Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Cai Gi -Doc Sao Nua
Bài viết: 130
Ngày: 21/02/11 21:49
Giới tính: Nam
Đến từ: WOW

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Cai Gi -Doc Sao Nua »

:-P


[color=#008000]"[b]Mở miệng là Sai, so đo là Trái[/b]
[b] Con người ai cũng có Sai, có sai biết sửa mới nên Thánh Hiền[/b]"[/color]
[b]Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát [/b]
[url]http://www.niemphat.com[/url]
[url]http://www.trangsuoitu.org/trangphapam-mp3.htm[/url]
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Thánh_Tri đã viết:Tôi thấy pháp môn nào cũng hay cả.

Hồi xưa tôi ưa chuộn Tịnh Độ hay chê thiền tông, nhưng sau nầy có nghiên cứu Kinh điển và pháp môn tu của Thiền Tông, tôi mới thấy Thiền Tông quả thật là pháp môn rất hay, là tinh yếu của lời Phật dạy trong 49 năm mặt dù là "Giáo ngoại biệt truyền".

Nói ngay tôi không có chê thiền tông, chỉ là vì chuộn Tịnh Độ quá mà dị ứng với Thiền Tông, nghe ai nói Thiền là tôi bát hết. Sau nầy có nghiên cứu học hỏi thêm vì mục đích hoằng dương Tịnh Độ mới chịu học các Kinh khác và Thiền Tông, lúc đó mới biết mình sai lầm.

Tôi học Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Bát Nhã như Tâm Kinh và Kim Cang mới hiểu được điều đó, mới biết mình sai lầm.

Cho nên tôi nói Giáo Môn (các pháp môn dựa trên Kinh điển) và Thiền Tông (truyền riêng ngoài giáo môn) là tương đồng. Ai thích tu pháp nào thì tu pháp đó thôi.

Cho nên tôi có làm bài kệ:

"Giáo môn nhiều lời chỉ một tâm
Đừng kẹt nơi giáo bỏ mất tâm
Chẳng khác Tông môn biệt truyền tâm
Hiểu rồi nơi Giáo, thẳng một tâm
Tông môn, Giáo hạ, một nguồn tâm
Chớ chia Tông Giáo, chớ chia tâm"
Và hiểu thêm tâm.

Tâm lang thang đi xa,
Nó chạy rong một mình,
Nó chẳng hình chẳng bóng,
Ai hàng phục tâm nầy,
Thoát dòng vây bọn ma.


Hiểu cũng chưa đủ,cần phải có dao trí huệ.

Giết cha NGÃ-MẠN, mẹ ÁI-DỤC,
Diệt ĐOẠN-KIẾN,THƯỜNG-KIẾN hai vua,
Tổng-Tài ÁI-LUYẾN vừa thu-phục,
Vương-quốc MƯỜI HAI XỨ đánh thua,
Phạm-Chí ra đi chẳng sầu-muộn.

(Kệ số 294.)

Giết cha, giết mẹ vừa xong,
Bà-la-môn dòng hai chúa, giết luôn.
Ngũ hổ-tướng NGHI-NAN diệt hẳn,
Phạm-Chí ra đi chẳng ưu-phiền.

(Kệ số 295.)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Quy về ĐÂY!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Câu hỏi Không có đáp án, đừng trả lời.

1. Câu hỏi của chủ đề là phương tiện giúp người tu thiền dừng tâm lại, không bị cái bộ óc tình thức đánh lừa, và cũng để mình Khán Chiếu thoại đầu, nhìn chỗ mà mình không biết, không có đáp án. Lâu ngày đủ lực thì bừng liễu ngộ tự tâm. Mình bị bộ óc phát thức đánh lừa, cho nên Tổ dùng phương tiện lập ra các câu hỏi mà mình không biết để hỏi để đánh lừa lại cái bộ óc của mình.

3. Nếu trả lời là do dùng bộ óc suy nghĩ trả lời ra, mà cái gì của bộ óc suy ra là hư vọng, mình lại bị nó đánh lừa mình. Thế cho nên không có suy nghĩ trả lời câu hỏi đó. Mình vốn không biết câu trả lời, không biết thì tham cứu mãi, đến khi nào đủ lực sẽ tự nhiên thốt lên "À" thì ngay nơi đó Kiến Tánh.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<NẾU NGƯỜI MUỐN BIẾT RỎ
TRỌN HẾT PHẬT BA ĐỜI
NÊN QUÁN TÁNH PHÁP GIỚI
TẤT CẢ DO TÂM TẠO

Trích Kinh HOA NGHIÊM

………
MUỐN RỎ DIỄU LÝ PHẢI TRUY CỨU TỰ TÂM
MỘT NIÊM LIỂU CHỨNG TIÊU MUÔN VÀN ÁC NGHIỄP
MỘT ĐÈN ĐÓT LÊN PHÁ NGÀN NĂM TÂM TỐI
BAO CẢNH ĐỐI LẬP ( DIỆN ) CHẲNG LẶP DANH TƯỚNG
THÂN TÂM THẤY NGHE TUỲ DUYÊN DƯỠNG TÁNH
PHÓNG KHOÁN TU HÀNH , TIÊU DAO TỰ TẠI
SỤ TIẾP XÚC HÀNG NGÀY LÀ GIẢI THOÁT BẤT TƯ NGHÌ, CŨNG LÀ ĐẠO TRÀNG ĐẠI TỊCH DIỆT.

Trích DUY TÂM QUYẾT của Vỉnh Minh THIỀN SƯ
>:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Quy Về Đâu?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

"Vạn pháp qui tâm, tâm qui vạn pháp" vậy mới gọi là Như.

Pháp nào qui tâm ? Có một pháp sao ?
Quả nhiên còn mê.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<

NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO

TÂM NHƯ HOẠ SỈ KHÉO
VẼ THẾ GIỚI MUÔN MÀU
CẢNH NGŨ ẤM THẾ GIAN
KHÔNG PHÁP NÀO KHÔNG TẠO
Trích KINH HOA NGHIÊM

NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ , VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN

NHƯ BIỂN CẢ HỘI ĐỦ MÙI VỊ TRĂM SÔNG NGÀN SUỐI

NẾU BIẾT BÔN TÂM THÌ THẤY BỔN TÁNH TỨC MINH TÂM KIẾN TÁNH

>:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Không biết: MÌNH bên TÂM hay bên PHÁP?

Nếu chẳng bên TÂM, chẳng bên PHÁP thì bên đâu? :D


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Vạn pháp quy tâm, tâm quy về đâu?

Về đâu?

Không biết!

Không biết là tốt rồi, không biết thì sanh nghi, nghi mãi thì có ngày sẽ ngộ đạo.

hãy một lòng tham cứu, đề khởi câu thoại đầu ấy trong tâm, đừng nói chi dày dòng và vòng vòng như người đứng ngoài cửa đạo.

Bộ óc không biết, không có câu trả lời thì nó tự động dừng lại. Còn nếu biết thì còn trả lời, mà còn trả lời thì vẫn còn dùng vọng thức phân biệt chấp trước. Còn thức thì mê, mê thì sanh tử luân hồi vẫn tiếp nối mà thôi, làm sao ra khỏi được!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Cai Gi -Doc Sao Nua
Bài viết: 130
Ngày: 21/02/11 21:49
Giới tính: Nam
Đến từ: WOW

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Cai Gi -Doc Sao Nua »

Thì ra là con Dê đực


[color=#008000]"[b]Mở miệng là Sai, so đo là Trái[/b]
[b] Con người ai cũng có Sai, có sai biết sửa mới nên Thánh Hiền[/b]"[/color]
[b]Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát [/b]
[url]http://www.niemphat.com[/url]
[url]http://www.trangsuoitu.org/trangphapam-mp3.htm[/url]
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vạn pháp quy tâm; tâm quy về đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Không biết là tốt rồi, không biết thì sanh nghi, nghi mãi thì có ngày sẽ ngộ đạo.
Nếu vừa Tu Tịnh Độ, vừa Tu Thiền thì làm sao để có thể vãng sanh?

Cám ơn sự chia sẽ của các DH.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.24 khách