Vô Lượng Thọ Kinh (Video)

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
hien nhan
Bài viết: 136
Ngày: 22/09/08 06:13
Giới tính: Nam

Vô Lượng Thọ Kinh (Video)

Bài viết chưa xem gửi bởi hien nhan »

Pháp Sư Ngộ Thông Thuyết giảng về Kinh Vô Lượng Thọ tại Australia (Úc), ngày 26 tháng 2 năm 2008.

12


3


45678


910


laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Vô Lượng Thọ Kinh (Video)

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Đại sư Ngẫu Ích nói: “Vãng sinh được hay chăng hoàn toàn dựa vào chỗ có Tín Nguyện hay không ?” Chương này góp nhặt, ghi chép hai ba truyện vãng sinh thời cận đại. Từ sự vãng sinh của họ, bảo cho chúng ta biết: Phải chắc chắn là “vạn duyên buông bỏ”, phải “nhất tâm, nhất ý niệm Phật”, để vượt qua nỗi đau khổ của xác thân; phải kiên trì nguyện lực vãng sinh Tây phương, thẳng đến sự vãng sinh trọn vẹn mà những điều này hoàn toàn được bắt nguồn từ lòng tin vững chắc, chí nguyện thiết tha.

Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Phạm Giới
Bài viết: 23
Ngày: 27/01/11 04:57
Giới tính: Nam
Đến từ: Cầu Tiêu

Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 249)

Bài viết chưa xem gửi bởi Phạm Giới »

Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 249)<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/gseJfMr0VZQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/j_yiBDmJbcE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/47bUumLupe8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/DhomPsDYjhE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


[color=#0000FF][b]Bốn Ðiều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh (Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối) trong Kinh Lăng Nghiêm là: "Ðoạn dâm, Ðoạn sát, Ðoạn thâu, Ðoạn vọng" (dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối).
http://www.duongvecoitinh.com/[/b][/color]
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Vô Lượng Thọ Kinh (Video)

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/qWEhBaAyQcU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/pXkkdkIdWa0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/KtoqF18loB0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ypA3YIqFSLE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Vô Lượng Thọ Kinh (Video)

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/qu-GqDEYLbg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TSsmJ-ET4pw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/QZC6rEZcdoE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/c9p6Z61rFKU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Vô Lượng Thọ Kinh (Video)

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/s-niwVm7VbM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

48 Đại Nguyện A Di Đà Phật (35 of 35 End) - Tịnh Không PS<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/IWFtNh-PGCg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/wUMSotfYlP8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách