Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ông đâu có lỗi thì không cần phải xin lỗi.

Có hỏi thì có đáp. Ông hỏi thì tôi đáp. Còn hiểu được hay không thì còn tùy duyên.

Dĩ nhiên người mới vào đào thì khó nhận ra. Thôi cái gì cũng từ từ và tùy duyên vậy.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 2 time

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính đh TT. Hướng tới một Niệm chưa sanh, trong phép tham thoại đầu là thế nào !( tui biết đây là lời của Tổ Hư Vân); phải hạ thủ công phu như thế nào!? đã là: "Một niệm chưa sanh sanh" thì làm sao mà: HÀNH. Trong pháp tham Thoại đầu: đầu tiên là phải "ĐỀ" cho được thoại đầu ! SAU ĐÓ MỚI NÓI CHUYỆN KHÁNG. Vậy: Đề thoại đầu và Niệm Phật khác hay giống nhau; kính mong đh có thể nói rõ hơn được không !
chúc đh thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Hôm nay lên diễn đàn lại thấy ông Thanhtri mang sở tri của mình ra độ người DN cũng dùng vài câu hỏi ông Thanhtri!
Vọng khởi lên thì "biết nó"... mà chẳng hay vọng khởi, và biết vọng khởi cũng đều là tâm hư vọng. "Biết" thì đã sai rồi bởi vì biết là thức biết, bộ não biết chứ không phải là cái biết của Chân Tâm Tự Tánh, mà nhiều người bị chính vọng thức mình đánh lừa lầm nhận.
Thantri có bao giờ quán sát được Thanhtri đang khởi vọng không? Nếu Thanhtri quán sát được tức đã quán sát được hành ấm.
Nếu đang khởi vọng mà quán sát vọng mà vọng dựng thì là chưa được
có người nói khi vọng tưởng khởi lên ta biết nó, không theo nó ,nó liền tự diệt. lần lần tâm thức trở về vắng lặng.
đây mới chỉ là ở phần thô mà thôi.
Tham thiền để xả ly vọng thức, mà cứ biết mãi thì vọng thức đời nào xả ly. Làm sao chân tánh hiển bài được. Chỉ là pháp an lập chí của Nhị thừa thôi. Không thể đưa đến giác ngộ giải thoát cứu cánh.
Vọng thức không phải là cái biết, cái biết không phải là vọng thức. Nếu cái biết là vọng thức thì lấy gì để quán sắc thọ tưởng hành thức!
vô tâm có nghĩa là không tâm hư vọng lăng xăng chứ đâu phải là không tâm? Như quét dọn sạch sẽ căn phòng, căn phòng đã sạch chứ đâu phải là không có phòng?
Khi hết hư vọng lăng xăng thì nơi ấy còn cái gì Thanhtri? có còn gì không Thanhtri?
Tham thoại đầu là dùng cái mà bộ não phàm thức không thể hiểu biết để quét sạch những cái biết phàm thức của bộ não.
Cái biết của bộ não có phải là những tiếng nói thầm trong đầu không Tranhtri?
Những tiếng nói thầm ấy đâu phải là cái biết đúng không Thanhtri!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

sotam26 đã viết:Kính đh TT. Hướng tới một Niệm chưa sanh, trong phép tham thoại đầu là thế nào !( tui biết đây là lời của Tổ Hư Vân); phải hạ thủ công phu như thế nào!? đã là: "Một niệm chưa sanh sanh" thì làm sao mà: HÀNH. Trong pháp tham Thoại đầu: đầu tiên là phải "ĐỀ" cho được thoại đầu ! SAU ĐÓ MỚI NÓI CHUYỆN KHÁNG. Vậy: Đề thoại đầu và Niệm Phật khác hay giống nhau; kính mong đh có thể nói rõ hơn được không !
chúc đh thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1. Thì ngài Hư Vân cũng do tham thoại đầu mà ngộ đạo. Mà cũng là học được từ các tổ đi trước thôi. Tôi cũng thế. Chư tổ đều dạy thế chứ không phải riêng ngài Hư Vân.

2. Như hỏi "Bản lai diện mục xưa nay của mình là ai?" thì tâm sẽ không có câu trả lời nên không hiểu, ngay chỗ không hiểu tình thức vọng niệm tiêu tan. Hỏi nữa cũng là một chỗ không biết ấy. Hỏi mãi vẫn là không biết. Chỗ không biết ấy tức là một niệm chưa sanh. Hướng tới chỗ ấy mà khán nhìn cho đến khi thùng than đen vỡ thì sẽ minh tâm kiến tánh. Cái nầy là đạo học cho nên phải thực hành miên mật mới có ngày triệt ngộ, chứ không phải là triết học mà có thể lý giải giảng nói bằng ngôn từ. Nếu thấy được thì hãy muôn nam một niệm mà tham cứu đi. Nên nghe HT Duy Lực giảng và sách của ngài đọc. Tìm trên google tên của ngài thì sẽ có trang webs mà vào đọc.

3. Niệm Phật có 4 pháp: Thật Tướng, Quán Tưởng, Quán Tượng và Trì Danh. Trong bốn pháp đó duy chỉ có Thật Tướng Niệm Phật mới thật là Thiền, mới có khả năng đưa đến giác ngộ giải thoát. 3 pháp còn lại chỉ là phương tiện an lập chí của nhị thừa, tạm đè nén tâm và làm một chút nhân duyên với phật pháp đời sau mà thôi chứ không thể đưa đến giác ngộ giải thoát.

An lành.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

="dieungo"]
Thantri có bao giờ quán sát được Thanhtri đang khởi vọng không? Nếu Thanhtri quán sát được tức đã quán sát được hành ấm.
Nếu đang khởi vọng mà quán sát vọng mà vọng dựng thì là chưa được
DN tự lo cái thực hành của DN đi, người ta hỏi tôi về cái pháp hành của tôi thì tôi biết thế nào trả lời thế đó. DN đem cái tri kiến học được của mình từ thiền khác, lại đi bắc bẻ thiền nầy. Đó là ông nói gà bà nói vịt, đâu lẽ không sanh mâu thuẩn ư?

DN cứ lo mà quán sát sắc thọ tưởng hành thức ấm của chính mình đi. Còn tôi thì cứ việc lo tham cứu thoại đầu của tôi. Tôi chẳng bao giờ tu quán sát sắc thọ tưởng hành thức mà hỏi tôi thì sao được. Không chịu lo quán sát sắc thọ tưởng hành thức nơi mình, môn ma vào đây để móc bẻ người khác thì chứng tỏ rằng nói một đằng mà làm một nẽo, hay đúng hơn nói xuông mà không hành thì lời nói đó chỉ là lời không thật nghĩa.
Cái biết của bộ não có phải là những tiếng nói thầm trong đầu không Tranhtri?
Những tiếng nói thầm ấy đâu phải là cái biết đúng không Thanhtri!
Cái biết là năng quán. Cái bị biết như là những tự ngôn tự ngữ nỏi lên trong tâm là sở quán.

Xong, phải biết rằng sở quán là tâm mà năng quán cũng lại là tâm. Người biết và vật bị biết đều chỉ là một. Đồng là một cái hư vọng như nhau. Dùng mọi cách để theo dõi tâm, quán tâm, điều phục tâm chỉ là cách an lập chí của hàng nhị thừa bởi người theo dõi tâm và cái bị tâm theo dõi quán sát. Trong khi đó, người kiểm duyệt và kẻ bị kiểm duyệt cũng chỉ là tâm.

Nhưng tâm thì không thể nắm bắt vì nó vô hình vô tướng, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Do vậy Kinh Kim Cang nói "Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được".

Đã không thể thấy và nắm bắc thì làm sao đòi đi "Quán Niệm" "Quán Sát"? Nếu có quán niệm quán sát thì chẳng là là sự quán niệm quán sát về những vọng tưởng sinh diệt của các đối tượng tâm ý thức. Nên biết một lưỡi gươm không thể tự cắt nó, một ngón tay không thể tự sờ nó, và tâm thì không thể quán tâm.

Do vậy kinh dạy phải giả từ năng sở thì mới có thể chứng Viên Thông, hay trở về được Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh.

Bỏ cái sở quán mà chấp cái năng quán thì không bao giờ giải thoát giác ngộ được.
Thôi lo tu hành đi, đừng phí thời giờ cho việc vô ích chỉ thêm nhiều nhân không tốt thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Cái nầy là đạo học cho nên phải thực hành miên mật mới có ngày triệt ngộ, chứ không phải là triết học mà có thể lý giải giảng nói bằng ngôn từ.


Biết nói câu này mà tại sao lại không chấp nhận pháp môn ngài Thanh Từ: Cái tâm phân biệt yêu ghét đó từ đâu mà ra vậy? Hết sức tán dương pháp môn ngài Duy Lực: Cái tâm năng sở đó từ đâu mà ra vậy? Tổ sư mang đồ quí đến mà thành ra có lỗi. ./..,.,

Việc này ( nếu không lôi cả việc thiền tịnh, đại tiểu thừa ra ) tôi và nhiều người khác nói nhiều rồi mà ĐH vẫn phạm. Làm cản trở việc khai mở trí huệ. Làm không dc việc này thì tham thoại đầu vô ích khi mà những tâm vương này không quét nổi. Vậy là thoại đầu ( theo cách Thánh Tri nói) đâu có automatic quét được đâu. Vậy là thoại đầu sai hay ông sai? Cái sai nó nằm ở chổ nào?

Chẳng thà treo miệng lên vách, nhằm ngay cái sai (sai mà không biết sai chỗ nào) mà tìm mà khán thì hi vọng có thể khởi nghi tình.

Bởi vì bản phận sự của mình làm không xong , cho nên câu trên cùng cũng là nó suông, lý luận tuôn ra 2 đoạn dưới này, (khoan hãy nói đúng sai) đoạn dưới chỏi đoạn trên, nôm na là "Điên Đảo/ Dính vỏ kẹt niệm"! Cho nên mãi giống như con chó của Triệu Châu ( "biết mà cố phạm").
Xong, phải biết rằng sở quán là tâm mà năng quán cũng lại là tâm. Người biết và vật bị biết đều chỉ là một. Đồng là một cái hư vọng như nhau. Dùng mọi cách để theo dõi tâm, quán tâm, điều phục tâm chỉ là cách an lập chí của hàng nhị thừa bởi người theo dõi tâm và cái bị tâm theo dõi quán sát. Trong khi đó, người kiểm duyệt và kẻ bị kiểm duyệt cũng chỉ là tâm.


Huh? timeeeout
Nhưng tâm thì không thể nắm bắt vì nó vô hình vô tướng, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Do vậy Kinh Kim Cang nói "Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được".
Thế còn cái "minh tâm" là cái gì mà đòi được? Vô hình vô tướng mà sao lại nói "minh"?./..,.,

Đã là không nắm bặt được mà tại sao tâm năng tâm sở của mình mà người khác có thể nhìn thấu, xỏ mũi, trong khi tự mình không thấu?

Người ta ( cũng như tổ sư) soi thấu tâm vương của ông (việc này quá dễ) nên mới mở miệng bắt bẻ ông làm ông mất chỗ bám víu, buộc ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại tự chiếu soi vào trong chứ không phải bắt ông trả lời. Nhưng ông chẳng thể hiểu nổi ý chỉ (mất căn bản), mà còn chạy trên lời nói chẳng khác gì cưỡi trâu tìm trâu. Thoại đầu, tri vọng (có tác dụng ngăn chặn)...và các cơ xảo có tác dụng nhổ đinh bạt chốt khác cũng không ngoài ý chỉ trên. Dưới cửa Lâm Tế, việc trong nhà của mình còn chưa rõ mà lại đi so đo việc trong nhà người khác (tri vọng/mặc chiếu Tào Động). ( Ngoài ra tri vọng và mặc chiếu là pháp môn khác nhau, nói 2 thứ là 1 lại tỏ cái dốt của mình).Hôm trước tôi hỏi, thoại đầu và tứ liệu giản là giống hay khác? Ông trả lời được chưa? Trả lời được thì ông sẽ hiểu tại sao thoại đầu thuộc Lâm Tế, sẽ hiểu được phép tứ chiếu dụng, tứ tân chủ.

Tóm lại vẫn là hiểu biết qua loa, chạy theo thị phi của thiên hạ rồi mở miệng nói càn mà thôi!

PS: trong câu hỏi của trangduoinuoc, sotam, dieungo dấu kín mũi nhọn. Lăng xăng xông vào là ôm đầu máu ngay, bởi vì không có mắt trên đảnh môn ( trí huệ). Muốn toàn thân nguyên vẹn thì phải có mắt nhìn thấu quan.

Riêng việc Mặc Chiếu thiền, đó là việc nhà của Tào Động, khởi xướng bởi từ Hoằng Trí Chánh Giác. Nếu chỉ nghe những lời sai lầm của các vị tôn túc rồi phán bậy thì coi chừng tạo nghiệp. Việc thị phi này khởi nguồn từ Đại Huệ mà ra, nhưng là Đại Huệ có ý tốt điểm phá cho người tu tập sai lầm theo Mặc Chiếu chứ không phải Mặc Chiếu là sai. Hoằng Trí và Đại Huệ là 2 đại tông sư cùng thời của 2 tông phái. Thời đó Tào Động còn mạnh hơn cả Lâm Tế, Hoằng Trí còn được triều đình đánh giá cao . Hậu nhân chỉ ham thích chạy theo thị phi ( vì chỉ chạy trên ngọn ngành, không chịu quay về gốc), nên chẳng thể hiểu bản chất vấn đề rồi quay sang đả phá tông phái, lưu phái. Đây là việc đại kị, và nói trước là tôi rất ghét việc này. Theo kinh nghiệm của tôi ở ngoài đời, những kẻ như thế này đều là bọn sơ cơ thô thiển, chẳng bao giờ học được cái gì đến nơi đến chốn, rốt cuộc rồi cũng bỏ dở giữa chừng.
Sửa lần cuối bởi anhshipga vào ngày 24/05/13 10:30 với 5 lần sửa.


dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Thanhtri: Nhưng tâm thì không thể nắm bắt vì nó vô hình vô tướng, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Do vậy Kinh Kim Cang nói "Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được".

Đã không thể thấy và nắm bắc thì làm sao đòi đi "Quán Niệm" "Quán Sát"? Nếu có quán niệm quán sát thì chẳng là là sự quán niệm quán sát về những vọng tưởng sinh diệt của các đối tượng tâm ý thức. Nên biết một lưỡi gươm không thể tự cắt nó, một ngón tay không thể tự sờ nó, và tâm thì không thể quán tâm.
Thanhtri hay nhỉ nếu tâm không thể quán tâm thì tham thoại đầu làm gì! Tham thoại đầu chẳng phải quan tâm sao?
Vậy Thanhtri bỏ pháp môn tham thoại đầu được rồi đấy. Hãy chuyển sang sổ tức quán đi, hay quán tứ đại vậy...
Mà chuyển sang 2 pháp môn trên thì cũng chẳng chạy thoát nổi cái tâm vì khi quán thì vẫn dùng cái tâm để quán.
Thanhtri định vứt bỏ tâm sao? chỉ có hai thứ người là vứt bỏ được cái tâm thôi đó là người chết và người thực vật.

Có vẻ ĐH Thanhtri rất thích tổ sư thiền lên DN đặt câu hỏi cho Thanhtri:
Trong kinh Duy Ma Cật nói:
Trực tâm là đạo tràng.
vậy trực tâm là gì vậy Thanhtri?
Muốn học tổ sư thiền thì phải hiểu trực tâm đã.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hãy buông xuống hết đi.

Khi chưa biết vạn pháp do thức dựng lập thì mãi chạy theo vạn pháp ở bên ngoài. Khi đã biết vạn pháp do thức dựng lập thì tuy là đở hơn những vẫn là kiến bò miệng chén, muốn tìm lối thoát mà không thể ra, như muốn tránh cái bóng mà đưa cái lưng giữa mặt trời.

Thật tình tham thiền là đạo học chứ chẳng phải triết học. Phải dụng công tham cứu chứ không thể để tâm thức chạy qua tri giải. Đừng khởi tâm động niệm và chấp trước nữa. An cái tâm đi.

Nếu tu quán niệm hơi thở thì cứ việc tùy ý, nếu tu quán tứ niệm xứ thì cứ việc tùy ý, nếu tu quán sắc thọ tưởng hành thức thì cứ việc tùy ý. Nếu thật tu quán thì phải rõ tâm tưởng tâm hành của mình, rối loạn lăng xăng đến dường nào, mà buông xuống đi. Chứ không thể nói suông "quán sát vọng tưởng khởi thì vọng tưởng mất" mà hiện tại vọng tưởng tuôn tràng như suối chảy mà chẳng tự quán sát, thì chỉ là nói bằng miệng thôi.

Ai bảo chăn trâu là dễ
chăn trâu khó lắm chứ
Phải luôn đi thẳng một đường
Chớ để lạt vào lúa mạ

An lành.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Trâu đã tìm thấy chưa mà đòi chăn?

Tìm trâu phải thấy dấu
Học đạo quý vô tâm
Dấu còn thì trâu còn
Vô tâm đạo dễ tìm

Có điều, có phân biệt được đâu là dấu đâu là trâu chăng? Hay là nhận giặc làm con, nhận dấu là trâu?

Chăn trâu là việc cực dễ, con nít cũng làm được. Cái khó là vọng tưởng điên đảo đã lâu, trâu không hiện, chỉ toàn thấy dấu là dấu, tốn công bỏ sức ra chăn cái dấu trâu mãi mà con trâu nó không thuần phục. Vô tâm mới thấy được trâu. Thấy trâu thì bỏ dấu. Lúc đó mới có thể gọi là bắt đầu chăn.


dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Thật tình tham thiền là đạo học chứ chẳng phải triết học. Phải dụng công tham cứu chứ không thể để tâm thức chạy qua tri giải. Đừng khởi tâm động niệm và chấp trước nữa. An cái tâm đi.
Vậy ĐH Thanhtri phải thành thật trả lời DN "Phải dụng công tham cứu" có phải là tâm quan tâm không?
Nơi đây là đạo tràng đang bàn luận pháp học, pháp hành mong ĐH Thanhtri thành thật mà trả lời, chớ có chạy vòng vo hý luận "để tâm thức chạy qua tri giải"
ĐH Thanhtri không trả lời thì có nghĩa là khôngtrực tâm


hoasenmaimai
Bài viết: 659
Ngày: 02/03/13 05:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ben tre

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi hoasenmaimai »

........................................................................... không có gì .
3 ông này hay thảo luận quá vậy , chỗ nào mà có 3 ông là người học chẳng biết theo ai .


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"dieungo"]
Thanhtri hay nhỉ nếu tâm không thể quán tâm thì tham thoại đầu làm gì! Tham thoại đầu chẳng phải quan tâm sao?
Vậy Thanhtri bỏ pháp môn tham thoại đầu được rồi đấy. Hãy chuyển sang sổ tức quán đi, hay quán tứ đại vậy...
Mà chuyển sang 2 pháp môn trên thì cũng chẳng chạy thoát nổi cái tâm vì khi quán thì vẫn dùng cái tâm để quán.
Thanhtri định vứt bỏ tâm sao? chỉ có hai thứ người là vứt bỏ được cái tâm thôi đó là người chết và người thực vật.
1. Tại DN không có tham thiền nên không rõ đấy thôi, dù nói hoài thì cũng chẳng ít gì.

2. Thoại đầu là chỗ trước khi khởi niệm thì đâu có tâm trước tâm sau, để lấy tâm nầy quán tâm kia. Nếu miễn cưỡng nói thì chỉ có thể nói là dùng năng quán mà không có sở quán nên năng quán cũng dần tiêu. Năng sở đều vong thì chân tánh hiển bài. Đó là phương tiện hay để dẹp cả năng và sở một lượt.

3. Tâm năng quán sở quán một khi đã sạch thì tự tánh hiện bài. Mình được trở về sống với bản tánh sáng suốt thanh tịnh xưa nay. Tại sao lại nói là chết và vật thực?

Sở dĩ lầm cho chết và vật thực gỗ đã bởi chấp vào cái tâm hay biết hư vọng của bộ não cho là mình. Mất nó ròi thì làm sao hay biết nữa. Mà tự chẳng biết cái tâm ấy là hư vọng, khiến mình mê muội, che lấp tâm tánh, chịu khổ luân hồi.

Như mây đen che mặt trời, sạch mây đen thì mặt trời hiện, chứ đâu phải dẹp mây đen thì trở thành tối tâm không sáng..

Như tổ nói:
"Ngàn sông có nước ngàn sông trăng
Muôn dặm không mây muôn dặm trời."


Vậy hãy quên đi tất cả mọi tư niệm, bởi chính chúng đã tạo nên những dòng hí luận rối rắm. Quên đi những gì mình đang nói, quên luôn cả cái quên, thì chân tánh mới có thể hiển bài.

Các pháp môn khác được dựng lập bởi dòng thức chỉ tạo thêm vòng lẫn quẩn bởi chính ông họa sĩ tâm ý thức, cho nên vẫn là mình trói mình trong vòng sinh tử, đâu có khác kiến bò miệng chén mãi tìm lối thoát mà không thể được. Đem tâm quán tâm, tâm tìm tâm thì đâu khác gì muốn tránh cái bóng mà đứng giữa mặt trời. Chỉ là đầu mọc thêm sừng, tuyết rắc thêm sương thôi.

Thôi An đi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách