét vào đây với quý ngài !
không thôi chẳng biết làm sao viết !
để trả lời cùng với bạn KHANG !
KHANG à !

Văn ! thơ ! cũng một thứ mà thôi !
Cũng tợ chúng sanh ! PHẬT ấy mà !
chẳng qua thơ khác văn , vần điệu !
chúng sanh còn đắm Phật thì thôi !

Khi ghi đây đà xin tha thứ !
KHANG thì không chịu tớ xin thôi !
từ nay tớ cũng xin chả dám !
đụng đến quý ngài đang thẩn thơ !

=D> =D> =D> :D