Tam Bảo là gì?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

MinusMyX
Bài viết: 1
Ngày: 17/03/20 19:50
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 1 time

Tam Bảo là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi MinusMyX »

Xin mời quý vị chia sẽ "Tam Bảo là gì" và vì sao phải "Quy Y Tam Bảo" và "Quy Y Tam Bảo như thế nào"? cũng như các vấn đề liên quan đến tam bảo có thể trình bài học hỏi.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Tam Bảo là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Chào bạn,

Bạn là thành viên mới gia nhập vào diễn đàn này, bạn hỏi về Tam Bảo là gì? Nhưng chẳng thấy ai vào trả lời cho bạn hiểu.

Tôi cũng như bạn vậy, là thành viên mới gia nhập ngày hôm nay, tuy là mới nhưng là cũ, vì trước đây tôi đã là một thành viên cũ với nick: "battinh" (đọc là Bất Tịnh).

Tôi xin giải đáp câu hỏi của bạn: "Tam Bảo là gì?"

Những thanh niên nam, nữ ngoài đời tuổi vừa mới lớn có chỉ hướng muốn học hỏi Phật pháp, thường hay tìm hiểu về đạo Phật qua việc sưu tầm, tìm đọc các kinh sách trên mạng, hay tại các chùa chiền, hoặc theo cha mẹ đến chùa để nghe các vị Tăng Ni thuyết pháp v.v... Đối với những người đó, chưa được quy y thì nên đến chùa gần nhà để xin "Quy Y Tam Bảo" với tư cách cá nhân hay tập thể. Trong những buổi lễ quy y như thế, thường được các vị Tăng Ni giảng về Tam Bảo là gì? Sau khi quy y xong thì được các vị Tăng Ni ban cho một pháp danh, và từ đó bạn chính thức là Phật Tử tại gia, được thọ trì ngũ giới, tức là năm giới như sau:

- Không sát sanh.
- Không trộm cắp.
- Không tà dâm.
- Không vọng ngữ.
- Không uống rượu.

Câu hỏi của bạn được trả lời văn tắt như sau:

Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tam Bảo có ba bực:

- Bực thứ nhất nói về:

A. ÐỒNG THỂ TAM BẢO:

1. Ðồng thể Phật Bảo: Là tự tánh sáng suốt của tâm chơn như.
2. Ðồng thể Pháp Bảo: Là đức dụng chơn chánh của tâm chơn như.
3. Ðồng thể Tăng Bảo: Là bản thể thanh tịnh của tâm chơn như.

- Bực thứ hai nói về:

B. XUẤT THẾ GIAN TAM BẢO:

1. Xuất thế gian Phật Bảo: Chỉ đức Thích Ca và hết thảy chư Phật đã hoàn toàn giải thoát.
2. Xuất thế gian Pháp Bảo: Chỉ chánh pháp thực hành để tiêu diệt các sự phiền não như pháp Tứ Ðế, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Độ, Thất Bồ Đề Phần v.v...
3. Xuất thế gian Tăng Bảo: Chỉ các bực A La Hán, Duyên giác, Bồ Tát đã chứng quả vô sanh.

- Bực thứ ba nói về:

C. THẾ GIAN TRỤ TRÌ TAM BẢO:

1. Thế gian trụ trì Phật Bảo: Chỉ về Phật cốt, Phật tượng.
2. Thế gian trụ trì Pháp Bảo: Chỉ về Tam tạng Kinh, Luật, Luận.
3. Thế gian trụ trì Tăng Bảo: Chỉ về các bực Tỳ kheo chơn chánh, đạo đức trang nghiêm, giới hạnh trong sạch.

Đại khái là như vậy, bạn sẽ hiểu rõ hơn về Tam Bảo qua thời gian tu học của bạn.

Thân mến.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Tam Bảo là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

QUY Y TAM BẢO - THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

Rút gươm huệ dứt dây thân ái
Kíp tầm thầy cầu phái quy y
Kiên trì ngũ giới, tam quy
Mở lòng từ nhẫn, sân si phải chừa.

Chữ Tam là chơn như Tam Bảo
Phật, Pháp, Tăng chỉ tại lòng ta
Phật là giác tánh soi xa
Giữ đàng sáng suốt vượt qua cõi trần.

Nghĩa chữ Pháp giữ phần chánh kiến
Dứt kiêu căng bỏ chuyện thị phi
Tăng là thủ tịnh tinh vi
Sáu căn trong sạch dung nghi thuận hòa.

Vận Tam bảo ấy ra đối trị
Dứt sáu trần chính thị chơn tu
Còn như bỉnh tức công phu
Luyện tinh, thần, khí rùa mù cây trôi.

Tánh Tam bảo phân rồi chỉ rõ
Người tu hành lấy đó thềm thang
Còn câu Tam bảo thế gian
Chia ra thể dụng đôi đàng phân minh.

Phật bửu là tượng hình ra đó
Để phụng thờ lòng có chủ trương
Pháp là ba tạng chiêu chương
Những lời Phật Tổ truyền phương tu hành.

Tăng bửu là lòng thành xuất tục
Chán mùi đời cạo tóc đi tu
Cửa thiền tinh tấn công phu
Chí tâm vượt đến vô dư Niết Bàn

Nghĩa Tam bảo thế gian là đó
Nhờ có thầy đường ngỏ mới thông
Thầy như lạch nước lòng sông
Nếu không lòng lạch nước thông bao giờ.

Mắt lờ mờ tay rờ chân bước
Thế vậy mà xông lướt sao xong
Quy y trước sửa tấm lòng
Có thầy chỉ giáo ra vòng tử sanh.

Có thể dụng mới thành đạo lý
Thấy trăng nhờ người chỉ cho ta
Chữ Quy phân bạch ấy là
Trở nên hắc ám về nhà quang minh.

Nghĩa chữ Y nên hình mặc áo
Ðứng làm người Thánh giáo phải tuân
Trau dồi đạo đức sáng trưng
Nước không xao động lố vừng trăng thanh.

Trong ngũ giới Sát sanh thứ nhứt
Người tu hành thể đức háo sanh
Vật người một khí hóa thành
Chớ nên sát hại ấy danh hành từ.

Giới thứ nhì dạy trừ Trộm cắp
Vật của người chẳng đặng tham lam
Công tư, của cải, bạc vàng
Chớ nên móng ý lấy làm của ta.

Giới thứ ba cấm tà Sắc dục
Chớ tư tình lén lút ngoại duyên
Trăng hoa lòng chớ đảo điên
Tam cang cũng phải răn khuyên từ từ.

Giới thứ tư cấm trừ Vọng ngữ
Ðừng buông lời hung dữ điêu ngoa
Ngược xuôi láo xược lời ma
Nói qua nói lại cùng là hung hăng.

Giới thứ năm cấm ngăn uống Rượu
Việc lỗi lầm bởi tửu mà ra
Say sưa mê muội lòng ta
Dữ hơn thuốc độc phá nhà hư linh.

Lấy năm giới sửa mình là đạo
Dụng tam quy kiến tạo pháp thân
Từ, Bi, Hỷ, Xả là nhân
Tinh tấn là quả giải phân rõ ràng.

Nghĩa chữ Ðạo như đàng đi đó
Nhưng đàng đi biết có trước sau
Dẫu mà ngàn dặm đâu đâu
Mối đàng bắt đặng ngỏ hầu chẳng xa.

Chớ bôn ba nhận ma tác Phật
Uổng công trình chôn lấp tánh linh
Than ôi biển khổ minh minh
Người mù cầm lái đưa mình sao xuôi.

Ðứa mù dắt lũ đuôi theo dõi
Sa lửa hầm còn hỏi chi chi
Phải tìm đến bậc trí tri
Ðạo mầu mới tỏ đường đi mới tường

Bát chánh đạo mối đường đã trổ
Tứ diệu đề là chỗ nghỉ ngơi
Ðèn lòng soi sáng khắp nơi
Thinh thinh trí huệ một trời quang minh.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: Tam Bảo là gì?_ Sa môn và Tỳ Kheo!

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính!
Hôm nay xin hỏi chư h/h thông tuệ về giới !
Sa môn là gì ! Và người nào thì được gọi là Sa môn ( đúng nghĩa).
Tỳ kheo là gì ! và ai thì được xưng là Tỳ kheo ! ( theo đúng giới luật).
Kính chúc cả nhà thân tâm thường tịnh.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: Tam Bảo là gì?_ Sa môn và Tỳ Kheo!

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

sotam26 đã viết: 27/05/20 04:39
Sa môn là gì ! Và người nào thì được gọi là Sa môn ( đúng nghĩa).
Tỳ kheo là gì ! và ai thì được xưng là Tỳ kheo ! ( theo đúng giới luật).
câu hỏi hay như vậy mà sao bị ế không có ai trả lời vậy nhỉ!? 😃

về từ nguyên thì danh từ "Sa môn" được dịch từ chữ pali Samana có nghĩa là: bậc yên lặng

về mặt xã hội "Sa môn" là từ dùng để chỉ cho 1 giai cấp trong XH Ấn Độ thời đức Phật, tạm gọi là giai cấp "phi giai cấp" 😃

nói sơ lược qua là XH Ấn độ thời đức Phật bị phân hóa và phân chia giai cấp rất rõ rệt:

- Bà-là-môn dịch từ chữ braman được cho là sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, là giai cấp thống lĩnh tinh thần trong xã hội, thường chủ trì các cuộc đại tế lễ quan trọng của nhà vua và triều đình để kết nối với Thượng đế và Thần linh, tinh thông kinh tạng (Vệ-đà) được trọng vọng của dân chúng và của cả nhà vua.
- Sát-đế-lỵ dịch từ chữ khattiya là giai cấp thuộc dòng dõi vua chúa tướng lãnh, được cho là sinh ra từ cánh tay của Phạm thiên; là những người nắm quyền bính trong tay, lãnh đạo quốc gia về mặt quân sự và chính trị, có quyền cai trị thưởng phạt thường dân.
- Vệ-xá dịch từ chữ vaisya được cho là sinh ra từ hông của Phạm thiên, là tầng lớp các thương gia chủ điền, đảm đương về mặt kinh tế như trao đổi mua bán, trồng trọt,.. thu hoa lợi về cho quốc gia.
- Thủ-đà-la (sudra) được cho là sinh ra từ gót chân của Phạm thiên, thuộc hàng tiện dân bần nông nghèo khó; thường làm các công việc nặng nhọc như cày cuốc, khiên kiệu, dắt ngựa.. phục vụ cho các giai cấp trên
- Chiên-đà-la dịch từ chữ pariah (không biết sinh ra từ chỗ nào của Phạm thiên 😊 ) là những người cùng khổ bị quăng ra bên lề xã hội; làm những nghề bị xem là đê hèn hạ tiện nhất như móc rác, gánh phân... không được phép chạm tay vào người khác, thậm chí là bị giết nếu dẫm lên cái bóng các giai cấp ở trên.

danh từ "Sa môn" ra đời trong một bối cảnh XH như thế, có thể xem đây là một "giai cấp" cấp tiến không phụ thuộc lề thói cổ hủ và không chấp nhận định kiến thân phận con người có liên quan hay phụ thuộc vào Phạm thiên; cạo bỏ râu tóc, tự loại mình ra khỏi những giai cấp kể trên và đi tìm con đường giác ngộ tâm linh siêu trần thoát tục.
Đức Phật chính là người tiên phong làm điều này khi ngài sinh ra vốn thuộc dòng dõi hoàng gia quyền quý, bị phụ vương gói chặc bưng bít trong nhung gấm xa hoa, nhưng ngài vẫn nhận ra đó chỉ là giả tạm và mộng ảo, quyết một mình từ bỏ hoàng cung và lên đường đi tìm sự giải thoát :)

mời chư vị nghe 1 khúc nhạc cảm niệm công đức của người lên đường đi tìm đạo năm xưacần nói thêm là các giai cấp kể trên (nhất là Bà-la-môn với Sát-đế-lỵ) mỗi giai cấp đều có kiểu trang phục và kiểu bệnh tóc đặc thù để nhận diện mà các giai cấp khác không được quyền bắt chước. Hành động cạo bỏ râu tóc năm xưa của thái tử Sĩ-đạt-ta và đưa 1 nhúm tóc cho người tùy tùng Sa-nặc mang về trình cho phụ vương là 1 hành động cương quyết và đầy dũng cảm. Một mặt là tiện cho việc tu hành (đỡ tốn xà bông gội đầu 😃 ) 1 mặt là phủ nhận giai cấp mình được sinh ra và bị xã hội gán ghép. Hành động đó thay cho lời tuyên bố:
"Thái Tử" Sĩ-đạt-ta đã chết, ngài đã tái sanh thành 1 vị Sa môn xuất gia tu đạo và hành trì phạm hạnh đến trọn đời :)

danh từ "Sa môn" về mặt từ vựng thì nói rồi, về mặt xã hội thì đã xong; còn về mặt tâm linh (quả chứng) thì mời quý ĐH vào đọc trong chánh tạng kinh Sa Môn Quả - kinh số 2 trong Trường Bộ kinh nhé!

còn "Tỳ kheo" hả, là cái gì ta!? 🤔

có ai đi ngang thì ghé vào giúp giùm với nha, đi ngồi thiền cái đã; khi nào ngộ được cái gì thì tui lại vào nói cái đó 😃

Chúc quý vị vui vẻ và an lạc trong các thiện pháp!


khach tran
Bài viết: 225
Ngày: 04/04/10 21:27
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam
Đã cảm ơn: 11 time

Re: Tam Bảo là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi khach tran »

Kính!
cảm ơn hh Không Biết
mong hh chia xẻ tiếp!
Kính chúc cả nhà thân tâm thường tịnh
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.30 khách