Người đó là ai ?

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Người đó là ai ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thơ - kệ
14/10/2018

AI ?

Tùng lai cộng trụ bất tri danh
Nhậm vận tương tương chỉ ma hành
Tự cổ thượng hiền du bất thức
Tạo thứ phàm lưu khởi khả minh.
Dịch:
Chung ở từ lâu chẳng biết chi
Lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi
Thượng hiền từ trước còn chẳng biết
Huống bọn phàm phu biết được gì.

(Thạch Đầu)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Người đó là ai ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thi-kệ
(17/10/2018)

Bồ Tát Di Lạc

Di Lặc! Chân Di Lặc,
Hóa thân bách thiên ức.
Thời thời thị thời nhân,
Thời nhân bất tự thức.
Ngô hữu nhất khu Phật,
Thế nhân giai bất thức.
Bất diêu diệc bất khắc.
Vô nhứt chích khôi nê,
Vô nhất điểm thái sắc.
Nhơn họa, họa bất thành,
Tặc thu, thu bất đắc.
Thể tướng bổn tự nhiên,
Thanh tịnh phi bất thức.
Tuy nhiên thủy nhất khu,
Phân thân bách thiên ức.
Hành giả bố đại,
Trụ giả bố đại.
Tọa giả bố đại,
Ngọa giả bố đại.
Phóng hạ bố đại,
Đắc đại tự tại.
(Bố Đại hòa thượng).

Dịch
Di Lặc! Thiệt Di Lặc,
Hóa thân trăm ngàn ức.
Đời đời vẫn hiện đây,
Người nay đâu tự biết.
Ta có một cốt Phật.
Người đời đâu có biết,
Khỏi cần chạm với khắc.
Không một ngấn bụi tro,
Không một điểm màu sắc.
Thợ vẽ, vẽ chẳng xong,
Trộm mong, mong chẳng được.
Thể tướng vốn tự nhiên,
Trong lặng khỏi quét tước.
Tuy chỉ một cốt thôi,
Phân thân trăm ngàn ức.
Đi cũng túi vải,
Đứng cũng túi vải.
Ngồi cũng túi vải,
Nằm cũng túi vải.
Buông xuống túi vải,
Được đại tự tại.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Người đó là ai ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thi-kệ
(18/10/2018)


Đức Phật cầm một cành hoa sen đưa lên, không nói một lời .
Ngài Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật chọn ngài làm người đầu tiên kế thừa Phật pháp.

Niêm hoa khởi lai
Vĩ ba dĩ lộ
Ca Diếp phá nhan
Thiên nhân võng thố

Nghĩa

Hoa vừa đưa lên
Đuôi kia đã ló
Ca Diếp mỉm cười
Trời người ngơ ngáo


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách