Chỉ 1 chữ!!!

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

Cái Sân là cái chi chi?
Mà sao nó lớn vô bờ ai ơi?
Tánh Sân, "hung khí " vẫn còn...
Còn đâu Phật Pháp, Tu Hành là chi?

Một khi Tâm Tánh đã Điềm,
Cái Sân vẫn đó, chỉ là Hư Vô!
Một khi thấy được cái "Ta"
Nam Mô các Vị: "con đây xin chừa!!!"
-------------------------------------
...
Thanks for reading!!! caunguyen caunguyen caunguyen


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
cái sân là cái thiết thân
ta đâu nó đó luôn gần kề bên
không ta nó biến đi liền
:D


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

tangbong
Cái Tâm là cái chi chi?
Làm sao ta thấy Tâm Người, Tâm Ta?
Cái Tâm ở chổ "U Buồn"?
Sân Si Hỷ Nộ, Vui Buồn, Sầu Bi?

Tâm nào được gọi "Từ Bi"?
Từ Bi Hỷ Xả...Tâm Tu nên Người!!!
Tâm đó Ta kiếm ở đâu?
Diễn Đàn Phật Pháp, vô ngàn Tâm Tu!!!

--------------------------------------
Nam Mô A Di Đà Phật, Kính!!!

(Viết nhiều lại có được chi?
Người đọc cảm thấy Sân Si Vô Cùng !?) >:D< >:D< >:D<

Ta về Ta học.....làm Thơ!!!
Mới ăn cắp được của Ngài "Quán Âm"
Quán Âm có nick MyTuTru
Xin hãy vô đọc Vần Thơ của Ngài!!! tangbong

Món ăn được viết Thành Thơ
Thi Thơ từng chữ, từng câu tuyệt vời!!!
Và đây " Các món ăn Chay"
Mời người hãy dụng Thực TÂM của Ngài!!!

tangbong tangbong tangbong tangbong


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Nói được gì khi ta nói?
Nghe được gì khi ta nghe?
Thấy được gì khi ta thấy?
Ngửi được gì khi ta ngửi?
Niếm được gì khi ta niếm?
Làm được gì khi ta làm?
Nghĩ được gì khi ta nghĩ?

Nói được gì khi ta không nói?


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

Nói làm gì...?
Nghe làm gì...?
Học làm gì...?
Ngộ làm gì.........?
Độ làm gì................?
Gì...là gì...........?

Lại là cái một "chi chi"?...
"Chi chi" là cái "gì gì" nên "tri"?
"Chi chi" là một "cái gì"?
Diễn Đàn hãy chỉ "đó là" cái chi?!


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

No rồi ngủ.


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

=D> =D> =D> tangbong tangbong tangbong !!!
Con xin kính!!! "No rồi ngủ" =D> =D> =D> !!!


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

Tâm Ngài vốn tựa Như Lai
Trông xa thấy rõ: Con là Tâm U
Như Mù xem Tượng, biết Tượng là sao?
Huống gì Phật Pháp Tâm Kinh?
Làm sao thấy được Tâm Từ Như Lai?

Con đây xin học theo Ngài
Theo Cô Tứ Trụ, theo Ngài BatKhong
Theo "em" ThanhTuan, TanPo là Ngài!
Kinh Phật con học trong lòng
"Tathagatagarbha"
Phạn ngữ sẽ học lào thông
Học để được biết Tâm mình là ngu

Càng học lại thấy càng ngu
Ngu vì mê dại, Sân Si vô chừng
Làm sao biết được Vô Không?
Làm sao đọc được trang Kinh Vô Từ?
Chân Kinh Hữu Tự Vô Tâm
Đọc như Vẹt đọc, con nào hiểu chi!
.........
Cũng may nhờ có Tứ Ân,
Giúp con thấy được đường Tu con về!!!
tangbong tangbong tangbong caunguyen caunguyen caunguyen tangbong tangbong tangbong


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
TieuBangHo
Bài viết: 80
Ngày: 19/08/08 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: PHUCDUONGTINHXA

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi TieuBangHo »

Pháp Hướng thượng chăng:
Thọ
Xả
Buông
Diệt
Diệt.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Pháp Hướng thượng chăng:
Thọ
Xả
Buông
Không sanh
Không sanh


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách