Xin Chào diễn đàn

Bạn có thể tạo một ngôi nhà cho riêng mình, với những vật liệu mà bạn thích, xin giữ ngôi nhà được thanh tịnh trong ánh hào quang của Phật-đà. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
thientri
Bài viết: 45
Ngày: 29/03/11 00:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi thientri »

Tâm đâu có hoen ố. Do bạn nghĩ vậy thôi. Dẹp được cái suy nghĩ hoen ố của Tâm là Tâm sáng ngay à. Quá khứ hay quên đi, tương lai cũng đừng cầu. An vui hiện tại thôi.


[b]Bốn mùa qua lại tựa đưa thoi,
Thu lụn, Đông tàn, Xuân tái lai,
Sanh, Lão, Tử, Sanh, vòng chuyển kiếp,
Thịnh-Suy, Tan-Hợp, luật Luân Hồi. [/b]
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

dung phuong đã viết:thì phượng đang tu nè
nhưng mà..phượng cũng biết..tâm cũa phượng..đã tuần hoen ố,,
thì phật trời nào ma chứng dám cho phượng hã bạn?
phượng là người tội lỗi
bây giờ phượng đã thức tĩnh rồi..đang sám hối..nhưng tất cã,,đã muộng rồi
Trên đời này không có ai là thánh nhân sẵn.

Xưa kia có một vị từng giết 999 người nhưng sau đó nhận ra sai lầm và một lòng ăn năn sám hối, tu tập chứng quả A LA HÁN.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

dung phuong đã viết:nếu như một ngày nào đó..phượng không còn mạng sống nữa..???thì phượng xin phụ hộ cho các bạn,,tu học ..đất đạo..
Chị ơi! Chị thật tốt bụng! Luôn quan tâm đến mọi người! Nhưng mà chị không còn mạng sống nữa thì chị luân hồi vào đường nào đây? Lên cõi trời thì chị còn từ bi gia hộ cho mọi người được nhưng mà lỡ không may rớt xuống "Tam Ác Đạo" tức "Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh" thì chắc có lẽ mọi người phải phù hộ cho chị mau ra khỏi đó chứ!
dung phuong đã viết:còn phượng???thì chắc ,,khó mà thành..vì đã lỡ vai nợ....và chắc kiếp này sống chết cũng còn vương?lỡ mang nợ tình..nợ đời..chắc phại trã dài dài,,,dù có suống diêm vương
Nợ thì từ vô lượng kiếp đến nay bọn người như chúng ta ai cũng mắc nợ lẫn nhau cả. Ví Dụ: Sát sanh chẳng hạn, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay không biết giết chết bao nhiêu sanh mạng thế thì tương lai chúng ta cũng sẽ đền mạng cho họ mà thôi vì nhân quả mà chị. Nhưng không có duyên thì quả không do đâu mà trổ cả.
Chị phải biết, nhân muốn kết thành quả thì trong ấy phải có duyên; nếu chẳng có duyên, tuy có nhân thì quả báo cũng chẳng thể hiện ra. Thí dụ hạt dưa là hạt giống, tương lai có thể kết thành dưa, nhưng nó cần phải có duyên, nó cần đất đai, phân bón, ánh sáng, và nước, có điều kiện đầy đủ thì hạt giống mới nảy mầm, trưởng thành, tương lai ra hoa kết trái. Nếu đoạn dứt duyên của hạt giống này, bỏ hạt giống vô tách trà, để cả năm thì nó cũng chẳng kết trái nổi. Đây tức là nói những tội nghiệp A Tỳ địa ngục mà chị đã tạo trong vô lượng kiếp ở quá khứ nhất định phải đi đến A Tỳ địa ngục để thọ báo.

Hôm nay Phật, Bồ Tát dạy chị đoạn dứt những ác duyên này, tuy chị có nghiệp nhân này nhưng hiện nay có thể không thọ quả báo, nói như vậy rất hợp đạo lý, là đoạn dứt duyên. Từ nay trở về sau tin sâu nhân quả, chẳng dâm dục, chẳng nói dối, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng nói lời hung ác, tán thán Đại Thừa, nỗ lực tu hành thì duyên lập tức sẽ lật ngược lại. Tội trong đời quá khứ còn không? Vẫn còn, hạt giống vẫn còn trong A Lại Da thức, cũng như bỏ hạt giống đó vào tách trà, hạt giống sẽ chẳng tiêu mất. Chị nên biết những hạt giống thiện ác này vĩnh viễn chẳng tiêu diệt, khi nào gặp duyên thì nó sẽ khơi dậy, nếu không gặp duyên thì vĩnh viễn sẽ nằm trong A Lại Da thức, A Lại Da thức là một cái kho, cất chứa ở trong đó. Chị có hạt giống địa ngục A Tỳ, tương lai chị có thể đến địa ngục A Tỳ độ chúng sanh, nếu A Lại Da thức của chị chẳng có hạt giống địa ngục A Tỳ thì địa ngục chị chẳng có phần, chị sẽ chẳng nhìn thấy địa ngục. Thế nên tất cả những nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ khi thành Phật thì đều khởi tác dụng, phổ độ hết thảy thiện ác chúng sanh trong chín pháp giới. Vì lúc đó chị sẽ hiểu rõ, chẳng mê hoặc nữa. Đọa địa ngục là đọa như thế nào? Là độ chúng sanh. Nói thật ra trong địa ngục sẽ chẳng thọ khổ, chỉ là thị hiện. Thế nên nếu chị chẳng có duyên ngạ quỷ thì làm sao độ ngạ quỷ được? Chị chẳng có duyên súc sanh thì không thể độ súc sanh. Chúng ta thấy chư Phật, Bồ Tát hiện thân trong ba đường ác, là vì họ đã tạo nghiệp của ba đường ác lúc họ còn tu nhân trước kia, đến lúc đó có thể lấy nghiệp của ba đường ác đem ra dùng. Họ ‘dùng’ chứ chẳng thọ báo, để độ chúng sanh. Thế nên chúng ta đối với hết thảy tội nghiệp đã tạo trước kia cũng không cần phải hối hận, biết được sau khi thành Phật sẽ dùng nó. Nếu không thành Phật thì khỏi nói nữa, nếu hiện nay chị còn tạo thêm ác duyên thì chắc chắn sẽ vào tam ác đạo thọ khổ báo. Cho nên sau khi giác ngộ thì có tác dụng của giác ngộ, tức là vào tam ác đạo để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, đây là việc chị nhất định phải hiểu.


Nam Mô A Di Đà Phật
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

dung phuong đã viết:thì phượng đang tu nè
nhưng mà..phượng cũng biết..tâm cũa phượng..đã từng hoen ố,,
thì phật trời nào mà chứng giám cho phượng hã bạn?
phượng là người tội lỗi.
bây giờ phượng đã thức tĩnh rồi..đang sám hối..nhưng tất cã,,đã muộng rồi
Kinh Hoa Nghiêm có đoạn dạy về Sám Hối chị nên xem kĩ:
http://niemphat.net/Kinh/phamphohien.htm
Lại này thiện nam tử! Nói “Sám hối nghiệp chướng” là như vầy:
Bồ Tát tự nghĩ rằng: tôi từ vô thỉ kiếp về quá khứ, do lòng tham lam, giận dữ, ngu si khiến thân, khẩu, ý tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác này mà có hình tướng thì khắp cõi hư không cũng chẳng thể đựng chứa hết được. Nay tôi đem trọn cả ba nghiệp trong sạch đối trước các đức Phật và chúng Bồ Tát khắp cực vi trần cõi nước trong pháp giới, thành tâm sám hối, về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi giới pháp trong sạch, nay đủ công đức lành. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận thì sự sám hối của tôi mới cùng tận, nhưng hư không giới cho đến chúng sanh phiền não chẳng cùng tận, nên sự sám hối của tôi đây cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân, khẩu, ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi.


Sám Hối tức là phát hiện lỗi lầm của chính mình từ nay trở đi không được vi phạm lỗi lầm như thế nữa. Đó chính là chân Sám Hối đó chị!

Em kể cho chị nghe câu chuyện này nha, chị còn chưa tạo tội nghiệp như người trong đây nữa mà không muộn đâu ^_^:
ĐỜI ĐƯỜNG ÔNG TRƯƠNG CHUNG QUỲ
Ông Chung Quỳ, làm nghề sát kê mắc nghiệp báo. Bỗng thấy một người mặc áo đỏ, đuổi bầy gà đến nói mổ mổ, bầy gà xúm lại mổ. Mổ bốn phía rồi lại mổ lên trên hai con mắt đổ máu, chịu khổ đau nhức. Có ông thầy vì trương tượng Phật đốt hương niệm danh hiệu Phật A Di Đà và bảo ông kia niệm, Chung Quỳ nhất tâm niệm. Thoạt vậy nghe mùi hương thơm bát ngát đầy nhà, vui vẻ mà qua đời.

ĐỜI ĐƯỜNG ÔNG TRƯƠNG THIỆN HÒA
Ông Thiện Hòa làm nghề sát trâu, mắc nghiệp báo, khi lâm chung thấy bầy trâu nói tiếng như người rằng Người sát ta, nay ta báo oán. Thiện Hòa cả sợ, nói với vợ rằng Mau thỉnh thầy đến cứu ta! Ông Tăng đến giảng Trong Thập Lục Quán Kinh có nói Bằng người khi lâm chung tướng địa ngục có hiện ra, thời chí tâm niệm 10 tiếng danh hiệu Phật như vầy Nam mô A Di Đà Phật, thời liền đặng vãng sinh về Tịnh độ.
Thiện Hòa nói Chắc vào địa ngục quá! Rồi không kịp bưng lư hương, tay trái cầm lửa, tay phải nắm nắm nhang, xoay mặt về hướng Tây chuyên thiết niệm Phật. Chưa đầy 10 tiếng, Thiện Hòa nói Ta thấy Phật A Di Đà từ Tây phương đến, cho ta một cái tòa báu. Nói rồi lâm chung.

Tạo tội nghiệp như vậy đó mà Phật A Di Đà còn không bỏ họ, huống hồ chị với họ khác xa 1 trời một vực.

Nếu Chị bận không thể niệm Phật thường xuyên thì nên thực hành pháp này:

PHƯƠNG PHÁP NIỆM 10 DANH HIỆU
A DI ĐÀ PHẬT

Phương pháp niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật. Đặc biệt thích hợp với những người ít có thời gian tu tập. Hành trì theo phương pháp nầy sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A-Di-Đà Phật và giúp cho chúng ta an lạc thanh thản ngay trong giây phút hiện tại. Thời khóa hành trì được bắt đầu khi chúng ta thức giấc vào sáng sớm. Chúng ta ngồi thẳng người và niệm rõ ràng danh hiệu A-Di-Đà Phật 10 lần với tâm chánh niệm, niệm lớn tiếng hay niệm thầm tùy theo ý muốn từng người. Chúng ta lặp lại công phu nầy 8 lần nữa trong một ngày. Như vậy, chúng ta công phu theo phương pháp nầy 9 lần trong mỗi ngày. Thời gian đó được đề nghị như sau:

1. Ngay khi vừa thức giấc buổi sáng sớm.
2. Trước khi bắt đầu dùng điểm tâm.
3. Sau khi dùng điểm tâm.
4. Trước khi làm việc chính trong ngày.
5. Trước khi ăn trưa.
6. Sau khi ăn trưa.
7. Trước khi ăn tối.
8. Sau khi ăn tối.
9. Lúc đi ngủ.

Quan trọng nhất là hành trì đều đặn. Sự gián đoạn, không kiên nhẫn khi hành trì sẽ làm giảm hiệu lực tác dụng. Nếu hành trì liên tục, tinh cần thì người tu sẽ thấy càng ngày thân tâm càng gia tăng niềm an lạc.
Tinh tấn hành trì phương pháp niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật kết hợp với niềm tin và bản nguyện chân chính không thay đổi, chắc chắn bảo đảm tâm nguyện vãng sinh cõi Tây phương Cực Lạc, cõi Vô lượng thọ, Vô lượng quang sẽ được thành tựu. Nguyện rằng mọi người đều cùng nhau tu tập.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trích: Nhận Thức Phật Giáo
Tịnh Không Pháp Sư giảng
Bản dịch Việt ngữ: Thích Nhuận Châu
Tịnh thất Từ Nghiêm - Đại Tòng Lâm
PL.2547 - DL.2003


Nam Mô A Di Đà Phật
dung phuong
Bài viết: 393
Ngày: 28/08/10 00:27
Giới tính: Nữ
Đến từ: japan

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi dung phuong »

cám ơn các bạn đã quang tâm đến phượng
bây giờ phượng cũng tốt lắm rồi các bạn ạ
không còn khóc lóc,,van xin..oán hận vì nữa hết
chĩ cãm thấy..hối tiết một thời đã lầm lỗi..yêu sai đường lạc lối
nhưng không hiễu vì đâu?tự động phượng rút lui
rồi hình như đã quên lãng?chẵng còn như lúc đầu/sống cũng chẵng muống sống..cứ muống chết
giờ tự động phượng thức tĩnh
xem đó là giấc ngũ mê,,bịnh hoạng..mê sốc
giờ thì chĩ buồn lo..cho số kiếp..người nhật,,không biết họ có vượt qua được hay không?
trong đó có phượng
không biết ngày sau sẽ ra sau?khi ngũ dậy,,nhình mội cãnh xung quanh..mới biết mình còn sống?
dạo này,,phượng cứ nghĩ..không biết khi nào?lò điện hạt nhân..nỗ?phượng sẽ chết?bay xát đi đâu ha?nước nhật sẽ tàn phá..và chìm trong lòng biễn?khi mỗi ngày có động đất nhẹ
có phãi phượng đang sống trong một thế giới..sắp nỗ tung?vỡ tan?chìm sâu trong lòng biễn?
các bạn ơi,,hãy tu,,học
như phượng đã biết quay đầu rồi
hãu nhớ phượng nhé,,nếu như mai kia,,phượng sẽ bị chìm sâu trong lòng biễn?nơi xứ người
nhưng tâm cũa phượng,,mãi mãi nhớ về vn..nơi quê hương mình sinh ra,,mà phãi chết sứ người?
đừng quên phượng nhé


Hình đại diện của người dùng
thientri
Bài viết: 45
Ngày: 29/03/11 00:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi thientri »

Sinh tâm gì thì mình khổ bởi tâm đó. Ai vui với hiện tại đi, chuyện quá khứ ko nên khởi tâm nữa


[b]Bốn mùa qua lại tựa đưa thoi,
Thu lụn, Đông tàn, Xuân tái lai,
Sanh, Lão, Tử, Sanh, vòng chuyển kiếp,
Thịnh-Suy, Tan-Hợp, luật Luân Hồi. [/b]
dung phuong
Bài viết: 393
Ngày: 28/08/10 00:27
Giới tính: Nữ
Đến từ: japan

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi dung phuong »

cám ơn bạn..phượng đã hiễu
tangbong tangbong tangbong


dung phuong
Bài viết: 393
Ngày: 28/08/10 00:27
Giới tính: Nữ
Đến từ: japan

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi dung phuong »

mừng ngày phật đãn..hôm nay phượng vui lắm,,phượng muống chia sẽ niềm vui cùng các bạn diễn đàn nè,,và phượng cũng cám ơn các bạn đã một thời quan tâm đến phượng,,khuyên dạy cho phượng những cái lỗi phượng đã tạo ra
hôm nay ngày phật đãn,,phượng vào diễn đàn phật pháp phượng nghe nhạc ,,MỪNG NGÀY PHẬT ĐÃN,,phượng xem nhạc phật,,tâm cũa phượng vui lắm,,và phượng cầu xin đức phật cho phượng mãi mãi có cái tâm trí như hôm nay,,,phượng cũng mong muống các bạn ỡ diễn đàn phật pháp được an vui như tâm tư cũa phượng hôm nay
sau hơn 1 năm dài,,phượng ngũ quên trong chuyện tình ngan trái,,đầy nghiệp chướng,,tưỡng đâu phượng sẽ chết vì tình
nhưng hôm nay,,phượng đã thoát ra từ lúc nào cũng không hay nữa?
chĩ biết duy nhứt một đều..phượng đã quên được người ta,,khi phượng phát hiện ra,,ngoài phượng ra,,người ta còn đầy vẫy các cô gái khác,,thế là phượng thấy tầm thường,,như trò đùa không có một cái vì lưu luyến cã
nhưng mà,,người ta thì,,sẽ không dễ dàng vì,,buôn tha cho phượng đâu,,mặt kệ người,,mật kệ bao lời làm cho phượng ,,nhói lên từng cơn khi thư hờn trách phượng là người vong lời ước hẹn...chúc mừng ngày phật đãn,,phượng kính chúc ADIMIN diễn đàn và các thành viên diễn đàn cùng vui ve,,an lạc
cám ơn các bạn nhiều,,cám ơn các bạn đã thương mến phượng trong thời gian qua
,,rồi sẽ đi qua tất cã,,tâm tư không còn vướng


phatphap
Bài viết: 375
Ngày: 19/06/10 05:11
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: không rõ

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi phatphap »

Chuyện đau khổ trên cuộc đời này nhiều lắm. Có những lúc ta tưởng chừng như không vượt qua nổi nhưng rồi cũng xong. Một thời gian sau nhìn lại thấy lúc đó ta thật buồn cười và khờ dại, phải không Phượng? Chúc bạn Phượng có nhiều niềm vui trong mùa Phật Đản này (niềm vui đến từ sự an lạc nội tâm chứ không phải là từ bên ngoài nha ;) )
Có gì buồn thì pm cho mình, ''chiên gia'' tư vấn Tâm lý- Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình 24/24 :D ;)


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Chào DH DP,

Kinh Phật Dạy:4

Từ Tham Ái Sanh Lo
Từ Tham Ái Sanh Sợ.
Tham Ái Nếu Đã Dứt
Không Còn Lo Còn Sợ


Còn Là Phàm Phu Thì Đương Nhiên Còn Tham Ái Nhưng Nên Biết Là Nhân Sanh Như Mây Nổi Khi Tụ Khi Tan Biến Đổi Không Ngừng Không Nên Cố Chấp.

Việc Đã Qua Không Nên Nghĩ Đến, Việc Chưa Đến Không Nên Lo, Nên Nhìn Việc Hiện Tại.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
dung phuong
Bài viết: 393
Ngày: 28/08/10 00:27
Giới tính: Nữ
Đến từ: japan

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi dung phuong »

cám ơn 2 bạn khuyên dạy phượng,,phượng sẽ học hõi và lắng lòng nghe ạ


Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Xin Chào diễn đàn

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

dung phuong đã viết:cám ơn 2 bạn khuyên dạy phượng,,phượng sẽ học hõi và lắng lòng nghe ạ


Chị ơi, chị vẫn sai chính tả ở chữ VÌ, và GÌ đó!

Ví dụ, ta thường hay viết "GÌ" ở những trường hợp sau.
Ví dụ cái gì, con gì, pháp môn gì ....v..v..
Thường viết là "VÌ" ở những trường hợp sau:
Ví dụ: Vì sao? Vì ai? Vì đâu? Tại vì...

Chị đọc kỹ và tập dần sẽ quen. Hì, Chị cố gắng Niệm Phật nhiều nha. Chúc chị an lạc.


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách