CÁC BÀI THƠ THIỀN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ngài Đức Sơn thuở xưa cũng giỏi về Kinh Luật luận. Ngài Thường giảng Kinh Kim Cang, dám nói rằng:

“Kẻ xuất gia muôn kiếp học uy nghi của Phật, vạn kiếp học tế hạnh của Phật. Những kẻ ma ở phương Nam dám nói ‘Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật.’ Ta phải ruồng tận hang ổ của chúng, diệt hết đống ma quái để đền ân Phật.”


Bèn đi xuống phương nam, muốn gặp thiền sư Long Đàm, đem tri kiến học được ở giáo môn muốn hủy thiền tông. Trên đường đi gặp bà lảo.

Bà chỉ gánh của Sư hỏi:

“Gói này là gì.”
Sư trả lời: “Thanh Long sớ sao.”
Bà nói: “Tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được, tôi xin cúng dường bánh điểm tâm. Bằng đáp không được, mời thầy đi nơi khác.”
Sư ưng ý, bà liền hỏi: “Trong kinh Kim cương có nói ‘Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc.’ Vậy Thầy muốn điểm tâm nào?”

Sư lặng thinh, không đáp được.

Một người chuyên giảng Kinh Kim Cang, viết chú giải rất hay rất giỏi, mà một câu hỏi của bà lão củng không đám được! Mới hay việc nầy đâu thể ở trên tâm ý thức mà lãnh hội được!

Đến ngài Long Đàm tham vấn, khi ngài Long Đàm thổi tắc cây đèn bèn ngộ đạo.

Sư đem bộ sớ sao ra chất đống nổi lửa đốt và nói: “Tột cùng các biện luận siêu huyền như một sợi lông ném trong hư không; hết sạch các trọng yếu trong đời như một giọt nước rơi vào hồ lớn.”


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Bác Thánh_Tri uống trà! cafene


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Đầu sào trăm thước
Nhảy qua một bước
Lọt vào chỗ nào
"Vô" đây chấp trước.
:D


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

binh đã viết:BÀNG UẨN

Thập phương đồng tụ hội
Cá cá học vô vi
Thử thị tuyển Phật trường
Tâm không cập đệ qui.

Bàng Uẩn
(Nghĩa)

Mười phương cùng tụ họp
Ai cũng học vô vi
Đây chính trường tuyển Phật
Tâm không đỗ đạt về.
Nhật dụng sự vô biệt
Duy ngô tự ngẫu hài
Đầu đầu phi thủ xả
Xứ xứ vật trường quai
Chu tử thùy vi hiệu?
Khâu sơn tuyệt điểm ai
Thần thông tịnh diệu dụng
Vận thủy dữ ban sài.
(Bàng cư sĩ)

Dịch:

Hằng ngày không việc khác
Mình ta tự hài hòa
Mỗi niệm không lấy bỏ
Nơi nơi nào trái bày
Đỏ tím do ai đặt?
Đồi núi bặt trần ai
Thần thông cùng diệu dụng
Gánh nước bửa củi tài.


Trong việc sử dụng mỗi ngày vốn chính là nó (tự tánh) chứ không phải cái gì khác.
Chỉ có một mình tôi là sống hài hòa với tự tánh ấy.
Trong mỗi ý nghĩ đều không có giữ lấy hay ghét bỏ.
(cho nên) ở mọi chỗ đều không trái ngược với tự tánh,
Màu đỏ hay màu tím là do ai đặt ra? (giả danh)
Đồi núi là biểu trưng cho tự tánh vốn tuyệt đối thanh tịnh, không có một mảy trần.
Sau khi ngộ đạo, giả sử có thần thông và diệu dụng,
Chẳng qua giống như việc gánh nước, bửa củi trong công việc bình thường mỗi ngày mà thôi.

- Bàng Uẩn: Cư sĩ đời Đường, tự Đạo Huyền, người đời gọi là Bàng Cư sĩ, Bàng ông, người đất Hành Dương, Hành Châu (nay thuộc Hồ Nam) Trung Quốc. Tác phẩm: Bàng Cư sĩ Ngữ lục, quyển 3.

(Thơ thiền Đường Tống, trang 184-185)


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Câu : “Trong kinh Kim cương có nói ‘Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc.’ Vậy Thầy muốn điểm tâm nào?”

Chỗ này ai hạ được một chuyển ngữ (nói một câu hợp lý), xin tặng một tách café cafene .
Ai không nói được, đợi hồi sau sẽ rõ.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Thiền sư Đức Sơn còn nói không được, thì phàm phu chắc "cứng họng".

Chỉ có ông nhiều râu mới "vô" được thôi! Chờ xem!
:D


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

binh đã viết:“Thầy muốn điểm tâm nào?”

xin tặng một tách café cafene .
Bác hỏi mà tôi chưa trả lời, bác đã bưng tách cà phê ra mời. Tôi uống xong khen: "Cà phê thơm ngon quá!" :D


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

“Trong kinh Kim cương có nói ‘Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc.’ Vậy Thầy muốn điểm tâm nào?”
Điểm tâm con ruồi


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Có tâm sao ?

( ăn thì cứ ăn, tâm thì chẳng có)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Có tâm sao ?

( ăn thì cứ ăn, tâm thì chẳng có)
cứ tự nhiên như ruồi ấy


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

dieungo đã viết:
Có tâm sao ?

( ăn thì cứ ăn, tâm thì chẳng có)
cứ tự nhiên như ruồi ấy
Ruồi đậu lưng trâu sắt :D


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Ruồi đậu lưng trâu sắt
lông rùa, sừng thỏ


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.21 khách