Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

dct87 đã viết:hieuphuctien đang nằm mơ... rồi.

Nam Mô A Di Đà Phật...
Niệm Phật to lên, lớn lên, thành tâm niệm thật lớn lên....

"Nhớ Phật, niệm Phật, ...tương lai nhất định kiến Phật"

Nam Mô A Di Đà Phật.
=D> =D> =D>
Linh diệu thay niệm Phật ra tiếng!
Nhiệm màu thay niệm Phật lớn âm!

Hèn chi Thánh xưa từng nói:
"niệm nhỏ thấy Phật nhỏ, niệm lớn thấy Phật lớn"

Hèn chi Phật Thích Ca từng khẳng định:
"Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt và Ðại Trang Nghiêm Kinh Luận đều bảo lớn tiếng niệm Phật có mười công đức:

1. Một là bài trừ cái chướng mê ngủ.

2. Hai là thiên ma kinh sợ.

3. Ba là tiếng vọng khắp mười phương.

4. Bốn là tam đồ được dứt khổ.

5. Năm là những tiếng động bên ngoài chẳng lọt vào.

6. Sáu là khiến cho tâm chẳng tán loạn.

7. Bảy là dũng mãnh tinh tấn.

8. Tám là chư Phật hoan hỷ.

9. Chín là tam muội hiện tiền.

10. Mười là vãng sanh Tịnh Ðộ.


Những điều ấy là những chứng cớ khiến ta càng thêm tin tưởng. "
http://www.niemphat.net/Luan/niemphatph ... yen2_2.htm

Lời Phật, Thánh nói đúng hay lời phàm Tăng thời nay đúng?

Kẻ mê chẳng biết niệm Phật chẳng thể hiểu biết, người trí đành cười và thương hại cho kẻ mê dám khinh báng Chánh pháp!


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Kính hieuphuctien...

Đạo hữu nếu hành trì phương pháp niệm Phật thế nào cũng ok...
Nhưng nếu dựa theo bài giảng trên mà hành trì thì không những không vãng sanh cõi Phật (không có nguyện vãng sanh nào hết) mà còn lại "được" vãng sanh vào cõi của Ma ...
Chúc an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

dct87 đã viết:Kính hieuphuctien...

Đạo hữu nếu hành trì phương pháp niệm Phật thế nào cũng ok...
Nhưng nếu dựa theo bài giảng trên mà hành trì thì không những không vãng sanh cõi Phật (không có nguyện vãng sanh nào hết) mà còn lại "được" vãng sanh vào cõi của Ma ...
Chúc an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.
=D> =D> =D>
kinhle kinhle kinhle
:(( :(( :((


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
thientinh82
Bài viết: 231
Ngày: 29/11/07 07:26
Giới tính: Nam

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi thientinh82 »

thientinh82 đã viết:Lời Phật, Thánh nói đúng hay lời phàm Tăng thời nay đúng?
Còn một chút dấu diếm:
Coi chừng chẳng phải "phàm Tăng" mà là "tà sư", là "yêu Tăng" thì lại càng nguy hiểm khôn lường! Báo các vị biết, bài của kẻ gọi là "Tỳ kheo Thích Thanh Phước" này có dấu hiệu tương ứng rồi đó, chỉ tại dạo này không tiện viết bài dài, về sau sẽ CHỈ RÕ CHÁNH TÀ TỪNG CHỮ TỪNG CHỮ MỘT, bây giờ tạm khuyên các đạo hữu CẨN THẬN, CẢNH GIÁC VÀ TỈNH SÁNG thôi!!!

Hãy nhớ lời Phật Thích Ca đã huyền ký từ trước:
"Thời Mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng!"
"Chánh pháp của ta thâm diệu, trí tuệ dũng mãnh, hạng ngoại đạo không thể làm tổn hại, CHỈ CÓ HẠNG TÀ ĐẠO ĐỘI LỐT NGƯỜI PHẬT MÔN TỪ TRONG PHÁ RA MỚI HỦY DIỆT ĐƯỢC GIÁO PHÁP NHƯ LAI!"
"Thời Mạt pháp bọn ma quỷ vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ăn cơm tín thí cho hoằng pháp của Như Lai mà ĐÁI VÀO BÌNH BÁT CỦA NHƯ LAI"
(tức là mang thân tướng, mang cái lốt là người tu theo Phật, nương dựa Phật môn mà kỳ thật là HẠNG TÁNG TẬN HỦY DIỆT PHẬT PHÁP!)
"Thà phá giới như núi Tu Di còn hơn gieo vào trong Tạng thức chủng từ tà sư nhỏ như hạt cải" (giới tối hệ trọng trong Phật môn, vậy mà còn nói lời này, đủ biết tin theo tà, tu tà "ác nghiệp, si nghiệp bất khả tư nghì" ra sao!!!)

Lời Từ phụ Thích Ca còn mãi vang vọng, không phải nói riêng một ai mà khuyên chung các đạo hữu cần phải cẩn trọng từng bước, ĐỪNG ĐỂ LẦM GIEO MA CHỦNG MÀ TINH TẤN CẢ ĐỜI RỐT CUỘC CHUỐC LẤY VÔ MINH VÀ ƯƠNG HỌA!!!

Nguyện Từ phụ Thích Ca khai mở tâm trí cho chúng sanh sáng suốt phân định tà chánh!
Nguyện Từ phụ Di Đà thường phóng quang bảo hộ chúng sanh đầy đủ trí tuệ mà thoát khỏi nanh vuốt hàng tà sư, yêu Tăng như trên!

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, Quang Trung Cực Tôn, Vạn Phật Chi Vương, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát

kinhle kinhle kinhle


Tri tri kiến kiến
Bổn vô kiến tri
Thường kiến thường tri
Chân tri chân kiến
---------
Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai
Nhu Thuận
Bài viết: 180
Ngày: 22/01/08 18:57

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi Nhu Thuận »

Ở đây, thấy rỏ rằng :chẳng cần phân biệt đúng sai, mà hể phe ta nói thì y kinh Phật còn người khác nói là Ma!
Thientinh82, dct. binh, thanhtri, kimcang... như vậy gọi đây là phe Phật.

Phe này hinh thành từ d/d hình động qua chứ có lạ lẫm gì.

Phật nói chỉ có Ta (phật), và ngoài Ta ra không có ai khác đủ trí tuệ thẫm định người khác. Vậy nên, đừng bảo rằng đây là Ma, kia là ma, và dì nhiên.... choa rằng phe này phe nọ củng trật lất.

Cẩn thận.

Dù gì củng phải công nhận rằng, có nhiều người tịnh độ rất ư là chấp... Pháp.

Có dạo, không biết tu kiểu gì mà ma tất tần tật, chử to màu nổi, đỏ chói ... như màu của máu đang sôi !!!


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

caunguyen


hieuphuctien
Bài viết: 229
Ngày: 26/06/08 18:52
Giới tính: Nam

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi hieuphuctien »

dct87 đã viết:Kính hieuphuctien...

Đạo hữu nếu hành trì phương pháp niệm Phật thế nào cũng ok...
Nhưng nếu dựa theo bài giảng trên mà hành trì thì không những không vãng sanh cõi Phật (không có nguyện vãng sanh nào hết) mà còn lại "được" vãng sanh vào cõi của Ma ...
Chúc an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm phật có 48 pháp niệm phật, cách nào thì công đức cũng như nhau, miễn sao được liên tục không bị hôn trầm và tán loạn.
Niệm phật lớn tiếng có 10 công đức như bạn nói là đúng rồi, nhưng bạn thử tính xem một ngày bạn niệm lớn tiếng được bao nhiêu thời gian?, có được liên tục không tán loạn không?
Hoàn cảnh của bạn có cho phép niệm lớn tiếng không?
Bạn niệm phật lớn tiếng có ảnh hưởng đến người khác không?
Trong lúc ngủ bạn có niệm được lớn tiếng không?

Hoàn cảnh của mình không cho phép niệm phật lớn ra tiếng với hơi sức của mình có hạn không thể niệm lớn tiếng lâu dài.
Mình thấy phương pháp niệm phật bằng tâm và lắng nghe tiếng niệm phật từ tâm phát ra giúp mình có thể niệm được liên tục không bị hôn trầm và tán loạn.
Mình vẫn nguyện vãng sinh và hồi hướng công đức về tây phương cực lạc hàng ngày cớ sao bạn dct87 lại bảo mình vãng sinh cảnh ma được?


Tây phương quê cũ sớm quay về
Hơi thở mạng người chớ trể mê !
Kiếp tạm có chừng nên quý tiếc
Đừng cho lỡ bước lạc sơn khê.


(Nhất Nguyên Đại Sư)
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

PL mạn phép lạm bàn : Đạo Phật là đạo Trí Tuệ , trong pháp môn niệm Phật cho dù quý vị niệm thế nào thì cũng chỉ trong phạm vi tu chỉ ![định] để có trí tuệ theo thiển ý của PL thì chúng ta cần nghiên cứu phần trình bày của ngài Đại Thế Chí khi Đức Thế Tôn vấn viên thông , đoạn kinh như sau : Phật vấn viên thông : con "không hề lựa chọn ".....mấu chốt vấn đề là ở chỗ này [huệ] khi định huệ đầy đủ chúng ta mới vào cõi tịnh được !như vậy làm thế nào để có trí tuệ , nếu quý vị thấy cẩn PL sẽ mạn phép luận ! KÍNH


Hình đại diện của người dùng
khang
Bài viết: 209
Ngày: 26/04/08 21:06
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi khang »

Tôi thấy mệt các vị quá!!! :D :D :D , hít vào :-* thở ra :-* rồi hít vào :-* rồi lại thở ra :-* !!! Phật A Di Đà sẽ rất đau lòng vì các vị đấy. :D!!! Chạy thôi không khéo lại bị ăn đòn tập thể thì nguy...hí.hí :))

kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Tập tin đính kèm
AddEmoticons04219.gif
AddEmoticons04219.gif (28.35 KiB) Đã xem 1417 lần


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật.

Nếu người nào thật lòng tin sâu và nguyện thiết và trọn đời chuyên niệm A Di Đà Phật thì nhứt định sẽ được vãng sanh. Không cần phải sợ người khác nói là mình được vãng sanh hay không. Mình phải tự biết. Vì sao có thể tự biết? Vì chỉ có chính mình mới biết mình thật lòng tin thật lòng nguyện (muốn sanh về cõi Cực Lạc), thật tâm niệm Phật A Di Đà hay không!

Thôi quý vị đừng tranh cải nhau nữa cho mất hòa khí, rồi để ngoại đạo nó chê cười, kẻ gian rình mò, lợi dụng đột nhập thêm mòi vào lửa, rồi khiến quý vị cấu xé lẫn nhau, rồi diễn đàn nầy không còn là diễn đàn tịnh độ nữa mà là uế độ.

Chuyện nầy chính tôi đã chứng kiến ở diễn đàn hình động phật giáo online rồi. Quý vị hãy cẩn thận, nên sống trong lục hòa của tình huynh đệ. Mong lắm!

Tôi thấy cái chuyện không có gì hết, chẳng qua hiểu lầm ý mà thôi.

Dct ơi! Chớ vội hiểu lầm và đánh giá. Theo vô tri hiểu thì bài khuyên niệm phật nầy khuyên chúng ta nên dùng lòng thành để niệm phật. Nếu niệm lớn tiến mà không chú tâm vào thì cũng như pháp sư Tịnh Không nói "la thét cổ họng củng luốn công". Hoàng cảnh và sức khỏe không cho phép vôtri niệm lớn tiếng, mỗi ngày chỉ lần chuổi niệm theo kim cang trì mà thôi. Thôi tùy mỗi người mỗi hoàng cảnh mà tu tập. Miễn sau ta có tín và nguyện chân thật, và hành trì niệm phật thì sẽ có kết quả tốt.

Khi tu đúng đường là khi càng tu càng được an lạc, càng tu càng được thanh tịnh, bớt đi nhiều tham, sân và si. Pháp môn nào cũng vậy, ta phải tự hỏi mình rằng, bấy lâu nay ta tu theo con đường như vậy ta có an lạc không? ta có thanh tịnh không? ta có bớt đi thâm, sân, si, mạng, nghi, tà kiến không? Nếu có là đi đúng đường rồi vậy!

Nam mô A Di Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

hieuphuctien đã viết: Niệm phật có 48 pháp niệm phật, cách nào thì công đức cũng như nhau, miễn sao được liên tục không bị hôn trầm và tán loạn.
Mình phục bạn đó!!! Từ đầu đến cuối bạn vẫn giữ lập trường của bạn, người tu tịnh độ mà chí nguyện như vậy là xem như thành tựu. Đây gọi là tín. Dĩ nhiên ở đây mình muốn nói đến chánh tín.

Câu trích dẫn trên mà nói ra từ đầu thì chắc hỏng có cãi nhau nhé. Mình đợi câu này từ đầu mà không thấy ai nói, đến khi gần thịt nhau rồi mới chịu, hì hì các bác tiếc chi một lời thế.

Mỗi người có mỗi căn cơ khác nhau cho nên thích hợp với mỗi pháp khác nhau. Đừng nói là chúng sanh, ngay cả chư tổ cũng vậy, vị thì tán thán niệm to tiếng (ngài Thiếu Khang mỗi khi niệm ra tiếng thì thấy một vị đạo hào quang bay ra từ miệng), Ngài Liên Trì thì kim cang trì và mặc trì (niệm thầm trong tâm), ngày Thiện Đạo thì chuyên tu, chỉ niệm Phật A Di Đà thôi không niệm gì khác (cái này có ưu nhưng cũng có khuyết điểm, ưu dể thuần nhất, nhưng khuyết thiếu kiến thức tổng quát về Phật học...). Ngài Ngẫu Ích thì hơi thiên về lý tu. Ngài Diên Thọ thì thiền tịnh song tu. thế mà các ngài có ai bài xích ai đâu? Ai thích pháp nào tu pháp đó, nếu có tâm thì nên tùy duyên.

Ngoài ra vãng sanh Tây phương tịnh độ là do tín và nguyện đặc biệt là nguyện, không phải do pháp tu. do đó một người không niệm Phật A Di Đà mà tu các pháp khác (tạp tu) nhưng chân thật nguyện vãng sanh người ấy vẫn vãng sanh.

Thánh Tri đã viết: Nếu niệm lớn tiến mà không chú tâm vào thì cũng như pháp sư Tịnh Không nói "la thét cổ họng củng luốn công".
Câu này không nên cho là chân lý chỉ nên hiểu theo kiểu ví von "ông niệm Phật tán tâm tốt rồi nhưng cố gắng niệm cho nhất tâm mới được lợi ích chân thật". Ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Thiền Tâm, đều có những bài luận khuyến người niệm Phật từ tán tâm sẽ dần đạt đến nhất tâm. Đây chẳng qua là tiệm tu tiệm chứng. Nếu y kinh Pháp Hoa mà nói: Nếu có người tâm tán loạn, vào trong tháp miếu mà niệm Phật, thì cũng sẽ thành Phật đạo. Đâu có ai mới tu mà đã được nhất tâm, cho nên nếu bảo không chú tâm hoàn toàn vô ích là chưa chuẩn và câu nói có tánh phương tiện.
nhampl đã viết: Phật vấn viên thông : con "không hề lựa chọn ".....mấu chốt vấn đề là ở chỗ này [huệ] khi định huệ đầy đủ chúng ta mới vào cõi tịnh được !như vậy làm thế nào để có trí tuệ , nếu quý vị thấy cẩn PL sẽ mạn phép luận
Xin được nghe. Mong lắm.

Thấy bác Khang khóc mà mình nao cả ruột. Đúng là khóc như... bão. :-P

Xin góp ý thêm với mọi người, chữ Phật các bạn nên viết => Hoa. Trước khi tu mình là người xấu nhưng ngày hôm nay giác ngộ hồi đầu thì mình là người tốt phải không các bạn? cho nên chuyện đêm trước với hôm nay khác nhau, xin các bạn đừng gom thành một, người ta bỏ phiền não đi lâu rồi, mang hoài trong tâm cũng mệt, sao không xả bỏ nó đi? Chỉ là góp ý thôi. Không thích thì xem như chưa đọc nhé. Đừng "oánh" em, em sợ lắm. Cười cái nào :)


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Kính Thầy Mong giac PL xin phép lạm bàn với Thầy như sau :
Lạm bàn : nhất tâm , nôm na mà hiểu là một tâm ! khi chúng ta niệm “danh hiệu Phật “ đến khi chỉ nghĩ tới niệm Phật thì câu niệm đã tuôn liên tục trong tâm [một hành già khi tới trạng thái này đã là một người chí thành] nhưng khi việc tới trước mắt thì niệm về việc đó lại xuất hiện thay thế danh hiệu Phật [rất khó nhìn ra khi việc đó là những việc trong đạo ] như vậy hành giả vẫn có nhiều tâm chứ chưa đạt “ MỘT TÂM “ !
PL từng nói con đường tu học chỉ có một con đường duy nhất , mặc dù có nhiều “cách” ! ở đây PL lạm bàn cách niệm danh hiệu Phật ! như trên đã bàn , nay trở về câu trả lời của ngài Đại Thế Chí khi Phật Thích Ca hỏi về viên thông : Phật vấn viên thông “con không hề lựa chọn…” nó như thế nào : PL thấy chỗ này chúng ta khó nhìn ra khi những việc trước mắt là việc trong đạo , nhưng thiển nghĩ việc nào cũng là việc ở chỗ chúng ta đã sinh tâm “thủ xả” hay nói một cách khác chúng ta đã lựa chọn mà chúng ta không biết ! nếu để ý quan sát ở chỗ này thì chúng ta thấy : những việc thuận ý mình nó làm chúng ta khó nhìn ra ! nếu chúng ta đối diện với những việc bất như ý , nếu để ý chúng ta sẽ thấy rằng : thứ nhất nếu thất giác hành giả sẽ nổi sân [mắc vào dâm]! thứ hai có chút giác hành giả tìm mọi cách cắt đứt sinh tâm [mắc vào sát] thứ ba trở về câu niệm Phật [mắc vào đạo] nói cách khác đỡ sốc hơn lá :chúng ta đã rơi vào lựa chọn !như vậy chúng ta phải làm gì đây để NHẤT TÂM !!!!!!!! tới đây đã nếu quý vị nhận thấy đây là vấn đề cần giải quyết PL sẽ lạm bàn tiếp . KÍNH
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ CẦU TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách