Video niệm Phật Vãng Sanh / Mới !!

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

lotusblanc
Bài viết: 5
Ngày: 09/10/08 16:07
Giới tính: Nữ

Video niệm Phật Vãng Sanh / Mới !!

Bài viết chưa xem gửi bởi lotusblanc »

Xin giới thiệu với các bạn link niệm Phật Vãng Sanh

http://www.tinhthuquan.com/csDieuAm/csDieuAm.htm

Chúc các bạn thân tâm an lạc.
kinhle


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Video niệm Phật Vãng Sanh / Mới !!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật.

Xin cám ơn thiện hữu đã đăng video nầy!

Cư sĩ Tuệ Minh thật sự là gương mẫu cho không những người tu Niệm Phật như chúng ta mà cũng là gương mẫu cho tất cả mọi người dù là đạo Phật hay không phải đạo Phật.

Vì sao thế?

Vì cư sĩ đã giúp cho ta thấy và hiểu được những điều sau đây:

1. Đời người vô thường không hẹn ngày đến, bất luận là già, trẻ, nam nử hễ sanh ra thì có lão, bệnh, và chết. Một khi chết đi thì không có một thứ gì có thể mang theo được dù là nhà của ruộng vường, chồng vợ con cái. Duy chỉ có "Nghiệp" theo mình mà thôi!

Vì thế Cổ Đức có kệ rằng:

Nhất nhật vô thường đáo
Phương tri mộng lý nhân
Vạn ban tương bất khứ
Duy hữu nghiệp tùy thân

Một mai vô thường đến
Mới biết người trong mộng
Muôn vật chẳng đem theo
Chỉ có nghiệp theo mình

Cư Sĩ Tuệ Minh tuy chỉ 32 tuổi còn trẻ, nhưng theo định luật vô thường phải ra đi, vì vậy đừng tưởng bây giờ ta còn khỏe mạnh mà nghĩ rằng đời ta còn dài mà chẳng gắng tu hành. Hẹn đến già rồi mới tu thì ôi thôi đã muộn rồi! Phải dùng thân khỏe mạnh để tu hành. Khi lâm chung bệnh khổ hoằng hoại khó mà định tâm niệm phật cho được. Lúc sống khỏe mạnh đó là lúc chủng bị cho giờ phút lâm chung. Sống là để chủng bị cho cái chết!

2. lúc thần thức của ta khi lìa khỏi xác người nó hoằng hoại, mê loạn, đau khổ, kinh hồn như thế nào! Chưa có ai dám tự mình bảo đảm được rằng lúc thần thức lìa khỏi thân ta, ta sẽ không mê loạn và tự chủ được mình! Phải nên gắng sức của mình tu tập Niệm Phật nếu là người tu Tịnh Độ từ nay cho đến lâm chung thì mới mong có một chút định lực mà vượt qua khỏi mọi đau khổ và sợ hải, vì ta đã có mục đích hướng đi của mình (đó là về cõi Cực Lạc), và tâm ta luôn nghĩ nhớ đến phật A Di Đà.

3. Pháp môn Tịnh Độ thật là bất khả tư nghì, lúc lâm chung chẳng có một pháp môn nào có thể cứu giúp ta thoát khỏi sanh tử luân hồi hay bằng pháp môn Tịnh Độ.

4. Cho dù thuộc lòng, thâm hiểu ngàn kinh muôn luận củng không bằng một câu A Di Đà Phật chuyên nhất lúc lâm chung! Chỉ có câu A Di Đà Phật mới thật sự dùng được lúc Lâm Chung mà thôi! Thế mới biết một câu A Di Đà Phật gòm trọn vẹn Phật Pháp. Vì thế chư tổ thường dạy "một câu A Di Đà bao trùm tám giáo, tròn nhiếp năm tông", "Niệm Phật Tam Muội là vua trong các Tam Muội".

5. Bốn Mươi Tám lời Đại Nguyện của A Di Đà Phật bất khả tư nghì! Phật lực của A Di Đà Phật bất khả tư nghì! Lòng Từ Bi của A Di Đà Phật bất khả tư nghì! Pháp môn Tịnh Độ bất khả tư nghì! Công đức của người Niệm Phật bất khả tư nghì!

6. Đã có người vãng sanh là sự thật chúng ta đã thấy trong nhiều video, thì biết Phật A Di Đà tiếp dẫn là sự thật, Đức Phật A Di Đà là có thật, Tây Phương Cực Lạc thế giới là cảnh giới có Thật, Bất Khả Tư Nghì! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rỏ ràng là có Phật A Di Đà, có thế giới Cực Lạc trong Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và nhiều kinh khác, thì lời ngài dạy quả thật là "chân thật không hư dối"! Vậy người nào cho rằng cõi cực lạc không có, đức Phật A Di Đà không có, pháp môn Tịnh Độ và người tu Tịnh Độ là mê tín, thì phải nên tự mình suy sét lại bởi vì chính mình là người mê muội, là người mê lầm! Đức Thích Ca Thế Tôn đã nhiều lần ân cần khuyên ta phải nên phát nguyện vãng sanh và ngài nói phải tin tưởng lời của ngài và chư phật 10 phương nói vì đây là sự thật.

Kinh A Di Đà:

"Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nào nghe thấy cần phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi nước cực lạc. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế câu hội một chổ."

"Xá Lợi Phất! Các ngươi đều phải tin nhận lời của ta và của các Đức Phật nói".

7. Trợ Niệm là phương tiện bất khả tư nghì để giúp người lâm chung vãng sanh Cực Lạc. Người trợ niệm công đức cũng thật bất khả tư nghì!

Nam Mô A Di Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: Video niệm Phật Vãng Sanh / Mới !!

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

Các đạo hữu nên vào đây tải Video về những người đã được vãng sanh Tây Phương. kinhle

http://www.thegioivohinh.com/showthread ... #post63281

http://s477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/

kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot], Google [Bot]7 khách