Trang 1 trên 1

Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 19/11/10 01:14
gửi bởi Huệ Hiền
Đạo hữu nào biết sách của các Tổ xin liệt kê ! tangbong

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 20/11/10 04:17
gửi bởi nguynlinhtam
Tổ gì

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 20/11/10 15:54
gửi bởi Huệ Hiền
Tổ gì cũng được, bạn đọc sách Tổ gì ?

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 20/11/10 16:45
gửi bởi hochoi
Có người giới thiệu 2 quyển:
- Lục Tổ Huệ Năng - Pháp Bảo Đàn Kinh
- Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục.

Tuy nhiên, bạn thử đọc lại những sách bạn đã đọc rồi đó... xem sao :-)

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 20/11/10 17:44
gửi bởi binh
mua các sách ngữ lục của các tổ :
- Lâm Tế ngữ lục
- Bá Trượng ngữ lục
- Ngũ tổ (Hoằng Nhẫn) ngữ lục
- Mã Tổ Ngữ lục
- Hoàng Bá ngũ lục
- Đốn ngộ nhập đạo yếu môn (thiền sư Huệ Hải)

Có thể tìm topic ngữ lục ở trang thiền tông.

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 20/11/10 19:31
gửi bởi luutrunghieu0804
Tổ Minh Đăng Quang-Bát Chánh Đạo

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 20/11/10 20:49
gửi bởi Huệ Hiền
Cám ơn các vị ! tangbong

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 20/11/10 21:26
gửi bởi nguynlinhtam
Hỏi câu hỏi này chi vậy LN

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 21/11/10 00:35
gửi bởi Huệ Hiền
Để đọc !

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 22/11/10 06:13
gửi bởi Thánh_Tri
Đây là link to Quê Hương Cực Lạc do cố HT Thiền Tâm soạn nói về các vị Tổ Sư Niệm Phật vãng sanh Cực Lạc:

http://niemphat.net/Luan/quehuongcuclac.htm

Đây là link về 13 vị Tổ Sư Tịnh Độ Trung Hoa:

http://niemphat.net/didabaodien.htm

Đọc những lịch sử, những lời dạy, những kinh nghiệm, và những chứng thật của người niệm Phật vãng sanh Cực Lạc mới giúp cho mình vững lòng mà Tín Nguyện Niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Hoặc ít ra cũng lấy người xưa làm gương sáng cho mình học tập theo.

Re: Sách các vị Tổ !

Đã gửi: 22/11/10 20:52
gửi bởi Huệ Hiền
Cảm ơn Thánh_tri rất nhiều ! tangbong