Thiền lợi ích có thật.

Kính mời các bạn tham gia ghi lại kinh nghiệm tu tập và những gì mắt thấy tai nghe về sự cảm ứng nhờ hành trì giáo lý Phật.
thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Re: Thiền lợi ích có thật.

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

Sau khi Phật nhập diệt , lấy giới làm Thầy

Truyền giới là truyền “ Tam đàn cụ túc giới ” cho ngừơi xuất gia, và “ Ngũ giới, Bồ-tát giới “ cho người tại gia. Tam đàn đại giới gồm có đàn thứ nhất là Giới sa-di và sa-di-ni; đàn thứ hai là Giới tỳ-kheo; đàn thứ ba là giới Bồ-tát. Mỗi người xuất gia phải trải qua ba giai đoạn thọ giới ấy, do giới sư lần lượt truyền thụ trong giới kỳ. Do vậy mà gọi là “ Tam đàn đại giới ”. Sa-di và tỳ-kheo là chỉ người nam xuất gia; sa-di-ni và tỳ-kheo-ni chỉ người nữ xuất gia. Người xuất gia thọ giới sa-di rồi mới thọ giới tỳ-kheo, đối với sa-di-ni cũng vậy; riêng giới Bồ-tát thì nam hay nữ đều thọ được

Các thiện nam tín nữ tại gia thọ Ngũ giới và Bồ-tát giới tùy theo phát nguyện. Người thọ ngũ giới phải tuân thủ : không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu; nhưng có thể ăn tam tịnh nhục ( ấy là ba loại thịt chúng sinh mà mình không thấy giết, không vì mình mà giết, không tự mình giết lấy; tuy nhiên khi đã thọ giới Bồ-tát rồi phải ăn chay hoàn toàn và ngoài giữ 5 giới ra còn giữ thêm 28 giới nữa.

Người xuất gia thọ giới phải đủ 32 ngày mới hoàn mãn, ngừơi tại gia thọ giới theo nguyên chế là 7 ngày, về sau vì số người đông nên đổi thành 5 ngày và phân làm hai giai đoạn; đồng thời phải phát tâm về sau cũng phải giữ giới. – sự việc có thể nói tương đối không giản dị.

Việc truyền giới có ý nghĩa gì đặc biệt ?

Nguyên là khi Đức Phật Thích Ca sắp Niết–Bàn, các đệ tử lo âu không còn chỗ nương tựa mới xin Ngài chỉ dạy, hỏi: “ Sau khi Thế Tôn viên tịch, lấy ai làm Thầy ?” Đức Phật dạy : “ Phải lấy giới làm Thầy ”. Do đó truyền giới cũng như truyền lại quy củ và lời giáo huấn của Đức Phật. Trước hết phải giữ quy củ và giáo huấn ấy, rồi mới có thể học theo Phật.


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
nhocvuive
Bài viết: 52
Ngày: 03/08/09 01:01
Giới tính: Nam
Đến từ: Tp HCM
Nghề nghiệp: Sinh Viên

Re: Thiền lợi ích có thật.

Bài viết chưa xem gửi bởi nhocvuive »

nào chúntg ta hãy cố lên ! phải làm sao đến chổ như như , tìm lại bản lai diện mục đó mới gọi là người hành thiền chân chánh
Đời mạt pháp này mà Thầy thichnhuantruong muốn thiền để được tìm lại bản lai diên mục thì hơi bị.......không tưởng.Nên biết căn cơ cỡ Lục Tổ Huệ Năng chỉ đạt được Minh Tâm...chớ chưa được...Kiến Tánh.Do Minh Tâm nên biết rằng muốn Kiến Tánh rất là khó (chư Phật phải trải qua 3 đại a tăng kỳ kiếp thực hành hạnh Ba La Mật, Mười thứ trí lực,vô lượng thứ khác nữa...ngoài ra, còn phải xả bỏ đầu, mắt, tai, tủy, não, gia đình, tài sản...ấy mới thấy được Phật tánh hay Bản Lai Diên Mục).
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Những dòng trên............ là trả lời cho câu hỏi của Ma Ha Bát Nhã. Hãy suy ngẫm ! Nay vì chư ĐH tôi xin được nói: chư liên hữu nên biết: nhiều người hiểu rằng 1 là 1, 2 là 2. Nên biết tuy 1 mà 2, tuy 2 mà 1 (nói đơn giản là 2 in 1 đó :)) :)) :)) ) ấy là nghĩa như vầy: "Phiền não tức Bồ Đề", "không có chúng sanh thì không có Phật", "phương tiện dẫn đến cứu cánh, cứu cánh chẳng lìa phương tiện". Ấy là tôi dùng phương tiện giải cho rõ, chứ thật ra bản tánh pháp ấy vốn không. Nhận biết rõ ! không động niệm! Chỗ Nghe-Thấy-Biết không trụ, không chấp. Vì biết pháp ấy vốn không, biết được như vậy ấy là trí Bát Nhã. :D :D :D :D :D


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách