làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Ái dục nam nữ là mạnh nhất chi phối hầu hết tất cả chúng sanh , chúng sanh mún tu hành mà nó kéo lại , dù biết là hố sâu vực thẳn nhưng vẫn mún nhảy vào chết cũng cam lòng miễn sao thỏa mãn được ái tình ...
Người đã mê luyến ái thì dù mình có nói cách nào đi nữa họ vẫn không thức tỉnh, không chấp nhận được. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm. Không phải người ta không biết lý ấy; biết nhưng cố phạm là vì chẳng cách gì dứt bỏ thói quen đã làm trong nhiều kiếp trước.

Tục ngữ Trung Hoa có câu rằng: "Khi tay đã cầm cây củi khô rồi, thì y khó chịu bỏ ra để đổi lấy cành hoa." Ðó là muốn ví dụ những người luôn luôn chấp trước vào tình yêu.
Trong nghiệp sinh tử, tình ái và dục vọng là gốc chướng Ðạo. Là người tu Ðạo, bất luận đối với người hoặc đồ vật, nếu sinh ra lòng ái dục thì sẽ chướng ngại sự tu hành, làm mình không phát triển được. Nói một cách rõ ràng hơn, ái dục là sinh tử, sinh tử chính là ái dục. Ái dục là nguồn gốc của sinh tử. Nếu không phá vỡ tình ái dục vọng vô minh, thì mình sẽ không thể ra khỏi biển lớn sinh tử. Làm sao để thoát sinh tử? Rất giản dị, chỉ cần "đoạn dục khử ái," nghĩa là dứt dục vọng, trừ ái tình, chẳng cách nào khác hơn.

Người tu Ðạo đừng nên suy nghĩ về tình ái dâm dục, càng không nên có hành vi yêu đương. Ðối với bất cứ người nào, không nên sinh lòng yêu đương; hễ có lòng yêu đương thì gốc khổ không thể tránh được; vì có lòng yêu đương thì khó thoát vòng sinh tử.
Lòng thương có hai cách: thương mà được yên vui cứu khổ cho nhau hay thương mà rối khổ vì nhau, để giết hại lẫn nhau về sau; hay là cái thương tâng hót bên ngoài xác thịt giả dối và cái thương chắc thật vĩnh viễn trong tâm hồn. Đức Pgật khi xưa có dạy rằng: Lòng thương phải có, mà dục vọng thì đừng. Ấy vậy cái thương đây quý báu tốt đẹp biết bao nhiêu.
Vì ái mà luân hồi
Vì ái mà bất hiếu
Vì ái mà tham sân si sa đọa
...tất cả chỉ vì nó thật ...kin khủng


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mô Phật
Con đọc bài giãng trên thật đúng y vậy (Nghiệp ái) Rất khó dứt trừ . Muốn dứt nó không
phải ở chổ tránh né nó ! Mà hãy tránh nó bằng (Lý trí) Của suy nghĩ, thì mới mong thoát
được .
Lý Do như sau: Vì chúng ta có thân người, mà thân người thì chứa nhiều chúng sanh, ta
đang làm chủ của các chúng sanh "Bằng cái trí của ta đây" Nếu ta không tận dụng "Trí"
Thì ta khó thoát nó lắm (Sự đòi hỏi như thân ta đang khi đói) Mà đã đói thì chỉ muốn ăn cho
no thôi .

Khi bụng no thì không cần ăn nữa, nếu hiểu ra điều nầy, quý đạo hữu chỉ cần dùng (Lý trí)
Đi tắm và đi lạy Phật, hay trì chú (Qua bữa hết đói là không còn thèm nữa) và hãy biết sợ nó
Thì dần sẽ quen đi ...! Trong ăn uống có những món lợi cho thân, nhưng hại cho ta, luôn
Phải dè dặt, vì cái dục do thân của ta nó "Đói nó mới đòi" Biết mà tránh thì không bị nó
nhiểu nhương.

Làm thân người có hai cái dục lớn nhất:
(1) là ăn: Từ nhỏ và nhiều kiếp mình đã được cha mẹ tập cho ăn thịt, cá, thành quen ...Ăn
quen nên khi bỏ rất khó khăn ...! Phải dùng lý trí mới vượt qua .

(2) là yêu: cộng với sắc thân con người, nên sinh ra (Ái Dục) Từ ái dục quý đạo hữu biết
rồi, khéo trì cuốn lôi ..Nào luân hồi, nào bất hiếu, vô đạo, và mất cả "Trí Tuệ" .v.v...

Và mọi người rất đau khổ vì hai thứ nầy (Họ trở nên ương ngạnh cũng vì hai thứ nầy) Nếu
ai là (Bậc Trí Tuệ) Thì phải biết sợ và (Dụng Trí Mà Trừ) Không phải né đâu cả, càng né
càng dính , vì nó như "Keo Dính Chuột" và như vũng lầy, càng kích động càng lún sâu thêm .

Đã dính "Keo" mà khi dứt được thì da cũng phải tróc da đau đớn vì nó ! Còn trong vũng lầy
khi lún
sâu thì khó trèo lên ! Ai chưa bị không nên nhạo báng kẻ đang bị, vì nó như (Ma) Sự nhạo
báng người , thì nó sẽ nhập vào mình mà không hay .

Hảy biết sợ mà né tránh nó thôi (Trí tuệ vững thì dể thoát nó hơn) Còn lỡ vướng thì dùng
trí mà né nó thôi .

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật ...

-------------------------------------------------------------------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

dù biết là hố sâu vực thẳn nhưng vẫn mún nhảy vào chết cũng cam lòng miễn sao thỏa mãn được ái tình
Không biết bên đó có kinh nghiệm gì không mà nói ra một câu nghe giống chân lý quá. thấy giống mấy người nghiện xì ke, biết hút xì ke là hại sức khỏe, gia đình xã hội lánh xa mà vẫn hút. nếu không hút thì dày vò cơ thể, bệnh ái thấy thiên hạ cũng giống vậy hay sao ấy. timeeeout
Làm sao để thoát sinh tử? Rất giản dị, chỉ cần "đoạn dục khử ái," nghĩa là dứt dục vọng, trừ ái tình, chẳng cách nào khác hơn.
Câu này nghe thấy việc tu hành ở đời mới đơn giản làm sao ấy. Nói một cái mà làm được liền chắc mỗi ngày có một vị Phật ra đời đó nghe, cõi ta-bà sẽ thành tịnh độ ngay lập tức.

Mình nghe thầy mình kể câu truyện này, chẳng biết có thật hay chỉ có tánh khuyên dạy.

Nghe kể: có một thầy nọ tu hành tinh tấn lắm, ngày ngày tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật... đặc biệt thầy rất ít nói chuyện với người nữ. Nhiều khi lỡ "bị" hay tiếp xúc với người nữ, khi về liêu phòng thầy tụng kinh sám hối nhiều hơn, thậm chí còn lấy nước rữa cả chổ người nữ ngồi.

Cho đến khi thầy lâm chung, thầy chỉ một hai đòi gặp mặt cô tì nữ của bà đại thí chủ của chùa, mấy ngày trôi qua, trong chùa không ai chịu làm theo lời thầy ấy, thấy ấy cứ nằm đó hấp hối, cho đến khi có người đề nghị thì cứ đem cô tì nữ ấy đến thử xem sao. và khi đem đến thầy nhìn thấy mặt rồi chết.

Câu chuyện chỉ dừng lại ngang đó, chẳng biết câu chuyện này chỉ mang tánh giáo dục thôi hay là một câu truyện có thật. Một số vị thì bình luận theo kiểu tâm lý nghịch, cái gì người ta càng ghét thì ngược lại do vì thương không được nên ghét. :D cái gì người ta càng thương thì khi không thương được người ta càng hận.

Theo cá nhân mình (còn là phàm phu nhé ;) ) thì thái độ trung đạo xem ra là hay nhất, mọi thứ cứ bình thường tâm thị đạo là tốt nhất. nghĩa là khi gặp duyên thì tiếp xúc (tâm chánh niệm nhé) hết duyên thì tâm cũng đừng có phan duyên nữa. Nghĩa là việc ở đâu xong rồi thì quên nó đi đừng có nhớ nữa. nhớ là phan duyên là theo cảnh quên tâm rồi.
cái dục do thân của ta nó "Đói nó mới đòi"
Sư phụ này ví dụ kiểu này nghe kinh quá, cái dục mà cũng có đói cơ à ? thế thì nó có bao giờ no đâu ? ca dao tục ngữ bảo là "túi tham không đáy" thế thì tham dục/ tham cái đâu bao giờ có no, vậy chẳng lẽ muốn nó hết đói thì phải chiều ý nó ăn cho no hay sao ? nếu mà để cho no chắc loạn thiên hạ đấy. Bằng chứ là "đàn ông năm thê bảy thiếp"... chê ít, có người bảo dù có hết thiên thì hẳn đã vừa lòng đâu?

Nói vậy thôi chứ hiểu ý sư phụ rồi tuy nhiên ví cái dục là "đói nó mới đòi" ăn là ví dụ đó không thích đáng cho ái dục.


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
thien thanh
Bài viết: 1
Ngày: 12/09/08 18:26
Giới tính: Nam
Đến từ: quangnam

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi thien thanh »

Mô Phật.
Phàm Phu tên là Nguyễn Thanh Quang.
Pháp danh Thiện Thành.
Nghề nghiệp: Kiến trúc sư.
Phàm Phu muốn xây dựng một câu lạc bộ Kiến Trúc Sư Phật Tử, nếu có ai cùng chí hướng, xin liên hệ nhé:
ĐT : 0914 111 789
Mail: Quang2aa@gmail.com
Xin cảm ơn quý vị.


kythuatvien
Bài viết: 109
Ngày: 08/10/07 12:18
Đã cảm ơn: 3 time
Được cảm ơn: 3 time

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi kythuatvien »

Hay quá!!! Hoan hô Thiện Thành! Thiện Thành liên lạc với Quaydaulabo thử xem hình như cậu ta cũng là kiến trúc sư năm cuối hay sao đó, mình không chắc lắm nhưng cậu ta bên xây dựng. Chúc bạn thành tựu ước nguyện.


Tâm bất động giải thoát chính là mục đích cuối cùng của đời sống phạm hạnh này. MN. 30

Nếu một ai dụng ý làm thân, khẩu, ý nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ.
Nếu một ai dụng ý làm thân, khẩu, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. MN. 135”
karakifun
Bài viết: 91
Ngày: 18/08/09 08:01
Giới tính: Nam
Đến từ: vungtau

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi karakifun »

mytutru đã viết:Mô Phật
Con đọc bài giãng trên thật đúng y vậy (Nghiệp ái) Rất khó dứt trừ . Muốn dứt nó không
phải ở chổ tránh né nó ! Mà hãy tránh nó bằng (Lý trí) Của suy nghĩ, thì mới mong thoát
được .
Lý Do như sau: Vì chúng ta có thân người, mà thân người thì chứa nhiều chúng sanh, ta
đang làm chủ của các chúng sanh "Bằng cái trí của ta đây" Nếu ta không tận dụng "Trí"
Thì ta khó thoát nó lắm (Sự đòi hỏi như thân ta đang khi đói) Mà đã đói thì chỉ muốn ăn cho
no thôi .

Khi bụng no thì không cần ăn nữa, nếu hiểu ra điều nầy, quý đạo hữu chỉ cần dùng (Lý trí)
Đi tắm và đi lạy Phật, hay trì chú (Qua bữa hết đói là không còn thèm nữa) và hãy biết sợ nó
Thì dần sẽ quen đi ...! Trong ăn uống có những món lợi cho thân, nhưng hại cho ta, luôn
Phải dè dặt, vì cái dục do thân của ta nó "Đói nó mới đòi" Biết mà tránh thì không bị nó
nhiểu nhương.

Làm thân người có hai cái dục lớn nhất:
(1) là ăn: Từ nhỏ và nhiều kiếp mình đã được cha mẹ tập cho ăn thịt, cá, thành quen ...Ăn
quen nên khi bỏ rất khó khăn ...! Phải dùng lý trí mới vượt qua .

(2) là yêu: cộng với sắc thân con người, nên sinh ra (Ái Dục) Từ ái dục quý đạo hữu biết
rồi, khéo trì cuốn lôi ..Nào luân hồi, nào bất hiếu, vô đạo, và mất cả "Trí Tuệ" .v.v...

Và mọi người rất đau khổ vì hai thứ nầy (Họ trở nên ương ngạnh cũng vì hai thứ nầy) Nếu
ai là (Bậc Trí Tuệ) Thì phải biết sợ và (Dụng Trí Mà Trừ) Không phải né đâu cả, càng né
càng dính , vì nó như "Keo Dính Chuột" và như vũng lầy, càng kích động càng lún sâu thêm .

Đã dính "Keo" mà khi dứt được thì da cũng phải tróc da đau đớn vì nó ! Còn trong vũng lầy
khi lún
sâu thì khó trèo lên ! Ai chưa bị không nên nhạo báng kẻ đang bị, vì nó như (Ma) Sự nhạo
báng người , thì nó sẽ nhập vào mình mà không hay .

Hảy biết sợ mà né tránh nó thôi (Trí tuệ vững thì dể thoát nó hơn) Còn lỡ vướng thì dùng
trí mà né nó thôi .

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật ...

-------------------------------------------------------------------------
cái bạn này nói đúng nà, hoan hô nhé, chúc cho trí tuệ bạn thật tốt, tâm từ thấm nhuần nha


Hình đại diện của người dùng
alain pham
Bài viết: 12
Ngày: 20/07/09 13:41
Giới tính: Nam
Đến từ: Hanoi

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi alain pham »

Nếu đã đi tu thì nên cố loại trừ để mà thành tiên thành phật ~O) cafene


Úm ô luân ni sa bà ha
Hình đại diện của người dùng
Tieu Ni
Bài viết: 15
Ngày: 18/10/09 14:00
Giới tính: Nữ

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi Tieu Ni »

Đời là mộng
Ta dệt mộng
Và nuôi mộng
Khi vỡ mộng
Ta ôm mộng
Buồn sầu mộng! :(

Chưa tỉnh mộng
Vẫn nuôi mộng
Ấp ủ mộng
Thực hiện mộng
Lại... tan mộng!
Sầu sầu mộng! :((

Người là mộng
Tình là mộng
Thân là mộng
Ý là mộng
Nghĩ là mộng
Tất cả mộng
Đều là... mộng!

Đời là mộng
Biết là mộng
Mà vẫn mộng!
Vậy người mộng
Xin tỉnh mộng
Từ bỏ mộng
Đừng nuôi mộng! 8->

Mộng là mộng
Không là mộng
Nếu tỉnh mộng!
Mà là mộng
Với người mộng!
Sửa lần cuối bởi Tieu Ni vào ngày 23/10/09 21:51 với 2 lần sửa.


"Thân tuy ở cõi ta bà
Mà lòng đã gởi bên tòa hoa sen!"
Asoka
Bài viết: 44
Ngày: 25/08/09 08:13
Giới tính: Nữ

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi Asoka »

Tieu Ni đã viết:Đời là mộng
Ta dệt mộng
Và nuôi mộng
Khi vỡ mộng
Ta ôm mộng
Buồn sầu mộng! :(

Chưa tỉnh mộng
Vẫn nuôi mộng
Ấp ủ mộng
Thực hiện mộng
Lại... tan mộng!
Sầu sầu mộng! =((

Người là mộng
Tình là mộng
Thân là mộng
Ý là mộng
Nghĩ là mộng
Tất cả mộng
Đều là... mộng! :((

Đời là mộng
Biết là mộng
Mà vẫn mộng!
Vậy người mộng
Xin tỉnh mộng
Từ bỏ mộng
Đừng nuôi mộng! 8->

Mộng là mộng
Không là mộng
Nếu tỉnh mộng!
Mà là mộng
Với người mộng! ;;)
hay quá đa! tangbong tangbong tangbong
Dù biết được mộng
Mộng vẫn chưa tan
Mộng cảnh thế gian
Mộng người ghi mộng
Nếu đã đi tu thì nên cố loại trừ để mà thành tiên thành phật
mình nhớ là hình như tiên vẫn còn 'yêu' mà :-?


một ngày đã hết
mạng cũng giảm dần
như cá cạn nước
thử hỏi vui gì?
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

alain pham đã viết:Nếu đã đi tu thì nên cố loại trừ để mà thành tiên thành phật ~O) cafene
Đừng nói là thành tiên
Quyền Thánh(*) cũng chẳng thèm!
Một chí thẳng Phật đạo
Lại độ người như ta!

(*): quyền Thánh: từ hàng chúng sanh theo nghiệp thiện ác thọ nhận thân hình trong Lục đạo đều thuộc hạng Lục phàm tức DÙ VUA TRỜI CAO NHẤT CŨNG LÀ HẠNG PHÀM PHU TỤC TỬ. Đối với nhà Phật, Thánh là người chứng trí sâu xa, chứng quả thâm diệu, chỉ trong Tam thừa mới có, tức là từ Thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật của Nhị thừa, 51 bậc Bồ Tát trên con đường Đại thừa, và Phật quả (Diệu Giác) mới được gọi là Thánh. Bậc quyền Thánh là hạng Thánh nhân chưa tu rốt ráo, tức chưa thành Phật. Người tu có chí sâu xa, thật sự trọng kính Phật pháp phải nên không ngừng trụ giữa đường mà chỉ cầu thành Phật. Thành Phật cho mình lại rộng độ quần sanh cũng đồng thành Phật như mình, thậm chí bậc Bồ tát còn "chưa chứng Phật đạo mà độ cho chúng sanh chứng Phật đạo".
Mong mọi người phát tâm cho sâu xa, đừng dừng trụ nửa đường.
Kính.


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
karakifun
Bài viết: 91
Ngày: 18/08/09 08:01
Giới tính: Nam
Đến từ: vungtau

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi karakifun »

lại muốn tu thành phật


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: làm sao mà hóa giải nghiệp ái

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

PHẢI TU ĐỂ THÀNH PHẬT. KHÔNG TU LÀ KHỔ ẢI VÔ BIÊN. NHƯNG KHÔNG PHẢI NHỜ TU MÀ THÀNH PHẬT.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách