Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Những gì tôi viết là sự trải nghiệm của mình.

Dĩ nhiên tôi cũng thử tập tu pháp tham cứu của thiền tông.

1. Nếu không phải là người có lòng tin vững chắc nơi Phật, nơi Tổ, nơi Thầy, nơi Mình thì không thể nào tu Thiền được. Hóa ra Thiền Tông cũng cần có chữ "Tín" như Tịnh Độ đó thôi. Đâu phải chỉ riêng pháp Tịnh Độ "khó tin" mà pháp Thiền cũng "Khó Tin"! Một câu công án có thể làm cho ta kiến tánh được sao? Một câu A Di Đà Phật có thể làm cho chúng ta giải thoát được sao? Do vậy mà Tịnh Độ và Thiền Tông là pháp Khó Tin! Phải có Trí Tuệ mới Tin nỏi mà thôi!

2. Nếu không phải là người phát nguyện lớn "Kiến Tánh cho bằng được", "trọn đời ôm câu công án mà chết" thì sự tu hành đâu tinh tiến được. Hóa ra người tu Thiền cũng cần phải có cái "Nguyện" như Tịnh Độ đó thôi. Thiền nguyện Kiến Tánh, Tịnh nguyện Vãng Sanh.

3. Và cuối cùng nếu đã có Tín và Nguyện, mà không có sự dụng công thực Hành thì cũng chẳng thể có kết quả. Phải dụng công miệt mài tham công án, chiếu cố thoại đầu mới mong có ngày Kiến Tánh. Thế thì chữ "Hạnh" cũng cần phải có. Thiền tham cứu thoại đầu "Vạn Pháp Quy Một, Một về đâu?" hay "Ai Đang Niệm Phật?", Tịnh Độ thì một câu "A Mi Đà Phật" miên mật tịnh niệm tiếp nối, thâu nhiếu lục căn. Hai pháp cứ thế suốt đời mà hành trì.

Thiếu một trong ba điều kiện trên thật khó tu hành cho có kết quả được!

Ý chí con người thời nay không có kiên quyết, nhiều điều thế sự ràng buộc, dục lạc đời người quá nhiều dễ nhiễm dễ cám dỗ, nhiều tà hơn chánh dễ theo tà, khó theo chánh. Đó là vì sao người thời mạt nầy khó tu hành cho có kết quả được!

Do vậy phải tập quán xét như Kinh Bát Đại Nhân Giác "Thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã", hay Bát Nhã Tâm Kinh "Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không" mà buông xuống tình chấp thế gian, do vì biết vạn pháp là duyên sanh không tánh mà buông xuống, không chấp trước. Do vì thấy rõ sự thật của vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã, duyên sanh không tánh, nên đối trước vạn pháp bớt chấp dính đắm nhiễm. Không bị đắm nhiễm thì tu hành mới có đắc lực được bất luận là pháp môn nào.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

Thánh_Tri đã viết:Những gì tôi viết là sự trải nghiệm của mình.

Dĩ nhiên tôi cũng thử tập tu pháp tham cứu của thiền tông.

1. Nếu không phải là người có lòng tin vững chắc nơi Phật, nơi Tổ, nơi Thầy, nơi Mình thì không thể nào tu Thiền được. Hóa ra Thiền Tông cũng cần có chữ "Tín" như Tịnh Độ đó thôi. Đâu phải chỉ riêng pháp Tịnh Độ "khó tin" mà pháp Thiền cũng "Khó Tin"! Một câu công án có thể làm cho ta kiến tánh được sao? Một câu A Di Đà Phật có thể làm cho chúng ta giải thoát được sao? Do vậy mà Tịnh Độ và Thiền Tông là pháp Khó Tin! Phải có Trí Tuệ mới Tin nỏi mà thôi!

2. Nếu không phải là người phát nguyện lớn "Kiến Tánh cho bằng được", "trọn đời ôm câu công án mà chết" thì sự tu hành đâu tinh tiến được. Hóa ra người tu Thiền cũng cần phải có cái "Nguyện" như Tịnh Độ đó thôi. Thiền nguyện Kiến Tánh, Tịnh nguyện Vãng Sanh.

3. Và cuối cùng nếu đã có Tín và Nguyện, mà không có sự dụng công thực Hành thì cũng chẳng thể có kết quả. Phải dụng công miệt mài tham công án, chiếu cố thoại đầu mới mong có ngày Kiến Tánh. Thế thì chữ "Hạnh" cũng cần phải có. Thiền tham cứu thoại đầu "Vạn Pháp Quy Một, Một về đâu?" hay "Ai Đang Niệm Phật?", Tịnh Độ thì một câu "A Mi Đà Phật" miên mật tịnh niệm tiếp nối, thâu nhiếu lục căn. Hai pháp cứ thế suốt đời mà hành trì.

Thiếu một trong ba điều kiện trên thật khó tu hành cho có kết quả được!

Ý chí con người thời nay không có kiên quyết, nhiều điều thế sự ràng buộc, dục lạc đời người quá nhiều dễ nhiễm dễ cám dỗ, nhiều tà hơn chánh dễ theo tà, khó theo chánh. Đó là vì sao người thời mạt nầy khó tu hành cho có kết quả được!

Do vậy phải tập quán xét như Kinh Bát Đại Nhân Giác "Thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã", hay Bát Nhã Tâm Kinh "Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không" mà buông xuống tình chấp thế gian, do vì biết vạn pháp là duyên sanh không tánh mà buông xuống, không chấp trước. Do vì thấy rõ sự thật của vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã, duyên sanh không tánh, nên đối trước vạn pháp bớt chấp dính đắm nhiễm. Không bị đắm nhiễm thì tu hành mới có đắc lực được bất luận là pháp môn nào.
:D Nếu đh nói "Những gì tôi viết là sự trải nghiệm của mình.Dĩ nhiên tôi cũng thử tập tu pháp tham cứu của thiền tông." thì tôi không nói gì thêm vì đó chỉ là suy nghĩ riêng của đh, và đó là đh phê phán cho là thiền tông không có người đắc đạo, tôi thì lại không tu theo thiền tông nên không biết gì hết do đó không dám trả lời tiếp , vậy tôi sẽ chờ xem có đh nào bên thiền tông có thể nói lên kinh nghiệm và sự tu hành về thiền tông cho mọi người tham khảo :D Chứ nếu đh nói đh từng tu bên nguyên thủy thì nó khác rồi, tôi có thể đàm luận với đh tới nơi tới chốn :DCòn nếu đh cho rằng hiện nay chỉ còn pháp môn tịnh độ là độ được chúng sanh thì mời đh qua bên bõ vấn đáp , vấn đạo tôi sẽ tạo 1 topic về việc VÃNG SANH HAY LÀ TƯỞNG TƯỢNG mời đh vào góp ý kiến cho vấn đạo tôi 1 cách thuyết phục rồi hãy truyền bá cái câu chỉ có tu tịnh độ là hay nhất :D


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Khi tham thiền, tâm ta thanh tịnh, gần với tâm Phật.
Trong Tâm cảnh ấy, nếu ta nhớ đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì sẽ dễ cảm ứng đến đức Phật nhiều hơn là niệm Phật với cái phàm tâm loạn động này.
Do vậy các tổ nói có Thiền tông, có Tịnh độ, như hổ mọc thêm sừng.

Có hai cách :
- Thiền trước Tịnh sau : Ngồi thiền đến khi tâm thanh tịnh rồi niệm thầm danh hiệu Phật A Di Đà
- Tịnh trước, Thiền sau : Ngồi niệm Phật to tiếng, vừa tụng, vừa lắng tai nghe tiếng niệm Phật, đừng nghĩ việc khác, Tâm sẽ dần thành tịnh như lúc ngồi thiền


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

vấn đạo tôi sẽ tạo 1 topic về việc VÃNG SANH HAY LÀ TƯỞNG TƯỢNG mời đh vào góp ý kiến cho vấn đạo tôi 1 cách thuyết phục rồi hãy truyền bá cái câu chỉ có tu tịnh độ là hay nhất
Đề nghị đ/h vấn đạo bỏ ý tưởng trên đi, nếu đ/h không muốn gây ra tranh cãi trên diễn đàn, làm cho mọi người thấy rằng trong đạo Phật có xào xáo lẫn nhau.

Đ/h cứ việc truyền bá Phật giáo nguyên thủy, đ/h có quyền nói "Phật giáo nguyên thủy là hay nhất" . Nhưng đ/h cũng đừng cấm người truyền bá Tịnh độ nói "Tịnh độ là hay nhất" Tất cả chỉ tùy theo chỗ cảm nhận của mỗi người mà thôi.

Phật biết rằng căn cơ mỗi người có khác nhau nên mới lập ra nhiều pháp môn khác nhau.
Pháp môn nào cũng hay cả. Pháp môn nào cũng đưa người ta đến giải thoát.
Không nên bắt người ta phải theo pháp môn của mình.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
vấn_đạo
Bài viết: 282
Ngày: 23/02/11 18:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Đến từ nhân quả của chính mình

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi vấn_đạo »

binh đã viết:
vấn đạo tôi sẽ tạo 1 topic về việc VÃNG SANH HAY LÀ TƯỞNG TƯỢNG mời đh vào góp ý kiến cho vấn đạo tôi 1 cách thuyết phục rồi hãy truyền bá cái câu chỉ có tu tịnh độ là hay nhất
Đề nghị đ/h vấn đạo bỏ ý tưởng trên đi, nếu đ/h không muốn gây ra tranh cãi trên diễn đàn, làm cho mọi người thấy rằng trong đạo Phật có xào xáo lẫn nhau.

Đ/h cứ việc truyền bá Phật giáo nguyên thủy, đ/h có quyền nói "Phật giáo nguyên thủy là hay nhất" . Nhưng đ/h cũng đừng cấm người truyền bá Tịnh độ nói "Tịnh độ là hay nhất" Tất cả chỉ tùy theo chỗ cảm nhận của mỗi người mà thôi.

Phật biết rằng căn cơ mỗi người có khác nhau nên mới lập ra nhiều pháp môn khác nhau.
Pháp môn nào cũng hay cả. Pháp môn nào cũng đưa người ta đến giải thoát.
Không nên bắt người ta phải theo pháp môn của mình.
:D Tôi không bao giờ nói "nguyên thủy là hay nhất" , tôi cũng không muốn cho mọi người sơ cơ lầm lạc hiểu rằng tịnh độ là vô địch ? tôi chỉ muốn cho mọi người thấy tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh , tùy duyên thì chúng sanh sẽ thích hợp với pháp môn nào , tùy bệnh mà cho thuốc , đau bao tử thì uống thuốc nào, cảm mạo thì thuuốc nào , ung thư thì thuốc nào :D BÀN THÂN ĐI CHO THUỐC NGƯỜI TA THÌ PHẢI HIỂU NGƯỜI TA BỆNH GÌ , ĐAU BAO LÂU CHỨ ĐÂU PHẢI BỆNH GÌ CŨNG PARACETAMOL LÀ DỨT BỆNH, LÀ ĐÚNG BỆNH ???? TRUYỀN BÁ SAI LẦM SẼ GÂY BAO ĐAU KHỔ ??? NGƯỜI TA BỆNH NÀY LẠI ĐI TRUYỀN THUỐC KHÁC THÌ LÀM SAO DỨT BỆNH ??? LÀM SAO THOÁT ĐƯỢC KHỔ ĐAU???? BẢN THÂN MÌNH ĐÃ UỐNG THUỐC ĐÓ HẾT BỆNH CHƯA, MÀ DÁM CHẮC ĐÓ LÀ PHƯƠNG THUỐC TRỊ BÁ BỆNH , LẠI ĐEM CÁI PHƯƠNG THUỐC ĐÓ QUẢNG CÁO RẰNG CÓ THỂ TRỊ MỌI BỆNH ??? :D TÔI KHÔNG GÂY XÀO XÁO CHO BẤT CỨ AI, TÔI CHỈ HỎI ĐỂ MONG TÔI THẤY ĐƯỢC CHÁNH KIẾN CỦA BẢN THÂN TÔI KHI AI ĐÓ KIẾN GIẢI ĐÚNG, ĐÂY LÀ DIỄN ĐÀN TỨC CHIA SẼ VÀ THẢO LUẬN => KHÔNG CÓ CHUYỆN XÀO XÁO => CÒN KHI NÀO TÔI NÓI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀ TÀ ĐẠO => THÌ TÔI GÂY XÀO XÁO :D


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Học hiểu tu tập pháp nào thì hoằng pháp đó.

Cũng như ông nói, thuốc không quý ở hay dở, chỉ quý ở chỗ đúng bệnh mà lành thì là thuốc hay thuốc quý.

Thế thì người tu Tịnh Độ thấy hợp căn cơ họ, đúng thuốc trị bệnh họ thì họ cho là thuốc quý hay, thì có gì là lạ.

Còn người nào tu pháp môn khác thấy đúng bệnh họ thì họ cũng có thể cho thuốc đó, pháp môn đó là hay là quý chứ.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Pháp môn cũng là căn duyên của mỗi người. Cái sở trường mà tu tập còn không xong thì làm sao tu tập những thứ chẳng phải sở trường.

Sanh tử trong từng hơi thở, hãy tận dụng những hơi thở hạn lượng ấy mà tu tập GIẢI THOÁT. Hãy đi cho trọn một con đường, đừng nên hái hoa bắt bướm!

Mọi người được quyền phổ biến pháp môn của mình tu tập trên cơ sở tôn trọng các pháp môn khác trong thâm tâm cũng như trong từng lời ăn tiếng nói. Quý trọng pháp môn khác chẳng khác gì pháp môn mình đang tu tập.

Luôn có ý tưởng bài bác pháp môn khác thì ngã chấp nặng sâu, CHẲNG THỂ GIẢI THOÁT LUÂN HỒI SANH TỬ.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Trong Phật pháp, mọi pháp môn đều là hay nhất (hay nhất với người này chứ không phải với người kia).
Vì sao ? vì mọi pháp môn đều là phuơng tiện. phuơng tiện nào thích hợp để đưa ta đến Phật quả là phuơng tiện hay nhất.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tôi thấy pháp môn nào cũng hay cả.

Hồi xưa tôi ưa chuộn Tịnh Độ hay chê thiền tông, nhưng sau nầy có nghiên cứu Kinh điển và pháp môn tu của Thiền Tông, tôi mới thấy Thiền Tông quả thật là pháp môn rất hay, là tinh yếu của lời Phật dạy trong 49 năm mặt dù là "Giáo ngoại biệt truyền".

Nói ngay tôi không có chê thiền tông, chỉ là vì chuộn Tịnh Độ quá mà dị ứng với Thiền Tông, nghe ai nói Thiền là tôi bát hết. Sau nầy có nghiên cứu học hỏi thêm vì mục đích hoằng dương Tịnh Độ mới chịu học các Kinh khác và Thiền Tông, lúc đó mới biết mình sai lầm.

Tôi học Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Bát Nhã như Tâm Kinh và Kim Cang mới hiểu được điều đó, mới biết mình sai lầm.

Cho nên tôi nói Giáo Môn (các pháp môn dựa trên Kinh điển) và Thiền Tông (truyền riêng ngoài giáo môn) là tương đồng. Ai thích tu pháp nào thì tu pháp đó thôi.

Cho nên tôi có làm bài kệ:

"Giáo môn nhiều lời chỉ một tâm
Đừng kẹt nơi giáo bỏ mất tâm
Chẳng khác Tông môn biệt truyền tâm
Hiểu rồi nơi Giáo, thẳng một tâm
Tông môn, Giáo hạ, một nguồn tâm
Chớ chia Tông Giáo, chớ chia tâm"


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »

tangbong Đồng ý với DH Thánh Tri pháp môn trong đạo phật cái nào cũng hay cả :x cái nào cũng nhất :x


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

khách vãng lai đã viết:-Vãng lai xin kinhle tất cả.Vầ xin mượn tangbong dâng tặng những vị Phật đang thành.Và cũng"tặng"luôn vân đề làm đau đầu vãng lai:Vạn pháp quy tâm?TÂM QUY VỀ ĐÂU?Xin được chỉ dẫn và cùng thảo luận.Chào tinh tấn
Khi Mê Tâm ở nơi : Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi _ Ngộ Rồi: Vô Sở Trụ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

.,.,


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách