Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

TÂM CỦA MÌNH, MÌNH CỦA TÂM???


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<
VẠN PHÁP QUY TÂM.

Niêm Phật ,
Niệm Pháp,
Niệm thần chú, là phương tiện do Tổ Sư Thich Ca MÂU NI chỉ bày cho học chúng vì không hiểu lời giảng của THẾ TÔN, dùng để đem vạn pháp quy về Bổn TÂM ,vì thế gọi là Vạn Pháp quy TÂM.

Đại đa số con người vì mê muội truy đuổi theo Danh ,Lợi, Tài, Sắc và vì trói buộc theo Âm Thanh , Sắc Tướng v.v nên đã đem TÂM quy các PHÁP

KHI MÊ NGƯỜI TRUY ĐUỔI CÁC PHÁP
KHI NGỘ CÁC PHÁP TRUY ĐUỔI THEO NGƯỜI
>:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
PHÁP TRUY ĐUỔI THEO NGƯỜI
ngã không và pháp cũng không
lấy đâu rượt bắt nhông nhông thế này

:D


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

Cho nên BẬT THÁNH
CŨNG CHẲNG ĐEM TÂM CẦU PHÁP
CŨNG CHẲNG ĐEM PHÁP CẦU TÂM
CŨNG CHẲNG ĐEM TÂM CẦU TÂM
CŨNG CHẲNG ĐEM PHÁP CẦU PHÁP
VÌ THẾ TÂM CHẲNG SANH PHÁP, PHÁP CHẲNG SANH TÂM, TÂM VÀ PHÁP TỊCH CẢ HAI NÊN LÚC NÀO CŨNG Ở TRONG ĐỊNH

TÂM PHÁP SONG VONG TÁNH TỨC CHÂN. >:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Cho nên BẬT THÁNH
CŨNG CHẲNG ĐEM TÂM CẦU PHÁP
CŨNG CHẲNG ĐEM PHÁP CẦU TÂM
CŨNG CHẲNG ĐEM TÂM CẦU TÂM
CŨNG CHẲNG ĐEM PHÁP CẦU PHÁP
VÌ THẾ TÂM CHẲNG SANH PHÁP, PHÁP CHẲNG SANH TÂM, TÂM VÀ PHÁP TỊCH CẢ HAI NÊN LÚC NÀO CŨNG Ở TRONG ĐỊNH

TÂM PHÁP SONG VONG TÁNH TỨC CHÂN. >:D< >:D< >:D<
BẬC THÁNH ĐÓ VẪN:

ĐEM TÂM CẦU PHÁP
ĐEM PHÁP CẦU TÂM
ĐEM TÂM CẦU TÂM
ĐEM PHÁP CẦU PHÁP

Nhưng chẳng phải CẦU nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chẳng cầu nơi ngũ uẩn. Chẳng cầu nơi các tướng trạng.

Và chẳng do nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc mà CẦU, chẳng do nơi ngũ uẩn mà CẦU, chẳng do nơi các tướng trạng mà CẦU.


Bậc như vậy trong sự không ràng buộc bởi các tướng mà dần dần thành tựu Đạo Quả.

Thanh Tinh ba nghiệp thân khẩu ý của quá khứ, hiện tại, vị lai tức thì thành tựu Phật Quả.

Trước không tạo nghiệp mới (hiện tại + vị lai) (NHÂN), sau tiêu trừ tàn dư chướng nghiệp (quá khứ), Phật Quả Tối Thượng.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<

CÒN CẦU CÒN KHỔ , HẾT CẦU THƯỜNG VUI'


MỘNG LÝ MINH MINH HỮU LỤC THÚ
GIÁC HẬU KHÔNG KHÔNG VÔ ĐẠI THIÊN

>:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tietphuochung đã viết:>:D<

CÒN CẦU CÒN KHỔ , HẾT CẦU THƯỜNG VUI'


MỘNG LÝ MINH MINH HỮU LỤC THÚ
GIÁC HẬU KHÔNG KHÔNG VÔ ĐẠI THIÊN

>:D< >:D< >:D<
HẾT CẦU MÃI MÃI, CHẲNG QUA GIẢ TẠM, MỚI LÀ THƯỜNG VUI, ĐÓ LÀ PHẬT QUẢ, TA NAY CHƯA ĐƯỢC, XIN ĐỪNG TỰ MÃN.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<
VHBK đã quên rồi sau?
xin nhắc lại bổn NGUYỆN của VHBK sẻ là vị PHật cuối cùng.
nơi đây tôi cũng nhắc nhở các BẠN trẻ : Bổn Nguyện của người Học PHẠT là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng rất lớn trong DUY TUỆ THỊ NGHIỆP của mỗi người! và trong cuộc đời TU và HỌC PHẬT.
>:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tietphuochung đã viết:>:D<
VHBK đã quên rồi sau?
xin nhắc lại bổn NGUYỆN của VHBK sẻ là vị PHật cuối cùng.
>:D<

DH khách sáo rồi, nên gọi là tâm nguyện, còn bổn nguyện thì không dám nhận.

Dù là Phật trước hay sau, cuối cùng,... cũng một nguyên tắc mà thôi.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ôi đạo vốn không lời... mà lời đã 13 trang rồi tức 13 ngàn dậm cách xa đạo.

Chư Thiện Tri Thức! Hãy dừng lại bằng cách tự hỏi chính mình: Vạn Pháp Quy Tâm, Tâm Quy Về Đâu? Đâu? Đâu???


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Cai Gi -Doc Sao Nua
Bài viết: 130
Ngày: 21/02/11 21:49
Giới tính: Nam
Đến từ: WOW

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Cai Gi -Doc Sao Nua »

Lành thay, lành thay.


[color=#008000]"[b]Mở miệng là Sai, so đo là Trái[/b]
[b] Con người ai cũng có Sai, có sai biết sửa mới nên Thánh Hiền[/b]"[/color]
[b]Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát [/b]
[url]http://www.niemphat.com[/url]
[url]http://www.trangsuoitu.org/trangphapam-mp3.htm[/url]
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<


Đại đa số con người vì mê muội truy đuổi theo Danh ,Lợi, Tài, Sắc và vì trói buộc theo Âm Thanh , Sắc Tướng v.v nên đã đem TÂM quy các PHÁP

>:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.15 khách