có nên chấp vào Phật Pháp ko?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

có nên chấp vào Phật Pháp ko?

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

mình hay nghe mọi người ( người tu ) nói không nên chấp pháp , mình làm cái gì cũng sợ tội và không được tự do , mình cứ hay sợ hoài nhưng mà nếu mình làm sai lời Phật dạy mình lại càng sợ hơn nên các Thầy thường dạy là không nên chấp vào Phật Pháp , vậy nếu không chấp vào Phật Pháp thì lấy đâu làm hướng đi làm kim chỉ nam để sống ...rốt cuộc là có nên chấp hay không ? theo mình nghĩ Giới luật Phật pháp giống như chiếc bè chưa qua sông mà đã vội bỏ chiếc bè chắc chìm quá ! ./..,.,


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

laitutran247 đã viết:mình hay nghe mọi người ( người tu ) nói không nên chấp pháp , mình làm cái gì cũng sợ tội và không được tự do , mình cứ hay sợ hoài nhưng mà nếu mình làm sai lời Phật dạy mình lại càng sợ hơn nên các Thầy thường dạy là không nên chấp vào Phật Pháp , vậy nếu không chấp vào Phật Pháp thì lấy đâu làm hướng đi làm kim chỉ nam để sống ...rốt cuộc là có nên chấp hay không ? theo mình nghĩ Giới luật Phật pháp giống như chiếc bè chưa qua sông mà đã vội bỏ chiếc bè chắc chìm quá ! ./..,.,
Không Chấp Là Tâm Không Dấy Niệm Dính Mắc.

Nếu Tâm Không Dấy Niệm Dính Mắc thì chẳng còn nói Chấp hay Không Chấp.

Còn Dấy Niệm tức là Còn Chấp.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Cái này thì phải hành thôi ! mới biết được không chấp là thế nào ! khi mà thấy đươc tính chất thực sự của tự tánh nó chưa từng dính mắc một cái gì hết ! lúc đó mới biết chấp là thế nào ! không chấp là thế nào ! chẳng thể nói chấp hay không nên chấp ! lúc này mới rõ cổ nhân nói "ngàn kinh muôn luận từ đó mà ra" ! Phật Pháp có là để hướng dẫn chúng ta hành ! hay nói rõ hơn là giúp chúng ta tìm về chính mình mà thôi ! nếu chúng ta không nhận ra được mà chỉ hiểu bạch văn thì cổ nhân nói "oan ba đời chư Phật" PL có thiển ý như vậy ! KÍNH


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

laitutran247 đã viết:mình hay nghe mọi người ( người tu ) nói không nên chấp pháp , mình làm cái gì cũng sợ tội và không được tự do , mình cứ hay sợ hoài nhưng mà nếu mình làm sai lời Phật dạy mình lại càng sợ hơn nên các Thầy thường dạy là không nên chấp vào Phật Pháp , vậy nếu không chấp vào Phật Pháp thì lấy đâu làm hướng đi làm kim chỉ nam để sống ...rốt cuộc là có nên chấp hay không ? theo mình nghĩ Giới luật Phật pháp giống như chiếc bè chưa qua sông mà đã vội bỏ chiếc bè chắc chìm quá ! ./..,.,
Chào ba Trân , lâu rùi không trao đổi với bà qua mạng ha.

Trong kinh Đức Phật có ví Đạo Phật như bè qua sông. Ý là vậy nè :
Chửi tôn giáo tôi, mắng tôn giáo tôi, khinh khi tôn giáo tôi, đập phá tôn giáo tôi, muốn tiêu diệt tôn giáo tôi
Không vì bất cứ điều gì như vậy mà tôi nổi " thâm , sân , si". Tôi vẫn thực hành đúng Giới Định Tuệ của tôn giáo tôi. Vì bất cứ điều gì vì tôn giáo tôi mà tôi nổi " tham , sân , si " vậy đây chính là chấp pháp , chấp tôn giáo, chấp vào chiếc bè .
Phật Giáo mất là do người Phật Tử bắt đầu không có ý chí phấn đấu, bắt đầu thích mê tín dị đoan, chớ chẳng có tôn giáo nào hay tổ chức nào làm mất đạo Phật cả .
Zelda vào diễn đàn Việt Fun trao đổi với các bạn Công Giáo ban đầu họ chửi đạo Phật nhưng sau cùng họ rất nể đạo Phật.

Vấn đề nữa : thế gian này là đáng chán, đáng nhàm chán, là bể khổ .
Người không hiểu đạo nói : chán quá khổ vậy sao giờ trời ? huhuuh
Người hiểu đạo nói : đời quả là khổ vậy , ta mau tinh tấn, ý chí phấn đấu hành Tứ Niệm Xứ ( giới định tuệ) để vượt qua cái bể khổ này .

Tui bị bệnh rùi nên chỉ nói đại khái vậy, bà thấy sao ?


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

dct nghĩ thì ... chúng ta ban đầu mới học thì cũng phải nên chấp vào Pháp, dầu đã học lâu năm nhưng chưa khai ngộ cũng phải chấp vào pháp. Tại sao? Bởi vì chúng ta tuy muốn bước lên lầu mà chúng ta không chịu chấp (nhờ) cái thang thì không bao giờ lên được, dù biết cái thang đó hình dáng thế nào, mấy bậc, nhưng không chịu bước lên thì không bao giờ có thể lên đến tầng trên được. Cho nên chúng ta là người phàm phu, chưa liễu ngộ gì ráo thì phải tha thiết nương tựa vào pháp cho vững, nếu không nguyện vãng sanh thì ít nhất chấp được các giới, chấp các pháp thì ít nhất kiếp sau cũng không bị đọa 3 đường dữ.

Những bậc tu hành lâu năm, dù đã khai ngộ, liễu ngộ kinh điển nhưng hằng ngày vẫn đọc tụng đấy thôi, tuy họ đọc tụng nhưng không khởi tâm chấp mắc gì cả, nhưng trong kinh Pháp Hoa cò dạy, các bậc đại bồ tát còn phải thọ trì đọc tụng và vì chúng sanh diễn nói. Các đại bồ tát tu các hạnh ba la mật. Tuy đã bố thí viên mãn, đã thành Phật viên mãn, nhưng lại thị hiện mà bố thí độ sanh tiếp. Tuy họ có hành các hạnh, nhưng tâm không chấp trước những cảnh giới ấy.

Còn chúng ta thì một chút liễu ngộ cũng không có (điển hình: dct) thì phải nương theo pháp, thực hành đúng theo lời Phật dạy. Tuyệt đối không pháp hoại Phật pháp cho là "nhà ngươi chấp pháp quá" hay là "nhà người còn cái ngã to lớn quá". Nhưng câu nói đó hầu như là của bọn tà ma ngoại đạo muốn pháp hoại Phật Pháp, muốn lay chuyển người tu hành làm cho họ sinh tâm nóng giận hoặc nghi ngờ. Ma có dùng rầt nhiều phương tiện để cám dỗ và làm suy sụp công đức người tu hành. Cho nên còn là phàm phu thì đừng bao giờ bỏ Phật pháp. Chưa giác ngộ thì vẫn chấp pháp, nếu đã chứng ngộ không chấp pháp thì phải vẫn hành các pháp (giống như người biết đường đi thì dù đi tới đi lui cũng chẳng sợ bị lạc, lại có thể hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường kinh nghiệm của mình).

A Di Đà Phật.
Có gì sai xin chỉ bảo.

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

Tễu Kính các Đạo Hữu caunguyen
Theo Tễu hiểu thì Thế gian Pháp có rất nhiều hệ giáo lý khác nhau.Mỗi hệ giáo lý có vẻ tương đồng lý giải về Pháp nhưng thực chất nông sâu có khác nhau do mục ĐÍCH hướng tới của nền giáo lý đó.Giáo lý trong Phật Học cũng trong tông chỉ đó và mục ĐÍCH tối thượng là Giác Ngộ Chân Lý của các Pháp để đi tới sự Chân giải thoát rốt ráo,vậy đã nguyện là Phật tử (Vì đã tin tưởng vào nền Giáo lý ấy)thì ta phải nương theo Giáo pháp cho tới khi tới đạt tới mục Đích Theo nghĩa rốt ráo.Còn nghĩa"không chấp",theo Tễu hiểu là không chấp vào dang,tánh,tướng của Pháp mà phải nắm được ý nghĩa cốt lõi các Pháp nằm trong sự biến hóa theo danh,tánh,tướng của Pháp (Vô thường,vô ngã,nhân quả,tính không...v...v)thì ta sẽ linh hoạt áp dung để hóa giải những khó khăn trong cuộc sống giúp tâm An định(Thiện sảo điều phục tâm)là nhân tố trợ giúp ta tiến tới mục ĐÍCH.
Tễu:Kính.


laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Không Chấp Là Tâm Không Dấy Niệm Dính Mắc.

Nếu Tâm Không Dấy Niệm Dính Mắc thì chẳng còn nói Chấp hay Không Chấp.

Còn Dấy Niệm tức là Còn Chấp.

Cái này thì phải hành thôi ! mới biết được không chấp là thế nào ! khi mà thấy đươc tính chất thực sự của tự tánh nó chưa từng dính mắc một cái gì hết ! lúc đó mới biết chấp là thế nào ! không chấp là thế nào ! chẳng thể nói chấp hay không nên chấp !

Chửi tôn giáo tôi, mắng tôn giáo tôi, khinh khi tôn giáo tôi, đập phá tôn giáo tôi, muốn tiêu diệt tôn giáo tôi
Không vì bất cứ điều gì như vậy mà tôi nổi " thâm , sân , si". Tôi vẫn thực hành đúng Giới Định Tuệ của tôn giáo tôi. Vì bất cứ điều gì vì tôn giáo tôi mà tôi nổi " tham , sân , si " vậy đây chính là chấp pháp , chấp tôn giáo, chấp vào chiếc bè .
dct nghĩ thì ... chúng ta ban đầu mới học thì cũng phải nên chấp vào Pháp, dầu đã học lâu năm nhưng chưa khai ngộ cũng phải chấp vào pháp. Tại sao? Bởi vì chúng ta tuy muốn bước lên lầu mà chúng ta không chịu chấp (nhờ) cái thang thì không bao giờ lên được,...Cho nên chúng ta là người phàm phu, chưa liễu ngộ gì ráo thì phải tha thiết nương tựa vào pháp cho vững, nếu không nguyện vãng sanh thì ít nhất chấp được các giới, chấp các pháp thì ít nhất kiếp sau cũng không bị đọa 3 đường dữ.
Tuyệt đối không pháp hoại Phật pháp cho là "nhà ngươi chấp pháp quá" hay là "nhà người còn cái ngã to lớn quá". Nhưng câu nói đó hầu như là của bọn tà ma ngoại đạo muốn pháp hoại Phật Pháp,

Cho nên còn là phàm phu thì đừng bao giờ bỏ Phật pháp. Chưa giác ngộ thì vẫn chấp pháp, nếu đã chứng ngộ không chấp pháp thì phải vẫn hành các pháp (giống như người biết đường đi thì dù đi tới đi lui cũng chẳng sợ bị lạc, lại có thể hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường kinh nghiệm của mình).
ta phải nương theo Giáo pháp cho tới khi tới đạt tới mục Đích Theo nghĩa rốt ráo.Còn nghĩa"không chấp",theo Tễu hiểu là không chấp vào dang,tánh,tướng của Pháp mà phải nắm được ý nghĩa cốt lõi các Pháp nằm trong sự biến hóa theo danh,tánh,tướng của Pháp (Vô thường,vô ngã,nhân quả,tính không...v...v)thì ta sẽ linh hoạt áp dung để hóa giải những khó khăn trong cuộc sống giúp tâm An định
kinhle tangbong Cám ơn các bạn !


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

Xin hỏi:
1/Thế nào là Pháp Phật? Chưa định nghĩa được thế nào là Pháp Phật mà bàn Chấp hay không Chấp thì làm sao được?
2/ Pháp Phật có phải chỉ là những điều từ miệng đức Phật đã nói ra không? hay là có bao gồm những lời dạy của chư Tổ Đại Thừa? Kinh Đại Thừa có phải là pháp Phật không?
3/ Về bản thể luận, nếu nói về Phật tánh, thì cái gì không phải là Pháp Phật? vậy chấp hay không chấp thì vẫn ĐANG trong pháp Phật ! . . .

Mô Phật, Vì nhu cầu tu học nên mới có luận bàn. Nếu có chi thất thố xin chư vị tha thứ cho.


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

>Chưa định nghĩa được thế nào là Pháp Phật mà bàn Chấp hay không Chấp thì làm sao được?

rất đúng

pháp trong "chấp pháp" thường chỉ đến các pháp phân tích tâm thức của a tỳ đạt ma; các môn đệ của a tỳ đạt ma có khuynh hướng cho rằng các pháp này thường hữu, rơi vào chấp có

cho nên có lời khuyên không chấp pháp là vậy

còn Pháp Thượng thì qua bờ kia mới nên Ưng Xả nhen :)


tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

hlich đã viết:
pháp trong "chấp pháp" thường chỉ đến các pháp phân tích tâm thức của a tỳ đạt ma; các môn đệ của a tỳ đạt ma có khuynh hướng cho rằng các pháp này thường hữu, rơi vào chấp có. cho nên có lời khuyên không chấp pháp là vậy
còn Pháp Thượng thì qua bờ kia mới nên Ưng Xả nhe.

Tre gai:
Còn trường hợp cứ cho là chỉ có kinh Tiểu Thừa mới nên dùng và không nhìn nhận kinh Đại Thừa, thì có phải là chấp Pháp chăng?


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

>Còn trường hợp cứ cho là chỉ có kinh Tiểu Thừa mới nên dùng và không nhìn nhận kinh Đại Thừa, thì có phải là chấp Pháp chăng?

không phải là chấp Pháp mà là sân :)


tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: có nên chấp vào Phật Pháp không?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

Mô Phật, xin chân thành cảm ơn


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.23 khách