CÁC BÀI THƠ THIỀN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Bài 1

Dược Sơn
Sư Dược Sơn ở chùa Thiên CHâu.
Quan thứ sử là Lý Cao đến thăm sư.

Cao gặp sư ở vườn chùa. Cao hỏi
- Phật là gì?
Sư không trả lời, chỉ tay lên trời rồi chỉ xuống đất.
Cao nói không hiểu. Sư bảo
- Mây trên trời, nước trong bình.

Lý Cao làm một bài thơ về việc này

Luyện đắc thân hình tựa hạc hình
Thiên Châu tòng hạ lưỡng hàm kinh
Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết
Vân tại thiên thanh , thủy tại bình

Luyên được thân hình tựa hạc hình
Dưới tùng ngàn gốc, hai hòm kinh
Ta nay hỏi đạo không lời khác
Mây tại trời xanh, nước tại bình.


Bài 2

GƯƠM TRIỆU CHÂU
(Âm)
Triệu Châu lộ đao kiếm
Hàn sương, quang diệm diệm
Cánh nghỉ vấn như hà
Phân thân tác sổ đoạn

(Nghĩa)
Lưỡi kiếm Triệu Châu rút khỏi vỏ
Lạnh như sương mai, nóng như lửa
Nếu ai hỏi tại sao thế
Thân bị đứt thành đây và đó


Có ai muốn xem kiếm Triêu Châu không?

Xem kiếm:
Có người hỏi Hòa thượng Triệu Châu
- Phật là gì?
Trả lời
- Cây bách trước sân

ủa trả lời gì kỳ lạ vậy?
Sao lại hỏi đây đáp kia như thế?
Hỏi Phật sao lại trả lời cây bách?
Giữa Phật và cây bách có liên hệ gì?

(trang 2)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Luyện đắc thân hình tựa hạc hình
Thiên Châu tòng hạ lưỡng hàm kinh
Luyên được thân hình tựa hạc hình
Dưới tùng ngàn gốc, hai hòm kinh
mình không biết làm thơ nhưng câu đó hình như dịch không đúng rồi,

Thiên Châu là chùa Thiên Châu

Tùng hạ là dưới góc tùng

lưỡng hàm kinh là 2 hòm kinh

vậy 2 câu đó đại khái phải nhưng vầy:
luyện được thân hình tợ bóng hạc
dưới góc tùng chùa Thiên Châu, (có) 2 hòm kinh

muốn cho thơ văn một chút thì hỏi sư huynh Tuễ và Tứ Trụ


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Gốc tùng hay góc tùng? ;)

nghĩa là bên góc của cây tùng hay dưới gốc cây tùng?


Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Gốc tùng hay góc tùng? ;)

nghĩa là bên góc của cây tùng hay dưới gốc cây tùng?
:">


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Hi hi ... Cười kiểu đó là biết ... GỐC tùng rồi.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

cảm ơn hai vị đã điều chỉnh.


AI MUỐN GẶP MẶT HÒA THƯỢNG TRIỆU CHÂU KHÔNG?

(Âm)
Một hứng lộ đầu cùng
Đạp phiên ba thị thủy
Triệu Châu lão siêu quần
Diện mục chỉ như thị


(Nghĩa)
Đường đi chợt hết bước
Dẫm ngược sóng là nước
Lão Triệu Châu siêu quần
Mặt mày chẳng chi khác.


Siêu quần là vượt lên trên mọi người
Tại sao lại nói mặt mày chẳng có gì khác?
Có chỉ cũng chẳng biết.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

binh đã viết:AI MUỐN GẶP MẶT HÒA THƯỢNG TRIỆU CHÂU KHÔNG?
Đường đi chợt hết bước
Dẫm ngược sóng là nước
Lão Triệu Châu siêu quần
Mặt mày chẳng chi khác.

Siêu quần là vượt lên trên mọi người
Tại sao lại nói mặt mày chẳng có gì khác?
Có chỉ cũng chẳng biết.
Xin đừng nói CHẲNG BIẾT
Vì CHẲNG BIẾT vô ký
Xin đừng MUỐN gặp Châu
Vì KHÔNG MUỐN mới gặp
Châu dù có siêu quần
Nam Tuyền vẫn thầy y
;)


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »


Mà soi y làm chi.!? =((
Hỏi người biết chẳng biết. :roll:
Như thế mới thân thiết, :))
Hết cả Châu-Nam tuyền!
Tễu:Kính kinhle


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Hai vị này siêu thiệt


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

LIỄU NGUYÊN CA

Tu đạo, đạo vô khả tu
Vấn pháp, pháp vô khả vấn
Mê nhân, bất liễu sắc, không
Ngộ giả, bản vô thuận, nghịch

Bát vạn tứ thiên pháp môn
Chí lý bất ly phương thốn
Thức thủ tự gia thành quách
Mạc nan tầm tha hương quận

Bất dụng quảng học đa văn
Bất tạI biện tài thông tuấn
Bất tri nguyệt chi đạI tiểu
Bất quản tuế chi dư nhuận

Phiền não tức thị Bồ Đề
Tịnh hoa sinh ư nê phẩn

Nhân lai vấn ngã nhược vi
Bất năng cộng y đàm luận
Dần chiêu dụng chúc sung cơ
Trai thì cánh san nhất đốn

Kim nhật nhâm vận đằng đằng
Minh nhật đằng đằng nhậm vận
Tâm trung liễu liễu tông tri
Tha nhẫm bán nghi bán độn

Thiền sư Phúc Tiên Nhân Kiệm


LIỄU NGUYÊN CA

Tu đạo, đạo không thể tu
HỏI pháp, pháp không thể hỏI
Kẻ mê chẳng rõ sắc, không
NgườI ngộ vốn không thuận, nghịch

Tám vạn bốn ngàn pháp môn
Chi lý không rờI tự tính
Biết giữ thành quách nhà mình
Chớ dốI tìm quê nào khác

Chẳng cần học rộng nghe nhiều
Không hay biện tài giỏI giắn
Chẳng biết tháng nào thiếu đủ
Không quản năm nhuận hay không.

Phiền não tức là Bồ Đề
Tịnh hoa sinh nơi dơ bẩn.

NgườI đến hỏI ta làm gì?
Chẳng thể cùng y bàn luận
Sáng sớm điểm tâm bằng cháo
Đến trưa ăn một bữa cơm

Hôm nay mặc tình lâng lâng
Ngày mai lâng lâng mặc tình
Trong lòng rõ ràng biết hết
Ngoài mặt giả như ngu độn

Thiền sư Phúc Tiên Nhân Kiệm


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

VAN VAT LA TU KY

Thiền sư Hoàng Long Bảo Giác Tổ Tâm nói chuyện với phán quan Y Lập.
Y Lập nói
- Nếu hiểu vạn vật là tự kỷ thì hữu tình và vô tình cùng chung một thể
Lúc đó có con chó nằm dưới gầm bàn. sư Tổ Tâm lấy cây thước đánh con chó, con chó chạy đi. Sư lại đánh vào bàn .Y Lập không hiểu. Sư nói
- Con chó là loài hữu tình , đánh liền chạy đi. Cái bàn là vật vô tình nên đứng nguyên một chỗ. Vậy nói hữu tình và vô tình là một thể sao được?
Y Lập không thể đôi đáp. Sư bảo
- Suy nghĩ liên trật. Đâu từng biết "Vạn vật là tự kỷ".


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

binh đã viết:LIỄU NGUYÊN CA

Hôm nay mặc tình lâng lâng
Ngày mai lâng lâng mặc tình
Trong lòng rõ ràng biết hết
Ngoài mặt giả như ngu độn
Thiền sư Phúc Tiên Nhân Kiệm
Người xưa mặc tình lâng lâng
Mình nay chuyện gì cũng xía
Trong lòng biết một chưa hai
Ngoài mặt phơi hai giỏi bạo!

Buồn! :(


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.15 khách