PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

37- Người niệm Phật dù không có chút thiện căn gì khác đi nữa, vẫn chắc chắn được vãng sinh.

HỎI: niệm Phật mà không phát bồ đề tâm thì làm sao được vãng sinh? Niệm Phật mà không giữ giới thì làm sao được vãng sinh? Niệm Phật mà không có tuệ trí thì làm sao được vãng sinh? Niệm Phật mà vọng niệm không ngừng thì làm sao được vãng sinh?*(1)

ĐÁP: Hỏi như vậy là vì không biết và không hiểu KINH PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ.*(2)

38- Phật có đại nguyện tiếp dẫn, chúng ta có muốn sinh sang đấy. Làm sao mà chẳng toại nguyện vãng sinh?*(3)

39- Ngài Thiện Đạo giải thích Đại nguyện thứ 18 là: "Một mực chuyên xưng danh hiệu Phật Di Đà thì được vãng sinh" .


---
(1) Tất cả mọi nghi vấn này đều phát xuất từ tâm niệm tự lực vãng sinh niệm Phật.
(2) Trong ba bộ kinh chủ yếu của tông Tịnh Độ thì kinh "Phật thuyết Vô Lượng Thọ" là quan trọng nhất. Đáng tiếc là người tu tịnh độ ở Việt Nam ít lưu ý đến điều này.
(3) Thật là giản dị và xác thực.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

40- Nguyên Không này như một đứa trẻ không biết đen trắng, như một người ngu không biết trái phải; chỉ lo niệm Phật vãng sinh.

41- Như nhận một món quà từ người khác; đã nhận được và chưa nhận được, bên nào tốt hơn?! Nguyên Không này thì niệm Phật với tâm niệm đã nhận được.

42- Có lần bổng nhiên Ngài thốt lên: "Ước chi tôi đã được vãng sinh!" Nghe vậy, đệ tử Thính Nguyện Phòng nói: "Trời ơi! Một bậc như Thầy mà còn cảm thấy bất an về tương lai như thế, nói chi là chúng con!". Khi ấy Ngài bật cười thoải mái và nói: "Một người mà chưa thực sự được ngồi trên tòa sen ở cõi tịnh độ thì làm sao khỏi có những ý nghĩ này?"


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

43- Phật Di Đà khuyên niệm Phật thì nhất định lai nghinh. Phật Thích Ca khuyên niệm Phật thì nhất định vãng sinh. Nguyên Không chỉ tin một chuyện này, mọi chuyện khác đều không biết.

44- Đệ tử của thầy chớ nên chuộng nghĩa lý, ưa lý luận. Người tu xưng danh niệm Phật thì nên trở thành kẻ một chữ chẳng biết, thị phi chẳng hay để sáng tối niệm Phật.

45- Tâm yếu của tông Tịnh độ là "bất luận là ai, hễ niệm Phật đều vãng sinh".


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

46- Nghe rằng một niệm, mười niệm cũng được vãng sinh rồi lơ là chuyện niệm Phật; đó là TÍN chướng ngại HẠNH, nghe rằng niệm niệm chẳng rời rồi nghĩ rằng một niệm vãng sinh bất định; đó là HẠNH chướng ngại TÍN. Tin thì tin một niệm vãng sinh, mà hành thì siêng năng niệm Phật suốt đời.(1)

47- Người ta đều cho rằng do lâm chung chánh niệm mà Phật Di Đà lai nghinh. Nguyên Không thì chẳng vậy. Lâm chúng chánh niệm là do Phật lai nghinh. Bởi thế kinh XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ (2)chép rằng: "Từ bi gia hộ khiến tâm chẳng loạn". Người tin Bổn nguyện mà niệm Phật chớ khá hoài nghi lâm chung chánh niệm. Phật lai nghinh chính là để người tu được chánh niệm lúc lâm chung.

48- Vãng sinh mà nghĩ rằng nhất định thì nhất định, mà nghĩ rằng bất định thì bất định!(3)

---
(1) Đoạn này rất quan trọng cần nghiền ngẫm.
(2) kinh XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ là bản dịch Phật thuyết A Di Đà Kinh của ngài Huyền Trang. Bản này không hay bằng bản của ngài La Thập nhưng bổ túc và làm rõ vài đoạn hơi tối nghĩa trong bản của ngài La Thập.
(3) Yếu quyết vãng sinh


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

49- Niệm Phật Bổn Nguyện độc lập không cần phụ trợ. Nói phụ trợ nghĩa là thêm vào trì giới, phát Bồ đề tâm, trì chú, tu tâm, dưỡng tính v.v... Người tu thêm phụ trợ chỉ được sinh sang cõi Hóa thổ Tịnh độ.(1)

50- Khách đi buôn chờ trời sáng, nghe tiếng gà gáy thì mừng. Người niệm Phật ưa Tịnh độ, gặp bệnh hoạn thì lại vui.

52- Nếu đi bằng thuyền thì người sáng mắt hay kẻ đui mù đều có thể đến bờ bên kia. Tuy có con mắt tuệ trí mà không niệm Phật thì không phù hợp với nguyện lực. Tuy ngu si ám độn mà có thể niệm Phật thì được nương vào nguyện lực của Phật để được vãng sinh.


---
(1) Tu thêm phụ trợ nghĩa là không thực sự tin vào bổn nguyện, do đấy nẩy sinh đủ thứ tâm niệm. Thường chỉ được sinh sang cõi Biên địa (Nghi thành). May mắn lắm mới được sin sang cõi Hóa thổ Tịnh độ.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.34 khách