TƯỞNG NIỆM ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG

Kính mời các bạn cùng tham gia sáng tác và sưu tầm kệ thi ca Phật giáo.
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

TƯỞNG NIỆM ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Hình ảnh

Tăng tướng uy nghi trì Phật chủng

Thống lý đại chúng ngộ Chân như

Huyền diệu nhập đạo tầm Giác ngạn

Quang minh độ chúng thoát mê tâm

Thừa đương Pháp mạch giới định huệ

Nguyện độ hàm linh dũng trí bi

Tái hội Lạc cảnh bất vong nguyện

Lai đáo Ta Bà độ hữu duyên.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

kinhle kinhle kinhle


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách