CÁC BÀI THƠ THIỀN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

thientoanvn
Bài viết: 10
Ngày: 04/09/13 18:22
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: vietnam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi thientoanvn »

Vô ngã là niết bàn.
vô tâm đối cảnh tuỳ duyên
không theo không khởi an nhiên là thiền
chấp trước ngã tướng bỏ liền
Từ bi hỷ xã thì liền an vui


thientoanvn
Bài viết: 10
Ngày: 04/09/13 18:22
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: vietnam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi thientoanvn »

kiến tánh thành phật.
bổn lai không diệt cũng không sanh
nhất nhất xua nay đã sẵn dành
chúng sanh tâm phật đồng không khác
khởi lên một niêm gọi chúng sanh.


Khongduyen123
Bài viết: 1159
Ngày: 28/05/11 14:51
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khongduyen123 »

Cái chi chẳng là Niết-bàn ?
Không tâm cái chi đối cảnh ?
Không theo không khởi mới là thiền ?
Chẳng chấp chẳng khởi cái chi bỏ ?
An vui gọi là từ bi hỷ xả ?


Hi....hi.....là thương lắm đấy!
Thương mình bằng trí tuệ là thương bằng tâm từ.
Thương người bằng trí tuệ là thương bằng tâm bi.
Thương cả hai bằng trí tuệ là thương từ bi trí.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Một hôm Dược Sơn lên núi đi kinh hành, chợt mây tan, Sư trông thấy mặt trăng liền hú một tiếng, ngân dài đến 90 dặm về phuơng Đông của Lễ Duơng. Dân cứ ngỡ là tiếng hú xuất phát từ nhà láng giềng. Sáng hôm sau họ hỏi truyền nhau rồi kéo đến Dược Sơn hỏi thăm. Đồ chúng nói:
- Đêm hôm qua Hòa thượng lên đỉnh núi cất tiếng hú dài như thế.
Lý Cao có viết tặng bài thơ:

Tuyển đắc u cư hiệp dã tình
Chung niên vô tống diệc vô nghinh
Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh
Nguyên hạ, phi vân tiếu nhất thanh.


Nghĩa
Chọn nơi thanh vắng sẵn cao hoài
Đi, về thăm viếng mặc cho ai
Có lúc leo lên trên đỉnh núi
Mây tan, trăng hiện, tiếng hú dài.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Thúy Nham Khả Chân đến chỗ Từ Minh. Từ Minh thấy sư liền hỏi :
-Thế nào là đại ý Phật pháp ?
Khả Chân đáp :
- Không, mây che đỉnh núi
- Có, bóng nguyệt lòng sông.
Từ Minh nói :
- Đầu bạc răng long còn sinh kiến giải này.
Khả chân rơi nước mắt, cầu xin chỉ dạy.Từ Minh nói :
- Ngươi có thể hỏi lại ta.
Khả chân dùng lời trước hỏi lại. Từ Minh đáp :
- Không , mây che đỉnh núi.
- Có, bóng nguyệt lòng sông.
Khả Chân liền ngay khi ấy ngộ được đại pháp, trụ Thúy Nham, được người đời suy tôn là hang pháp trong thiên hạ.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Thạch Môn Uẩn Thông Từ Chiếu (Nối pháp Thủ Sơn Niệm) thượng đường:
- Trước ngày rằm chư Phật sinh, ông chẳng được rời tôi chỗ này; Nếu rời tôi chỗ này tôi có cây móc sẽ giữ ông lại. Sau ngày rằm chư Phật diệt, ông chẳng được ở chung với tôi chỗ này, nếu ở chung với tôi chỗ này, tôi có cây dùi sẽ đâm đuổi ông đi. Việc chính đáng trong ngày rằm là phải dùng móc hay dùng dùi ? nói thử xem.
Sư làm bài kệ :

Chính đang thập ngũ
Câu, chùy nhất thi tức
Tiện nghĩ vấn như hà
Hồi đầu nhật hựu xuất


Nghĩa
Chính đang vào ngày rằm
móc, dùi một cái nghỉ
Vừa tính hỏi thế nào
Quay đầu, lại một ngày
(tốn thời gian)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Ngài Thanh Nguyên - Đại Hồng - Giác Phạm còn có hiệu là Tịch Âm Tôn giả.
Đời Tống (năm 1102) ngài trở lại chùa Vân Cái ở Trường Sa.
Khi ấy Trần Công (1) bị đày ở ngoài Lĩnh Hải, dùng kệ để yết kiến ngài. Công nhắn ngài đem kinh Hoa Nghiêm vào núi, làm bài kệ sau:

Đại sĩ du phương hứng tận hồi
Gia sơn phong nguyệt tuyệt tiêm ai
Trượng đầu đa thiểu nhàn điền địa
Khiêu thủ Hoa Nghiêm nhập lĩnh lai.


Nghĩa
Đại sĩ du phương chợt chạnh lòng
Gió trăng nhà cũ bặt bụi hồng
Thong dong đôi lúc trên đầu gậy
Quẩy gánh Hoa Nghiêm nhập núi ngàn.

Sư làm một bài kệ họa lại:

Nhân pháp tương phùng nhất tiếu khai
Phủ khán nhân thế quá phi ai
Hồ Tuơng Lĩnh ngoại hưu phân biệt
Viên tịch quang trung cộng vãng lai.


Nghĩa
Nhờ pháp gặp nhau miệng mỉm cười
Cúi xuống dòng đời khói bụi bay
Hồ Tương, Lĩnh Hải đâu riêng khác
Chốn cũ Chân như hãy trở về.

Sau đó sư cùng với Trần Công giao du thân thiết nên bị Tần Cối quở trách, đuổi ra Lĩnh Hải.

GHI CHÚ
(1) Trần công tức Trần Liễu Ông, hiệu Hoa Nghiêm cư sĩ, đời Tống ông đậu Tiến sĩ. Đàu tiên ông trấn nhậm quận Diên Bình, sau làm đến Thừa Tướng. Nhân lúc Tần Cối chuyên quyền, ghét người tốt, người giỏi trong thiên hạ, ông cũng bị Tần Cối sàm tấu và bị đầy. Ông quan tâm về Thiền tông.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Bảo Tích ở Bàn Sơn thị chúng :

Tâm nguyệt cô viên
Quang thôn vạn tượng
Quang phi chiếu cảnh
Cảnh diệt phi tồn
Quang, cảnh câu vong
Phục thị hà vật ?


Nghĩa

Trăng tâm tròn sáng
Sáng soi muôn tượng
(Ánh) Sáng chẳng chiếu cảnh
Cảnh cũng chẳng còn
(Ánh) Sáng, cảnh đều mất
Còn lại vật gì ?

Chư Thiền đức, ví như ném kiếm chém hư không, chẳng luận là đến hay chẳng đến. Vì cái ấy là "Không luân", không dấu vết nên mũi kiếm không bị sứt mẻ. Nếu được như thế, tâm tâm không biết, toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức người, người- Phật không khác, mới thật là đạo.

Thế nào là "Tâm tâm không biết" ?
Có nghĩa là mọi thứ tâm : vui, buồn, hờn giận, ganh tỵ, kiêu căng v.v... đều chẳng biết tới.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Ngài Động Sơn Luơng Giới khi từ giã cha mẹ, xuất gia, ngài có làm bài thơ

Vị liễu tâm nguyên độ sổ xuân
Phiên sai phù thế mạn thuân tuấn
Kỷ nhân đắc đạo Không môn lý
Độc ngã yêm lưu tại thế trần
Cần cụ xích thư từ quyến ái
Nguyện minh đại pháp báo từ thân
Bất tu sái lệ tần tuơng ức
Thí tợ đuơng sơ vô ngã thân.


Nghĩa

Nguồn tâm chưa tỏ đã bao xuân
Cuộc đời mây nổi cứ dừng chân
Cửa Thiền đắc đạo bao nhiêu đấng
Trần thế quẩn quanh con có phần
Kính bức thư này từ quyến thuộc
Nguyện khi đắc pháp , đáp đền ân.
Hãy xem như thể con không có
Nỗi nhớ,niềm thuơng sẽ hết dần.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nhạm hạ bạch vân thường tác bạn
Thanh tiền bích chướng dĩ vi lân
Miễn can thế thượng danh dữ lợi
Vĩnh biệt nhân gian ái dữ tăng
Tổ ý trực giao ngôn hạ hiểu
Huyền vi tu thấu cú trung chân
Hợp môn tuơng thích yếu tuơng kiến
Trực đãi đuơng lai chứng quả nhân.


Nghĩa

Mây trắng đầu non là bạn lứa
Láng giềng của tớ: vách rêu xanh
Yêu ghét, tình đời xin gác lại
Lợi danh, hai chữ trả cho anh
Ngay nơi lời nói thông ý Tổ
Ở trong câu sống ngộ cơ thần
Muốn gặp nhau đây cần cố gắng
Chờ đợi mai sau chứng quả nhân.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thủ tọa Thế Kỳ ở chùa Long Môn thuộc Thư Châu. Một hôm trong lúc ngồi thiền bị ngủ gật. Bõng nghe tiếng ếch kêu, sư tưởng nhầm là tiếng bảng báo cạo tóc, vội xả thiền, định chạy đi. Có người nói với sư :
-Đó là tiếng ếch kêu,chẳng phải tiếng bảng.
Sư bừng tỉnh, đến nhà Phuơng trượng để trình bày. Hòa thượng dạy :
- Há chẳng phải thấy La Hầu La .... (mật ý)
Sư chận lại, nói :
- Hòa thượng chẳng cần cử công án, Hãy đợi con tự khán.
Ít lâu sau, sư có ngộ liền làm bài kệ :

Mơ màng nghe tiếng bảng
Tỉnh ra biết ếch kêu
Tiếng bảng và tiếng ếch
Núi non có khác chi.

Từ đo sư càng siêng năng tham cứu, cuối cùng thấu triệt được chỗ uyên áo.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Tùng Nguyên Nhạc tiễn Hóa Sĩ bằng bài thơ :

Bình thường đưa lên cây chổi rơm
Để định cuơng tông, dù hư rồi.
Thứ xinh tuơi này trời riêng phú
Chẳng như gã lỗ mãng các nơi.

Do vậy, người ta gọi giai thoại này là "Tùng Nguyên điều chửu", nghĩa là "Tùng Nguyên, chổi rơm".


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách