Trang 2 trên 2

Re: CÓ và KHÔNG

Đã gửi: 26/05/11 04:58
gửi bởi tietphuochung
>:D<
CÓ, KHÔNG?

Có và Không hay Không và Có.
Cái có ló cái Không hay cái Không lòi cái Có?

Chúng sanh cho là Có!
Nhị thừa cho là Không!

Chúng sanh TU từ Có trở về Không!
Nhị thừa TU từ Không trở về Có!

THỬ HỎI: CÓ KHÔNG hay KHÔNG CÓ?
>:D< >:D< >:D<

Re: CÓ và KHÔNG

Đã gửi: 26/05/11 06:28
gửi bởi kingvua
tietphuochung đã viết:>:D<
CÓ, KHÔNG?

Có và Không hay Không và Có.
Cái có ló cái Không hay cái Không lòi cái Có?

Chúng sanh cho là Có!
Nhị thừa cho là Không!

Chúng sanh TU từ Có trở về Không!
Nhị thừa TU từ Không trở về Có!

THỬ HỎI: CÓ KHÔNG hay KHÔNG CÓ?
>:D< >:D< >:D<
Có chấp có là vọng
Có không chấp là chơn

Re: CÓ và KHÔNG

Đã gửi: 26/05/11 06:36
gửi bởi tietphuochung
>:D<

LỤC TỔ NÓI : KHÔNG CHẤP, KHÔNG BỎ. BẠN CÓ THỂ DỤNG CHĂNG ?


>:D< >:D< >:D<

Re: CÓ và KHÔNG

Đã gửi: 26/05/11 19:29
gửi bởi kingvua
tietphuochung đã viết:>:D<

LỤC TỔ NÓI : KHÔNG CHẤP, KHÔNG BỎ. BẠN CÓ THỂ DỤNG CHĂNG ?


>:D< >:D< >:D<
Có cảnh không dấy niệm.
Thấy nghe liền hiện tiền
Không cần quán nhân duyên hợp
Thể tánh chính là không
Chính là hiểu thiền.

Re: CÓ và KHÔNG

Đã gửi: 26/05/11 22:32
gửi bởi tietphuochung
ĐÚNG VẬY LÀ HIỂU THIỀN, CHƯA THẤY THIỀN( THẤY TÁNH ) HÃY TIẾP TỤC VÀO SÂU

KHÔNG CHẤP KHÔNG BỎ.

>:D< >:D< >:D<