Trang 1 trên 1

diễn pháp

Đã gửi: 05/12/10 08:15
gửi bởi doctor huan
công việc diễn pháp la việc khó, nhưng không có diễn pháp thì sao có hành pháp vay muon hanh pháp the nào cho co ket qua xin duoc chi giao! adida phat!

Re: diễn pháp

Đã gửi: 05/12/10 12:53
gửi bởi Thánh_Tri
doctor huan đã viết:công việc diễn pháp la việc khó, nhưng không có diễn pháp thì sao có hành pháp vay muon hanh pháp the nào cho co ket qua xin duoc chi giao! adida phat!
Không phải cần diễn pháp mà cần học pháp hay "pháp học".

Diễn Pháp giống như Thuyết Pháp vậy.

Người học Phật mục đích chính là để hiểu biết con đường tu hành của Phật đã chỉ mà thực hành cho đúng để giác ngộ và giải thoát.

Nếu không học thì làm sao mà hiểu biết Phật dạy cái gì để mà làm cho đúng.
Nếu học rồi mà không thực hành thì chỉ là những tri thức xuông và vô dụng.

Cho nên có câu:

"Không Học mà tu là tu mù.
Học mà không tu là tu hú"


Muốn có kế quả phải học cho kỹ Phật Pháp để biết đường tu hành, khi đã hiểu biết rồi thì gắng thực hành tu tập để giác ngộ và giải thoát.

Học Học và Học Mãi
Hành Hành và Hành Mãi

Re: diễn pháp

Đã gửi: 05/12/10 16:17
gửi bởi nhampl
Đ/h doctor huan ! đ/h nghiên cứu bộ Phật học phổ thông của Thầy Thích Thiện Hoa rồi qua kinh Lăng nghiêm , bộ kinh này giúp thành phần trí thức ngộ đạo ! PL có đôi lời chia xẻ thế thôi ! chúc đ/h như nguyện !

Re: diễn pháp

Đã gửi: 05/12/10 18:45
gửi bởi quang_tam3
doctor huan đã viết:muon hanh pháp the nào cho co ket qua xin duoc chi giao! adida phat!
hành pháp ở bước đầu , có giữ giới :

1. Không sát sanh: không tàn hại sinh linh
2. không trộm cắp.
3. Không nói dối.
4. Không tà dâm: Một vợ một chồng, không quan hệ lăng nhăng.
5. Không uống rượu, ma túy.