Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Kính mời các bạn cùng tham gia sáng tác và sưu tầm kệ thi ca Phật giáo.
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

laitutran247 đã viết:Các bài thơ hay quá bạn ơi như thấm sâu vào lòng người , đánh thức hạt giống Bồ Đề trong mỗi con người , biết ơn bạn nhiều lắm ! Cho mình xin nhé!
Mời bạn tự nhiên, muốn rinh đi hay rinh về gì cũng được. nếu thấy ở đây có bài thơ đi tu nào hay hay bạn rinh về đây luôn cho thêm phong phú.

Lời kẻ đăng trình


Thích Thông Thiền

Xa xa chào thầy bạn
Thăm thẳm lên đường dài
Sớm xuân trời lành lạnh
Lất phất hạt mưa mai

Quân trường vang tiếng gọi
Luyện rèn nên chí trai
Chí đặt nơi cao viễn
Nào phải chốn vân đài
Đường mây không cất bước
Chỉ hướng nẻo Hoàng Mai

Bước quân hành tạm nghỉ
Đọc pháp ngữ đôi bài
Nhớ Đức Thanh người cũ
Chí hướng thượng nào phai

Một mai xin về lại
Chơn Không vốn quê nhà
Làm mây Từ bủa khắp
Rợp mát chốn gần xa.


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Trích tập thơ Vô Đề - Thích Truyền Như

Xuất gia mục đích dĩ hà vi
Giải thoát luân hồi sanh tử bi
Danh lợi sắc tài tu phóng hạ
Thị phi nhân ngã mạc kiên trì
Công hầu khanh tướng cao cao ẩn
Phú quý vinh hoa viễn viễn ly
Lễ Phật tham thiền minh tự tánh
Đốn siêu tam giới biệt hoài nghi

nghĩa

Xuất gia mục đích là gì
xa lìa sanh tử thoát ly luân hồi
sắc tài danh lợi buông trôi
thị phi nhân ngã hại người khổ ta
công hầu khanh tướng tránh xa
vinh hoa phú quý rồi ra sẽ tàn
gắng tu rửa sạch nghiệp oan
ra vào ba cõi tanh nhàn an vui


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách