Ai làm ra Phật Tính?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hippias
Bài viết: 38
Ngày: 23/06/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TP.Hồ Chí Minh

Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hippias »

Nếu Phật Tính là thường thì ai làm ra Phật Tính?


BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Hippias đã viết:Nếu Phật Tính là thường thì ai làm ra Phật Tính?
Giải Thoát là thường hay vô thường?

Ai làm ra giải thoát?


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nếu do người nào làm ra,tức nhiên không thể thường hằng.
Do tạo tác ra là có thành, có thành tức phải có hoại.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hippias
Bài viết: 38
Ngày: 23/06/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TP.Hồ Chí Minh

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hippias »

Vậy, ai làm ra tạo tác?
Bản chất của lý duyên sinh duyên khởi nằm ở đây, tuần hoàn mãi. Đủ để dập tắt mọi tác ý của tư tưởng ngoại đạo về bản chất của các pháp. Duyên sinh duyên khởi luôn là Thường trụ, dẫn đến mọi Phật tính của sự vật trong đó cũng phải thường trụ theo. Không thể nói là Vô trụ, chỉ có các hành là Vô trụ; hay nói cách khác là Vô minh đến các hành
Để lý giải được câu hỏi: "ai làm ra?", thì phải dẫn chiếu đến lý nhân duyên, cái này có dẫn đến cái kia có, cái này diệt dẫn đến cái kia diệt. Tuy nhiên, hiện tượng này không hề mất đi, thường trụ. Phật tính được xem như là điều kiện tối thiểu để có thể gia nhập vào vòng nhân duyên. Giống như đi xin việc làm, điều kiện tối thiểu phải là người có sức khỏe, không khuyết tật vậy. Do đó, ai cũng có Phật tính giống nhau, đồng đều, không phân biệt. Vì nếu không như vậy thì ta không ở thể giới ta bà này. Phật tính phải là thường thì mới đủ để tác ý ra sự vô thường, như điện tích dương và điện tích âm có chung một nguồn gốc là hạt neutron, nhưng do vô minh, mà mỗi neutron tích điện khác nhau và do chúng khác nhau nên mới có các hành như: hút và đẩy. Từ đó, tạo ra biết bao hiện tượng. Phật tính cũng như vậy đó, vốn là neutron thường hằng phân phối khắp tam thiên đại thiên, nhưng do vô minh mà dẫn đến các hành thiện hoặc ác


BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Không Trụ Vào Đâu (Vô Trụ) chính là Thường Trụ đó DH. Chình vì không trụ vào đâu thì nó không là sự vật cụ thể nào cả, nó không là cảnh giới gì, không tất cả mọi sự, ... và như vậy nó làm nền cho mọi pháp, tức là Thường Trụ.
Ngược lại, nó làm nền cho vạn pháp thì nó không thể là sự vật cụ thể nào, tức là Vô Trụ.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Không biết Hippias, Karma, doccoden có phải là Phật tử không,
Họ luôn luôn tìm cách đánh đổ "Phật tánh", là nền tảng trong Phật giáo Bắc tông.
Họ lại luôn luôn dùng pháp của PGNT để đả kích PGBT, kích thích cho 2 tông phái này xung đột lẫn nhau.
Đây là kế hiểm của bọn ngoại đạo,mưu đồ thôn tính Phật giáo.
May thay, các đạo hữu Nam Tông không mắc mưu chúng, nên không thèm có ý kiến gì hết.

Phật tử hãy cảnh giác.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
nhuận thức
Bài viết: 77
Ngày: 24/06/14 22:20
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: nước mỹ

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhuận thức »

Xin chào Hippais !
Nếu Phật Tính là thường thì ai làm ra Phật Tính?
Thưa, người làm ra Phật-tính tuyệt đối không hiểu Phật-Pháp mới thật là người làm ra Phật-tính đó Hippais.

Kính


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hippias đã viết:Nếu Phật Tính là thường thì ai làm ra Phật Tính?
Phật tính không là thường, cũng không phải là vô thường. Chính vì siêu vượt các nẽo đường tương đối, nên Phật Tính không thuộc hai đường sanh diệt. Tất cả ngôn từ không thể diễn tả được Phật Tính, nhưng vì để tạm nói mà lập ra có tên gọi là Phật Tính vậy thôi.

Phật Tính chính nó không do ai làm ra cả. Chỉ khi nào Minh Tâm Kiến Tánh thì mới rõ ràng. Còn hiện giờ dùng hai chữ "Phật Tính" thì chỉ là cái danh từ giả danh, tên gọi tạm bợ, và khái niệm hư huyền ở trong tâm vọng động của ta mà thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hippias đã viết:Vậy, ai làm ra tạo tác?
Bản chất của lý duyên sinh duyên khởi nằm ở đây, tuần hoàn mãi. Đủ để dập tắt mọi tác ý của tư tưởng ngoại đạo về bản chất của các pháp. Duyên sinh duyên khởi luôn là Thường trụ, dẫn đến mọi Phật tính của sự vật trong đó cũng phải thường trụ theo. Không thể nói là Vô trụ, chỉ có các hành là Vô trụ; hay nói cách khác là Vô minh đến các hành
Để lý giải được câu hỏi: "ai làm ra?", thì phải dẫn chiếu đến lý nhân duyên, cái này có dẫn đến cái kia có, cái này diệt dẫn đến cái kia diệt. Tuy nhiên, hiện tượng này không hề mất đi, thường trụ. Phật tính được xem như là điều kiện tối thiểu để có thể gia nhập vào vòng nhân duyên. Giống như đi xin việc làm, điều kiện tối thiểu phải là người có sức khỏe, không khuyết tật vậy. Do đó, ai cũng có Phật tính giống nhau, đồng đều, không phân biệt. Vì nếu không như vậy thì ta không ở thể giới ta bà này. Phật tính phải là thường thì mới đủ để tác ý ra sự vô thường, như điện tích dương và điện tích âm có chung một nguồn gốc là hạt neutron, nhưng do vô minh, mà mỗi neutron tích điện khác nhau và do chúng khác nhau nên mới có các hành như: hút và đẩy. Từ đó, tạo ra biết bao hiện tượng. Phật tính cũng như vậy đó, vốn là neutron thường hằng phân phối khắp tam thiên đại thiên, nhưng do vô minh mà dẫn đến các hành thiện hoặc ác
Ông hiểu lầm hai thế giới: Tâm Lý và Vật Lý nên tâm ông mới loạn mà nghi ngờ nầy nọ.

Cái thế giới của vật lý chúng ta đang sống đây nó được cấu tạo bởi các nguyên tử. Tất cả sắc chất ấy có quy luật vận hành của chúng, và luôn chuyển biến từ dạng nầy sang dạng khác một cách tự nhiên theo thế giới vật lý. Dù con người có hay không thì các hiện tượng sự vật thuộc vật lý và sự vận hành của chúng trong vũ trụ bao la nầy vẫn diễn biến như vậy.

Đạo Phật không dạy chúng ta phải hướng ra ngoài chạy theo các sự vật hiện tượng thuộc vật lý ấy để tìm cầu sự giác ngộ giải thoát. Chúng có sanh diệt biến hoại, chúng có chuyển biến từ dạng nầy sang dạng khác, thì đó là một sự thật chân lý thuộc thế gian, không ai thay đổi được. Nó có biến hoại thế nào thì là việc của nó, hơi đâu mà nhúng tay vào, hướng ngoại tìm cầu, cứ để chúng vận hành một cách tự nhiên!

Đạo Phật dạy chúng ta phải xoay vào trong nơi tâm mình mà đập chết mối đầu niệm của ý thức. Ý thức được đập nát rồi thì bầu trời chân tánh bị ý thức che lấp từ bây lâu nay được hiện chiếu soi sáng tỏa, như phòng tối được mở đèn, như mây tan thì trời hiện. Tất cả chấp trước phân biệt vô minh phiền não đều do ý thức làm chủ tạo tác, chứ không gì khác, không ai khác.

Không ai có thể ban phước gián họa cho mình ngoài ý thức mình. Nó có thể đưa ta lên trời, xuống địa ngục, lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu đủ khổ vui cai đắng. Ôi! Ông họa sư ý thức nầy! Sanh Tử cũng do ông, giải thoát cũng do ông! Bao kiếp tôi đã cho ông ở trọ, bây giờ xin mời ông ra khỏi nhà của tôi!

Muốn tu giác ngộ giải thoát thì đừng tìm cầu chạy theo vật lý bên ngoài, mà phải trở về nơi tâm lý bên trong!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hippias
Bài viết: 38
Ngày: 23/06/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TP.Hồ Chí Minh

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hippias »

binh đã viết:Không biết Hippias, Karma, doccoden có phải là Phật tử không,
Họ luôn luôn tìm cách đánh đổ "Phật tánh", là nền tảng trong Phật giáo Bắc tông.
Họ lại luôn luôn dùng pháp của PGNT để đả kích PGBT, kích thích cho 2 tông phái này xung đột lẫn nhau.
Đây là kế hiểm của bọn ngoại đạo,mưu đồ thôn tính Phật giáo.
May thay, các đạo hữu Nam Tông không mắc mưu chúng, nên không thèm có ý kiến gì hết.

Phật tử hãy cảnh giác.
DH binh là một người phật tử, dh cần phải quán xét rõ tâm của mình để tránh rơi vào thành kiến sai lệch. DH binh nói chúng tôi sai thì Dh binh phải chứng minh được chúng tôi sai chỗ nào. Chứ không thể nói như vậy. Chúng tôi hoàn toàn không đả phá Phật tính, hay kích động người khác mâu thuẫn

Nếu phật tính sẵn có thì ngoại đạo cũng có phật tính. Vậy, tại sao vẫn có khủng bố, bỏ bom gây chết chóc nhiều như thế?-Đạo hữu giải thích giùm?
Tôi cũng có đồng quan điểm là Phật tính là thường, nhưng chỉ đạt phật tính khi có công năng tu tập và giải thoát


BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

BK nghĩ rằng các DH ấy không cố ý đả phá Phật Pháp. Tại vì họ không tiếp nhận được Bồ Tát Đạo (Vấn Đề Phật Tánh). Cũng như xưa kia, đã có rất nhiều vị rời bỏ pháp hội Hoa Nghiêm.
Hippias đã viết: Nếu phật tính sẵn có thì ngoại đạo cũng có phật tính. Vậy, tại sao vẫn có khủng bố, bỏ bom gây chết chóc nhiều như thế?-Đạo hữu giải thích giùm?
Tôi cũng có đồng quan điểm là Phật tính là thường, nhưng chỉ đạt phật tính khi có công năng tu tập và giải thoát
Cái từ "có sẳn" không phải hiểu theo nghĩa thông thường.
Thí dụ như Biển cả: nước biển là Phật Tánh, Sóng biển là vô minh. Không có nước biển thì không có sóng biển, nhưng mà sóng biển thì có nhân duyên sanh diệt, Phật Tánh không sanh không diệt, không tất cả nhân duyên.

Bởi vậy "sẳn có"=không có Phật Tánh thì tất cả các sự vật không thể tồn tại và sanh diệt nhưng nó không tạo tác nên bất kì sự vật nào = nước biển.

Và như thế nó không phải thiện hay là ác, thiện ác do sự vô minh mà hành động ra.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
karma
Bài viết: 70
Ngày: 06/01/14 18:55
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: karma

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Bài viết chưa xem gửi bởi karma »

binh đã viết:Không biết Hippias, Karma, doccoden có phải là Phật tử không,
Họ luôn luôn tìm cách đánh đổ "Phật tánh", là nền tảng trong Phật giáo Bắc tông.
Họ lại luôn luôn dùng pháp của PGNT để đả kích PGBT, kích thích cho 2 tông phái này xung đột lẫn nhau.
Đây là kế hiểm của bọn ngoại đạo,mưu đồ thôn tính Phật giáo.
May thay, các đạo hữu Nam Tông không mắc mưu chúng, nên không thèm có ý kiến gì hết.

Phật tử hãy cảnh giác.

Huynh binh à, huynh vu cáo người khác trắng trợn như vậy thì chúng tôi cũng có thể nghi vấn ngược lại với huynh như sau:


Không biết đh binh có phải là Phật tử không? Hay là do ngoại đạo đội lốt Phật tử cài cắm vào?

Đạo hữu binh luôn tìm cách "bịt miệng" giáo lý nguyên thủy của Phật, tìm cách đánh đổ Lý Duyên Khởi, Tam Pháp Ấn..., là những nền tảng của Đạo Phật mà cả Nam tông lẫn Bắc tông đều công nhận.

Nguy hiểm hơn khi đó lại là người nắm quyền là mod của một diễn đàn Phật giáo, luôn sẵn sàng lạm dụng quyền khóa nick, xóa bài nào dám nói lên sự thật và xiển dương Chánh pháp.

Đây là kế hiểm của bọn ngoại đạo, mưu đồ xuyên tạc Chánh pháp và khiến Đạo Phật bị mất gốc, đồng hóa với tà đạo.

Chính vì bất mãn với cách hành xử thiếu công minh của đh binh mà các đạo hữu Nam tông đã dần dần quay lưng lại với diễn đàn, không muốn lên tiếng nữa. Ít nhất đã có một thành viên cũ của diễn đàn gởi tin nhắn than thở với tôi như vậy.

Tôi dựa trên những giáo lý trong kinh điển nguyên thủy Phật dạy và những nền tảng mà cả Nam tông lẫn Bắc tông đều công nhận để nói.

Tôi không dựa vào sự hồ đồ quy chụp và cường quyền để vu cáo cho người khác như ai đó đã làm.

Huynh muốn khóa nick của tôi thì tùy, nhưng hãy để cho mọi người trên diễn đàn còn có thể tôn trọng huynh về sau.


"Tự Mình, Điều Ác Làm
Tự Mình Làm Nhiễm Ô,
Tự Mình Ác Không Làm
Tự Mình Làm Thanh Tịnh.
Tịnh, Không Tịnh Tự Mình,
Không Ai Thanh Tịnh Ai !
"
( Kinh Pháp Cú )
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]19 khách