MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

Chào các đạo hữu:
Một cư sĩ đã đạt được niệm Phật tam muội và đã viết ra một cuốn sách nói về quá trình niệm Phật của mình, cho đến khi đạt được niệm Phật tam muội, những điều vi diệu mà người cư sĩ này kể trước lúc đạt được niệm Phật tam muội, và sau khi đạt được niệm Phật tam muội rất hay và mầu nhiệm. Các đạo hữu nên vào trang web này của người cư sĩ đó để biết thêm về câu chuyện trên.

http://www.dieuamdieungo.com

Phật pháp cao siêu lý thẳm sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe được, xin trì niệm
Nguyện tỏ Như Lai, nghĩa nhiệm mầu

kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

KC chưa được đọc quyển sách của cư sĩ Diệu Ngộ nhưng KC thấy có vài điểm nghi ngờ.

1-Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hài khi Đức Phật dạy về Niệm Phật Tam Muội thì Đức Phật có nói Niệm Phật Tam Muội có 2 loại:

1-Phàm Phu Niệm Phật Tam Muội Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội:

Đó là giai đoạn ban đầu từ một Phàm Phu tu Pháp Niệm Phật mà chứng Phàm Phu Niệm Phật Tam Muội:

2-Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Là trong cảnh giới Tam Muội nghe Chư Phật nói Pháp Tu Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn.

Chứng Phàm Phu Niệm Phật Tam Muội thì sẽ thấy được trăm, ngàn, trăm ngàn cho đến vô lượng thế giới Chư Phật và nghe Chư Phật thuyết pháp khai ngộ. Lại cũng sẽ thấy vô lượng tướng mầu nhiệm khác.

Tuy nhiên hành giả vẫn còn là Phàm Phu. Hơn nữa Đức Phật cấm hành giả không cho nói ra cảnh giới tự chứng của mình cho người khác biết.

Cư sĩ Diệu Ngộ nếu Thật Chứng Niệm Phật Tam Muội thì sẽ chẳng nói ra bao giờ vì như xưa có người hỏi Tổ Ấn Quáng đã chứng Tam Muội chưa thì Ngài chỉ nói là Niệm Phật được nhất tâm mà thôi.

Tổ xưa tuy đã chứng ngộ mà chẳng tự xưng nói thì sao đời nay lại có người tự nói Chứng Tam Muội.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

kimcang đã viết:KC chưa được đọc quyển sách của cư sĩ Diệu Ngộ nhưng KC thấy có vài điểm nghi ngờ.

1-Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hài khi Đức Phật dạy về Niệm Phật Tam Muội thì Đức Phật có nói Niệm Phật Tam Muội có 2 loại:

1-Phàm Phu Niệm Phật Tam Muội Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội:

Đó là giai đoạn ban đầu từ một Phàm Phu tu Pháp Niệm Phật mà chứng Phàm Phu Niệm Phật Tam Muội:

2-Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Là trong cảnh giới Tam Muội nghe Chư Phật nói Pháp Tu Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn.

Chứng Phàm Phu Niệm Phật Tam Muội thì sẽ thấy được trăm, ngàn, trăm ngàn cho đến vô lượng thế giới Chư Phật và nghe Chư Phật thuyết pháp khai ngộ. Lại cũng sẽ thấy vô lượng tướng mầu nhiệm khác.

Tuy nhiên hành giả vẫn còn là Phàm Phu. Hơn nữa Đức Phật cấm hành giả không cho nói ra cảnh giới tự chứng của mình cho người khác biết.

Cư sĩ Diệu Ngộ nếu Thật Chứng Niệm Phật Tam Muội thì sẽ chẳng nói ra bao giờ vì như xưa có người hỏi Tổ Ấn Quáng đã chứng Tam Muội chưa thì Ngài chỉ nói là Niệm Phật được nhất tâm mà thôi.

Tổ xưa tuy đã chứng ngộ mà chẳng tự xưng nói thì sao đời nay lại có người tự nói Chứng Tam Muội.
Chào đạo hữu kimcang:
Theo nhận xét của đạo hữu thì cũng đúng, mà cũng chưa đúng. Vì sao? Vì nếu đạo hữu đọc được cuốn (KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT và NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI) của cư sĩ Diệu Âm, thì đạo hữu sẽ hiểu. Riêng cá nhân tôi nhận xét vị Cư Sĩ này không nói dối, vì những gì vị Cư Sĩ này đã kể lại tất cả những hiện tượng từ lúc bắt đầu niệm Phật cho tới lúc đạt được trạng thái Nhất Tâm Tam Muội, trong từng giai đoạn một rất hay. Trong đó vị Cư Sĩ này cũng nói ra nguyên nhân mà vị này nói ra cho tất cả mọi người được biết. Vì sách cũng dài nên tôi không thể kể ra hết được, đạo hữu nên tìm đọc cuốn sách này, tôi nghĩ Chùa Hoằng Pháp có bán. Còn nếu không đạo hữu có thể liên lạc trực tiếp qua Email trong trang web ở trên để hỏi trực tiếp người đó cũng được.

kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle


hieuphuctien
Bài viết: 229
Ngày: 26/06/08 18:52
Giới tính: Nam

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hieuphuctien »

Chào các bạn, mình bắt đầu đọc quyển kinh nghiệm niệm phật và các chuyện luân hồi và quyển ý nghĩa hoằng pháp hộ pháp của cư sỹ diệu âm diệu ngộ cách đây được 2 tháng. Mình thấy đây là những quyển sách rất tâm huyết của cư sĩ diệu âm, ngay khi bắt đầu đọc minh thấy rất xúc động vì các quyển sách này đã giải đáp tất cả các thắc mắc của mình về ý nghĩa của cuộc sống. Mình đã đọc đi đọc lại 2 quyển sách này hàng chục lần và quyết tâm buông xả hết các tâm tham, sân, si để tinh tấn niệm phật. Thật là kì diệu là chỉ sau 2 tháng niệm phật mình đã dần tiến vào trạng thái nhất tâm, nghĩa là mỗi khi mình khởi niệm niệm thầm là nghe thấy tiếng niệm phật am vang bên tai. Quá trình được nhất tâm cũng hoàn toàn giống như cư sĩ Diệu âm đã mô tả. Sau 1 thời gian niệm phật mình nghe thấy tiếng bập bùng trong tai, sau đó 1 thời gian tiếng đó lại trở thành như tiếng ve kêu suốt ngày đêm. Rồi đến một hôm mình đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì hôm đó mưa to sấm chớp rất nhiều, mình niệm phật thi nghe thấy tiếng lao xao của nhiều người, mình tiếp tục niệm phật và lắng nghe thì tiếng đó trở nên rõ ràng là tiếng niệm phật của nhiều người đồng thanh niệm.
Mình hoàn toàn tin tưởng vào những điều cư sĩ Diệu Âm đã nói. Mình khuyên các bạn đừng có nghi ngờ, nên quyết một lòng buông xả hết và tinh tấn niệm phật theo phương pháp của cư sĩ Diệu âm bạn sẽ thấy Phật pháp thật diệu kì.


Tây phương quê cũ sớm quay về
Hơi thở mạng người chớ trể mê !
Kiếp tạm có chừng nên quý tiếc
Đừng cho lỡ bước lạc sơn khê.


(Nhất Nguyên Đại Sư)
Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

hieuphuctien đã viết:Chào các bạn, mình bắt đầu đọc quyển kinh nghiệm niệm phật và các chuyện luân hồi và quyển ý nghĩa hoằng pháp hộ pháp của cư sỹ diệu âm diệu ngộ cách đây được 2 tháng. Mình thấy đây là những quyển sách rất tâm huyết của cư sĩ diệu âm, ngay khi bắt đầu đọc minh thấy rất xúc động vì các quyển sách này đã giải đáp tất cả các thắc mắc của mình về ý nghĩa của cuộc sống. Mình đã đọc đi đọc lại 2 quyển sách này hàng chục lần và quyết tâm buông xả hết các tâm tham, sân, si để tinh tấn niệm phật. Thật là kì diệu là chỉ sau 2 tháng niệm phật mình đã dần tiến vào trạng thái nhất tâm, nghĩa là mỗi khi mình khởi niệm niệm thầm là nghe thấy tiếng niệm phật am vang bên tai. Quá trình được nhất tâm cũng hoàn toàn giống như cư sĩ Diệu âm đã mô tả. Sau 1 thời gian niệm phật mình nghe thấy tiếng bập bùng trong tai, sau đó 1 thời gian tiếng đó lại trở thành như tiếng ve kêu suốt ngày đêm. Rồi đến một hôm mình đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì hôm đó mưa to sấm chớp rất nhiều, mình niệm phật thi nghe thấy tiếng lao xao của nhiều người, mình tiếp tục niệm phật và lắng nghe thì tiếng đó trở nên rõ ràng là tiếng niệm phật của nhiều người đồng thanh niệm.
Mình hoàn toàn tin tưởng vào những điều cư sĩ Diệu Âm đã nói. Mình khuyên các bạn đừng có nghi ngờ, nên quyết một lòng buông xả hết và tinh tấn niệm phật theo phương pháp của cư sĩ Diệu âm bạn sẽ thấy Phật pháp thật diệu kì.
Chào đạo hữu:
Nếu sự thật đạo hữu đạt được trạng thái như đạo hữu đã nêu, tôi xin chúc mừng cho đạo hữu. Vì câu chuyện của đạo hữu có thể giúp ích cho nhiều người, trên bước đường tu tập tìm sự giải thoát cho bản thân....Lành thay....Lành thay.

kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle


hieuphuctien
Bài viết: 229
Ngày: 26/06/08 18:52
Giới tính: Nam

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hieuphuctien »

Trạng thái dần đến nhất tâm như mình đã mô tả là hoàn toàn là sự thật, không chỉ có mình đạt được trạng thái đó mà chị gái mình và 2 chú nữa mình biết đã đạt được nhất tâm nhiều năm rồi. Quan điểm cũ của nhiều người cho là không nên nói ra cảnh giới tự chứng của mình cho người khác biết vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu tập của mình. Nhưng mình thấy quan điểm của cư sĩ Diệu âm là rất đúng, nên đưa ra các bằng chứng thực thì mọi người mới tin theo được. Rất mong các đạo hữu đạt được các chứng đắc khác chia sẻ kinh nghiệm tu tập cho mọi người.


Tây phương quê cũ sớm quay về
Hơi thở mạng người chớ trể mê !
Kiếp tạm có chừng nên quý tiếc
Đừng cho lỡ bước lạc sơn khê.


(Nhất Nguyên Đại Sư)
Hình đại diện của người dùng
ngoc.khanh198
Bài viết: 11
Ngày: 05/06/08 21:34
Giới tính: Nam

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi ngoc.khanh198 »

Trước NK cũng có đọc 2 quyển sách của vị cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ đã đăng tải. Phải nói rằng NK thấy đó là những quyển sách mà CS Diệu Âm Diệu Ngộ đã rất tâm huyết viết chia sẻ với người niệm Phật và khuyến tấn niệm Phật. Trong quyển Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi (KNNPVNCLH) - theo NK hiểu thì điều mà cư sĩ Diệu âm nói đến là nhất tâm bất loạn - công phu niệm Phật đã thành phiến (cũng rất tốt rồi). Còn niệm Phật tam muội thì nghe nói vào thời này rất hiếm người đạt được. Huynh KimCang ở trên đã nói trích lược về niệm Phật tam muội. Xin cảm ơn huynh KimCang.

NK thiết nghĩ rằng người đạt được nhất tâm bất loạn hay nhất tâm tam muội thì chỉ có Phật biết mà thôi. Quyển sách KNNPVNCLH có mặt tích cực thực sự là những chia sẻ tâm huyết và khuyến tấn niệm Phật thật đáng quý. NK xin miễn bàn và kính mong các quý huynh, quý đạo hữu chúng ta cũng không nên tranh luận thêm về sự chứng đắc của CS Diệu Âm.

Như đạo hữu hieuphuctien nói sau 2 tháng đạo hữu đã đạt nhất tâm bất loạn (nhờ đọc quyển sách của CS Diệu Âm) thì thật là lành thay, lành thay. Mừng cho đạo hữu. Rất mong đạo hữu hieuphuctien tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tu tập cùng mọi người.
Nam Mô A Di Đà Phật caunguyen


hieuphuctien
Bài viết: 229
Ngày: 26/06/08 18:52
Giới tính: Nam

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hieuphuctien »

Phương pháp niệm phật mình thực hiện giống như cư sỹ Diệu Âm đã nói, mình chỉ chuyên tâm niệm 4 chữ "A Mi Đà Phật ". Ngoài ra do điều kiện của mình không cho phép nên mình chỉ toàn niệm thầm theo lối kim cang niệm (nghĩa là niệm thầm và nhắp môi và lưỡi theo câu niệm phật). Mình niệm phật gần như cả ngày trong suốt 2 tháng (niệm cả trong lúc làm việc). Ngoài ra mình còn xả bỏ hết các tâm tham, sân, si và cố găng giữ cho tâm thật phẳng lặng. Bây giờ mỗi khi khởi niệm hoặc tập trung giữ tính nghe thì mình nghe thấy tiếng nhiều người đồng thanh niệm phật nhưng thật diệu kì giọng niệm phật đó lại là giọng nữ. Hiện nay mình mới chứng đắc được như vậy thôi. Trước đây mình cảm thấy trong công việc có rất nhiều stress và lúc nào cũng thấy điểm xấu của người khác, còn bây giờ thì mình tâm trạng của mình rất thanh thản thoải mái , yêu quý và hay nhìn vào các điểm tốt của mọi người xung quanh hơn. thậm chí còn thấy yêu cuộc sống hơn(tâm trạng yêu cuộc sống hơn này hơi đi ngược với tiêu chí của tịnh độ tông là nên chán ghét cõi ta bà này, không biết tâm trạng này có phải là ma chướng không vậy rất mong các đạo hữu cho ý kiến lời khuyên về tâm trạng này của mình)
Trước khi đọc quyển kinh nghiệm niệm phật và những chuyện luân hồi, thì mình cũng được nhiều người khuyên niệm phật và đưa tặng nhiều sách kinh phật nhưng mình rất ít khi niệm phật và đọc kinh, 1 năm chắc chỉ niệm phật vài lần khi vào chùa. Khi đọc được quyển KNNPVNCLH và YNHPHP của cư sỹ diệu âm mình cảm thấy tâm trí bừng sáng. Bây giờ mặc dù đã đọc 2 quyển sách trên nhiều lần, nhưng thói quen hàng ngày của mình vẫn là vừa xem lại 2 quyển sách đó và niệm phật (hoặc giữ tính nghe để nghe câu niệm phật).
Do đó mình chân thành khuyên các bạn nên đọc kỹ 2 quyển sách của cư sỹ Diệu âm và niệm phật theo kinh nghiệm niệm phật của cư sỹ.


Tây phương quê cũ sớm quay về
Hơi thở mạng người chớ trể mê !
Kiếp tạm có chừng nên quý tiếc
Đừng cho lỡ bước lạc sơn khê.


(Nhất Nguyên Đại Sư)
Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

hieuphuctien đã viết:Phương pháp niệm phật mình thực hiện giống như cư sỹ Diệu Âm đã nói, mình chỉ chuyên tâm niệm 4 chữ "A Mi Đà Phật ". Ngoài ra do điều kiện của mình không cho phép nên mình chỉ toàn niệm thầm theo lối kim cang niệm (nghĩa là niệm thầm và nhắp môi và lưỡi theo câu niệm phật). Mình niệm phật gần như cả ngày trong suốt 2 tháng (niệm cả trong lúc làm việc). Ngoài ra mình còn xả bỏ hết các tâm tham, sân, si và cố găng giữ cho tâm thật phẳng lặng. Bây giờ mỗi khi khởi niệm hoặc tập trung giữ tính nghe thì mình nghe thấy tiếng nhiều người đồng thanh niệm phật nhưng thật diệu kì giọng niệm phật đó lại là giọng nữ. Hiện nay mình mới chứng đắc được như vậy thôi. Trước đây mình cảm thấy trong công việc có rất nhiều stress và lúc nào cũng thấy điểm xấu của người khác, còn bây giờ thì mình tâm trạng của mình rất thanh thản thoải mái , yêu quý và hay nhìn vào các điểm tốt của mọi người xung quanh hơn. thậm chí còn thấy yêu cuộc sống hơn(tâm trạng yêu cuộc sống hơn này hơi đi ngược với tiêu chí của tịnh độ tông là nên chán ghét cõi ta bà này, không biết tâm trạng này có phải là ma chướng không vậy rất mong các đạo hữu cho ý kiến lời khuyên về tâm trạng này của mình)
Trước khi đọc quyển kinh nghiệm niệm phật và những chuyện luân hồi, thì mình cũng được nhiều người khuyên niệm phật và đưa tặng nhiều sách kinh phật nhưng mình rất ít khi niệm phật và đọc kinh, 1 năm chắc chỉ niệm phật vài lần khi vào chùa. Khi đọc được quyển KNNPVNCLH và YNHPHP của cư sỹ diệu âm mình cảm thấy tâm trí bừng sáng. Bây giờ mặc dù đã đọc 2 quyển sách trên nhiều lần, nhưng thói quen hàng ngày của mình vẫn là vừa xem lại 2 quyển sách đó và niệm phật (hoặc giữ tính nghe để nghe câu niệm phật).
Do đó mình chân thành khuyên các bạn nên đọc kỹ 2 quyển sách của cư sỹ Diệu âm và niệm phật theo kinh nghiệm niệm phật của cư sỹ.
Chào bạn:
Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ thêm với bạn, tôi cũng đạt được trạng thái như bạn trong hơn một tuần nay, và lúc nào cũng được nghe tiếng niệm Phật bên tai của rất nhiều người mà toàn là giọng của Nữ thôi. Bây giờ bất cứ khi nào tôi muốn nghe tiếng niệm Phật đó tôi chỉ việc niệm thầm trong miệng thì tiếng niệm Phật đó lại trỗi lên nghe rất hay, tôi cũng niệm chỉ có 4 câu A DI ĐÀ PHẬT như các vị Tổ ngày xưa cũng chỉ niệm 4 câu mà thôi. Một tuần trước khi tôi đạt được trạng thái này thì buổi tối hôm đó ( tức là khóa công phu niệm Phật của tôi tại nhà ) khi tôi đang niệm Phật thì cảm giác trên đỉnh đầu của mình có nhiều điều khác lạ làm như có một vật gì đó cứ di chuyển trong đầu của tôi, sau này khi tôi đọc được những lời khai thị của HT.Tuyên Hóa thì tôi mới biết đó là Phật đã đến và xoa đầu thọ ký cho tôi. Tôi có lời khuyên này đến bạn cho dù chúng ta có đạt đến trạng thái nào đi chăng nữa thì cũng không nên vui mừng quá mà phải luôn luôn giữ trạng thái bình thường, vì vui mừng quá coi chừng bị Ma chướng tấn công thì không hay lắm đâu, và phải tinh tấn nhiều hơn nữa. Và đặc biệt những ai muốn đạt được như tôi hiện nay trước tiên các bạn nên niệm Phật vì chúng sanh, khi các bạn khởi lên câu niệm Phật thì nên quán tưởng câu niệm Phật của mình phải lọt vào tai của tất cả chúng sanh, tất cả cõi Trời, Người, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc sanh, A Tu La, đều được nghe tiếng niệm Phật của các bạn, và mỗi đêm đều nên phát nguyện. Khi con cất lên tiếng niệm Phật hay trì chú cho dù là niệm nhỏ tiếng hay niệm lớn tiếng, thì tiếng niệm Phật của con đều lọt vào tai của tất cả những chúng sanh để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Khi các bạn biết niệm Phật vì chúng sanh trong một thời gian ngắn thôi các bạn sẽ thấy được kết quả rất vi diệu.

kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle

Chào hieuphuctien:
Nếu bạn có rãnh thì nên mail cho mình chúng ta cùng hổ trợ lẫn nhau trên bước đường tu tập, rất vui được biết bạn.

phankhang081976@yahoo.com


Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

hieuphuctien đã viết:Phương pháp niệm phật mình thực hiện giống như cư sỹ Diệu Âm đã nói, mình chỉ chuyên tâm niệm 4 chữ "A Mi Đà Phật ". Ngoài ra do điều kiện của mình không cho phép nên mình chỉ toàn niệm thầm theo lối kim cang niệm (nghĩa là niệm thầm và nhắp môi và lưỡi theo câu niệm phật). Mình niệm phật gần như cả ngày trong suốt 2 tháng (niệm cả trong lúc làm việc). Ngoài ra mình còn xả bỏ hết các tâm tham, sân, si và cố găng giữ cho tâm thật phẳng lặng. Bây giờ mỗi khi khởi niệm hoặc tập trung giữ tính nghe thì mình nghe thấy tiếng nhiều người đồng thanh niệm phật nhưng thật diệu kì giọng niệm phật đó lại là giọng nữ. Hiện nay mình mới chứng đắc được như vậy thôi. Trước đây mình cảm thấy trong công việc có rất nhiều stress và lúc nào cũng thấy điểm xấu của người khác, còn bây giờ thì mình tâm trạng của mình rất thanh thản thoải mái , yêu quý và hay nhìn vào các điểm tốt của mọi người xung quanh hơn. thậm chí còn thấy yêu cuộc sống hơn(tâm trạng yêu cuộc sống hơn này hơi đi ngược với tiêu chí của tịnh độ tông là nên chán ghét cõi ta bà này, không biết tâm trạng này có phải là ma chướng không vậy rất mong các đạo hữu cho ý kiến lời khuyên về tâm trạng này của mình)
Trước khi đọc quyển kinh nghiệm niệm phật và những chuyện luân hồi, thì mình cũng được nhiều người khuyên niệm phật và đưa tặng nhiều sách kinh phật nhưng mình rất ít khi niệm phật và đọc kinh, 1 năm chắc chỉ niệm phật vài lần khi vào chùa. Khi đọc được quyển KNNPVNCLH và YNHPHP của cư sỹ diệu âm mình cảm thấy tâm trí bừng sáng. Bây giờ mặc dù đã đọc 2 quyển sách trên nhiều lần, nhưng thói quen hàng ngày của mình vẫn là vừa xem lại 2 quyển sách đó và niệm phật (hoặc giữ tính nghe để nghe câu niệm phật).
Do đó mình chân thành khuyên các bạn nên đọc kỹ 2 quyển sách của cư sỹ Diệu âm và niệm phật theo kinh nghiệm niệm phật của cư sỹ.
Chào bạn:
Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ thêm với bạn, tôi cũng đạt được trạng thái như bạn trong hơn một tuần nay, và lúc nào cũng được nghe tiếng niệm Phật bên tai của rất nhiều người mà toàn là giọng của Nữ thôi. Bây giờ bất cứ khi nào tôi muốn nghe tiếng niệm Phật đó tôi chỉ việc niệm thầm trong miệng thì tiếng niệm Phật đó lại trỗi lên nghe rất hay, tôi cũng niệm chỉ có 4 câu A DI ĐÀ PHẬT như các vị Tổ ngày xưa cũng chỉ niệm 4 câu mà thôi. Một tuần trước khi tôi đạt được trạng thái này thì buổi tối hôm đó ( tức là khóa công phu niệm Phật của tôi tại nhà ) khi tôi đang niệm Phật thì cảm giác trên đỉnh đầu của mình có nhiều điều khác lạ làm như có một vật gì đó cứ di chuyển trong đầu của tôi, sau này khi tôi đọc được những lời khai thị của HT.Tuyên Hóa thì tôi mới biết đó là Phật đã đến và xoa đầu thọ ký cho tôi. Tôi có lời khuyên này đến bạn cho dù chúng ta có đạt đến trạng thái nào đi chăng nữa thì cũng không nên vui mừng quá mà phải luôn luôn giữ trạng thái bình thường, vì vui mừng quá coi chừng bị Ma chướng tấn công thì không hay lắm đâu, và phải tinh tấn nhiều hơn nữa. Và đặc biệt những ai muốn đạt được như tôi hiện nay trước tiên các bạn nên niệm Phật vì chúng sanh, khi các bạn khởi lên câu niệm Phật thì nên quán tưởng câu niệm Phật của mình phải lọt vào tai của tất cả chúng sanh, tất cả cõi Trời, Người, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc sanh, A Tu La, đều được nghe tiếng niệm Phật của các bạn, và mỗi đêm đều nên phát nguyện. Khi con cất lên tiếng niệm Phật hay trì chú cho dù là niệm nhỏ tiếng hay niệm lớn tiếng, thì tiếng niệm Phật của con đều lọt vào tai của tất cả những chúng sanh để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Khi các bạn biết niệm Phật vì chúng sanh trong một thời gian ngắn thôi các bạn sẽ thấy được kết quả rất vi diệu.

kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle

Chào hieuphuctien:
Nếu bạn có rãnh thì nên mail cho mình chúng ta cùng hổ trợ lẫn nhau trên bước đường tu tập, rất vui được biết bạn.

phankhang081976@yahoo.com


hieuphuctien
Bài viết: 229
Ngày: 26/06/08 18:52
Giới tính: Nam

Re: MỘT CƯ SĨ ĐẠT ĐƯỢC NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hieuphuctien »

Chào bạn Khang, mình thấy mình và bạn có vẻ rất có duyên với nhau, thời gian mình đạt trạng thái đó cũng khoảng hơn một tuần như bạn. Hôm trời mưa mình đang ngủ mà mình đã kể ở trên, thì có 1 tiếng sét rất to làm minh tỉnh dậy. Mình cũng cảm giác như có ai đó ở gần và cảm giác dịch chuyển từ gáy lên đến đỉnh đầu và tiếng nhiều người lao xao. Mình cũng hơi sợ có thể là ma chướng đến phá nên tập trung hết sức niệm phật và lắng nghe, thì tiếng người lao xao đó thành tiếng niệm "A Mi Đà Phật" nhưng của nhiều người và giọng nữ. Hôm nay mới được biết la Phật đến và xoa đầu thọ ký, thật lành thay. Từ lúc đó mỗi khi mình niệm thầm hoặc tập trung tính nghe là lại thấy tiếng niệm phật âm vang bên tai. Bạn Khang có thể chia sẻ quá trình tu tập của bạn và kinh nghiệm khi gặp ma chướng của bạn cho mọi người học hỏi được không.


Tây phương quê cũ sớm quay về
Hơi thở mạng người chớ trể mê !
Kiếp tạm có chừng nên quý tiếc
Đừng cho lỡ bước lạc sơn khê.


(Nhất Nguyên Đại Sư)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách