AlBum Thơ mytutru

Kính mời các bạn cùng tham gia sáng tác và sưu tầm kệ thi ca Phật giáo.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Xin Cảm Ơn
--------

Con cúi đầu lảnh lễ
"Chư Vị Phật Hiện Tiền"
Phép mầu đầy biến hóa
Trãi hạt lành đôm hoa
--
Con cúi đầu đảnh lễ
Tình yêu chúng bao la
Hào Quang Ngài Tỏa Sáng
Soi rọi khắp gần xa..
--
Con cuối đầu đảnh lễ
Nguyện góp sức bằng lời
Ruộng lành cùng gieo hạt
Hoa trái "Ấm tình người"
--
mytutru
---------------------
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
kinhle kinhle kinhle
---------------------
Sửa lần cuối bởi mytutru vào ngày 29/11/08 22:23 với 1 lần sửa.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG
ở trang nầy : viewtopic.php?f=53&t=315&p=7281#p7281 kinh mời Chư tôn đức Tăng Ni và đại chúng cùng toàn thể pháp hội cùng chiêm nghưỡng

Đại Bi Xuất Tượng

Câu 69 - 76:

69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma yết tất đà dạ
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha.
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

Đại Bi Xuất Tượng

Câu 77 - 84:

77. Nam mô a rị gia.
78. Bà lô kiết đế.
79. Thước bàn ra dạ.
80. Ta bà ha.
81. Án, tất diện đô.
82. Mạn đá ra.
83. Bạt đà dạ.
84. Ta bà ha.


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Đại Bi Xuất Tượng trong trang Các Bài Sám Từ trang 7 đến trang 9 kính bạch
viewtopic.php?f=53&t=315&start=60

Câu 1. đến 10:

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia.
2. Nam mô a rị gia.
3. Bà lô kiết đế thước bát ra da.
4. Bồ đề tát đỏa bà gia.
5. Ma ha tát đỏa bà gia.
6. Ma ha ca lô ni ca da.
7. Án.
8.Tát bàn ra phạt duệ.
9. Số đát na đát tỏa.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia.

http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau1.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau2.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau3.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau4.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau5.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau6.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau7.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau8.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... bicau9.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau10.jpg
Đại Bi Xuất Tượng

Câu 11. đến 20:

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng bà đà.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau11.jpg
12. Nam mô na ra cẩn trì.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau12.jpg
13. Hê rị ma ha bàn đá sa mế.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau13.jpg
14. Tát bà a tha đậu du bằng.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau14.jpg
15. A thệ dựng.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau15.jpg
16. Tát đà tát đa na ma bà.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau16.jpg
17. Ma phạt đặc đậu.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau17.jpg
18. Ðát diệt tha.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau18.jpg
19. Án a bà lô hê.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau19.jpg
20. Lô ca đế.
http://i279.photobucket.com/albums/kk14 ... icau20.jpg

đã sửa hoàn tất rồi kinh mời có gì ? chư tôn đức và đại chúng hoan hỷ

kinh chào


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

kinh gưi cô xem trong trang nầy nhé còn mấy tranh nữa tim chưa được không biết lu nơi nào ,
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=450151
chúc cô thành công


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Có Bạn Hỏi Khi đi nhiễu vòng quanh tượng Phật, vòng quanh đàn tràng, vòng
quanh tháp an táng các cao tăng hay vòng quanh mộ phần vừa được an táng của thân nhân người ta hàm ý gì? chú tâm vào điều gì?
--
Trả Lời
Nhiễu ba vòng Tượng Đức Phật, Đàn Tràng Ý Nghĩa như sau:
A) Là để tỏ lòng tôn kính Đức thế Tôn, đã từng dạy con người bỏ ác
hành thiện, xám hối tự tâm, diệt trừ "Tam Độc" Để đi đến chỗ thấy biết
nhân và quả, gọi là "Khai Ngộ được chơn tánh .......
Xám Hối tự tâm diệt trừ "Tam Độc"
1) Đoạn tận tham
2) Đoạn tận sân hận
3) Đoạn tận si mê
Và khi đã quyết tâm đoạn được "Tam Độc" Thì sẽ hưởng được ba cái "Minh" Như sau
1) Thần túc minh là: Thấy và hiểu vô lượng kiếp của "Duyên và nghiệp" (Thấy được nghiệp nhân nghiệp quả của tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp)
2) Thiên nhãn minh là: thấy hiểu và biết "Tam thiên, đại thiên thế giới"
3) Lậu tận minh là thấy được tất cả các lậu quặc của tất cả các chúng sanh .

Trên đây là ý nghĩa đi nhiễu ba vòng cho tất cả từ hàng Xuất Gia cho đến hàng cư sĩ tại gia ...
--
B) "Nhiểu Bảy Vòng" Dành cho hàng xuất gia "Đệ tử của Phật" Như sau:
"Đi bảy bước giác ngộ của Phật"
Thất Giác Chi

1) Niệm
2) Trạch Pháp
3) Tinh Tấn
4) Hỉ lạc
5) Kinh an
6) Định
7) Xã
Diễn giãi:
*Niệm như lý tác ý" Lời dạy của Đức Thế Tôn

*Trạch Pháp là sự lựa chọn cho mình một phương pháp để tu, theo khả năng và hợp với căn cơ trình độ của thân và tâm, để hành trì mà không thối chuyển..

*Tinh Tấn là khi đã chọn một Pháp môn theo khả năng để tu thì phải luôn tinh tấn duy trì tu cho đến khi đạt thành chánh quả mới thôi

*Hỉ, Lạc là khi hành trì sẽ cảm nhận được sự hoan hỉ trong tâm và hưởng được sư nhẹ nhàng an lạc

* Kinh An là thấy được sự nhẹ nhàng của thân và tâm

*Định là : Điều phục được được thân và tâm .

*Xã là : không chấp vào đó mà chỉ mượn cảnh, mượn thân, để rèn tập,
tập xong thì buông bỏ ngay gọi là "Xã" Khi buông bỏ không bị vướng mắc vào sư chấp trước thì mới đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn .

Kết Luận:

Nhiễu ba vòng hay bảy vòng là nói lên lòng tôn kính biết vâng lời Đức Thế Tôn đã dạy, trong ý nghĩa về người con của Phật phải nhớ và nằm lòng lời dạy của Phật.
Có tỏ lòng cung kính biết vâng lời, mới có quyết tâm vận hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn cho đến khi đạt đến kết quả lợi lạc cho thân tâm, giải thoát ngay trong hiện tại.

Nhiễu Quanh Mộ:
--------------
* Vì giáo Pháp của Đức Thế Tôn đã đi sâu vào lòng người và người ta mượn phương pháp đó để tỏ lòng tri ân đối người quá cố .

Ghi Chú

Mỗi câu mỗi chữ nếu giảng ra thì cả ngày không hết và nơi đây tôi chỉ
gom gọn lại để trả lời mong bạn thông cảm nhé , Kính chào bạn
--------------------------------------
Tập tin đính kèm
Cây Cổ Thụ.jpg
Cây Cổ Thụ.jpg (10.75 KiB) Đã xem 1586 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Chớ Bận Lòng

Xuân qua hè đến vẫn vậy thôi
Hồn nhiên chớ bận chuyện trên đời
Phất bút đề thơ vui cùng bạn
Thơ giản cho lòng hết chơi vơi
---
Xuân qua hè đến mọi đổi thay
An nhiên tự tại ở tâm này
Vạn vật vô thường ai biết được
xem như mọi chuyện sẵn an bày
---
Xuân qua hè đến vẫn một lòng
Buông đi cay đắng dạ thong dong
Tình thâm sao khỏi mang thương nhớ
Cầu nguyện đến người thoát khổ lòng
---
Mytutru


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mười Hai Đức Hạnh Làm Người Phật Tử Trong Đối Xử

1) Sự nhẫn nhục là thành công của hôm nay và của ngày sau
2) Tránh hoạ tai bằng cách không xía vào chuyện người.
3) Thấy người làm sai, mình tránh không để mình sai.
4) Thấy kẻ hung dử nên tránh không nên gần
5) Muốn làm chuyện nghĩa hiệp phải liệu sức mình
6) chuyện đã lỡ rồi, không để tâm buồn, đó là người trí
7) Sống cạnh kẻ xấu và ác, mình nên ôn hoà và bình thản
8) Mặc ai dèm xiễm xấu xa, mình luôn ôn tồn và hồn nhiên
9) Nếu phải thốt lời xin lỗi để mang đến an vui, thì đừng ngại ngần
10) Huấn cải người theo ý của mình không phải bằng lời phỉ báng
nặng nhẹ, mà phải bằng lời thật ôn tồn nhu hoà và khiêm tốn
ở nơi mình ..
11) Mình lỡ làm ai buồn, hãy mạnh dạn xin lỗi
12) Ai lỡ làm mình buồn, hãy tha thứ và họ càng tự cao thì mình
cần phải hạ thấp mình và nhún nhường, cái thấp hiện tại của mình là
Ngôi cao về sau đó bạn, "Đó là phương pháp Nhẫn"
Bài Khuyên Bạn _ Mytutru viết..
------------------------------
Tập tin đính kèm
Đóm Sáng Của Trí Tuệ
Đóm Sáng Của Trí Tuệ
ZNlSbXs383996721.jpg (48.78 KiB) Đã xem 1456 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Chùa Tại Thái Lan Với Kiến Trúc Lạ

http://www.phoquang.org/modules.php?nam ... t&sid=1488
-----


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Xấu, tốt do âm thanh từ miệng người
mang đến hay từ chính cái đầu của ta?

Trả Lời
-----


Âm thanh phát ra từ miệng của người muốn
nói .
Nhưng người đón nhận âm thanh đó
phát sinh ra (Nổi lòng) Và tiếp nhận âm
thanh đó bằng cãm nhận của chính người
đã thu âm thanh đó vào trong (Đầu)

Và từ chổ thu âm đó, nó biến thành cơn
thịnh nộ hay vui mừng, (Cho người chưa)
vững tâm,nghe nhận.

sự thu thập được âm thanh như cơn giông
bảo trổi dậy, (Lớn hay nhỏ) tùy vào cái
được gọi Là (Tính cách) Của từng người.

Thí Dụ: Như ngôn từ trong Đạo Phật
trong pháp thiền gọi như sau: Âm thanh là
hình thức của một (Hình thức động) Nó như
gió lay lá cờ, hay làm cho gió bay lá
rơi lìa khỏi cành..v..v..

Còn người nghe âm thanh, nhưng lòng đã
định thì âm thanh đó không lay được cái (Định của họ)

Sự khác biệt của hai con người, một người
còn xao động thì (Cái tâm của họ như lá
cờ kia, hay cái lá nọ)

Họ sẽ bị lung lay sau khi tiếp nhận âm
thanh vào đầu (Tâm,Ý)

Còn với người thứ hai, tâm, ý hay cái đầu
họ đã bình yên, (Định) thì họ như (Núi)
Âm thanh đó với họ không có gì phải nổi
Sóng, hay như chiếc lá rơi nhào..!

Kết luận:
Vì vậy, Đức Phật dạy chúng sanh (Định)
là để thoát ra cái khổ, khi bị gió lay
âm thanh cuốn hút họ rơi vào vực sâu của
Sự (Sân hận) nổi sóng ba đào trong (Tâm)
--
Mytutru
Tra Loi trong YaHoo!Hoi&Dap
Tập tin đính kèm
CayCoVe.gif
CayCoVe.gif (19.84 KiB) Đã xem 1436 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: AlBum Thơ mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

Chẳng hay từ mẫu đã khỏe nhiều?
Để người bận bịu sớm chiều lo
Am thanh sương khói giờ vắng bóng
Chẳng thấy thiền nhân đã đề thơ


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách