CÁC BÀI THƠ THIỀN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

1. Vạn thủy thiên sơn lai thử độ
Bản đề tâm ấn truyền Lương Võ
Đối trẫm giả thùy hồn bất cố
  • Thành tử ngữ.
Giang đầu ám chiết trường lô độ
Diện bích cửu niên khán Nhị Tổ
Nhất hoa ngũ diệp thân phân phó
Chích lý đề quy Thông lãnh khứ
  • Quân tri phủ?
Phân minh vọng khước lai thời lộ.
 • (Hoàng Sơn Cốc)
Dịch:

Lặn lội muôn trùng đến chốn này
Nhằm truyền tâm ấn cho Lương Võ
Đối trẫm là ai không hề đoái
  • Thành tử ngữ.
Sang sông lướt sóng cưỡi cành lau
Chín năm nhìn vách xem Nhị Tổ
Một hoa năm cánh đà giao phó
Quảy một chiếc dép về Tây độ
  • Anh biết chăng?
Rõ ràng quên mất đường xưa đến.
 • (Thơ Thiền Đường Tống)


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
gashipanh
Bài viết: 309
Ngày: 23/08/13 22:12
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi gashipanh »

thành tử ngữ = thành lời chết

"Tham câu sống chẳng tham câu chết. Câu sống tiến được thì vĩnh kiếp chẳng quên, câu chết tiến được thì tự cứu chưa xong". Bích nham lục


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

gashipanh đã viết:thành tử ngữ = thành lời chết

"Tham câu sống chẳng tham câu chết. Câu sống tiến được thì vĩnh kiếp chẳng quên, câu chết tiến được thì tự cứu chưa xong". Bích nham lục
Diêm vương chẳng mời sao ông đến
Tự mình quên mất con đường về!
:-P


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
gashipanh
Bài viết: 309
Ngày: 23/08/13 22:12
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi gashipanh »

Đến Diêm Vương nhờ chỉ giúp đường về ? :-/ :-P
PS: lỡ có lạc đường thì bật GPS :-P

Về Đạt Ma: oai phong cưỡi thuyền đến, hết tiền lết bộ về :-P

Nguyên bài Tống Từ hay vậy mà sót 3 chữ nên tôi góp ý thôi mà. :-P


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Cám ơn, đâu có thiếu, trong bài dịch tác giả để nguyên "thành tử ngử", không cần dịch cũng hiểu ý của của đạo hữu rồi.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

có dịp đọc bài thơ này của Đường "thi phật" Vương Duy và chút hứng dịch thử xem :D


Hạ Nhật Quá Thanh Long Tự Yết Thao Thiền Sư

long chung nhất lão ông
từ bộ yết Thiền cung
dục vấn nghĩa tâm nghĩa
dao tri không bệnh không
sơn hà thiên nhãn lý
thế giới pháp thân trung
mạc quái tiêu viêm nhiệt
năng sinh đại địa phong


Ngày Hè Ðến Thanh Long Tự Ra Mắt Thiền Sư Họ Thao

lụ khụ một lão ông
rảo bước viếng thiền phòng
hỏi nghĩa này tâm nghĩa
học không đây bệnh không
nước non trong thiên nhãn
thế giới ấy pháp thân
lạ chi hết nóng bức
là sắp có cuồng phong

:)
Sửa lần cuối bởi hlich vào ngày 17/10/13 11:05 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Gỏi tiếp theo ba bài thơ còn lại của Hoàng Sơn Cốc:

2. Tam thập niên lai vô khổng khiếu
Kỷ hồi đắc nhãn hoàn mê chiếu
Nhất kiến hoa đào tham học liễu
  • Trình pháp yếu.
Vô huyền cầm thượng đơn vu điệu
Trích diệp tầm chi hư bán lão
Niêm hoa đặc địa trọng niên thiếu
Kim hậu thủy vân nhân dục hiểu
  • Phi huyền diệu
Linh Vân hợp phá đào hoa tiếu

Dịch:

Ba mươi năm tìm không chỗ vào
Bao phen thấy đạo rồi lại mất
Thấy hoa đào nở việc lớn xong
  • Trình pháp yếu.
Khảy đàn không dây sao lạc điệu
Tầm chương trích cú luống nửa đời
Truyền tâm lại chuộng kẻ niên thiếu
Thiền tăng du phương nếu muốn hiểu
  • Chẳng huyền diệu

Linh Vân cùng với nhánh hoa đào.
Cả hai đang nở nụ hàm tiếu.


3. Ức tích Dược Sơn sanh nhất hổ
Hoa Đình thuyền tử tâm nhân độ
Tán khước Giáp Sơn niêm tọa cụ
  • Trình kiến xứ.
Hệ lô quyết thượng hợp đầu ngữ
Thiên xích thùy ty quân khán thủ
Ly câu tâm thốn vô sinh lộ
Mạch khẩu nhất nhiêu thân tứ phụ
  • Do hồi cố

Hạt lư táng ngã nhi tôn khứ


Dịch:

Nhớ xưa Dược Sơn sanh một hổ
Lái đò Hoa Đình tìm người độ
Giáp Sơn giải tán, xếp hành trang
  • Trình qua kiến giải...
   Cầu khai ngộ.

Trên cọc cột lừa lời hợp đạo
Nhợ câu ngàn thước bạn hãy xem
Lìa mồi ba tấc không đường sống
Một chèo câm miệng tợ cha con
  • Còn ngoài lại
Lừa mù chôn mất cháu con ta.

4. Bách Trượng phong đầu khai cổ cảnh
Mã câu đạp hạ trùng tô tỉnh
Tiếp đắc Cổ Linh tâm nhãn tịnh
  • Quang quýnh quýnh.
Lịch lai tàng tại cà sa ảnh
Hảo cá Phật đường Phật bất thánh
Tổ sư trầm túy do khán cảnh
Khước dữ trảm tân đề Tổ lệnh
  • Phương mảnh tỉnh
Vô thinh Tam Muội Thiên hoàng bỉnh.
 • (Hoàng Sơn Cốc)
Dịch:

Trên núi Bách Trượng bày tự tánh
Ngựa tơ đạp chết người rồi sống (lại)
Tiếp được Cổ Linh mắt huệ sanh
  • Sáng lấp lánh
Xưa nay núp lại bóng cà sa
Cái điện Phật đẹp, Phật không thiêng
Tổ sư say mê mãi xem kinh
Được trò chỉ bày cho Tổ lệnh
  • Mới có tỉnh
Vô thinh Tam muội...
Thiên hoàng bánh.
 • (Thơ Thiền Đường Tống)


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thức đắc tối sơ cú
Tiện hội mạt hậu cú
Mạt hậu dữ tối sơ
Bất thị giả nhất cú.

nghĩa
Biết được câu khởi đầu
Hiểu liền câu rốt chót
Rốt chót với đầu câu
Phải đâu là câu ấy.

Câu ấy là câu gì ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

binh đã viết:
Câu ấy là câu gì?
A Di Đà Phật
Sửa lần cuối bởi battinh vào ngày 18/10/13 05:44 với 1 lần sửa.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Dư kim châu Giáp Tý
Thực khả tri sanh tử
Tứ đại mộng trung âu
Nhất thân diệp phương thủy.
Phù vân bất cửu đình
Cam giá khởi trường mỹ
Duy hữu nhất linh quang
Khoáng kiếp hà tằng tụng.
Dư kim lục tập nhất
Bạch phát tương thôi xuất
Huyễn chi tỷ phù vân
Không tâm đồng Tổ Phật.
Xuân lai bất tiên hoa
Thu khứ thời hiềm vật
Cánh dữ tam thập niên
Miết nhiên như điện phất.

(Thiền sư Thiện Chiêu)

Dịch:

Nay tôi vòng Giáp Tý
Ai biết được sanh tử
Bốn đại bọt trong mơ
Một thân nước trên lá.
Mây nổi chẳng dừng lâu
Cây mía nào ngon mãi
Chỉ có một linh quang
Nhiều kiếp đâu từng mất.
Nay tôi sáu mươi mốt
Tóc bạc đuổi nhau điểm
Chắt huyễn dường mây trôi
Tâm Không đồng Phật Tổ.
Xuân đến chẳng chê hoa
Thu sang nào ghét vật
Nhìn lại năm ba mươi
Nhanh như luồng điện phất.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

 • Ngoài song non xanh giăng màn hoa
  Triền non thanh tuyền buông cầm ca
  Trong song kìa ai im như mơ
  Ngồi xem Thiên Như câu Di Đà
  Người đời đều ưa cơ Thiền sâu
  Hành nhơn ai vào tâm vương mầu
  Đèn sương trơ vơ ngoài trời thu
  Non Tu vi trần đều gồm thâu
  Mà trong A Di hồng danh thâm
  Ngàn muôn khôn tìm ra tri âm!
  Thiên Như lòng từ soi chân đăng
  Đưa người mau ra vòng mê lầm
  Hư không chim bay dường như tranh
  Lưu tuyền quanh co triền non xanh
  Người đi xa xa làn mây trôi
  Di Đà chân như nầy tâm lành
  Ôi câu hồng danh mầu thâm xa
  Sâu cùng chư tông làng thiền na
  Buông ra thâu vào đều như như
  Tương tư tâm đầy trời Liên Hoa.

  Thuật ý Thành Thời Đại Sư.
  Liên Du
Bài thơ mở đầu trong "Tịnh Độ Hoặc Vấn" của Duy Tắc thiền sư được cố Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch lại văn vần.

Cả bài thơ đều viết theo vần bằng (không dấu, dấu huyền), không giống như những bài thơ khác viết theo luật bằng trắc đối nhau. Đọc bài thơ ta cảm thấy như một cung đàn êm ái, trầm trầm, tĩnh tĩnh, thể hiện câu: "Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ" hay nói khác là: "Tâm tịnh thì quốc độ tịnh" của hòa thượng Thiền Tâm.

Hiếm thấy một cung cách nào như thể này trong thi văn Việt Nam!


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Battinh,

Tôi thấy bài thơ trên không có dì là thiền cả, cũng chẳng phải thể hiện câu tự tánh di đà duy tâm tịnh độ, cũng chẳng phải tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Chỉ là đề cao hồng danh mà chê thiền thôi. Đâu hợp với "Bài thơ thiền" ở đây.

Ở đoạn:

Ngồi xem Thiên Như câu Di Đà
Người đời đều ưa cơ Thiền sâu
Hành nhơn ai vào tâm vương mầu

Có lẽ không hợp với thời đại giờ. Bởi đi khắp các chùa người người đều giảng pháp trì danh, cầu sanh tây phương. Tôi không thấy có một chùa nào dạy tham thiền.

Vậy thì bây giờ phải đổi là "người đời đều ưa pháp hồng danh, hành nhơn ai vượt khỏi tâm mình"


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách