CÁC BÀI THƠ THIỀN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Chẳng chịu nghe, chẳng chịu thấy.
Dù đi qua đỉnh phong cao mà chẳng dừng.
Đến nơi này mênh mông bát ngát, nước chảy hoa trôi.
Vậy mà cũng chẳng biết mình ở đâu.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

binh đã viết:Chẳng chịu nghe, chẳng chịu thấy.
Dù đi qua đỉnh phong cao mà chẳng dừng.
Đến nơi này mênh mông bát ngát, nước chảy hoa trôi.
Vậy mà cũng chẳng biết mình ở đâu.
Chẳng biết mình ở đâu thì sao lại biết nơi ấy mênh mông bát ngát v..v... Vậy thì đâu thể nói là không biết.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TỤNG
Nhãn lý trần sa, nhĩ lý thổ
Thiên phong vạn phong bất khẳng trụ
Lạc hoa lưu thủy thái man man
Dịch khởi mi mao hà xứ khứ?

NGHĨA
Bụi cát trong mắt, đất trong tai
Ngàn ngọn, muôn ngọn chẳng chịu dừng
Hoa rơi nước chẩy trôi bát ngát
Vạch đứng lông mày xem nơi nào ?

Bụi cát trong mắt, đất trong tai tức là : Chẳng chịu nghe, chẳng chịu thấy.
Ngàn ngọn, muôn ngọn chẳng chịu dừng là : Đã đến ngọn Cao Phong chẳng chịu dừng
(ngọn Cao Phong còn có tên là Diệu Cao Phong là : tên một đỉnh núi cao Trong Thiền tông, tượng trưng cho trạng thái giác ngộ)
Hoa rơi nước chẩy trôi bát ngát là : Rơi vào cõi nhị nguyên này
Chẳng biết là nơi nào. (hành giả lạc lõng trong tam giới, thế tục, không biết đường về)

Bài này vịnh tâm trạng của một hành giả chưa ngộ đạo.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

binh đã viết:
TỤNG
Nhãn lý trần sa, nhĩ lý thổ
Thiên phong vạn phong bất khẳng trụ
Lạc hoa lưu thủy thái man man
Dịch khởi mi mao hà xứ khứ?

NGHĨA
Bụi cát trong mắt, đất trong tai
Ngàn ngọn, muôn ngọn chẳng chịu dừng
Hoa rơi nước chẩy trôi bát ngát
Vạch đứng lông mày xem nơi nào ?

Bụi cát trong mắt, đất trong tai tức là : Chẳng chịu nghe, chẳng chịu thấy.
Ngàn ngọn, muôn ngọn chẳng chịu dừng là : Đã đến ngọn Cao Phong chẳng chịu dừng
(ngọn Cao Phong còn có tên là Diệu Cao Phong là : tên một đỉnh núi cao Trong Thiền tông, tượng trưng cho trạng thái giác ngộ)
Hoa rơi nước chẩy trôi bát ngát là : Rơi vào cõi nhị nguyên này
Chẳng biết là nơi nào. (hành giả lạc lõng trong tam giới, thế tục, không biết đường về)

Bài này vịnh tâm trạng của một hành giả chưa ngộ đạo.
Lầm !


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TỤNG
Nhãn lý trần sa, nhĩ lý thổ
Thiên phong vạn phong bất khẳng trụ
Lạc hoa lưu thủy thái man man
Dịch khởi mi mao hà xứ khứ?

NGHĨA
Bụi cát trong mắt, đất trong tai
Ngàn ngọn, muôn ngọn chẳng chịu dừng
Hoa rơi nước chẩy trôi bát ngát
Vạch đứng lông mày xem nơi nào ?
Không thèm thấy, không thèm nghe
Nơi nào không Phật thì chạy qua, nơi nào có Phật không dừng lại.
đến một nơi tạm gọi là : Hoa rơi nước chẩy trôi bát ngát
Đây là nơi nào ? Không một tấc đất.

Bài này có 2 nghĩa, nhưng phải xem hoàn cảnh lúc sáng tác bài thế nào mới xác định được.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Vì sao lại thấy có 2?


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe : đại đạo, thì thuộc trường hợp thứ nhất.
Thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, không để ngoại cảnh tác động đến tâm, thì thuộc trường hợp thứ hai.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Chỉ có 1 bài thơ mà thấy có phàm có thánh, đó là con mắt bệnh!


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

anhshipga đã viết:Chỉ có 1 bài thơ mà thấy có phàm có thánh, đó là con mắt bệnh!
Mô Phật ! chắc là vậy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Diễn đàn trầm lắng, lượm tạm bài thơ đưa vào để anh em bình phẩm cho sôi động,
Tất nhiên bình thì cũng có khi trúng, khi trật, chủ yếu là có nhiều ý kiến để tham khảo.
Xớn xác đọc bài thơ thấy câu đầu nói "cát trong mắt, đất trong tai" mình nghĩ là người này không thấy "Đại đạo" nên bình theo trường hợp 1.
Sau đọc lại tắc 25, thấy bài thơ nói về những vị đã ngộ đạo, nên bình lại theo trường hợp 2.

Riêng câu "Ngàn ngọn, muôn ngọn chẳng chịu dừng"
Đã lên đến đỉnh rồi mà còn chưa chịu dừng ? Tại sao ?
Vì nếu dừng tức là chấp nhận, chấp nhận tức là trụ, là cho rằng mình đã đạt đỉnh rồi, tức là chấp ngã, mà chấp ngã tức là luân hồi.
Cho nên dù đã đạt đỉnh cao của sự giác ngộ rồi mà vấn chưa chấp nhận (tức là vô trụ).
Cho nên từ đây suy ra : Tâm vô trụ tức là không trụ vào bất kỳ trạng thái nào, chứ không phải là trụ chỗ "không"


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Sưu tập thơ Thiền.

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Kính các đạo hữu,
Trước mắt, tôi xin đăng mỗi ngày một bài thơ Thiền. Nhưng vì bộ sưu tạp của tôi có hạn, nên xin các đạo hữu ai có bài thơ Thiền nào xin đăng vào đây để tạo một thư viện các bài thơ thiền làm cơ sở tra cứu để học tập hoặc làm chứng cứ khi tranh luận.
Kính cảm ơn các đạo hữu.

Miết nhiên nhất niệm, cuồng tâm hiệt,
Nội ngoại căn trần câu động triệt,
Phiên thân xúc phá thái hư không
Vạn tượng sum la tùng khởi diệt.

Hám Sơn đại sư

Nghĩa

”Chớp mắt một niệm tâm cuồng bặt,
Căn, trần trong ngoài trọn rổng rang.
Chuyển mình xé toạt cõi hư không,
Vạn tượng từ đây mà khởi, diệt”


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Sưu tập thơ Thiền.

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Bói đại một bài trong cuốn "Sơn Cư Bách Vịnh" của Viên Chiếu Tông Bổn, thiệt là linh ứng đúng với tâm trạng của đạo hữu Vanthuy-dochanh, ý muốn quay về núi...

 • Sơn cư hồi thủ thán qui dư,
  Thức phá nguyên lai tổng thị hư.
  Mạc khứ duyên môn cùng khất thực,
  Tự gia y lý hữu minh châu.
Dịch:

 • Ở núi quay lại muốn về ư?
  Biết rõ nguyên lai cả thảy hư.
  Lần cửa xin ăn đừng thế ấy,
  Minh châu trong áo giàu có dư.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách