Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

hieuphuctien
Bài viết: 229
Ngày: 26/06/08 18:52
Giới tính: Nam

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi hieuphuctien »

Đã xưng danh niệm Phật thì phải biết phương pháp niệm Phật. Nếu tâm không thật, không tha thiết, miệng chỉ niệm suông, trong tâm tam độc không trừ, nhân ngã đầy lòng, đem cái tâm đầy vô minh tìm cầu Phật ở bên ngoài, thì chỉ uổng công mà thôi”. Cho nên, phải biết rằng, niệm là niệm ở nơi tâm, không phải niệm nơi miệng. Cũng giống như nhờ nơm mà bắt được cá, được cá thì bỏ nơm. Nhờ lời mà hiểu ý, được ý thì quên lời.

“Hai chữ tụng niệm cũng có đạo lý nhiệm mầu lắm. Miệng đọc gọi là tụng, trong tâm nhớ nghĩ gọi là niệm. Cho nên, niệm là phát xuất từ nơi tâm. Đó gọi là cánh cửa đi tới sự giác ngộ viên mãn. Tụng từ nơi miệng là tướng của âm thanh. Chấp ngoài cầu lý, rốt cuộc đều là hư vọng. Vì vậy, trong quá khứ chư Thánh Hiền tu tập pháp môn niệm Phật đều chẳng phải niệm suông bên ngoài miệng mà là niệm ở trong tâm. Tâm là nguồn gốc của tất cả các điều thiện, tâm là chủ nhân của vạn đức. Niết bàn thường lạc sanh ra từ chơn tâm, mà tam giới luân hồi cũng từ tâm mà khởi. Tâm là cánh cửa của thế giới, là bến bờ giải thoát. Đã biết cửa ngõ há nghĩ khó vào, rành bến bãi sao lo chẳng đến?


Tây phương quê cũ sớm quay về
Hơi thở mạng người chớ trể mê !
Kiếp tạm có chừng nên quý tiếc
Đừng cho lỡ bước lạc sơn khê.


(Nhất Nguyên Đại Sư)
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

A Di Đà Phật.

Có phải khẩu khí trên có là của hieuphuctien không ???
Bài viết rất hay..

Thì đã biết rằng Niệm Phật là niệm ở tâm rồi !!! Miệng niệm cũng là dụng của tâm, vậy thì không thể phế phương pháp XƯNG DANH được, hieuphuctien nhìn lại bài đầu xem, vị tỳ kheo kia bảo sao ??? "Mở miệng niệm Phật là lìa tâm mà tu".

Nếu nói ...miệng niệm mà tâm không niệm thì cái này sai, phải miệng niệm và tâm niệm mới tương ưng, nhưng không có nghĩa là phế bỏ pháp môn XƯNG DƯNG như ông kia nói (trì danh niệm Phật).

Đạo hữu hieuphuctien xem rõ lại bài đầu một lần nữa đi sẽ thấy rõ (người không học Phật đọc câu đó cũng dễ hiểu).

Nếu muốn nói cho tương đối đúng thì nên nói:

"Mở miệng niệm Phật mà tâm không chịu niệm theo là lìa tâm mà tu"

Thật sự câu trên cũng không đúng lắm, nhưng ngượng ngạo cho nó là đúng để chỉ cho đạo hữu thấy cái sai cũa vị tỳ kheo Thanh Phước kia. Chứ làm gì mà ngoài tâm... "Nhất tâm có được là cũng do nơi tán tâm mà thành".

Miệng niệm mà tâm không niệm thì gọi là tán tâm, đã là tán TÂM thì cũng đã ra ngoài chữ Tâm đâu? sao gọi là lìa Tâm ??? Vậy tướng của miệng niệm tán tâm đó là từ đâu mà có ??? từ ngoài tâm mà có sao??? Nghe buồn cười không???

Pháp môn này quí nhất là chỗ Tán Tâm vẫn được vãng sanh miễn có tín nguyện tha thiết mong mỏi muốn sanh về nước kia... Chứ chẳng phải ông tỳ kheo kia bảo phải cho được Nhất Tâm Bất Loạn.

A Di Đà Phật...

Chào liên hữu thientinh...
Liên hữu không nên dùng những từ quá ư bất kính đối với người xuất gia (dù họ là hạng nào). Ta chỉ nên nói cái sai của họ ra để mọi người cùng nhau chia sẻ, không nên "dũa" nặng, sẽ làm đạo pháp càng tệ. Ta phải làm gương mẫu, đối với những người xuất gia như vậy thì nên chỉ dẫn rõ ràng từng bước đi, từng cái sai quấy của họ, mục đích để đưa chúng sanh vào con đường giải thoát.

À, và cũng đợi liên hữu post bài phân tích cho dct được biết thêm.
A Di Đà Phật.


Hình ảnh
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn. - HT Tuyên Hóa
kinhle


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
tamnguyen
Bài viết: 5
Ngày: 31/01/09 23:48
Giới tính: Nam
Đến từ: sydney

Re: Phương Pháp Niệm Phật Để Được Nhất Tâm Bất Loạn

Bài viết chưa xem gửi bởi tamnguyen »

Chào các bạn:

thấy topic này hay quá nên tamnguyen tôi tham gia,hy vọng gặp các vị cao minh hướng dẫn thêm.

Nhất tâm bất loạn là hiện tượng ra làm sao vậy (nếu có vị nào chứng thì là phước của tamnguyen,không ai chứng thì kinh điển giải thích ra sao ?)

Nhất tâm bất loạn thì so sánh thế nào với những đoạn ngắn của thiền tông ,đại khái như :


1) trên đỉnh cột cờ con bò cái đang đẻ con bò con

2) mảnh than trong tối dễ nhận , dẫm ngược nước là sóng ,

3) từ ngoài vào thì không phải là đồ của mình

hy vọng các bạn góp ý ( cư sĩ Diệu Âm úc châu có thể góp vài ý là số 1 )


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách