Chánh niệm là gì?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

ChanhhienTam đã viết:
Nghe là dụng, thì thể của cái nghe ấy là gì, chính là tự tánh không chứ gì.
Tre gai xin hỏi:
Không có một cái gì như là "Cái Nghe" tồn tai độc lập. Vì sự vật luôn là một dòng chảy miên viễn không phút nào ngừng. Như "trong giọt nước chổ nào cũng là nước", cũng thế Tự Tánh đồng với Cái Đang Là biến hóa liên miên như là một dòng chảy miên viển chẳng lúc nào ngừng không xác định được nên gọi là không có Tự Tánh theo nghĩa như là không có Tự tánh cố định.Nên gọi là LAI. Còn cái mặt thường có nhưng không cố định của Tự Tánh gọi là NHƯ,
Hơn nửa giống như nước, không thể hiện diện khi không có bình đựng.
Tánh cũng luôn hiện diện song hành với hiện tượng hay Dụng, như là một cặp tương tác.Bởi vậy khi không có Dụng thì không có Tánh. Cho nên nói Tự tánh là Không có theo nghĩa nó chẳng thể tồn tại một cách tự do môt mình nó.

KÍNH kinhle

Gui bạn Zelda:
Bạn không nên trích dẫn kinh điển với tôi. Vì khoa học chưa chứng minh được tính xác thực của nó là do chính đức Phật nói ra. Hơn nửa tam sao thất bổn, ý tại ngôn ngoại chưa chắc bạn đã liễu nghĩa được kinh điển!!!

KÍNH kinhle


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

Để nhãn thức phát sinh cần có điều kiện sau :
1/Ánh sáng( vật chất)
2/Vật(vật chất)
3/Con mắt (vật chất)

Thì cho ra nhãn thức. Tức rằng Vật Chất có trước và ý thức có sau . Nếu không có vật chất thì cũng chẳng có nhãn thức .


ai da, cái trên đây không phải kinh phật nói; mình trích đoạn này trong Trung Bộ Kinh như sau,

Chư Hiền, do nhơn con mắt và các sắc pháp, nhãn thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thì có hý luận. Do hý luận ấy làm nhơn, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một người, đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại.

xin chú ý "sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc", ba pháp là con mắt, sắc, và thức; nhãn thức khởi do duyên xúc của ba pháp, do sự đụng chạm của con mắt, vật, và thức; thức và vật hiện hữu độc lập; nhãn thức khởi có nghĩa trước đó thức chưa bị khởi chứ không phải không có thức

sự hiện hữu độc lập này cũng được nói đến trong kinh phật; mình trích đoạn này trong Trung Bộ Kinh như sau,

Này Ananda có sáu giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới, thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới này, cho đến mực độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới".

thêm nữa, với con người thì "thức duyên danh sắc", thức này độc lập với thân, là thức bhavanga theo a tỳ đạt ma của PGNT, hay là a lại da thức của Du Già

cho nên lục thức của con người tuy có tánh chất thức uẩn, nhưng chỉ là tiểu tập hợp của thức uẩn thôi

với phật giáo thì thức là quan trọng nhất vì nghiệp chính là nghiệp thức, các vấn đề của nghiệp là các vấn đề của thức

tangbong


tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

Xin lổi hlich, bạn đang trao đổi vơi Zelda. Nhưng tôi xin phép được hỏi thêm một tí cho rõ vấn đề hơn có được không
hlich đã viết:
. . .sự hiện hữu độc lập này cũng được nói đến trong kinh Phật. . .
. . . .thêm nữa, với con người thì "thức duyên danh sắc", thức này độc lập với thân, là thức bhavanga theo a tỳ đạt ma của PGNT, hay là a lại da thức của Du Già. . .
Tre Gai xin hỏi:
Bạn nói như vậy là quá rõ rồi. Tuy nhiên tôi muốn hỏi thêm.
Bạn bảo Thức là sự hiện hữu độc lập. Ý nói là có trước khi duyên với Danh Sắc.
Thế nhưng "cái Thức" chỉ là Nghiệp Thức chứ không phải Bản Thể. Vậy "cái Thức" bạn nói đó do đâu mà có? Có phải tự nhiên nó có như vậy hay không?
Nếu nói mọi sự đều do Tánh khởi Dụng. Vậy cái Thức này cũng là cái được tạo ra, chứ ban đầu làm gì có. Vì ban đầu là Tánh. Vậy sao nói nó hiện hữu một cách độc lập như là một điều tiên quyết? Mà khi tạo ra, Thức có, có phải do tương tác với một vật chất có trước chăng?

Mô Phật, vì nhu cầu tu học nên đã mạo muội có lời hỏi. Xin chư vi hoan hý chỉ dạy cho.

KÍNH kinhle


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

tre gai đã viết:ChanhhienTam đã viết:


Gui bạn Zelda:
Bạn không nên trích dẫn kinh điển với tôi. Vì khoa học chưa chứng minh được tính xác thực của nó là do chính đức Phật nói ra. Hơn nửa tam sao thất bổn, ý tại ngôn ngoại chưa chắc bạn đã liễu nghĩa được kinh điển!!!

KÍNH kinhle
Vậy đoạn này ở đâu mà ra ? Được khoa học kiểm chứng chưa?
Tự Tánh chính là Tánh vì là bản thể.
Còn trong từng sự vật thì không thể có Tự Tánh vì sự vật vốn do nhân duyên giả hợp mà thành. Bởi vậy NGHE cũng do nhân duyên giả hợp chứ không có TỰ TÁNH. Cho nên không thể có việc TỰ TÁNH chính là TÁNH NGHE.
Còn Tánh NGhe là Tánh khởi dụng ở cái Nghe.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Chư Hiền, do nhơn con mắt và các sắc pháp, nhãn thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc
@hlich :
con mắt (vật chất)
Sắc pháp (ánh sáng + vật)
Thì thức khởi lên . Chính xác nó là như vậy thì có gì là sai ? Hay bạn cho rằng ánh sáng không phải là sắc pháp ?

Tôi chưa nói đến xúc , chỉ nói đến thức(biết) là đủ để chánh niệm rồi .
9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là thức? Rõ biết, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ biết đắng, rõ biết cay, rõ biết ngọt, rõ biết chất kiềm... rõ biết không phải chất kiềm, rõ biết mặn, rõ biết không mặn. Rõ biết, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thức
thức và vật hiện hữu độc lập;
Không có nhơn con mắt(vật chất) , không có sắc pháp (vật chất) . Thì không có nhãn thức , mà không có nhãn thức thì sao hlich tuyên bố nó độc lập được ?

thêm nữa, với con người thì "thức duyên danh sắc", thức này độc lập với thân, là thức bhavanga theo a tỳ đạt ma của PGNT, hay là a lại da thức của Du Già

cho nên lục thức của con người tuy có tánh chất thức uẩn, nhưng chỉ là tiểu tập hợp của thức uẩn thôi

với phật giáo thì thức là quan trọng nhất vì nghiệp chính là nghiệp thức, các vấn đề của nghiệp là các vấn đề của thức
THức tái sinh duyên danh , sắc . Vậy thì lúc này "thức tái sinh" còn đâu mà dùng để quan sát ? Như vậy đến thời điểm bạn đang trao đổi với tôi , thì thức tái sinh của bạn đã không còn nữa . Do vậy bàn đến nó thật không có ích .
Thức tái sinh chính là nghiệp , nhưng thức uẩn đâu phải là nghiệp .
Chư Hiền, do nhơn con mắt và các sắc pháp, nhãn thức khởi lên
Thức uẫn có được là do vật chất chứ không phải là do nghiệp .
Thân Mến !!!


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

Đó là tôi nói qua kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình. Chứ không cần tựa vào kinh, một nhà khoa học hay một vĩ nhân nào, hoặc tựa vào một cái gì đấy để bảo chứng cho mình. Nếu bạn thấy không đúng thì xin mời cứ tha hồ đưa ra luận cứ của bạn đi.!


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

tre gai đã viết:Đó là tôi nói qua kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình. Chứ không cần tựa vào kinh, một nhà khoa học hay một vĩ nhân nào, hoặc tựa vào một cái gì đấy để bảo chứng cho mình. Nếu bạn thấy không đúng thì xin mời cứ tha hồ đưa ra luận cứ của bạn đi.!
Cho hỏi :

1/Sự hiểu biết này có từ đâu ?
2/Kinh nghiệm nào mà bạn có được ? Hãy đưa ra một bằng chứng khoa học nào về sự hiện diện của
"Tự Tánh chính là Tánh vì là bản thể."

Không cần biết vị đó là ai thế nào, điều quan trọng là lời nói vị ấy có khách quan và đúng theo các nguyên lý khoa học hay không. .


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tre gai,

mình chỉ nói một cách thế tục là thức độc lập với vật chất; còn tự tánh của mọi pháp thì là không tánh phải không ạ :)

zelda,

xin lỗi mình không có ý tranh luận, chỉ đưa ra cái mình học hỏi và nó khác với sự học hỏi của zelda; nhiều ý khác nhau cho dân chủ ý mà :)

thứ bảy rồi, cuối tuần cuối năm hai bạn vui nhé

tangbong


tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

Zelda đã viết:
Sự hiểu biết này có từ đâu ?
Tre Gai:
Zelda có từ đâu?

Zelda đã viết:
Kinh nghiệm nào mà bạn có được ? Hãy đưa ra một bằng chứng khoa học nào về sự hiện diện của: "Tự Tánh chính là Tánh vì là bản thể."
Tre Gai:
Đơn giản vì ta định nghĩa là như vậy.

Này Zelda. . . .cứ tiếp tục gân cổ tranh luận nửa đi. . ..ta rất thích vì đang buồn không biết làm gì. . .bây giờ ta phát hiện ra một cách giải khuây là cứ vào đây gặp nhà thông thái dõm Zelda là có chuyện cười ngay thôi!

hềhề. . .cười chết đi được. bảo mọi người vào rừng hái lượm để sống. Bảo cứ đi tu hết để diệt vong luôn. . .hềhề. . .cười đếch chịu được!


duongthanhhai
Bài viết: 1
Ngày: 23/01/09 18:43
Giới tính: Nam
Đến từ: toidentuvietnam

Re: đinh thiên đã viết

Bài viết chưa xem gửi bởi duongthanhhai »

:-c mình tên đinh thiên và vừa vào trang web này mong bạn thông cảm nhá


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Vấn đề Chánh Niệm này hay mà sao lại bị đẩy lòng vòng .
Tôi xin kể các bạn một câu chuyện .
Tôi có người chị bạn , chị này đó tôi "Chị đố mày viết được bản báo cáo từ sáng đến giờ mày làm cái gì " .
Tôi nói "em làm được chứ" .
Chị nói "Làm được cái con khỉ , từ lúc tao làm Giám Đốc đến giờ tao thử biết bao nhiêu thằng lính mà có thấy thằng nào làm được đâu . Ngoại từ chồng tao ."
Mày không tin ra viết liền một bản cho chị mày xem .
Chị lại nói : Không đơn giản như mày nghĩ đâu , nó đòi hỏi mày phải biết kể lại toàn bộ những gì mày đã làm , cho nhận xét , đánh giá , và đưa ra phương hướng .

*Khi hết câu chuyện này , tôi chợt tỉnh ra . Không lẽ những gì chị nói đến đó chính là "sự kiểm soát" bản thân mình ? Phải biết rõ mình làm gì, đánh giá , đề ra phương hướng là nó chứ còn gì nữa .

*Trước đây tôi có nhắc đến chủ tịch tập đoàn Hyundai , ngài Chung Ju Yung . Ngài đã làm ra một công ty trên giấy , và ngài đem tờ giấy này đi vay vốn ở một ngân hàng nước ngoài . Người ta đã hỏi ngài "chuyên môn anh là kinh doanh hay là kĩ thuật" . Và ngài im lặng vì thật ra trong tay ngài chỉ có tấm bằng tiểu học mà thôi . Nhưng ngài biết bản kế hoạch của ngài có giá trị , vì ngày hôm kia ngài đã được phong làm Tiến Sĩ kinh tế ở một trường Đại Học mà không cần hỏi thêm bất kì điều gì .

Bảng kế hoạch nào nó mang một tâm vóc gồm "Chánh Niệm , Chánh Tư Duy , Chánh ĐỊnh" . Nếu làm được một bảng kế hoạch như vậy đòi hỏi người ấy phải có thời gian thực tập Chánh Niệm từ nhỏ . Và quả thật là như vậy .

Từ đó tôi nhận ra rằng , trình độ chánh niệm của người khôgn thông qua những lý thuyết suông . Anh có thể khoe đủ thứ , nhưng chắc gì anh làm được một bản báo cáo cuộc đời anh ?

*Hồi trước thầy tôi hỏi "các bạn biết dạy học là gì kô?" . Có nhiều ý kiến khác nhau , nhưng thầy đều bác bỏ và thầy nói . Dạy học tức mình dạy mình học , sẽ có nhiều điều chính mình nhận ra khi mình giúp người khác .

Bản thân tôi rất kém cỏi, không kiểm soát được bản thân mình . Tuy nhiên tôi đã biết cách và tin rằng nếu tôi kiểm soát được thì tôi sẽ thay đổi . Tôi muốn các bạn cũng như vậy .
Sẽ có một ngày tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy CHánh Niệm (Kiểm soát , biết mình) là con đường chánh pháp , mà không bất kì danh nhân nào không nhờ vào nó để trở thành danh nhân . !!!

Thân Mến !


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
antied
Bài viết: 10
Ngày: 05/02/09 08:36
Giới tính: Nam

Re: Chánh niệm là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi antied »

A Di Đà Phật! Hôm nay vô tình gặp diễn đàn này, thấy nhiều chuyện quá nên góp vào 1 ý:
zelda đã viết:Sẽ có một ngày tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy
Hóa ra lâu nay nói thánh nói tướng trên trời dưới biển đông tây kim cổ như thế, nhưng bản thân zelda thì chẳng có gì, nên mới hẹn "sẽ có một ngày..." - nghe giống nhạc sến quá hè!!!
CHánh Niệm (Kiểm soát , biết mình) là con đường chánh pháp
Vừa hẹn xong thì liền khẳng định LÀ ngay, như thể chính bản thân zelda đã kinh nghiệm vậy! Mà này, nếu không hiểu nghĩa hai chữ "kinh nghiệm" thì khoan nói thánh nói tướng nữa mà hãy giở từ điển ra học cái đã nhé!
mà không bất kì danh nhân nào không nhờ vào nó để trở thành danh nhân
Lại cứ thích nói thay lời danh nhân, khẳng định giúp cho danh nhân, lý giải giùm danh nhân... Thời nay mốt dựa hơi danh nhân len cả vào những người tự cho mình là con Phật rồi đấy nhỉ!!!


Có công thức mà chẳng dùng, lại loay hoay làm lại các thí nghiệm để tìm ra công thức ấy; có thể vì các lý do: 1/ Không sở hữu được công thức; 2/ Không tin vào công thức; 3/ Tự đặt mục đích là việc tìm ra công thức, chứ không phải sử dụng công thức để thành tựu.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.32 khách